BarneBlikk Traumebevisst BUP

Kort ds hukommelse. Endokrint. Dissosiasjon. Ak vering. Primær. Sensorisk ... Kardio-‐vaskulært. Autonom regulering. PFC. Cortex. Limbisk. Diencephalon/.

BarneBlikk Traumebevisst BUP- Relaterede dokumenter

BarneBlikk Traumebevisst BUP

Kort ds hukommelse. Endokrint. Dissosiasjon. Ak vering. Primær. Sensorisk ... Kardio-‐vaskulært. Autonom regulering. PFC. Cortex. Limbisk. Diencephalon/.

Livets tre - TraumeBevisst

Bladene på treet handler om viktige personer i ens liv og fruktene kobles til for eksempel hva disse personene lærte en eller hvilken betydning de har i den ...

Pp samling 3 - TraumeBevisst

ACE hos ungdom ved BUP ... mening, demoralisering, slutt på kreativ problemløsning ... tilknytningsforskning og generell utviklingspsykologisk forskning.

Et godt hjem 19.-20.09.2017 - TraumeBevisst

3. jun 2016 ... Dag 1: Omsorg som kan gjøre en forskjell. • Sympati og empati. • Refleksjoner rundt et godt hjem. • Trygghet. • Dag 2: ”Lytt ...

RVTS-Sørs verdimelding - TraumeBevisst

Selv når livskraften hindres av krenkelser, traumer, vold og menneskers uforstand, finnes det en iboende mulighet i alle. Det er denne muligheten vi vil belyse ...