Mundtlighedspæda- gogik i danskfaget - Nationalt videncenter for ...

fag, herunder danskfaget, har studiet af gen- stande, tekster (i bred betydning) som omdrej- ningspunkt, betyder det inden for mundtlighed, at vi får tendens til at ...

Mundtlighedspæda- gogik i danskfaget - Nationalt videncenter for ...- Relaterede dokumenter

Mundtlighedspæda- gogik i danskfaget - Nationalt videncenter for ...

fag, herunder danskfaget, har studiet af gen- stande, tekster (i bred betydning) som omdrej- ningspunkt, betyder det inden for mundtlighed, at vi får tendens til at ...

Litteratur- undervisningen i danskfaget gennem 200 år - Nationalt ...

rende tekststykker i faget læsning, men underordnet ... realistiske tilgang til læsning i danskfaget. I 1980'erne ... dansk læsebog med danske tekster af danske.

Anmeldelse - Nationalt videncenter for læsning

situationer, hvor læreren med udgangs- ... Kühn er lærer og master i it og læring. ... nye redskaber til læreren som sproglig vejleder. Mette Kirk Mailand er ikke ...

genrer - Nationalt videncenter for læsning

antage, at forskellige teorier om genrer må manifestere sig i forskellig anvendelse af - og undervisning i genrer i danskfaget. I denne artikel vil jeg nærmere ...

Afrapportering af inklusionseftersynet - Nationalt videncenter for ...

(2014): Effekten af it-støtte på elevers læsefærdigheder. Et ... Nordenbo, Sven Erik, Michael Søgaard Larsen, Neriman Tiftikįi, Rikke Eline Wendt og Susan.

mediering - Nationalt videncenter for læsning

MEDIERING. – NÅR MAN SKAL LÆRE BØRN AT LÆSE. Af Jørgen Frost. ARTIKEL. Nationalt Videncenter for Læsning, december 2018. Artiklen er udgivet i ...

lytteskrivning - Nationalt videncenter for læsning

sammenhæng mellem bogstaver og bogstavlyde har betydning for styrken af udbyttet ved at anvende OS . Der kan altså være tale om en gensidig påvirkning, ...

Sneglelæring - Nationalt videncenter for læsning

len bruger metoden Sneglen som den overordnede didaktiske ... Vi tager på Den Blå Planet – opgaven er meget ... Vi læser H.C. Andersens Den Lille Havfrue,.

iNdledNiNg - Nationalt videncenter for læsning

aNMeldelSe: FUNkTioNel Sproglig aNalYSe – eN. MeTode Til læSNiNg i FageNe. readiNg iN SeCoNdarY CoNTeNT areaS. a laNgUage-BaSed pedagogY.

LEKTIER På SMS - Nationalt videncenter for læsning

Kim Fupz Aakesons novelle ”Klamydia” således kom fra. Laura og Jacob, fik flere ... ikke den bedrevidende, der kender hele den store sam- menhæng, og ...

LæsE - Nationalt videncenter for læsning

læse- og skriveteknologi – altså IT der understøtter ... rialet er digitalt og fx kan hentes til en iPad eller til ... jektet Unge ordblinde skriver løs med it (Juul &.

30 ideer - Nationalt videncenter for læsning

De illustrerer ikke den enkelte ide, men i stedet arbejdet med sprog i ... en farvelægning som i en malebog eller et tomt stykke tegnepapir. ... hvis der er noget, de ikke kan stave til, eller hvis de skal have hjulpet deres hukommelse på gled. ... Før aktiviteten går i gang, gennemgår du reglerne: Tingene er hemmelige og skal ...

Lyt, Læs og Lær - LæsetekNoLogi i skoLeN - Nationalt videncenter ...

Lyt, Læs og Lær. - LæsetekNoLogi i skoLeN. bEnt sAAbyE jEnsEn, projEktkonsulEnt,. nAtionAlt vidEncEntEr for læsning og stinE fuglsAng EngMosE, ...

Multimodalitet - Nationalt videncenter for læsning

7. mar 2010 ... Multimodale tekster er vår tids kommunikasjonsform. Ulike medier som ... sammen med computerspil, tegneserier, ... er vor tids medie-sorteper.

Computerspil - Nationalt videncenter for læsning

Minecraft og det dystre action-adventure spil. LIMBO. ... har børn ofte begrænset viden om og forståelse ... computerspil både skal forstås som multimodale.

tidsskriftet - Nationalt videncenter for læsning

Email: [email protected] Kære læser. Velkommen ... Side 27. Præsentation af: Tag med ud i dansklandskabet ... marselisborgcentret.dk/fileadmin/filer/.

