Litteratur- undervisningen i danskfaget gennem 200 år - Nationalt ...

rende tekststykker i faget læsning, men underordnet ... realistiske tilgang til læsning i danskfaget. I 1980'erne ... dansk læsebog med danske tekster af danske.

Litteratur- undervisningen i danskfaget gennem 200 år - Nationalt ...- Relaterede dokumenter

Litteratur- undervisningen i danskfaget gennem 200 år - Nationalt ...

rende tekststykker i faget læsning, men underordnet ... realistiske tilgang til læsning i danskfaget. I 1980'erne ... dansk læsebog med danske tekster af danske.

Mundtlighedspæda- gogik i danskfaget - Nationalt videncenter for ...

fag, herunder danskfaget, har studiet af gen- stande, tekster (i bred betydning) som omdrej- ningspunkt, betyder det inden for mundtlighed, at vi får tendens til at ...

Litteratur- undervisningen i indskolingen

undervisningen i danskfaget ved at gøre fortolkning til et selvstændigt kompe- tenceområde. Med denne artikel ønsker jeg dels at sætte fokus på, at litteratur-.

hed ind i matematik- undervisningen - Nationalt videncenter for ...

dansk numeralitet) og matematisk forståelse og de mange betydninger ... tlf. 33 75 55 60 [email protected] A051. DANSK 7.-10. KLASSE. Inkluderende ...

Think-aloud som dialogisk metode i litteratur - Nationalt videncenter ...

hegn” af Kim Fupz Aakeson højt for de 20 elever, som hver ... søn, de skal bygge et hegn, sådan et rigtigt drenge- projekt ... Mette Sofie Kirkedal, Bogoplevelsen.

jysk historisk-topografisk litteratur gennem ... - Tidsskrift.dk

bragte det 18. århundrede kun meget lidt stof frem om alt, hvad der i Jylland var omtale værd ... udsende første hæfte af Samlinger til jysk historie og topografi.

Spil − og sprog om spil − i undervisningen - Nationalt videncenter for ...

Det blev til en snak om multimodal læsning af spil, vigtigheden af at arbejde med elevernes forforstå- else og udvikling af sprog samt nogle eksempler.

1. Mål for undervisningen Undervisningen i dansk i ... - Ørding Friskole

på SydvestMors Friskole fra 9-12. 43. Vi arbejder med forskellige danskopgaver, men fokus er på den enkelte elevs arbejde indtil nu, samt fremadrettet.

Om litteratur på tærsklen til en verden uden litteratur - Tidsskrift.dk

Litteraturens nulpunkt (se note 2) afsnittet »Stilens håndværk«. 79. Litteraturens nulpunkt afsnittet »Baudelaires dramatik«. 80. Roland Barthes: »Tacite et le ...

DIGITALE KOMPETENCER I DANSKFAGET

27. sep 2018 ... 27/09/2018. 6. Center for digital dannelse, digitaldannelse.org. Digital dannelse. Vejledning for faget dansk, danskfagets identitet og rolle, emu.

0 6 L earnin g T ech Danskfaget i spil på læringsplatforme

176 Learning Tech 06 | Den digitale lærings platform i Danmark. Abstract ... visningsforløb afspejler både, hvordan lærere forstår danskfaget, og hvordan de ...

Læremidler i danskfaget - Syddansk Universitet

sætningstype mv.) af de to opskrifter. Sammenlign dem. ... alt muligt kørt ud i, at der indirekte står, at det faktisk er hashkager og sådan noget med, at man drikker ...

Aalborg Universitet It og medier som grænseobjekter i danskfaget ...

Denne pointe eksemplificeres gennem fem forskellige didaktiske tilgange til at arbejde med computerspil i danskfaget. Afslutningsvist diskuteres, hvordan der er ...

Mod krop og drama i danskfaget - Aarhus Teater

Krop og drama i danskfaget ... til danskfaget https://www.emu.dk/modul/dansk-fælles-mål-læseplan-og- ... danskfaget på en anden måde, end de plejer.

Pædagogisk indblik 04 Digitale læremidler i danskfaget - DPU

4. jan 2020 ... Når vi refere- rer til danskfaget, så bygger det på studier af danskundervisning i grundskolen og/eller gymnasiet i Danmark. Når vi omvendt refere-.

Fra skriftlig fremstilling til multimodal produktion i danskfaget - LSP

27. maj 2014 ... Første eksempel. Kilde: Katrine Marie Guldager og Charlotte Pardi: Frøken Ignora eksploderer. Page 11. Hvad skal eleverne lære om modalitet ...

Digitale læremidler i danskfaget - DPU - Aarhus Universitet

mellemtrin (22 %) og udskoling (50 %). ✓ I udskolingen er det særligt de digitale fagportaler, der dominerer. ✓ De digitale didaktiske læremidler, der anvendes ...

