DIGITALE KOMPETENCER I DANSKFAGET

27. sep 2018 ... 27/09/2018. 6. Center for digital dannelse, digitaldannelse.org. Digital dannelse. Vejledning for faget dansk, danskfagets identitet og rolle, emu.

DIGITALE KOMPETENCER I DANSKFAGET- Relaterede dokumenter

DIGITALE KOMPETENCER I DANSKFAGET

27. sep 2018 ... 27/09/2018. 6. Center for digital dannelse, digitaldannelse.org. Digital dannelse. Vejledning for faget dansk, danskfagets identitet og rolle, emu.

Pædagogisk indblik 04 Digitale læremidler i danskfaget - DPU

4. jan 2020 ... Når vi refere- rer til danskfaget, så bygger det på studier af danskundervisning i grundskolen og/eller gymnasiet i Danmark. Når vi omvendt refere-.

Digitale læremidler i danskfaget - DPU - Aarhus Universitet

mellemtrin (22 %) og udskoling (50 %). ✓ I udskolingen er det særligt de digitale fagportaler, der dominerer. ✓ De digitale didaktiske læremidler, der anvendes ...

Digitale kompetencer i gymnasiet - Emu

Baltorp Gymnasium (HHX). Køge Gymnasium (STX). Odense Tekniske Gymnasium (HTX). Viborg Gymnasium & HF (STX-HF). Aarhus HF & VUC (HF).

Digitale kompetencer i fagene - og Undervisningsministeriet

Baltorp Gymnasium (HHX). Køge Gymnasium (STX). Odense Tekniske Gymnasium (HTX). Viborg Gymnasium & HF (STX-HF). Aarhus HF & VUC (HF).

Digitale kompetencer - Aarhus Universitetsforlag

25. okt 2014 ... som beskrev det tværgående emne it, i daglig tale kaldet Faghæfte 48, og med de Forenklede Fælles Mål fra 2014 er it og digitale kompetencer.

Virksomheders behov for digitale kompetencer - Erhvervsstyrelsen

registerbaseret analyse af udviklingen i beskæftigelsen og uddannelser, ... af kompetencer inden for konstruktion samt planlægning og systemdesign, ... Immeo er et forretningsorienteret IT-konsulenthus med et strategisk fokus på e-handel og ...

Regional efterspørgsel efter digitale kompetencer - Danmarks ...

Trommesalen 5, 3. sal. 1614 København V. Tlf. 45 8181 6262 [email protected] www.hbseconomics.dk. Højbjerre Brauer Schultz' publikationer kan frit ...

Et didaktisk design til styrkelse af digitale kompetencer ... - UC Viden

1. jun 2017 ... pakken via personaleintra, og kommunikation med elever og forældre gennem elevintra og forældreintra. En stor del af en lærers faglige ...

Digitale kompetencer og digital skolekultur Mette Brinch Thomsen ...

Ole Mortensen, Viborg Gymnasium & HF. Martin Mølgaard Ravn, Odense Tekniske Gymnasium. Lene Madsen og Torben Arentoft, Aarhus HF og VUC ...

bygget på kompetencer. og kompetencer - Miljøstyrelsen

1. mar 2017 ... Rækkevidde: Med så mange brugere på tværs af alder, geografi, uddannelse og forbrugsvaner kan man via Facebook ... Lakserytteren. På den.

0 6 L earnin g T ech Danskfaget i spil på læringsplatforme

176 Learning Tech 06 | Den digitale lærings platform i Danmark. Abstract ... visningsforløb afspejler både, hvordan lærere forstår danskfaget, og hvordan de ...

Læremidler i danskfaget - Syddansk Universitet

sætningstype mv.) af de to opskrifter. Sammenlign dem. ... alt muligt kørt ud i, at der indirekte står, at det faktisk er hashkager og sådan noget med, at man drikker ...

Litteratur- undervisningen i danskfaget gennem 200 år - Nationalt ...

rende tekststykker i faget læsning, men underordnet ... realistiske tilgang til læsning i danskfaget. I 1980'erne ... dansk læsebog med danske tekster af danske.

Aalborg Universitet It og medier som grænseobjekter i danskfaget ...

Denne pointe eksemplificeres gennem fem forskellige didaktiske tilgange til at arbejde med computerspil i danskfaget. Afslutningsvist diskuteres, hvordan der er ...

Mundtlighedspæda- gogik i danskfaget - Nationalt videncenter for ...

fag, herunder danskfaget, har studiet af gen- stande, tekster (i bred betydning) som omdrej- ningspunkt, betyder det inden for mundtlighed, at vi får tendens til at ...

Fra skriftlig fremstilling til multimodal produktion i danskfaget - LSP

27. maj 2014 ... Første eksempel. Kilde: Katrine Marie Guldager og Charlotte Pardi: Frøken Ignora eksploderer. Page 11. Hvad skal eleverne lære om modalitet ...

