Dansk (Fælles Mål 2009) - og Undervisningsministeriet

Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af ...

Dansk (Fælles Mål 2009) - og Undervisningsministeriet- Relaterede dokumenter

Dansk (Fælles Mål 2009) - og Undervisningsministeriet

Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af ...

Fælles Mål 2009 - og Undervisningsministeriet

3. klasse, og et læseekspertudvalg har lagt ... I 3. og 4. klasse konsolideres og automatiseres læsningen ... Hvis man vælger i perioder at træne staveord, bør de.

Skriftlig dansk 2009 - hf - og Undervisningsministeriet

Emnebehandling og faglig tyngde. ... Jens Blendstrup: Gud taler ud. Billeder: Side 10: Michael Kvium: ... Tekst 3 (Jens Blendstrup) kaldes herlig, men også den ...

Skriftlig dansk 2009 - stx - og Undervisningsministeriet

men analysebegreber etc. bliver ofte brugt for mekanisk og udvendigt. Ikke nødvendigvis efter de gamle analyseskemaer, men heller ikke rigtig integreret i den ...

Kemi 2009 - og Undervisningsministeriet

Typefejl: Fejl i omregning af enheder, omregner ikke fra stofmængdekoncentration til g, udregningerne ikke vist tilstrækkeligt og formel for masseprocent er vist, ...

Skriftlig prøve i biologi A maj 2009 - og Undervisningsministeriet

svovlbroer) imellem forskellige aminosyrer. Ifølge figur 1 har HFE-proteinet områder med α- helix spiraler, som ses som spiraler på figuren. De brede områder i ...

Dansk A, stx - og Undervisningsministeriet

Det udvidede tekstbegreb betyder, at faget har fokus på tekster i alle medier i såvel den receptive som den produktive di- mension af faget. 1.2. Formål. Danskfaget ...

Dansk hhx - og Undervisningsministeriet

17. maj 2017 ... Kællerhavgård”. Perspektivér til tendenser i samtidens litteratur. Opgave 2. Foretag en analyse af kronikken ”Livet kan ikke genbruges”, hvor du ...

Dansk A, hhx - og Undervisningsministeriet

Mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed . ... Dansk A, hhx - Vejledning - 2019 ... tydeligt, at dansk A hhx er en del af den merkantile studentereksamen. ... https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/regler-og-orienteringer.

Dansk A hf - og Undervisningsministeriet

6. jun 2014 ... Ud over det er det også noget af det, Isam B fra Outlandish lægger meget vægt på i sangen ”I. Danmark er jeg født”. I sangen refererer han ...

Dansk A, hf - og Undervisningsministeriet

sammenligne dansk- og svensksprogede skønlitterære tekster af den samme forfatter eller fra den samme periode, ved at sammenligne en norsk og en dansk ...

Dansk A htx og t-eux - og Undervisningsministeriet

28. maj 2018 ... Redegørelse og diskussion (opgave 1). - Analyse og fortolkning med perspektivering (opgave 2 og 4). - Kronik og refleksionstekst (opgave 3).

STX - Dansk A - og Undervisningsministeriet

Eleverne skal opnå en forståelse af, at vi i dansk ser på, hvad tekster betyder og ... nævnte obligatoriske litterære genrer er saga, folkeventyr, folkevise, roman, ...

Dansk A hhx og m-eux - og Undervisningsministeriet

24. maj 2018 ... Foretag en analyse og fortolkning af ”Egernet”. Afslut din ... fortælletekniske forhold skaber problemer i analysen af Lone Hørslevs novelle.

Dansk A, htx - og Undervisningsministeriet

Lærebogsstof om fx analysebegreber og -metoder samt litteratur- sprog- og mediehistoriske fremstillinger hører til gruppen af sekundærtekster. Der arbejdes ...

Dansk Fælles Mål - Emu

Opmærksomhedspunkter. 5. Fælles Mål efter klassetrin. Efter 2. klassetrin. 6. Efter 4. klassetrin. 7 ... og det nordiske kulturfællesskab. 1. Fælles Mål. Dansk 3 ...

Dansk litteraturs - og Undervisningsministeriet

1. okt 2004 ... re, frodige og ofte ironiske skrivestil har Johannes V. ... Tove Ditlevsen (1917-1976) ... dækker hovedindholdet og hovedanliggendet i Tove. 57.

Dansk som andetsprog - og Undervisningsministeriet

e m n e r. TT rriinn mm åå ll ee ffttee rr 22 .. kk llaa ss ss ee ttrr iinn fo rs tå o rd o g v e n d in g e. r k n y tte ... rg e d ire k te e lle. r v e d in d i- re k te a p p e. l g ø re o p m æ rk s o m p å. , a. t n o g e t ik k e e r fo rs tå ... virker på vores skole”, www.dettevirker.dk. ... Via Elevintra kan lærere linke til relevante opgaver og websider.

