Kun med kondom” En kvalitativ undersøgelse af 18 ... - Klinisk Institut

Sexsygdomme versus graviditet . ... Jeg fortæller ikke til min bedste veninde, hvis jeg har glemt at bruge kondom” ... pigens skyld på en eller anden måde altså i forhold til graviditeten i hvert fald, ikke? (…) ... at hun ikke skulle lave noget med og en af mine venner -‐ lidt for sjov men også alvorligt, fordi jeg ved, at hun lavede.

Kun med kondom” En kvalitativ undersøgelse af 18 ... - Klinisk Institut- Relaterede dokumenter

Kun med kondom” En kvalitativ undersøgelse af 18 ... - Klinisk Institut

Sexsygdomme versus graviditet . ... Jeg fortæller ikke til min bedste veninde, hvis jeg har glemt at bruge kondom” ... pigens skyld på en eller anden måde altså i forhold til graviditeten i hvert fald, ikke? (…) ... at hun ikke skulle lave noget med og en af mine venner -‐ lidt for sjov men også alvorligt, fordi jeg ved, at hun lavede.

kom godt i gang med klinisk forskning - Institut for Klinisk Medicin

16. maj 2011 ... rettigheder, sikkerhed og velbefindende, god klinisk praksis og god videnskabelig ... Virtuelt Center for Sundhedsinformatik er med til at fremme ...

En kvalitativ undersøgelse af sårbare ... - AAU

27. jun 2018 ... Ifølge Dahlager og Fredslund (2012) kan analysen betragtes som en dekontekstualisering og en rekontekstualisering. Problemformuleringen ...

Bag om Fællesskabsmålingen – En kvalitativ undersøgelse af ... - VIVE

Det er ikke fordi, jeg skal lyde som en nærigrøv, men simpelthen, fordi at det gør det så nemt at komme ind – bare at træde ind og sige: 'Hej, her er jeg', man ...

BØRN I DELEORDNINGER - EN KVALITATIV UNDERSØGELSE

Decisions on access are based upon;. • The child's age and maturity. • The child's attitude towards visitation depending on the age and maturity. • The child's ...

En kvalitativ undersøgelse af livet som universitetsstuderende ... - AAU

videnskabsteoretiske retninger, og hvorledes de anvendes i specialets sammenhæng. I kapitel 3 beskrives adgangen til feltet samt tilgangen til empiri, herunder ...

Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af ...

22. jun 2009 ... studier designet ud fra såvel kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. ... om overførbarhed af læring mellem sociale kontekster.

Kvalitativ undersøgelse af forældres holdning til ... - DTU Orbit

køre over i THansen og købe den pære der og få sat den i knægtens knallert, så den ... Større byer: Esbjerg, Kolding, Vejle, Horsens, Randers og Aalborg. 3.

En kvalitativ undersøgelse af ABC-guiden som brugbart redskab til ...

Danmark har indsatsen fået titlen ABC for mental sundhed. ... 2015 ikke forbinder mental sundhed med psy- ... eller starte en biografklub, eller en klub inden-.

Kvalitativ undersøgelse af økologi i offentlige køkkener

Rapporten kan findes på www.madkulturen.dk. Denne kvalitative undersøgelse indgår som en del af Fødevareministeriets indsats 'Økologisk omstilling af ...

Fødevarestyrelsen Kvalitativ undersøgelse af ældres håndtering af ...

relation til krydsforurening fra råt kød til e.g. salat, brød, ... året rundt. ▫. Kulgrill: Kulgrillen bliver af flere beskrevet som givende den bedste og mest autentiske ...

En kvalitativ undersøgelse af livet med en erhvervet hjerneskade

Et personer med frontallapskader bibeholder sin evne til at bevæge sig, anvende sproget, genkende genstande og optage information i hukommelsen.

Veje til beskæftigelse - En kvalitativ undersøgelse af indsatser over ...

Socialministeriet (2001): Arbejdsevnemetode. Link på Velfærdsministeriets hjemmeside. Downloaded i juni 2008 fra www.social.dk. Stigaard, M:V., Sørensen, ...

En kvalitativ undersøgelse af tidligere anbragte unges oplevelse af ...

madkampen, afviger hun fra pædagogernes normative forforståelse omkring anbragte unge. Dette kan tolkes, som om pædagogerne anser det at være anbragt ...

Den danske au pair-ordning. En kvalitativ og kvantitativ undersøgelse

Merete Pårensgaard, Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Thomas ... 2012b; Jørgensen, 2011; Redder, Larsen & Andersen, 2011; Ringkøbing, ... take education and then go to other country to work … ... They never tried to understand how I was feeling, far away from ... Her giver værtsmoren hende en kylling og siger,.

Musikpuden - en kvalitativ undersøgelse af depres- sive ... - MusiCure

8. jun 2016 ... derefter holdt op imod teorier fra sygeplejeforskerne Liv Strand, Kari ... Den “jeg-styrkende” sygepleje har til hensigt at styrke patientens “jeg” ...

Kvalitativ undersøgelse af unge knallertkøreres holdning ... - DTU Orbit

Her er der enighed om, at det ikke giver mening i forhold til transporttid at benytte knallerten i stedet for ... vi ender med at slå os selv ihjel på det […] Jeg tror ikke ...

En kvalitativ undersøgelse af flygtninge fra ikke vestlige landes ...

Dette speciale tager udgangspunkt i flygtninge fra ikke-vestlige lande. ... beskæftigelse, hvorfor man er nødsaget til også at kigge på problemer foruden ledighed. ... I 1980'erne og 1990'erne tog Danmark også imod flygtninge fra henholdsvis ...