Mis med de blå øjne - Nationalt videncenter for læsning

På skift går de andre børn hen og forvrænger deres stemmer - så godt de kan ... vi kan se forskellige ud (øjenfarve, hudfarve, hårfarve, pige/dreng osv.), og at vi ...

om læsning og læsevanskeligheder - Nationalt videncenter for ...

lære børn og unge, hvordan og at de kan læse med forståelse, er måske at få dem motiveret, få dem til at ville lære.... Men det er … måske ikke let at ville for den,.

hed ind i matematik- undervisningen - Nationalt videncenter for ...

dansk numeralitet) og matematisk forståelse og de mange betydninger ... tlf. 33 75 55 60 [email protected] A051. DANSK 7.-10. KLASSE. Inkluderende ...

skrivedidaktik - Nationalt videncenter for læsning

Titangade 11. 2200 København N. E-mail: [email protected] ... for læreruddannelse i Århus. 1. november 2013. • CFU-konference for danskkonsulenter.

HOT 2018 - Nationalt videncenter for læsning

Alene på Gyldendals danskportal til mellemtrinnet ligger der 3-4 forløb om dette. ” Page 11. HOT 2018. 11. Multi.

pauline - Nationalt videncenter for læsning

Bogreception for Styrk sproget, styrk læringen – Sproglig udvikling og stilladsering i flersprogede klasserum. Vi fejrer den danske oversættelse af Pauline ...

læseguide - Nationalt videncenter for læsning

Det er en fordel at bruge en fast skabelon for udformningen af læseguiden så eleverne hurtigt bliver fortrolige ... Boston, Pearson Education. ... Beskriv ligheder og især forskelle mellem stjerner og planeter ved at udfylde modellen herunder.

NatioNalt videNceNter for historie- og ... - Historielab.dk

Centret oprettes i Jelling i tilknytning til University College Lillebælt, ... Kongernes Jelling vil udgøre et meget nært miljø som ... og pædagoguddannelse i Jelling.

Læseforståelse - Nationalt videncenter for læsning

nærmere på fjernsynets serie om Bamse og Kylling og spørge sig selv om den kan kategoriseres som en fabel. Tænker man udelukkende på det karakteristiske ...

Undervisning i håndskrivning - Nationalt videncenter for læsning

I dag har Susanne Lassen to 3. klasser i dansk. Begge har hun undervist i håndskrivning i både. 1. og 2. klasse, hvor de tegnede bogstaver i luften,.

At tænke i sprog - Nationalt videncenter for læsning

Artiklen baserer sig på erfaringer fra et kom- ... A: Kommer du med ind på stuen … Agnes-Marie? Denne lille ... lingsverden, men skal bruge sproget til at kom-.

Megameget vokseværk - Nationalt videncenter for læsning

5. klasse arbejder med Kim Fupz Aakesons billed- ... fra undervisningsmaterialet Fandango 5 (May & ... dango – dansk for 5. klasse : grundbog (1. udgave).

Børns perspektiv på litteraturformidling - Nationalt videncenter for ...

Det er en læsemaskine, øhm, der faktisk ikke har nogen farver, man kun bruger til læsning og ikke andet. Interviewer: Har I forstået det? Elever: Nej. Dreng: Det er ...

Hit med lyden og leg med sproget - Nationalt videncenter for læsning

viteter et stort sortiment af spil og pædagogiske værktøjer, der kan lånes i Lege- teket i Viborg. Det lydstimulerende arbejde med børn i Viborg Kommune finder ...

viden om literacy - Nationalt videncenter for læsning

Nr. 22: L1T3R4CY – literacy og numeracy i børnehave og indskoling. Nr. 23: At tale for at lære ... fra undervisningsmaterialet Fandango 5 (May &. Arne-Hansen ...

Hvad betyder på? - Nationalt videncenter for læsning

og samfundsfag, så er det en vigtig grammatisk ... Alinea. s. 28-29. En konsekvens af de mange nominali- seringer er at der er mange nominal- grupper: ...

Multimodale tekster i læreruddannelsen - Nationalt videncenter for ...

lelt og mere kommunikativt spor, hvor der i højere grad blev lagt vægt på kommunikative færdigheder fx i forhold til avisgenrer, som eleverne skulle me-.

Foromtale af: Computerspillets fortællinger - Nationalt videncenter ...

Foromtale af: Computerspillets fortællinger. KLARA KORSGAARD, VIDENCENTERLEDER, NATIONALT VIDENCENTER FOR LÆSNING computerspilsanalyse.

viden om læ ning s - Nationalt videncenter for læsning

essay. ”Termen tekstaktiviteter betegner den abstrakte del af genrebegrebet i SFL, mens genre ... Hvad kan så alle disse undergenrer om helte anvendes.

Det er ligesom tal, bare med bogstaver - Nationalt videncenter for ...

om, at en madopskrift anvendes og fungerer fun- damentalt ... sprog, skrift, tekst og billeder i en meningsfuld sammenhæng, hvor ... Ret i stedet fokus på mere ...