Dansk Læseplan - Emu

Eleverne skal i faget dansk have adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. I danskfaget møder og undersøger eleven verden og sig selv ...

Dansk Læseplan - Emu- Relaterede dokumenter

Dansk Læseplan - Emu

Eleverne skal i faget dansk have adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. I danskfaget møder og undersøger eleven verden og sig selv ...

Tilføjelse til læseplan i dansk - Emu

digt med at skabe egne digitale artefakter og med at gennemføre selvstændige iterative designprocesser til løsning af komplekse problemstillinger, relevante for ...

Dansk som andetsprog (supplerende) Læseplan - Emu

Faget dansk som andetsprog skal gøre eleverne bevidste om sprog og ... tydeligt både i deres hverdagssprog, og når de anvender faglige begreber.

Læseplan for faget dansk - Ryparken Lille Skole

Børnene skal lære den rigtige skrivevej for alle store og små trykbogstaver. Kende bogstavernes placering i ”bogstav-huset” og dermed bogstavernes indbyrdes ...

Matematik Læseplan - Emu

Fagets formål. Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå ... middeltallet i et datasæt, der er repræsenteret med tal. LÆSEPLAN.

Samfundsfag Læseplan - Emu

4.2 Kompetenceområdet økonomi. 8. 4.3 Kompetenceområdet sociale og kulturelle forhold. 9. 4.4 Kompetenceområdet samfundsfaglige metoder. 9.

Læseplan for forebyggelse

ne imellem kan eksempelvis ske ved arrangementer på og udenfor skolen. – gerne arrangeret af ... Jesper – en historie om vold, bog, opgavebog (kopi). – Khalid – en ... Døvens dør, Cecil Bødker, Dansk for syvende. – Kærestefolkene i: H.C. ...

Læseplan for matematik - Emu

præcisionen i en fartmåling, i en beregning af et træs højde ... usikkerhed i stikprøveundersø- gelser. Desuden ... forholde sig til den usikkerhed, der kan være ...

Billedkunst Læseplan - Emu

bil-, fodbold- og modeblade eller legetøjskataloger ud fra farver eller overflader, fx billeder af ansigter. I assemblagen tilføjes tredimensionale genstande, som fx ...

Kristendomskundskab Læseplan - Emu

9. 4.3 Kompetenceområdet kristendom. 9. 4.4 Kompetenceområdet ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser. 10. 5 Udviklingen i indholdet i undervisningen.

Historie Læseplan - Emu

Faget historie er et obligatorisk fag i folkeskolen fra 3. til 9. klasse. Undervisningen ... I kapitel 8 oplistes kanonpunkterne i historiefaget. 2. LÆSEPLAN. Historie 4 ...

Musik Læseplan - Emu

rytme eller lille tonerække. I alle lyttestrategier er det vigtigt, at eleven forholder sig åben. I lytningen trænes koncen- tration og fordybelse. Når elevernes erfaring ...

Håndværk og design Læseplan - Emu

Læseplanen indledes med håndværk og designfagets formål og identitet i kapitel 3. I kapitel 4 beskrives fagets kompetenceområder og kompetencemål, deres ...

Fysik/kemi Læseplan - Emu

Eleverne skal i faget fysik/kemi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan ... fokus på de mundtlige og visuelle kommunikationsformer.

IT-læseplan - Gråsten Skole

Samlet oversigt over trinmål (faghæfte 48). Informationssøgning og -indsamling. Indskoling. Mellemtrin. Udskoling. Behov. Eleverne kan udvælge information fra ...

Læseplan for valgfaget teknologiforståelse

projektopgave. I valgfaget teknologiforståelse skal eleverne lære at producere og analysere digitale produkter. Elevernes arbejde med at re- mixe, videreudvikle ...

Natur/teknologi Læseplan - Emu

tilrettelæggelse og de fagspecifikke bestemmelser i Fælles Mål. Fagformålet ... Eleverne skal i faget natur/teknologi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed.

6.0 læseplan for social- og ... - bhsund.dk

Områdefag 4 - : Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi. Områdefag 5 - : Forebyggelse og rehabilitering. Områdefag 6 - : Sundhedspædagogik og ...

Musik (valgfag) Læseplan - Emu

I faget musik skal eleverne udvikle forståelse af dansk og udenlandsk ... Tager undervisningen udgangspunkt i skabende arbejde med sangskrivning, digital ...

