De samarbejdende kommuner

Fællesindkøb Fyn er et strategisk indkøbssamarbejde mellem Faaborg-midtfyn, kerteminde, Langeland, nord- fyns og nyborg kommuner. samarbejdet er ...

De samarbejdende kommuner- Relaterede dokumenter

De samarbejdende kommuner

Fællesindkøb Fyn er et strategisk indkøbssamarbejde mellem Faaborg-midtfyn, kerteminde, Langeland, nord- fyns og nyborg kommuner. samarbejdet er ...

Debatavis konkurrencedygtig byudvikling den samarbejdende by ...

de seneste tre års EU-projekt STRAKKS i Aalborg og Lillestrøm har affødt.. Men verden er ... Her blev opbygget et stort kontorfællesskab for selvstændige ...

De Samarbejdende Frimærke og Møntklubber i Aarhus og omegn

Følgende var til stede: Niels L. Carlsen, Erik Simonsen (Sporvejene), Torben Malm, Lars Peter Nellemann, (Østjysk frimærkeklub), Peter Nissen (Århus ...

ikke for børn og ikke pænt det samarbejdende internet film ... - DFI

spillefilm, Princess, der indvarsler nye tider i dansk tegnefilm. Filmen er ... I 2005 havde fem danske film imidlertid premiere i sommerperioden. Og de solgte godt ...

kommuner

Gentofte Kommune [email protected] Gladsaxe Kommune [email protected] ... [email protected] Gribskov Kommune [email protected]

Kommuner i Dk - H58

Horns Herred. 11 Gjerlev og Draaby Sogne. 11 Skuldelev og Selsø. 12 Skibby. 12 Kyndby og Krogstrup. 12 ...

Gamle og nye Kommuner - dff-edb

14 Kommuner er delt i forbindelse med sammenlægningen. Se yderligere på www.retsinfo.dk - Bekendtgørelse Nr. 656 af 29-06-2005 og Nr. 149 af 19-02-2007.

De effektive kommuner

nisk byggesagsarkiv, digitalisering. Sådan reducerer ... Gruppebaseret støtte i Vejle Kommune. I Vejle Kommune ... Gruppestøtten gives i Vejle. Kommune i ...

kommuner - Social- og Indenrigsministeriet

22. dec 2016 ... 002 Afløb af revalideringsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion (§ 52, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik). • 006 Afløb af ...

Apoteker og kommuner i nyt samarbejd

En borger henvender sig på apoteket for at købe produkter ... Claude Lützen, apoteker på Søborg/Buddinge Apotek ... Ikast-Brande Kommune og Ikast Apotek.

demensvenlige kommuner - Demensalliancen

hjemlige plejehjem og fleksible boformer, sikre gåture, imødekommende lokalsamfund ... I starten af 2016 inviterede Demensalliancen Guldborgsund, Horsens, Køge, Lyngby-Taarbæk, Mari- agerfjord ... Driftsleder, Nørremarken. Tlf: 56 67 65 ...

NÅR KOMMUNER STØTTER ERHVERVSFREMME

Erhvervsråd om tilvejebringelse af servicetilbud for virksomheder og iværksættere i Viborg Kommune. STYRELSEN UDTALTE, AT: “En kontrakt er gensidigt ...

Oversigt over de fem regioner og 98 nye kommuner

15. nov 2005 ... det, dog således at afvigelsen fra det faktiske indbyggertal er under 100 indbyggere. Oversigt ... Hashøj, Korsør, Skælskør og Slagelse kom-.

Kommuner som interessevaretagere - Politica

vation, integration af flygtninge og indvandrere samt erhvervs- og turisme- fremme. Der gives dog ... Ithaca: Cornell University Press. Socialministeriet (2011).

Elevgrundlag for FGU fordelt på kommuner

For egu og produktionsskoler opgøres det faktiske forbrug i 2016 fordelt på ... Aarhus. 4,11%. 5,46%. 5,84%. 5,03%. 703. Hovedtotal. 100%. 100%. 100%. 100%.

Informationsmøde for kommuner om det nye NemLog-in og ...

NemID login-midler i dag. NemID nøgleapp. NemID nøglekort. NemID nøgleviser. NemID magna nøglekort. NemID IVR løsning ...

IKT-kostnadsbenchmark for kommuner Sluttrapport

Enterprise, Obisoft. • Visma Enterprise, Agresso,. IST Extens, Webcruiter,. Escali, BASIS, Clickview. • Planlegging, økonomi, HR/ lønn, ehandel, rapportering.

MASTEPOLITIK FOR DE NORDJYSKE KOMMUNER

E-mail: [email protected] Læsø Kommune. Teknisk forvaltning. Tlf.: 96 21 30 32. E-mail: [email protected] Mariagerfjord Kommune. Teknik og ...

