Englandskrigens skanser ved Lushage - Fortidsminder

Ved ”Lushage” - det sydøstligste hjørne af Samsø - ligger 5 lave jordskanser (Se ... Gratis turguide til Stavns Fjord-området på Samsø. Samsø Naturskole 1999.

Englandskrigens skanser ved Lushage - Fortidsminder- Relaterede dokumenter

Englandskrigens skanser ved Lushage - Fortidsminder

Ved ”Lushage” - det sydøstligste hjørne af Samsø - ligger 5 lave jordskanser (Se ... Gratis turguide til Stavns Fjord-området på Samsø. Samsø Naturskole 1999.

Fyrene på Hammeren Skanser m.v. Turisme Anden Verdenskrig

Nyt fyr på Hammerodde, Hammerens nord- ligste punkt. New lighthouse on Hammerodde, the northernmost point on the peninsula. 1914. Den danske stat ...

Tilsyn med fortidsminder

Hillerød, Hvidovre, Hørsholm, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk,. Rudersdal, Rødovre, Tårnby ... portalen (www.miljoeportal.dk). Kulturarvsstyrelsen varetager ...

Untitled - Fortidsminder

Møns navn og allerældste historie. Det ord Møn udledes nogle af måne, fordi denne Ø på den ene kant er rund som en halvmåne; men rettere udledes ...

Stensved - Fortidsminder

Kong Valdemars jagtslot (fortidsminde). Stensby Mølle Sø. Femhusevej. Stensbyvej. Stigbord. Mallings Kløft. Stensby Møllebæk. Sydmotorvejen E47/E55.

Udskriv PDF - Fortidsminder

Djurslands Museum i Grenå har i de seneste år udgravet flere af disse ... Rigt illustreret og populær guide til Århus Amts historie, natur og seværdigheder.

Læhegn og fortidsminder

af reolpløjning og grubning, vil blive imøde- kommet. Veldokumenterede, kulturhistoriske argumenter kan f.eks. være baseret på: o Anlæg dokumenteret ved en ...

Fortidsminder i Thy og Hanherred - Arkiv Thy

deres Efterladenskaber, som vi finder dem i Jorden. ... Mennesker, der færdedes her i Thy og Hanherred, ... hendes Broder, lader hendes Elsker Prins Buris.

Fortidsminder i Stenholt Krat

Samtidig blev sognet adskilt fra Kragelund. Den nye kirke betød derfor, at den gamle kirkesti miste- de sin betydning omkring slutningen af 1800-tallet. I skrænten ...

Fortidsminder - Vordingborg Kommune

9: Jungshoved Slot. 10: Rishøj jættestue*. 11: Sneglehøj, Mern. 12: Rynkebjerg dysser. 13: Milehøj jættestue*. 14: Knudsby stordysse. 15: Oreby Skov, gravhøje.

Jungshoved Slotbanke - Fortidsminder

Når du besøger resterne efter Jungshoved Slot, skal du ikke forestille dig en kæmpestor borg i stil med Kalø og Vordingborg Slot. Den meget begrænsede.

Hagsholm Voldsted - Fortidsminder

kede også en ny altertavle, prædikestol og stolegavle til Houlbjerg kirke, som alle sammen prydes med hans våbenskjold. Bygningerne på Hagsholm voldsted ...

Margretes Stiger - Fortidsminder

Det er. Margrete den Første, der var regent fra 1375 til 1412, der henvises til. Dog har hun intet med anlægget at gøre. Hvad er Margretes Stiger? Margretes Stiger ...

Bjarup ødekirke - Fortidsminder

en skovklædt bakke i i Linå sogn tæt på det gamle sogneskel mellem Linå, Dal- lerup og Låsby ... Arkæolog Karsten Kristiansen, www.kulturkonsulenten.dk.

Meilgård køkkenmøddingen - Fortidsminder

vene findes også en del andre køkkenmøddinger. Meilgård-køkkenmøddingen er resultatet af gentagne, relativt kortvarige besøg - primært i sommerhalvåret ...

Oversigt fortidsminder - Naturstyrelsen

stejl skrænt, tager sig ud som et hul, 3 m i diameter og 1,5 m dybt. SVANE nævner i ... med et snoet bånd rundt i kanten og en krone for oven. Her ses følgende ...

Grønsalen langdysse - Fortidsminder

Guide til seværdigheder på Møn - engelsksproget guide. Grønsalen langdysse. Turistbladet for Møn, Bogø og Nyord. Grønsalen. Stege Skole ”Kend din ø”.

Om kulturarv, fortidsminder og historie

Side 8 Præstø: Fra hulvej til motorvej ... skole, du går i, er bygget så solidt, ... »Og pi- gerne har fået et slot«, fortsætter. Anders. Det lyserøde torneroseslot.