Døden, sorgen og danskfaget - Jesper Wung-Sung

13. apr 2015 ... i en eller anden novelle, hvor, der ingen gode løsninger [er], men vi skal ... at Williams største bekymring igen må være olferter og trælår, at mor ...

Kommunikation er ikke, hvad det har været. og det burde danskfaget ...

været. og det burde danskfaget heller ikke være. Lektor Jeppe Bundsgaard fra Institut for Didaktik, DPU, aarhus. Universitet, fortæller om de store udfordringer ...

Hvordan ser danskfaget så ud? Projektets ... - Simon Skov Fougt

24. okt 2017 ... Lærermidlernes danskfag d. 24.10.2017. Institut for Skole og Læring. Simon Skov Fougt. Projektets ambition. ▫ Et øjebliksbillede af danskfaget, ...

Nyt i danskfaget – Fagkonsulent Sune Weile – Regionalkurser 2016.

Temaet for konkurrencen er identitetstyveri. For at få inspiration til din novelle søger du oplysninger om identitetstyveri på nettet. Kravene til novellen er, at.

Skolen i lære på teatret. Mod krop og drama i danskfaget

Før og efter undersøgelse med 5. – 6. Klassetrin. I alt 204 elever 2016. • Før og efter undersøgelse med indskoling og mellemtrin. I alt 664 elever 2017.

Tak for undervisningen 2....

lære om orgasmer og onani end om hvilke tyske modalverber der styrer dativ. Når læreren pludselig tager ord i munden, som man ellers kun læser på de frække ...

Programmering i undervisningen

Program. ○ Hvad er programmering? ○ Hvorfor ... ”Programmering er lidt ligesom at skrive en ... og sidelængder er ens kaldes det et regulær polygon. Det kan ...

H.C. Andersen i undervisningen

Hvordan få HCA ud af ”eventyrkassen”? ➢ HCA's eventyr er umiddelbart tilgængeligt, sprogligt interessante, narrativt udfordrende og livsfilosofisk dybe. ➢ Min bog Syv analyser metodeovervejelser (hvordan kan man arbejde med Andersen i.

Digitalisering af undervisningen

TUR Forlag – 15-års erfaring. ▫ Bygger på udviklingsprojekt mellem TUR og SUS. ▫ Opkvalificering af faglærere. ▫ Fokus på pædagogik og didaktik. ▫ Henvender ...

Mundtlighed i undervisningen

2) Hvordan defineres progression inden for faget dansk i gymnasiet mht. til ... Pentagrammet er et kort over de indbyrdes sammenhæng der har, eller bør have, ...

Entreprenørskab i undervisningen - UCC

sig; men at det er muligt selv at gribe ind i udviklingen og få ideer ... dig idé. Imellem disse to basale forudsætningsblokke er aftegnet et felt benævnt ”muligheder”. Det er det centrale ... Modellen har form som et ”U” med 7 trin ... riereuddannelse, test- interview ... Minerva- modellen. En konsulent fra Fødevarestyrelsen/ Lev-.

Islam i undervisningen - UiO - DUO

islam, og de viser hvordan lærere i mine to utvalg både legger opp og tilpasser ... 6 komparativt blikk på masteravhandlingene, som tar for seg islam (Samdal, 2013), buddhisme ... teologiske begreper (gudsbilde, menneskesyn, trosartikler osv.) ...

Inspiration til DSA undervisningen

At arbejde med dansk som andetsprog handler om metoder, der arbejdes med materialet på og den sproglige tilgang til materialet, som skal udfoldes for eleverne.

Bevægelse i undervisningen - It i gymnasiet

Underviseren kan også fremstille QR koder med tilhørende spørgsmål og ... Eleverne går sammen to og to og diskuterer problemstillinger eller svar på spørgsmål. ... Lærer eller elev laver jeopardy spil på hjemmesiden gerne i relation til det ...

Energi i undervisningen - Astra

... energiformer skrevet op. Energiform. Betegnelse. Eksempel på energiform. Bevægelsesenergi = Kinetisk energi. Ekin. Beliggenhedsenergi = Potentiel energi.

Side 1 af 3 - Avisen i Undervisningen

Kort sagt har klassen lavet en avis med journalistik, nyhed, feature, ... Altinget - Berlingske - Bornholms Tidende - BT/MetroXpress - Dagbladet Holstebro, Struer ...

med undervisningen - VIA CFU - VIA University College

31. mar 2012 ... Bilka eller Bier? ... de kommer hjem fra en skattejagt, og se, ... gevinst. Man kan også inddrage nogle dansktimer til fx: • At stave ord eller øve ...

Normer på spil i undervisningen - Emu

gymnasiet. Den normundersøgende undervisning handler kort fortalt om at få øje på de ofte usynlige normer og forventninger, som styrer vores liv i både små og ...

Vad händer i NO-undervisningen? - Skolverket

& Benckert, S (2006). Lärares mål med laborativt arbete: utveckla förståelse och intresse. Nordina(5). Jakobsson, A. (2001). Elevers interaktiva ...