Kanhave vikingetidskanal over Samsø - Fortidsminder

mindelige civile sejlads omkring Samsø har kanalen næppe haft afgørende ... Gratis turguide til Stavns Fjord-området på Samsø. Samsø Naturskole 1999.

Kanhave vikingetidskanal over Samsø - Fortidsminder- Relaterede dokumenter

Kanhave vikingetidskanal over Samsø - Fortidsminder

mindelige civile sejlads omkring Samsø har kanalen næppe haft afgørende ... Gratis turguide til Stavns Fjord-området på Samsø. Samsø Naturskole 1999.

Ansøgning vedr. Samsø Lægehus samt Samsø ... - Region Midtjylland

24. apr 2019 ... Udbygning af lægehus med henblik på etablering af flerlægepraksis. (1,5 mio. kr.) Renovering af lokaler i Samsø Sundheds- og Akuthus, bl.a. for ...

Samsø Energy Academy Samsø, Denmark SYNTHESIS - European ...

... an renewable energies house – an entity to which they can turn for information, ideas and consultancy. The island's citizens. 1 http://www.energiakademiet.dk ...

Resume Samsø er en del af Århus ... - Samsø Energiakademi

Derudover kan solvægge til forvarmning af luft være aktuelle visse steder. Det i praksis ... det vurderes at være mindre interessant i de indre danske farvande, vil.

2017 Samsø Roklub/ Samsø Ro – og Kajakklub

... holdt til i Stavns Havn. Et avisudklip fra. 20. september 1967. En anden stor dag: Den første båd ankommer fra Stavns til klubbens nye tilholdssted i Langør.

Samtaler om Biogas på Samsø - Samsø Energiakademi

Biogas peger hos denne interessant på et økonomisk spørgsmål og på den gode samvittighed. ... ikke tingene som alle andre steder. Det er både kedeligt og ...

Samsø Kommune - Kunstnere & kunsthåndværkere på Samsø

21. dec 2005 ... ninger om en tilvækst af beboere på Samsø i fremtiden. ... Permelille, Pillemark, Tanderup, Tof- tebjerg ... ker i form af gårdbutik i Langemark,.

samsø erhvervs- og turistcenter - Samsø Kommune

Samsø Erhvervs- og Turistcenters (SET) aktiviteter rækker over ... man en kort introduktion til oplevelser på Samsø, ligesom siden gi- ver svar på praktiske ...

BIOGAS 2020 PÅ SAMSØ LBG TIL SAMSØ-FÆRGEN ...

Together we create a Scandinavian Biogas Platform. BIOGAS 2020 PÅ SAMSØ. LBG TIL SAMSØ-FÆRGEN – UDFORDRINGER OG. INNOVATIVE LØSNINGER.

Lokalplan nr. 83 Sommerhusområderne på Samsø - Samsø Kommune

bestemmelser for lokalområdernes udviklingsmuligheder i form af retningslinjer ... Hvis ny bebyggelse og anlæg vil påvirke kysten visuelt, skal der redegøres for.

Samsø Markedsføringsudvalg - Samsø Kommune

22. mar 2018 ... SET/Visit Samsø: Mette Løkke, Jacques Rahr Knudsen. Dagsorden: Bilag: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt. 2.

Samsø Biogas - Samsø Kommune

31. jul 2017 ... gin i OM lugtbidra. Biogasan. Herudov udbringe opdatere. 25% af rå givet lok. Nærmes afkast i n. Figur 17. let gylle, o www.okof. 19 Biologis.

Cykelruter på Samsø - Samsø Lejrskole

Samsø Naturskole – et besøgscenter med naturvejleder, som man ikke bør undlade at besøge. Her fås information om natur, historie, vandreture m.v.. Yderligere ...

Kommuneplan 2013 Samsø Kommune - Planer i Samsø Kommune

i kommuneplanen tager Samsø endnu et vigtigt skridt som modelsamfund for hele ... Klitgård camping på nordøen, Sælvig bugtens camping midt på øen, og på ...

Stensved - Fortidsminder

Kong Valdemars jagtslot (fortidsminde). Stensby Mølle Sø. Femhusevej. Stensbyvej. Stigbord. Mallings Kløft. Stensby Møllebæk. Sydmotorvejen E47/E55.

Untitled - Fortidsminder

Møns navn og allerældste historie. Det ord Møn udledes nogle af måne, fordi denne Ø på den ene kant er rund som en halvmåne; men rettere udledes ...

Udskriv PDF - Fortidsminder

Djurslands Museum i Grenå har i de seneste år udgravet flere af disse ... Rigt illustreret og populær guide til Århus Amts historie, natur og seværdigheder.

