Tilslutningstilladelse - Køge Kommune

8. mar 2018 ... ... Olesen VVS-teknik. Juelsgade 5a, 7130 Juelsminde ... Next Phase, A/S Dansk Hal Entreprise og Tonni Olesen VVS-Teknik om mangler og ...

Tilslutningstilladelse - Køge Kommune- Relaterede dokumenter

Tilslutningstilladelse - Køge Kommune

8. mar 2018 ... ... Olesen VVS-teknik. Juelsgade 5a, 7130 Juelsminde ... Next Phase, A/S Dansk Hal Entreprise og Tonni Olesen VVS-Teknik om mangler og ...

Side 1 af 10 Tilslutningstilladelse for ... - Køge Kommune

17. okt 2017 ... fedtudskiller. Grundejer er Projektselskabet Køge Centrum P/S c/o TK. Development A/S. Restauranten etableres som et lejemål. Fra 1. oktober ...

Tilslutningstilladelse - Glostrup Kommune

30. jun 2018 ... NCC Industry A/S – Ejby Asfaltfabrik udleder udover sanitært spildevand også processpildevand fra en vaskeplads og tankplads, samt ...

Tilslutningstilladelse - Skive Kommune

31. aug 2017 ... J. Hundahl A/S har d. 14. august 2017 søgt om tilslutningstilladelse til processpildevand fra indendørs værksted/vaskeplads samt udendørs ...

Tilslutningstilladelse til vaskecenter på matr. nr ... - Nyborg Kommune

26. sep 2018 ... Kemikalier til bilvask skal opbevares, så der ikke kan ske forurening af jorden og kloak- systemet. 15. Portene til vaskehallen skal være lukket ...

Støtte til Fit for Life Køge Tennis Klub og Køge ... - Køge Kommune

Foredrag arrangeret af Køge. Bueskyttelaug og Køge Tennisklub - tema: voksne over 40 år, der ønsker at påbegynde træning. kr 8.000,00. Skolesport/JIL.

Køge Dige - notat om den sydlige løsning, møde ... - Køge Kommune

23. sep 2019 ... hele kystbeskyttelsen af Køge, men vil gerne drøfte bidragsbetaling til en ... løsning mod syd fra Hotel Comwell Køge Strand og ned langs ...

Køge Marina Hostel - bilag til markedsdialog.indd - Køge Kommune

Marinaen er udvidet med nye land- og vandområder, som er indvundet i forbin- delse med etablering af nyt moleanlæg. For at understøtte udviklingen på Køge ...

Busbetjening af Køge Nord Station, september 2018 - Køge Kommune

BILAG: OPLÆG TIL 101A-KØREPLAN, ETAPE 1. 12 ... I etape 1 foreslås en forlængelse af linje 101A til Køge Nord Station med en myldretidsfrekvens svarende ...

Høringsnotat for lokalplan 1048 for Køge Nord ... - Køge Kommune

GF Humleageren. Peter Nabben. (formand) ... påvirkning af nabobebyggelserne på østsiden af Køge Bugt Motorvejen, forudsættes alene hårde facader,.

Rishøj Boldklub/KØGE NORD FC har i adskillelige ... - Køge Kommune

klubhus på Rishøj Stadion. Vores nuværende pavilloner blev opsat i 1978 og en rent miljømæssigt ikke særlig miljøvenlig, da det hele er drevet af el. Grundet ...

Efterspørgsel efter studieboliger i Køge Kommune - Campus Køge

boliger og ville være relevante at bosætte i studieboliger på Campus Køge. Der findes lidt over ... disse. Den gennemsnitlige årlige husleje for ungdomsboliger i Køge er 1.137 kr pr m2. Til ... manglende ledige studieboliger.11 ... 21 Interviews med KAB, DAB,Lejerbo, Boligselskabet Sjælland og RIU Roskilde, 30.6.2016. Det.

Energiforsyningen Revlen 2 4600 Køge Att. Esben ... - Køge Kommune

30. nov 2015 ... Energiforsyningen har d. 6. november 2015 ansøgt Køge Kommune om tilladelse til at ombygge rummet hvor iltningstrapperne står, samt.

Samarbejdsaftale mellem Køge Kommune og Røde Kors Køge

Røde Kors Køge og Køge Kommune indgår hermed et partnerskab, hvor begge parter arbejder for at give udsatte borgere bedst mulig støtte. Konkret er der tale ...

