Hindselsvej - Thyholm Lokalarkiv

1918. Søren Chr. Graugaard. 1914. Niels Toft Nielsen. 1913. Jens Peter Nielsen (eneejer). 1902. Jens og Jens Peter Nielsen ... Claus Hyldahl. 2010 Fomsgaard.

Hindselsvej - Thyholm Lokalarkiv- Relaterede dokumenter

Hindselsvej - Thyholm Lokalarkiv

1918. Søren Chr. Graugaard. 1914. Niels Toft Nielsen. 1913. Jens Peter Nielsen (eneejer). 1902. Jens og Jens Peter Nielsen ... Claus Hyldahl. 2010 Fomsgaard.

Tidsbilleder 1939 – 60 fra Jegindø og Thyholm - Thyholm Lokalarkiv

Øen var tørlagt, det vil sige intet salg af øl og anden spiritus. Vi havde ikke øl (bayersk) i huset før først i 60´erne. Dog havde vi en flaske kirsebærvin som blev ...

Møllegade - Thyholm Lokalarkiv

Augusta Johanne Jørgensen. 1935. Hans Christian Jørgensen. 1904 ... Tommy Pallisgaard Pedersen. 1974. Otto Olesen. 1965. Jens Peter Nielsen. 1906.

Saturnvej - Thyholm Lokalarkiv

Jens Peter Lauritsen. 1928. Chr. Madsen. 1911. Mette Pedersen & C.L. ... Peter Visti Hebsgaard. 1998. Laura Emilie Hebsgaard. 1997. Anders Hebsgaard. 1943.

Østergade - Thyholm Lokalarkiv

Grethe og Erik Brændgaard Riis 2003. Jens Margo Mølbæk. 1996. Henning Poulsen. 1985 ... Klaus Thøstesen. 1999. Michael Graversen. 1991. Kristen Villesen.

Orionsgade - Thyholm Lokalarkiv

Karl Gregers Jensen. 1921. Lorents Thaysen. 1906. Bageri. Jens Nielsen. 1906. Træhandel. Lars Laursen ... Finn Skals Jacobsen. 1973. Valther Buskjær. 1969.

Søndergade - Thyholm Lokalarkiv

Poul Chr. Nielsen. 1978. Ane og Charlotte Møller. 1960. 26. 42nHvidbjerg. Jens Otto Bentsen Nielsen. 2007. Gunnar Vangsgaard. 2001. Benthe Vangsgaard.

Kongevejen - Thyholm Lokalarkiv

Anette Damgaard Clausen. 1993. Jeanne og Helle Knorborg. 1991. Anders Chr. Clausen (Smedie). 1944. Johannes Mikkelsen. 1936. J.K. Hansen. 1936.

Barslevvej - Thyholm Lokalarkiv

Thyholm Olieservice A/S. 2005. Erik Fomsgaard Nielsen. 1998. Erik Bro. 1997. Søren E. Christensen. 1968. 20 44cnHvidbjerg Bygget til VVS. Senere kommunal.

Rønvej - Thyholm Lokalarkiv

6e. Mette Klint Andersen. 2018. Hanne Didriksen og Jørgen Lauridsen 1984. Ole Møller Nielsen. 1981. Martha Kjeldgaard. 1972. Find Pedersen. 1958. Kathrine ...

Sønderlandsgade - Thyholm Lokalarkiv

Rørsmed til 1939 nu privatbolig. Tommy og Hanne Riis. 1999. Jette Andersen. 1993. Helga Madsen. 1962. Chr. Madsen. 1939. Jesper Clemmensen. 1898. 16.

Skolegade - Thyholm Lokalarkiv

Peder Hole. 1978. 7. 18bd Hvidbjerg. Jesper Bjørn Mølgaard. 2011. Karl Erik Thiesen. 1998. Peder Frandsen. 1949. 8. 18bg Hvidbjerg. Struer Kommune. Skole.

Kappelvej - Thyholm Lokalarkiv

Henrik Vestergaard. 1965. Evald Seir Knudsen. 1961 ... Anders Christensen Fomsgaard. 1856. Niels Knudsen ... Anders Jensen udskilt fra matr.36. 3 3aBarslev.

Storegade - Thyholm Lokalarkiv

Otto Vestergaard. 1994. Christian Gade ... Sadelmager og efterhånden Møbler. Leif Vestergaard. 1984. Gunnar Vestergaard (Møbler) 1940. Marie Rasmussen ...

Havrelandsvej - Thyholm Lokalarkiv

Jørgen Dahlgaard. 1954. Peter Sørensen Pedersen. 1928 ... Fattiggård. Hans Jørgen Laursen. 1974. Peder J. Laursen. 1933. Niels Hebsgaard. 1903. 6b.

Rønbakken - Thyholm Lokalarkiv

Ane Kristine Kristensen. 1953. Poul Ørgaard Nielsen m.fl. 1951. Jens Severin Pedersen (Flyvholm). 1902. Martinus Pedersen. 1896. Maren Madsen udstykket ...

Frederiksgade - Thyholm Lokalarkiv

Emil Jacobsen. 1949. Udskilt fra ... butikken udlejet, efter 1934 Sæbehus(Tatol) fra 1944 Gartnerbutik og 1973 Frisør. Noel Vestergaard ... Finn Jacobsen. 1991.