En kvalitativ undersøgelse af exit sugardating - Aalborg Universitet

Hviid Jacobsen, Anja Jørgensen og Søren Kristiansen (red.): Håndværk og ... Kofod, Jens., Dyrvig, Theresa Frøkjær, Markwardt, Kristoffer., Lagoni, Ninna, Bille,.

1 Hvad vil det sige at være præst? En kvalitativ undersøgelse ... - fkuv

sesgrundlag, finder vi et svar på, hvad det vil sige at være præst, ud fra en definition af ... folk synes, hun er noget særligt; det rimer ikke med hendes syn på det ... betyder for en 13-årig at blive konfirmeret, og hvad det betyder for fami- lien, at ...

Hvad nu hvis lejring er svaret? - En kvalitativ undersøgelse ... - Vendlet

2. jan 2017 ... Dahlager og Fredslunds hermeneutiske analysemetode fremkom fire temaer, ... outcome of the interviews based on Fredslund and Dahlager's ...

2. Klinisk undersøgelse

20. apr 2017 ... risikoen betydeligt for modermærkekræft. Prognosen efter melanom i Danmark er heldigvis særdeles god, fordi de fleste tilfælde opdages tidligt ...

Anamnese og klinisk undersøgelse - NIKKB

6. jun 2009 ... Age ≥45 AND. ▫ Activity related joint pain. ▫ No morning joint-related stiffness or morning stiffness <30 min. ▫ Pain triad (smertetriade).

Klinisk undersøgelse af børn med ideopatisk klumpfod - Danske ...

børn almindelig gang og løb, gadedrengeløb, hink og hop fremad med samlede ben uden problemer. Der var flere børn, der havde problemer med at udføre ...

sportsmedicin - Klinisk Institut

[email protected] Mikkel Hjuler er uddannet fra Fysio- terapeutskolen i København i 2004. Har siden videreuddannet sig i Sportsfysio- terapi og Manuel Terapi.

Hedensted Borgerbil – kvalitativ undersøgelse - Hedensted Kommune

Hedensted Borgerbil er baseret på et samarbejde med LetsGo, som stiller ... Hedensted Borgerbil omfatter 5 biler på rådhusene i Juelsminde, Hedensted og ...

En gang kriminel, altid kriminel? – en kvalitativ undersøgelse ... - AAU

4. jan 2017 ... Metoderedegørelse. Ifølge Svend Aage Andersen, som har skrevet bogen ”Kritisk realisme som perspektiv i soci- alt arbejde”, skitserer Jesper ...

Underkropspræsentation - Institut for Klinisk Medicin

17. jan 2020 ... Retter hjertelyden sig ikke med det samme, stoppes ... uanset om vendingsforsøget lykkedes eller ej, lægge dig fladt på ... Hvis hele kroppen er født føres en hånd ind bagtil i vagina, hulhånden fatter barnets baghoved og.

PPROM - Institut for Klinisk Medicin

PPROM - Preterm, Prelabour Rupture of Membranes - defineres som vandafgang uden veer før uge 37 0. Der er ikke enighed om, hvor lang tid der skal gå fra ...

Fosterovervågning under fødslen(II) – Metoder - Institut for Klinisk ...

GA: Gestations alder. HIE: Hypoxisk ... Jørg Kessler, Marit Martinussen, Thomas Hahn, Hilde Christin Lie, Kristin Holanger, Branka Yli, ... algoritme, der blev introduceret af Siggaard-Andersen i 19711 vurderer fordelingen af buffere i hele den.

Føtal anæmi - Institut for Klinisk Medicin

Appendiks 2: MCA-PSV MoM værdier i henhold til GA side 40 ... nedenstående skema eller ”Expected Peak Velocity of Systolic Blood Flow in the MCA as a ...

Politik for transport- og overnatningsomkostninger i ... - Klinisk Institut

Ansøgning om tilskud . ... Se afsnit nedenfor vedr. ungdomskort og kilometerpenge. GoMore. Samkørsel kan ... hvordan du ansøger om kilometerpenge her her.

Den overvægtige gravide - Institut for Klinisk Medicin

Gravide kvinders BMI beregnes ud fra vægten umiddelbart før graviditeten eller den ... intervention to limit gestational weight gain: the Norwegian Fit for Delivery ...

hyperemesis gravidarum - Institut for Klinisk Medicin

11. dec 2012 ... Diphenhydramin findes aktuelt kun som hostestillende mikstur, 28 mg (10 mL á 2,8 mg/mL) x 4 daglig. Promethazin. Handelsnavne. Phenergan ...

Igangsætning af fødsel - Institut for Klinisk Medicin

Shamael Abbas (Viborg), Anne-Mette Bay Bjørn (Horsens), Rikke Bek Helmig ... Associeret gruppen: jdm Mette Kiel Smed (Rigshospitalet), jdm Misan Anne Catherine Stehouwer. (Skejby), Ole ... Jordemødre og læger på fødeafdelingen ...

Forebyggelse af sphincterruptur - Institut for Klinisk Medicin

20 Oct 2003 ... Fødsel kan foregå i vand, uden øget risiko for OASIS, hvis kvinden efter grundig ... Håndgreb for at støtte mellemkødet med flad hånd ved forløsning af caput er allerede beskrevet i. Tyskland i 1838(1). ... Herunder hvordan de forskellige grader af bristninger opdeles, data om paritet ... til jdm om 1000 fødsler,.