Mod krop og drama i danskfaget - Aarhus Teater

Krop og drama i danskfaget ... til danskfaget https://www.emu.dk/modul/dansk-fælles-mål-læseplan-og- ... danskfaget på en anden måde, end de plejer.

Hvordan ser danskfaget så ud? Projektets ... - Simon Skov Fougt

24. okt 2017 ... Lærermidlernes danskfag d. 24.10.2017. Institut for Skole og Læring. Simon Skov Fougt. Projektets ambition. ▫ Et øjebliksbillede af danskfaget, ...

Nyt i danskfaget – Fagkonsulent Sune Weile – Regionalkurser 2016.

Temaet for konkurrencen er identitetstyveri. For at få inspiration til din novelle søger du oplysninger om identitetstyveri på nettet. Kravene til novellen er, at.

Døden, sorgen og danskfaget - Jesper Wung-Sung

13. apr 2015 ... i en eller anden novelle, hvor, der ingen gode løsninger [er], men vi skal ... at Williams største bekymring igen må være olferter og trælår, at mor ...

Skolen i lære på teatret. Mod krop og drama i danskfaget

Før og efter undersøgelse med 5. – 6. Klassetrin. I alt 204 elever 2016. • Før og efter undersøgelse med indskoling og mellemtrin. I alt 664 elever 2017.

Kommunikation er ikke, hvad det har været. og det burde danskfaget ...

været. og det burde danskfaget heller ikke være. Lektor Jeppe Bundsgaard fra Institut for Didaktik, DPU, aarhus. Universitet, fortæller om de store udfordringer ...

bygget på kompetencer. og kompetencer bygget på ... - Edora

medarbejder i borgerservice fremfor at møde uanmeldt op med risiko for at vente i kø. Det viser en undersøgelse ... Gentofte Kommune - Materiale til skolebesøg.

Dit digitale liv – din digitale arv - Rehpa

digitale liv, inden vi dør, da det kan få store. MIT DIGITALE. Børne- testamente. Testamente. Vielsesattest. Andre scannede eller elektronisk lagrede dokumenter.

Det 21. århundredes kompetencer

Det 21. århundredes kompetencer 3. Digitalt læringskompas www.21skills.dk. Eleverne understøtter deres kommunikation med dokumentation i.

RELATIONELLE KOMPETENCER

Linda Svenstrup Munk, sprogpsykolog, cand.mag., kommunikationsrådgiver, Ju- liane Marie Centret, Rigshospitalet. Louise Berg Puggaard, psykolog, ...

plc og det 21. århundredes kompetencer - AAU

29. maj 2018 ... Nona- kas teori om videnskabelse og konceptet 'Ba' tilføjer rummet som et ... vikle sig til et muligt delt eller kollaborativt konstrueret objekt 3.

globale kompetencer

Page 1. globale kompetencer. Kompetencehjul udarbejdet af Mette Pe trea Ki ssow. Globale Gymnasier. Globale kompetencer.

IT-KOMPETENCER I IDRÆTSUNDERVISNINGEN

Lav nu en QR-kode som netop bruger det kortlink du lige har fået. 6. Gem billedet/QR-koden samme sted som du gemte kortlinket (så har du det hvis QR-kode-.

De matematiske kompetencer - Emu

Page 7. Matematematik består af mange abstrakte repræsentationer. (semiotiske repræsentationer). Dette er ikke en halv. Page 8. Repræsentation og ...

MINE KOMPETENCER

reret | Videnssøgende |. Visionær |. Oversigten over kompetencer stammer fra folderen Min profil, som er en del af det materiale, der beskriver medlemmernes ...

Anerkendelse af kompetencer

kompetenceprofil, dvs . en beskrivelse af kompetencekrav til en bestemt jobfunktion . ... Alle fik udarbejdet en GARUDA-profil i starten af forlø- bet, det var virkelig ...

Digitalisering og kompetencer.

i øvrigt. Aalborg, Region. Nordjylland. 50-100. Dykon. Peter Bøgh Peter- sen, direktør. Fremstilling af bo- ligtekstiler. Lunderskov,. Region Syddan- mark. 50-100.

OM DET 21. ÅRHUNDREDES KOMPETENCER – FRA ...

sammenslutningen Partnership for 21st Century Learning (P21), har talt for, at en generel styrkelse af disse særlige ... hvilke krav der skal kunne honoreres i det 21. århundrede. Alle tre ... For én ting er, at et uddannelsessystem med de højere ...

Kompetencer - Tidsskrift.dk

betegnes som det at være vidende om sin ikke-viden – eller som Qvortrup udtrykker ... Skoler og uddannelser lider i disse år af et ulykkeligt fravær af pædago-.