Læseplan for forsøgsfaget teknologiforståelse (pdf)

Læseplanen beskriver teknologiforståelse som et nyt fag i den danske grundskole. Faget er opdelt i fire ligeværdige kompetence områder: Digital myndiggørelse, ...

SSP STRATEGI, STRUKTUR OG LÆSEPLAN - Vordingborg ...

Kriminalforsorgen. ➢ Vordingborgskolen. ➢ Vordingborg Kasserne. ➢ Ungdommens Uddannelsesrådgivning. ➢ Politiet. ➢ Jobcenteret. ➢ Sundhed – Center for ...

LÆSEPLAN FOR ENGELSK I 0.-2.KLASSE. MÅLET MED ...

Undervisningen tager sit udgangspunkt i de af undervisningsministeriet vedtagne Fælles Mål for faget engelsk. Der er undervisning i engelsk 1 lektion om ugen i ...

læseplan for seksualundervisning - Holstebro Kommune

Sex & Samfund: Familier i DK: William (film), www.kroppelop.dk. Køn, krop og seksualitet: Eleven kan samtale om mangfoldighed i forhold til krop og køn med ...

Læseplan for Fysik - 6. & 7. klasse - eursc.eu

28. apr 1998 ... positiv eller negativ, afhængig af om rotationen er med eller mod uret. ... Da kraften på en bevæget ladet partikel i et magnetfelt er vinkelret på ...

Lokal læseplan.pdf - Enghaveskolen og Børnehaven

Bruger eleven skriblerier, fantasiskrift eller tegnede billeder. Skribler eleven ... Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever – en vejledning. ... Vævning, strikning, hækling (fingerstrik - strikkelise - pom-pom‟er - snoning –.

Læseplan for Kropsafbalancering - Danske Kinesiologer

Kommunikation med den Intelligente Krop. 56. K-Power Body and Mind. 58. K-Power Core and Muscle. 59. K-Power Epigenetiske Helbredelsescyklusser. 60.

Tilføjelse til læseplan i fysik/kemi - Emu

sætning og undersøgelse som baggrund for at idegenerere ift. mulige prototyper. Eleverne skal dermed blive i stand til igennem en iterativ, kritisk og refleksiv ...

Lyd, Lære og Læseplan - Struer Kommune

Evt. værktøjer, www, apps og bilag nr.: Skiltning evt. ved en kombination af skrift og billeder. Tydelig og anerkendende anvisninger. Musik, tegn og signaler.

Læseplan for fortælling - Højby Friskole

Hvad fortælles der om? Indholdet i fortælletimerne er de historier, der handler om livets store spørgsmål: Godt og ondt, liv og død, kærlighed og had, ...

Læseplan for det kriminalitets - og misbrugsforebyggende arbejde ...

og samarbejder om den samlede børnegruppes trivsel fx gennem forældre– og børnearrangementer. Den form for netværk og medborg- erskab er afgørende for ...

Læseplan for sprog og læsning - Ishøj Kommune

9. Læseplan for sprog og læsning Ishøj Kommune. Indsatsen kan være: ... læser et afsnit i en biologibog. ... forløbet. Herunder også overgangen fra 9. klasse til.

Læseplan for historie i 1. og 2. klasse. - Stenløse Privatskole

klasse. Kompetencemålene i historie er inddelt i 3 hovedpunkter: 1. Kronologi og sammenhæng. 2. Kildearbejde. 3. Historiebrug.

Læseplan for DIGITAL DANNELSE – socialt, etisk ...

Eleverne skal kunne bruge ugeplaner på ElevIntra. Efter 4. klasse skal eleverne kunne arbejde med PowerPoint/KeyNote og kunne inddrage. IMovie som program ...

Læseplan for faget engelsk i 0. klasse - VIGGO

Kilde: Undervisningsministeriet, FFM for engelsk. Det betyder altså, at der arbejdes hen mod, at eleven opnår kompetencerne til at udtrykke sig enkelt om.

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold - Emu

kation, sundhedsopfattelser og anerkendende kommunikation i relation til at indgå i en anerken- dende dialog om sundhed med børn, unge og ældre.

Læseplan for SSP Ung Sorø 2017—2018 - Sorø Kommune

I denne brochure kan du læse, hvilke forløb SSP Ung Sorø kan tilbyde din skole og den enkelte klasse. Enkelte forløb skal gennemføres i samtlige klasser i hele ...