Vejledning til faget dansk - Emu

Dansk faget beskæftiger sig med tekster, og hermed menes tekster bredt forstået. Danskfaget er optaget af at lære eleverne at læse, frem stille og fortolke ...

Vejledning til faget dansk - Emu- Relaterede dokumenter

Vejledning til faget dansk - Emu

Dansk faget beskæftiger sig med tekster, og hermed menes tekster bredt forstået. Danskfaget er optaget af at lære eleverne at læse, frem stille og fortolke ...

vejledning for faget - Dansk Skoleforening

tekst). Opfinder en leg og kan introducere den for andre. Eleverne fremstiller: ... Tyvetøs. Litteraturhistorie for folkeskolen. Dansklærerforeningens Forlag.

Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk – 9. klasse - UCC

25. aug 2016 ... Prøven i læsning og retskrivning (dansk sprog og sprogbrug) består af en diktatdel, ... Aflevering af synopse og prøveoplæg til lærer og censor.

Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk – 10. klasse - Ucc.dk

25. aug 2016 ... Der er to prøver i dansk i 10. klasse - en skriftlig og en mundtlig prøve. ... Udarbejdelse af synopse, der sammen med prøveoplægget danner ...

Vejledning til faget billedkunst - Emu

Hvad er forskellen på en blød og en hård blyant? Læreren introducerer forskellige ... 3. Landskabsmaleri malet med inspiration fra impressionisme eller ekspres- ...

Vejledning til faget samfundsfag

1. jul 2017 ... Samfundsfag. 11. Sociologi. Livsformer og familietyper. Forestillingen om det gode liv, hvordan hverdagen er indrettet, og hvilken betydning ...

Vejledning til faget tysk - Emu

Faget beskæftiger sig med tysk sprog, kultur og samfundsfor- ... for eksempel hensigtsmæssigt konjunktioner, adverbialer og tempus rigtigt for at få teksten til at.

Vejledning til faget fransk - Emu

Formål. Formålet med undervisningen i fransk er, at kursisterne tilegner sig kundskaber og ... Derfor anbefales det, at inddrage regelmæssige træ- ... Verbernes former, herunder de hyppigst brugte uregelmæssige verber og refleksive verber.

Vejledning til folkeskolens prøver i faget idræt

14. nov 2019 ... ... for prøverne i idræt. Kravene i faget idræt, som de er beskrevet i Fælles Mål og ... A og pulje B, og eleverne trækker et indholdsområde fra hver pulje. ... egne noter, tekster og multimodale tekster, digitalt udstyr og internettet.

Vejledning til faget samfundsfag - Styrelsen for Undervisning og ...

1. jul 2017 ... 3.udgave juli 2017 ... Samfundsfag handler om danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og ... Skriftlig eller mundtlig evaluering. Den nævnte model ... Mere information om prøver og eksamen. Se.

Vejledning til folkeskolens prøver i faget matematik – 9. klasse

25. aug 2016 ... Høng Skole, 4270 Høng, Kalundborg. ”Hvor langt har du egentlig til skole?” Maria stiller spørgsmålet til Emil, som lettere forpustet er ved at ...

Vejledning til folkeskolens prøver i faget engelsk – 9. klasse

Disposition 2 – mundtlig engelsk FP9. Et eksempel på, at dispositionen kan være en præsentation, der er udarbejdet i fx Power Point. Præsentati- onen printes ...

Vejledning til folkeskolens prøver i faget tysk – 10. klasse

Fælles Mål for tysk i 10. klasse: https://emu.dk/grundskole/tysk/faelles-mal. • Læseplanen for ... sigt benyttes 8 – 10 lektioner til dette arbejde. ... Literatur: http://tysk.gyldendal.dk/Indgange/Landeskunde/Deutschland/Essen_und_Trinken.apsx.

Vejledning til folkeskolens prøver i faget fransk – 9. klasse

beskikkede censorer i tysk kommenterer i censorevalueringen området således: Det er fortsat ikke ... og accenter, ordstilling herunder tillægsords placering, kongruens, faste vendinger og chunks, ord- familier ... evt. bøjning. Der må være korte ...

Vejledning til folkeskolens prøver i faget matematik – 9. klasse - og ...

14. nov 2019 ... Til besvarelse af prøven i matematik uden hjælpemidler gives der 1 time. 2.4. Der prøves i de matematiske stofområder: – Tal og algebra,.

Vejledning til folkeskolens prøver i faget tysk – 9. klasse

I folkeskolen er det vigtigt at huske på, at elevernes sprog er et “sprog, der er på vej”, både med hensyn til ordforråd, intonation og udtale. Det vægtes positivt, hvis ...

Vejledning til faget engelsk - Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

1. jul 2017 ... 2.1.2 Faglige mål engelsk niveau G .. ... Hvad bruger vi verber til? Giv eksempel på 3 regelmæssige verber og 3 uregelmæssige verber i datid ...