Dansk (PEU-hæfte) (pdf) - og Undervisningsministeriet

lidt, Fasaner. Eksempel på liv (lyrik). Jan Sonnergaard. William, Tyveri, Polterabend, Bananfluerne. Naja Marie Aidt. Ond i sulet, En kærlighedshistorie, Slik, ...

Forenklede fælles mål - dansk

Eleverne skal i faget dansk fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og ... er kompetenceområderne opdelt i en række processer, som færdigheds- og.

Dansk A – Hhx Vejledning / Råd og vink - og Undervisningsministeriet

Dette mål vedrører elevernes litteraturhistoriske kompetence. ... litterær fortolkning med litteraturhistorisk perspektivering, en film, billede eller medieanalyse med.

Dansk som andetsprog i fagene - og Undervisningsministeriet

at anerkende den tosprogede kursists danske sprog, selv om der forekommer omvendt ordstilling, manglende - eller forkert brug af præposition eller et ord på ...

Kulturministeriet Undervisningsministeriet - Dansk Folkeoplysnings ...

33 92 90 53, e-mail: [email protected] Folkeoplysning ... 3392 5017, e-mail [email protected] ... Jan Lindebjerg Nielsen, konsulent, tlf. 3392 7339, e-mail ...

Skriftlig dansk 2008 stx(2) - og Undervisningsministeriet

DR1 Dokumentaren – Børn bag tremmer (tekst 3). Du kan ... Kommentarerne til opgave 1 og til de tekster, som hører til opgaven, peger i forskellige retninger.

Skriftlig dansk 2007 - og Undervisningsministeriet

herunder om fortællende journalistik, hvor journalisten/forfatteren bruger ... Skriv en diskuterende artikel til avisen om fortællende journalistik. ... Et eksempel:.

Dansk som andetsprog: 03/2019 - og Undervisningsministeriet

Nyhedsbrevet er med til at synliggøre og styrke den faglige udvikling på fagområdet dansk som ... klassiker ”Styrk sproget, styrk læringen” udkom på dansk,.

Skriftlig dansk 2014 - og Undervisningsministeriet

karakterstatistik for den digitale prøve med netadgang 2014 . ... Om det skyldes, at eksaminanderne fravælger en digtana- ... Det er vigtigt at være opmærksom på, at de digitale sæt nu følger de ordinære således, at opgave 1 og 5 er.

Dansk litteraturs kanon - og Undervisningsministeriet

1. okt 2004 ... De mangler forudsætninger for at pla- cere og perspektivere tekster og forfattere i tidsperio- der, hvis årstal og stilistiske særtræk de ikke er fortro-.

Skriftlig dansk stx 2016 - og Undervisningsministeriet

Vi ønsker at rette en tak til censorerne for konstruktive tilbagemeldinger på den skriftlige eksamen. Sune Weile. Fagkonsulent i dansk. Page 4. 4.

Skriftlig dansk 2016 - og Undervisningsministeriet

bringes tre 12-tals-besvarelser (kronik, essay og analyserende artikel ... Skrive undersøgende og reflekterende om emnet og de spørgsmål, opgaven stiller.

Skriftlig dansk 2015 - og Undervisningsministeriet

Skriftlig dansk 2015. STX. Karakter- og opgavestatistik ... Hvis vi ser på, hvordan eksaminanderne gennem de sidste par år har valgt opgavetype til eksamen, så.

Skriftlig dansk 2011 - stx - og Undervisningsministeriet

betragtninger over den litterære artikel: Med gymnasiereformen er den litterære side af danskfaget ble- vet halveret. Halvdelen af tiden anvendes nu på sprog og ...

Skriftlig dansk 2013 - og Undervisningsministeriet

Dokumentet henvender sig til skriftlige censorer og til alle dansklærere på stx, ... Omkring en fjerdedel af eleverne har valgt at skrive en litterær artikel (opgave 1 ... i langt de fleste tilfælde bygget over en simpel og gennemfortærsket skabelon.

Dansk som andetsprog (basis) Fælles Mål - Emu

Tosprogede elever skal i faget dansk som andetsprog udvikle sprog lige kompe tencer med udgangspunkt i deres samlede sproglige for udsætninger, sådan at.

UNDERVISNING MED FÆLLES MÅL I DANSK OG MATEMATIK

MATEMATIK - ET OVERVEJENDE KVALITATIVT MIXED ... fagligt stærke og fagligt svage elever i undervisningen i dansk og matematik? ... med en fagportal.

Til det fælles bedste - Dansk Folkeoplysnings Samråd

16 Unge får afmystificeret flygt- ninge. Struerskolen. 18 Dansk – morgen, middag og aften. Uldum Højskole. 20 Guider bygger bro mellem flygtninge og kulturliv.