få overblikket over dine forpligtigelser som ... - ETK - Køge Kommune

Vi samler affald, tømmer affaldskurve Se koege.dk og renholder ... På appen Vinter Trafik kan du døgnet rundt tjekke ... Trafik og på vintertrafik.dk. Vi salter ...

få overblikket over dine forpligtigelser som ... - ETK - Køge Kommune- Relaterede dokumenter

få overblikket over dine forpligtigelser som ... - ETK - Køge Kommune

Vi samler affald, tømmer affaldskurve Se koege.dk og renholder ... På appen Vinter Trafik kan du døgnet rundt tjekke ... Trafik og på vintertrafik.dk. Vi salter ...

Støtte til Fit for Life Køge Tennis Klub og Køge ... - Køge Kommune

Foredrag arrangeret af Køge. Bueskyttelaug og Køge Tennisklub - tema: voksne over 40 år, der ønsker at påbegynde træning. kr 8.000,00. Skolesport/JIL.

Busbetjening af Køge Nord Station, september 2018 - Køge Kommune

BILAG: OPLÆG TIL 101A-KØREPLAN, ETAPE 1. 12 ... I etape 1 foreslås en forlængelse af linje 101A til Køge Nord Station med en myldretidsfrekvens svarende ...

Køge Marina Hostel - bilag til markedsdialog.indd - Køge Kommune

Marinaen er udvidet med nye land- og vandområder, som er indvundet i forbin- delse med etablering af nyt moleanlæg. For at understøtte udviklingen på Køge ...

Køge Dige - notat om den sydlige løsning, møde ... - Køge Kommune

23. sep 2019 ... hele kystbeskyttelsen af Køge, men vil gerne drøfte bidragsbetaling til en ... løsning mod syd fra Hotel Comwell Køge Strand og ned langs ...

Efterspørgsel efter studieboliger i Køge Kommune - Campus Køge

boliger og ville være relevante at bosætte i studieboliger på Campus Køge. Der findes lidt over ... disse. Den gennemsnitlige årlige husleje for ungdomsboliger i Køge er 1.137 kr pr m2. Til ... manglende ledige studieboliger.11 ... 21 Interviews med KAB, DAB,Lejerbo, Boligselskabet Sjælland og RIU Roskilde, 30.6.2016. Det.

Samarbejdsaftale mellem Køge Kommune og Røde Kors Køge

Røde Kors Køge og Køge Kommune indgår hermed et partnerskab, hvor begge parter arbejder for at give udsatte borgere bedst mulig støtte. Konkret er der tale ...

Rishøj Boldklub/KØGE NORD FC har i adskillelige ... - Køge Kommune

klubhus på Rishøj Stadion. Vores nuværende pavilloner blev opsat i 1978 og en rent miljømæssigt ikke særlig miljøvenlig, da det hele er drevet af el. Grundet ...

Høringsnotat for lokalplan 1048 for Køge Nord ... - Køge Kommune

GF Humleageren. Peter Nabben. (formand) ... påvirkning af nabobebyggelserne på østsiden af Køge Bugt Motorvejen, forudsættes alene hårde facader,.

Energiforsyningen Revlen 2 4600 Køge Att. Esben ... - Køge Kommune

30. nov 2015 ... Energiforsyningen har d. 6. november 2015 ansøgt Køge Kommune om tilladelse til at ombygge rummet hvor iltningstrapperne står, samt.

Tidligere-nye vedtægter for Køge Musikskole - Køge Kommune

Køge Musikskole er en kommunal institution med hjemsted i Køge Kommune. ... A. Musikskolen tilbyder undervisning i musik til alle børn og unge op til 25 år ...

Ungdomsboliger Campus Køge, skitseprojekt - Køge Kommune

jekter i Herning, Kolding, København, Holbæk og Randers. 1. prioritet. Projektets idé er at udvikle et metodeværktøj, der kan ska- be beboertilpassede boliger på ...

Større arrangementer i Køge 2018 - Køge Kommune

19. apr 2018 ... Større arrangementer i Køge 2018. Dato. Type af arrangement. Område. Status på sagen. 1.januar -. 31.december. Hundetræning. Byparken ...

Miljøgodkendelse af Stena Recycling A/S, Køge - Køge Kommune

4. maj 2017 ... Miljøgodkendelse af Stena Recycling A/S, Nordhavnsvej 16, Køge ... 2 Godkendelse til udvidelse af produktionen af skrot samt modtagelse af ...

KØST2017 Landsstævne I Køge - uge 29, 2017 ... - Køge Kommune

KØST2017. Landsstævne I Køge - uge 29, 2017. Indtægter. Deltagerbetaling. 490.000. Annonceindtægter. 10.000. Sponsorater. 15.000. Salg af T-shirts og Pin's.

29-04-2015_Lokalplan 1047 - Kolonihaver i Køge ... - Køge Kommune

29. apr 2015 ... I den oprindelige kolonihave var huset et redskabsskur eller et ... Søvang. G ra nv ej. Åvej. Lynggå rdsvej. Slåenvej. Fyrvej. Te rnevej. D uevej.