Demensvenlige kommuner? - Alzheimerforeningen

1. sep 2017 ... Aarhus har derudover udgivet en pixi-udgave med en fire siders oversigt over de- mensplanens indsatser. Gladsaxe Kommune: demensindsats.

IDRÆT I DANSKE KOMMUNER

Idræt i danske kommuner. Betydningen af facilitetsdækning og kommunale udgifter til idræt for for- eningsdeltagelsen. Forfatter. Maja Pilgaard & Christian ...

kommuner som innovationsmotorer - Tænketanken DEA

offentlige forvaltning – som man finder i de dan- ... årsværk i Sønderborg Kommune har forank- ringen af ... Søren Stensgaard, teknisk forvaltningschef, Samsø.

Barselsudligningsordning i kommuner og regioner

Malene Vestergaard Sørensen, Amtsrådsforeningen. Henrik Würtzenfeld, KTO. Bjørn Poulsen Langbakke, DKK. Klaus Froberg, BUPL. Birgitte Hjerrild, FTF-K.

Juridisk risikostyring i kommuner. Kbh

støtte-/servicefunktion, at jura ofte griber ind i de fleste af virksomhedens aktiviteter, og ... under fjernundervisning via internet, intranet eller e-mails, kan imidler-.

Kommuner på forkant - Realdania

24. feb 2015 ... indsatser. 21. ODSHERRED KOMMUNE: Ikke alle byer skal kunne alt. ... oftere og i længere tid i deres sommerhuse. Dette fokus ... gen efterlader store problemer med omsætning og salg af boliger i ... Havudsigt. Sommerliv.

Oversigt over nye kommunenumre De 98 kommuner i det nye ...

1. nov 2007 ... 819 Hirtshals, 821 Hjørring, 829 Løkken-Vrå, 839 Sindal. Side 5 af 5. Listen er vejledende. Der kan komme ændringer. FEM-sekretariatet.

DRAGØR OG ST. MAGLEBY KOMMUNER. STYREFORMER - EN ...

først måtte have rede på de to kommuner Dragør og St. Magleby kommunale forvaltningers ... Dennes formand fik stillingsbetegnelsen "borgmester", men.

O 18 - 31.01 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner - okt ...

19. okt 2019 ... indgå overenskomst om løn- og ansættelsesforhold. Bemærkning: KL's forhandlingsområde er alle kommuner, alle kommunale fællesskaber i.

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner

1. mar 2015 ... bedst kan sikres, at danske ø-kommuner og småøer opnår bedre og billigere ... Billetpriser ved indførelse af et landevejsprincip ved salg af ...

spørgeundersøgelse blandt kommuner om grænseværdier for ...

Fx for zink, farligt affald, benytter mange en højere ... betragtninger (fx altankasser med PCB maling hvor afrensning vanskeliggøres pga. riller i støbning ...

Manual til Stoplinien.dk - Ekstranet for kommuner

14. aug 2009 ... Det er muligt at lave links til til jeres egen kommunes sider med rygestoptilbud. Det anbefales at lade links gå direkte til siden med tilbud, uden ...

og sundhedspersonale og sygeplejersker i kommuner og regioner

Sygeplejerske uddannet mellem 1971 og 2017 fordelt på om de har haft ... I Esbjerg Kommune foregår uddannelse af praktikvejledere på SOSU Esbjerg.

Sådan får de bedste kommuner flygtningekvinder i job

Kommunerne er: Bornholm, Frederiksberg, Frederiks- havn/Læsø, Kalundborg, Kolding, København, Middelfart, Tårnby-Dragør og Aabenraa. Rapporten er base-.

fortællinger fra 7 kommuner - Kommunernes Landsforening

indsatser Buddinge Skole arbejder med for at omsætte pejlemærkerne til konkrete handlinger. Skolen har valgt at udvikle et nyt fag teknologiforståelse på ...

Arbejdspapir Aspekter af integrationsindsatsen i 6 kommuner

integrationsindsatsen i Skagen i dag, ønskede integrationslovspersonerne i Skagen i ... træværksted, køkken/ rengøring, syværksted, cykelværksted, havehold, ...

Til berørte kommuner BREV TIL ... - Legemiddelverket

6. mar 2019 ... Råd til helsepersonell som mottar multidosepakkede legemidler fra NMD/Vitusapotek AB 28. • Ansatte i hjemmesykepleien eller sykehjem som ...

Orienteringsbrev til kommuner og udbydere af erhvervsuddannelser

9. okt 2019 ... Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle. • Audebo Skolevej 6B, 4300 Holbæk. • Kostafdelingen Audebo Skolevej 6B, 4300 Holbæk. Udviklingschef.