Nissumvej - Thyholm Lokalarkiv

Jan Tang Olsen. 2019. Niels Ole Sinding Olsen. 1989. Knud Agergaard Thing ... Jens Nikolaj Nielsen Krogh. 1929. Harald Vester. 1919. Lars Christian Nielsen.

Aalkjærvej - Thyholm Lokalarkiv

Karl Emil Christensen. 1975. Olfert Egebjerg. 1973. Arvinger: Ingvard, Maren og ... P. Aggerholm Nielsen. 8. 7g Søndbjerg. Koch Ejendomme. 2010. Gl. Smedie.

Tambohusvej - Thyholm Lokalarkiv

1998. Jens Bach Sørensen. 1986. Lilly Dahlgaard. 1968. Gravers Christian Eliasen Laubjerg 1951. Christian Christensen Ilkjær. 1944. Niels Krabbe Gade. 1905.

Anetavler Arkiv - Thyholm Lokalarkiv

3. 6. 3. 58. 3. 60. 3. 65. 3. 51. Amby. Lars Aage. 1207-1921 Hvidbjerg. 3. 54. Amby. Arnold Kristian. 3102-1920 Helligkilde. 2. 26. Andersdatter. Mette. 2310-1820 ...

Henning på kostskole. - Thyholm Lokalarkiv

glad for skolen stillede jeg mig som 4-årig op i køen med børn til indskriv- ... boghylde, et garderoberum med forhæng og ikke meget andet. ... De havde ved egen hjælp forceret min låste dør og jeg vågnede ved, at no- ... jysk), du skal have”.

Den nye Centralskole i Hvidbjerg - Thyholm Lokalarkiv

midt i Plænen rejser sig en høj Flag- stang. Rundt omkring hele Bygnings- komplekset er der Fliser med en bred, gruset Gang udenfor. Langs Vestfløjen fører en ...

I barndommens land - Thyholm Lokalarkiv

kostskole i Tarm for at blive student. En smuk egn og en tid, hvor millioner af ... Elsk din næste og glem dig selv! Så samler jeg mine tanker om dem, der i de.

erindringer om modstandsbevægelsen - Thyholm Lokalarkiv

Jensen, Thisted Amts Avis. Han opfordrede mig til at blive i Danmark for, som han sagde: ”Det kan jo ikke nytte noget, at alle rejser. Der er jo også nogen, der må ...

Brikker af en skoles historie - Thyholm Lokalarkiv

3: Skolens Formaal er: a) i Realskolen at forberede Eleverne til Præliminæreksamen. (almindelig forberedelseseksamen) og b) i Efterskolen at give Eleverne ...

Bette Mands historie - Thyholm Lokalarkiv

19. jul 2002 ... Villa, Vovse og Volvo ......................................................................... 89. Hjørring og Kjellerup ......................................................................... 93.

HVIDBJERG KOST- OG REALSKOLE ... - Thyholm Lokalarkiv

Jørgen Vang Jensen, Hvidbjerg, 3. Flemming Olesen, Hellerød, 4. Erik. Nielsen, Tambohus, 5. Falk Kristian Falksen Mikkelsen, Mors, 6. Anne Grethe Jønsson ...

1988.2 14 Det gamle færgested - Thyholm Lokalarkiv

på de to færgekroer, Sundgården på Thyholmsiden og Pinen kro på sydsi- den - og ... små færgeoverfarter, at det var en pine at vente på den ene side og en plage ... Af færgemateriel fandtes ifølge oplysninger fra 1826 en stor færge med to.

1946 Hele skolen - Thyholm Lokalarkiv

3. okt 2013 ... Aulum, 7. Knud Sloth Petersen, Hundborg, 8. ____ ,. 9. ____ , 10. ____ , 11. ____ , 12. Aage Kousgaard Christensen, Hedeby, Skjern, 13.

1982 04 Thybanens åbning - Thyholm Lokalarkiv

Struer-Thisted med fast bro over Oddesund, fremsatte Ministeriet sit andet forslag i ... den i Thy beliggende Del af Banen (Oddesund-Thisted), hvortil er anslået ...

1989 04 Barslev Skole og AC Hoppe - Thyholm Lokalarkiv

Far gik på Nr. Nissum seminarium 1899-1902, år der fik afgørende be- tydning for ham, uddannelsesmæssigt, menneskeligt og kristeligt. Der fandt han sit ...

1978 11 Slægten Overgaard på Hindsels i 150 år - Thyholm Lokalarkiv

Thomsen Kjærgaard mit Ulstrup gods tilhørende ... Og så var Niels Overgaard ejer af. »Hindsels«. ... havde »Hindsels« skiftet ejere mange gange, men ingen ...

Thyholm Type 187 m2 fuldmuret ... - Thyholm Murer

27. jul 2014 ... -01. Thyholm Type. 187 m2 fuldmuret. SUPERLAVENERGIHUS. Areal: 187 m2 ( 32 m2 Hems). Værelser: 4. Badeværelser: 2. Hemse: 32 m2.

Thyholm Type 165 m2 fuldmuret ... - Thyholm Murer

27. jul 2014 ... energiforbrug og en attraktiv pris. ... Betontagsten som Danflock. ... Afsatte priser vælges hos af os udpeget firma til de skiltede bruttopriser.

Thyholm Type 202 m2 fuldmuret ... - Thyholm Murer

27. jul 2014 ... Tre tegl volumen rummer de private funktioner og imellem disse udspiller livet og fællesskabet sig. I de privat rum er der hvidmalede vægge i ...