Fortidsminder i Århus-området

445. 433. Skanderborg. Mesing. Hørning. E45. 457. 511. Hjortshøj. Århus. 26. 15. Sabro. Brabrand. E45. 12 ... um), som blev fundet for næsten 100 år siden, kan formodentlig ... den afmærkede rute under projektet »Spor i. Landskabet«. Nede i ...

Christian d. 3. kanal ved Randers. - Fortidsminder

ligger nu delvis under den jernbane- dæmning fra den nu nedlagte Randers-. Langå jernbane, hvor den krydser Nørreåen ved Fladbro. Det trænede øje kan.

Årslev-dyssen ved Silkeborgvej - Fortidsminder

Årslev-dyssen er en af de ganske få tilbageværende stendysser i Århus-området, som ikke er ... 1 km. øst for Årslev kirke, ved det tidligere hotel ”Tre. Ege” (nu ...

busene have møn fyr møns klint - Fortidsminder

VANDRETUR PÅ MØN. 8 46. Denne folder er fremstillet med tilskud fra EU kom- missionens InterReg IIIA program. BUSENE HAVE. MØN FYR. MØNS KLINT.

Kanhave vikingetidskanal over Samsø - Fortidsminder

mindelige civile sejlads omkring Samsø har kanalen næppe haft afgørende ... Gratis turguide til Stavns Fjord-området på Samsø. Samsø Naturskole 1999.

Stenstuen ved Stavns Fjord - Fortidsminder

Et andet sagn fortæller at en Århus-bisp som ejede Bisgård nord for Onsbjerg engang gjorde en af ... samt deres sagn. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1998.

Jelshøj i Holme Bjerge - Fortidsminder

Han var en vældig kæmpe, og engang kom trolden fra Jelshøj og bad Svend. Felding om at hjælpe sig i kampen mod bjergtrolden fra Borum Eshøj. Svend Fel-.

Gravhøjen ”Hamlets Grav” - Fortidsminder

Fjord ved sydsiden af Randers Fjord. ... Kulturhistorisk Museum Randers for eksempel påvist på Stavnsager-bopladsen ... Lokalavisen ”Folkebladet Djursland”.

Nederst køkkenmøddingen ved Kolindsund - Fortidsminder

Det gælder især Ertebøllekulturens såkaldte køkkenmødding- bopladser fra slutningen af jæger-samler stenalderen. (Se også Meilgård køkken- mødding (Læs: ...

Masnedø Fort ved Vordingborg. - Fortidsminder

Nutidens Masnedø-fort blev opført som et resultat af forsvarsforliget i 1909. Grønsundstillingen: Masnedø-fortet, Hårbølle og Borgsted Batteri indgik samlet i.

Bronzealdergravpladsen ved Borum Eshøj - Fortidsminder

legårds første ejer Palle Hansen under afgravning af jord i højens østside stødte han på en stenkiste. Heri lå bl.a. et bronzesværd og en guldbelagt dobbeltknap.

Fortidsminder - Faaborg-Midtfyn Kommune

unter www.fmk.dk/fortidsminder oder wwww.visitfaaborg.dk. Wir wünschen ihnen einen erlebnisreichen Ausflug in die Vergangenheit von Faaborg-midtfyn. Page 4 ...

skovdrift og fortidsminder - Slots- og Kulturstyrelsen

Links og regler ... og over love og regler på området. Publi- kationen fortæller også, hvordan du kan ... at opsætte jagttårne/hochsitz på for- tidsmindet. Du må ...

Kong Valdemars Jagtslot - Fortidsminder

tidligere mere vandrige Stensby Møllebæk, som gennem Malling Kløft udmunder i Storstrømmen. Det smukke godslandskab tilhører Stensbygaard som ses mod.

Meden kirkeruin ved Norsminde - Fortidsminder

På bakketoppen (Se illustration 1) ud til den lille asfaltvej lige syd for Norsminde. Kro ligger nogle få ruiner fra den gamle Meden Kirke. Kirken formodes anlagt i.

4 runesten fra vikingetiden ved Ålum Kirke - Fortidsminder

Ved Ålum Kirke findes en enestående mulighed for at opleve nogle af vikinge- tidens flotte runesten. ... bet til vores latinske bogstaver. Ved kirkerne i Sønder ...

Stenhuset - En smuk runddysse på Mols - Fortidsminder

Poskær Stenhus - Myter og virkelighed. Populær og rigt illustreret gennemgang af ”Poskær stenhus”-dyssens arkæologi og historie. Moesgård Museum 1999.

Bilag med oversigt over fortidsminder og plejetiltag - Naturstyrelsen

En del af kantstenene ses. Græsklædt med enkelte træer, men vanskelig at erkende. Bør evt. graven frem, så den tydeligere kan ses. 1.04.11 – Karlebo sogn.