Læhegn og fortidsminder

af reolpløjning og grubning, vil blive imøde- kommet. Veldokumenterede, kulturhistoriske argumenter kan f.eks. være baseret på: o Anlæg dokumenteret ved en ...

Tilsyn med fortidsminder

Hillerød, Hvidovre, Hørsholm, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk,. Rudersdal, Rødovre, Tårnby ... portalen (www.miljoeportal.dk). Kulturarvsstyrelsen varetager ...

Margretes Stiger - Fortidsminder

Det er. Margrete den Første, der var regent fra 1375 til 1412, der henvises til. Dog har hun intet med anlægget at gøre. Hvad er Margretes Stiger? Margretes Stiger ...

Fortidsminder i Thy og Hanherred - Arkiv Thy

deres Efterladenskaber, som vi finder dem i Jorden. ... Mennesker, der færdedes her i Thy og Hanherred, ... hendes Broder, lader hendes Elsker Prins Buris.

Fortidsminder i Århus-området

445. 433. Skanderborg. Mesing. Hørning. E45. 457. 511. Hjortshøj. Århus. 26. 15. Sabro. Brabrand. E45. 12 ... um), som blev fundet for næsten 100 år siden, kan formodentlig ... den afmærkede rute under projektet »Spor i. Landskabet«. Nede i ...

Bjarup ødekirke - Fortidsminder

en skovklædt bakke i i Linå sogn tæt på det gamle sogneskel mellem Linå, Dal- lerup og Låsby ... Arkæolog Karsten Kristiansen, www.kulturkonsulenten.dk.

Grønsalen langdysse - Fortidsminder

Guide til seværdigheder på Møn - engelsksproget guide. Grønsalen langdysse. Turistbladet for Møn, Bogø og Nyord. Grønsalen. Stege Skole ”Kend din ø”.

Fortidsminder i Stenholt Krat

Samtidig blev sognet adskilt fra Kragelund. Den nye kirke betød derfor, at den gamle kirkesti miste- de sin betydning omkring slutningen af 1800-tallet. I skrænten ...

Fortidsminder - Vordingborg Kommune

9: Jungshoved Slot. 10: Rishøj jættestue*. 11: Sneglehøj, Mern. 12: Rynkebjerg dysser. 13: Milehøj jættestue*. 14: Knudsby stordysse. 15: Oreby Skov, gravhøje.

Hagsholm Voldsted - Fortidsminder

kede også en ny altertavle, prædikestol og stolegavle til Houlbjerg kirke, som alle sammen prydes med hans våbenskjold. Bygningerne på Hagsholm voldsted ...

Jungshoved Slotbanke - Fortidsminder

Når du besøger resterne efter Jungshoved Slot, skal du ikke forestille dig en kæmpestor borg i stil med Kalø og Vordingborg Slot. Den meget begrænsede.

Om kulturarv, fortidsminder og historie

Side 8 Præstø: Fra hulvej til motorvej ... skole, du går i, er bygget så solidt, ... »Og pi- gerne har fået et slot«, fortsætter. Anders. Det lyserøde torneroseslot.

Meilgård køkkenmøddingen - Fortidsminder

vene findes også en del andre køkkenmøddinger. Meilgård-køkkenmøddingen er resultatet af gentagne, relativt kortvarige besøg - primært i sommerhalvåret ...

Oversigt fortidsminder - Naturstyrelsen

stejl skrænt, tager sig ud som et hul, 3 m i diameter og 1,5 m dybt. SVANE nævner i ... med et snoet bånd rundt i kanten og en krone for oven. Her ses følgende ...

skovdrift og fortidsminder - Slots- og Kulturstyrelsen

Links og regler ... og over love og regler på området. Publi- kationen fortæller også, hvordan du kan ... at opsætte jagttårne/hochsitz på for- tidsmindet. Du må ...

Masnedø Fort ved Vordingborg. - Fortidsminder

Nutidens Masnedø-fort blev opført som et resultat af forsvarsforliget i 1909. Grønsundstillingen: Masnedø-fortet, Hårbølle og Borgsted Batteri indgik samlet i.

busene have møn fyr møns klint - Fortidsminder

VANDRETUR PÅ MØN. 8 46. Denne folder er fremstillet med tilskud fra EU kom- missionens InterReg IIIA program. BUSENE HAVE. MØN FYR. MØNS KLINT.

Christian d. 3. kanal ved Randers. - Fortidsminder

ligger nu delvis under den jernbane- dæmning fra den nu nedlagte Randers-. Langå jernbane, hvor den krydser Nørreåen ved Fladbro. Det trænede øje kan.

Meden kirkeruin ved Norsminde - Fortidsminder

På bakketoppen (Se illustration 1) ud til den lille asfaltvej lige syd for Norsminde. Kro ligger nogle få ruiner fra den gamle Meden Kirke. Kirken formodes anlagt i.