Energiforsyningen Køge Revlen 2 Att.: Kim Tietze ... - Køge Kommune

2. nov 2015 ... 27/10) og Peter Olsen (d. 30/10) fra Energiforsyningen. Fra kommunen deltog. Peter Hegel (d. 27/10) og Tine Spuur Stivang. Teknisk Tilsyn.

Lokalplan 1048 Køge Nord - Køge Kommune

18. dec 2018 ... På grund af lokalplanområdets nære beliggenhed ved Køge Bugt. Motorvejen må der forventes en relativ høj støjbelastning i byud-.

Udnyttelse af overskudsvarme fra CP-Kelco, Køge - Køge Kommune

Udnyttelse af overskudsvarme fra CP-Kelco, Køge | Viegand Maagøe. 1. Introduktion ... Projekt set i forhold til fjernvarmeudbygning i Køge . ... WL = Water Loop.

Køge Havn Årsrapport 2017 - Køge Kommune

31. dec 2017 ... Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar -. 31. december 2017 for Køge Havn.

Køge Eventyrland-OVERSIGTSKORT-ORIGINAL ... - Køge Kommune

Ejbyvej. Alice i Eventyrland. Megalabyrint. Rapunzels Barfodssti. Bænke til medbragt mad. HCA Eventyr. Minigolf. Junglestier. Svævebaner. Frøkongen. Sanse.

Busbetjening af Køge Nord Station - Køge Kommune

Det nye Universitetssygehus, to nye stationer i Køge Nord. (fjerntog ... Den foreslåede busbetjening af Køge Nord Station forudsætter togdrift på Ringstedbanen.

Lokalplanforslag 1039 for vindmøller på Køge ... - Køge Kommune

9. sep 2013 ... I områder med støjfølsom arealanvendelse (bl.a. boliger) må den ... har økonomiske aktiviteter i form af et par restauranter, et ishus og en ...

Ny Unitterminal i Køge Havn - Køge Kommune

22. sep 2014 ... Ny Unitterminal i Køge Havn. Scoping for VVM-redegørelse. Side 1 r:projectsglo23230303336_outputscopingscopingnotat til kk_ver3.

Erhvervslejemål på Køge Marina - Køge Kommune

2. feb 2015 ... Restaurant Arken v/Ellen B. Hansen. Okt. 2033. 10-19 (sæson). Restauration. 5. Erhvervslejeloven – vedr. 'Opsigelse'. Opsigelse. § 60. Lejeren ...

havvandsstatistik for køge bugt - Køge Kommune

14. mar 2016 ... Oversigt over data leveret af DMI til brug i dette studie. Station. ID nr ... Skovene ved Præstø og Køge skulle have været sejlbare. Vandstanden ...

Hovedberedskabsplan for Kystforurening i Køge ... - Køge Kommune

Iværksættelse af olieopsamling på stranden: 3.1 Foranstaltningernes omfang: Efter melding om ilanddrevet olie besigtiger den kommunale indsatsleder ...

Køge Kommune - Gymnastikforeningen Køge Bugt

1. jun 2015 ... tro på at disse mennesker (GF bestyrelse og haludvalget) ikke gør ovenstående for at optimere forholdene. Afstemningen vil foregå ved ...

Køge cykelhandleplan_04.indd - Køge Kommune

... der giver god adgang til f.eks. København. ... Opsætte cykelpumper ved knudepunkter. Prioritere cyklister i ... En del af Berlin-København rute. Køge Å-stien.

Køge Nord Stationsområde - Køge Kommune

I 2019 åbner Køge Nord Station, som spænder over Køge Bugt- motorvejen og samler S-banen og den nye fjernbane i én station. Køge Nord kobles dermed på ...

Ansøgning Køge Festuge - Køge Kommune

byfest for alle, hvor vi forsøger at ramme bredt med temadage og musikprogram. Vi ... I 2017 gik det så godt, at foreningerne fik udbetalt 100,- kr. pr. præsterede.

Køge Golf Klub - Køge Kommune

Emne: SV: Køge Golf Klub. Kære Erik. Tusind tak for din mail, jeg tager den med til udvalget. Ha' en god dag. Bedste hilsner. Anette Simoni. Fra: Erik Lorentzen ...

Notat fra Køge Sportsfiskerforening - Køge Kommune

Der er derfor vigtigt at præcisere at Køge Sportsfiskerforening (KSF) og Køge Bugt fiskepleje. (KBF) ikke har, ikke ønsker og ikke har behov for et samarbejde ...

ICP rapport Køge Park - Køge Kommune

markedsområdet ved etablering af et varehus i Køge Park. Analysen og ... Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer. 47.25.00. Detailhandel med ...

Kommunens økonomiske forpligtigelser til alment byggeri - Odense ...

11. aug 2016 ... af afdelingerne Munkebjergparken, Dianavænget og Uffesvej/Højstruphave. Det forventes, at der vil komme yderligere projekter i de ...

Kombiterminal ved Køge - Køge Kommune

2. mar 2017 ... med, at den er placeret tættere på København, hvor konsumenterne befinder sig. 18 godstog om ugen fra en kombiterminal ved Køge. Logistik- ...