Vejledning til folkeskolens prøver i faget tysk – 9. klasse - Gyldendal

selvrettende prøver på www.testogproever.dk. Der udleveres til del 1 af prøven (lytte og læse) et teksthæfte. Dette hæfte skal indsamles efter den første del af ...

Læreplan for faget dansk - Dansk Skoleforening

Skoleforeningens obligatoriske grundskrift, den sammenbundne skrift, i samarbejde med faget tysk. Undervisningen fokuserer på gode greb om skriveredskaber ...

Formål for faget biologi Grundlaget for faget biologi Slutmål for faget ...

forholde sig til værdier og interessemodsætninger knyttet til problemstillinger med biologisk indhold. Delmål for faget Biologi. Efter 8. klassetrin. De levende ...

Faghæfte for faget dansk - Emu

nen og avisgenrer som lederen, artikler, debatindlæg og reportager. Fremstillingsformer. Fremstillingsformer henviser til den måde, teksten giver information på.

Litteraturliste for faget dansk

En grundbog. Dansklærerforeningen. Krabbe, L. (2010): Er ... Læremiddeltjek af Danskfaget.dk, d'dansk, Fandango,. Pegasus og Plot. Odense: Læremiddel.dk.

Læreplan for faget tysk - Dansk Skoleforening

läufig und gut lesbar, ausgehend von den Richtformen der »Grundskrift« des schulvereins (siehe Anhang); unterscheiden deutsche von dänischen Buchstaben ...

Læreplan for faget idræt - Dansk Skoleforening

klassetrin, men ligger ellers i form og indhold så tæt op ad de danske læreplaner – forenklede Fælles Mål − som muligt. Læreplanerne for fagene knytter an til det ...

Læreplan for faget samfundsfag - Dansk Skoleforening

og vurderes på de tre taksonomiske niveauer: I reproduktion, II anvendelse og reorganisering og. III vurdering, perspektivering og refleksion.4. Undervisningen ...

Læreplan for faget historie - Dansk Skoleforening

Faget historie er et obligatorisk fag i Dansk skole- forening for sydslesvig fra 3.-10. klassetrin og er opdelt i fire trinforløb: 3.-4. klasse, 5.-6. klasse,. 7.-9. klasse og ...

Læreplan for faget geografi - Dansk Skoleforening

Læreplan for faget geografi │ 3. IndlednIng. Dansk Skoleforening for Sydslesvigs læreplaner er gældende for 1.-10. klasse. Læreplanerne er bindende for ...

Læreplan for faget religion - Dansk Skoleforening

februar 2011 § 3. Page 5. Læreplan for faget religion │ 5 værdier. Skolen skal gøre eleverne fortrolige.

Læreplan for faget engelsk - Dansk Skoleforening

skal udvikle deres nysgerrighed og bevidsthed om engelsk sprog og kunne vælge ... imperativ. Befehlsform the imperative handleform aktiv. Tatform the active.

Læreplan for faget matematik - Dansk Skoleforening

meret) intervalhyppighed, kumuleret interval- frekvens, middeltal og kvartiler. Sumkurver og andre grafiske fremstillinger indføres. Der arbej- des både med ...

Læreplan for faget natur/teknologi - Dansk Skoleforening

klassetrin og fællesskolen 5.-10. klassetrin, men ligger ellers i form og indhold så tæt op ad de danske læreplaner – forenklede Fælles Mål − som muligt.

Læseplan for faget dansk - Ryparken Lille Skole

Børnene skal lære den rigtige skrivevej for alle store og små trykbogstaver. Kende bogstavernes placering i ”bogstav-huset” og dermed bogstavernes indbyrdes ...

Fagformål for faget dansk Kompetencemål ... - Skibhus Friskole

Dansk. Færdigheds- og vidensmål (efter 2. klassetrin). Se opmærksomhedspunkter. De blå/grå felter angiver de bindende rammer i Fælles Mål. De grønne felter ...

Årsplan 2019/2020 for faget Dansk 0. klasse ... - Resen Friskole

25. sep 2019 ... Gækkebreve. • Finde påskeæg. 24. februar Fagdag sundhed. 19. marts ... Lære enkelte regler om stavning. • 120 almindelige ord. • Ordklasser.

Formål for faget geografi Slutmål for faget geografi Efter 9. klassetrin

Formål for faget geografi. Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om og forståelse af Guds skaberværk i hele dets ...

Vejledning fra fagkonsulent i DANSK til dansk-historie-forløbet - Emu

̶ faglig skrivning herunder anvendelse af citater, henvisninger, figurer, illustrationer m.v.. ̶ historiefagets identitet og ... medieskabte virkelighed. Danmark i ...