Køge Eventyrland-OVERSIGTSKORT-ORIGINAL ... - Køge Kommune

Ejbyvej. Alice i Eventyrland. Megalabyrint. Rapunzels Barfodssti. Bænke til medbragt mad. HCA Eventyr. Minigolf. Junglestier. Svævebaner. Frøkongen. Sanse.

KØST2017 Landsstævne I Køge - uge 29, 2017 ... - Køge Kommune

KØST2017. Landsstævne I Køge - uge 29, 2017. Indtægter. Deltagerbetaling. 490.000. Annonceindtægter. 10.000. Sponsorater. 15.000. Salg af T-shirts og Pin's.

Ungdomsboliger Campus Køge, skitseprojekt - Køge Kommune

jekter i Herning, Kolding, København, Holbæk og Randers. 1. prioritet. Projektets idé er at udvikle et metodeværktøj, der kan ska- be beboertilpassede boliger på ...

Større arrangementer i Køge 2018 - Køge Kommune

19. apr 2018 ... Større arrangementer i Køge 2018. Dato. Type af arrangement. Område. Status på sagen. 1.januar -. 31.december. Hundetræning. Byparken ...

Lokalplanforslag 1039 for vindmøller på Køge ... - Køge Kommune

9. sep 2013 ... I områder med støjfølsom arealanvendelse (bl.a. boliger) må den ... har økonomiske aktiviteter i form af et par restauranter, et ishus og en ...

Miljøgodkendelse af Stena Recycling A/S, Køge - Køge Kommune

4. maj 2017 ... Miljøgodkendelse af Stena Recycling A/S, Nordhavnsvej 16, Køge ... 2 Godkendelse til udvidelse af produktionen af skrot samt modtagelse af ...

Tidligere-nye vedtægter for Køge Musikskole - Køge Kommune

Køge Musikskole er en kommunal institution med hjemsted i Køge Kommune. ... A. Musikskolen tilbyder undervisning i musik til alle børn og unge op til 25 år ...

Busbetjening af Køge Nord Station - Køge Kommune

Det nye Universitetssygehus, to nye stationer i Køge Nord. (fjerntog ... Den foreslåede busbetjening af Køge Nord Station forudsætter togdrift på Ringstedbanen.

Køge Havn Årsrapport 2017 - Køge Kommune

31. dec 2017 ... Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar -. 31. december 2017 for Køge Havn.

29-04-2015_Lokalplan 1047 - Kolonihaver i Køge ... - Køge Kommune

29. apr 2015 ... I den oprindelige kolonihave var huset et redskabsskur eller et ... Søvang. G ra nv ej. Åvej. Lynggå rdsvej. Slåenvej. Fyrvej. Te rnevej. D uevej.

Lokalplan 1048 Køge Nord - Køge Kommune

18. dec 2018 ... På grund af lokalplanområdets nære beliggenhed ved Køge Bugt. Motorvejen må der forventes en relativ høj støjbelastning i byud-.

Energiforsyningen Køge Revlen 2 Att.: Kim Tietze ... - Køge Kommune

2. nov 2015 ... 27/10) og Peter Olsen (d. 30/10) fra Energiforsyningen. Fra kommunen deltog. Peter Hegel (d. 27/10) og Tine Spuur Stivang. Teknisk Tilsyn.

Udnyttelse af overskudsvarme fra CP-Kelco, Køge - Køge Kommune

Udnyttelse af overskudsvarme fra CP-Kelco, Køge | Viegand Maagøe. 1. Introduktion ... Projekt set i forhold til fjernvarmeudbygning i Køge . ... WL = Water Loop.

Hovedberedskabsplan for Kystforurening i Køge ... - Køge Kommune

Iværksættelse af olieopsamling på stranden: 3.1 Foranstaltningernes omfang: Efter melding om ilanddrevet olie besigtiger den kommunale indsatsleder ...

Ansøgning Køge Festuge - Køge Kommune

byfest for alle, hvor vi forsøger at ramme bredt med temadage og musikprogram. Vi ... I 2017 gik det så godt, at foreningerne fik udbetalt 100,- kr. pr. præsterede.

ICP rapport Køge Park - Køge Kommune

markedsområdet ved etablering af et varehus i Køge Park. Analysen og ... Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer. 47.25.00. Detailhandel med ...

Køge Golf Klub - Køge Kommune

Emne: SV: Køge Golf Klub. Kære Erik. Tusind tak for din mail, jeg tager den med til udvalget. Ha' en god dag. Bedste hilsner. Anette Simoni. Fra: Erik Lorentzen ...

havvandsstatistik for køge bugt - Køge Kommune

14. mar 2016 ... Oversigt over data leveret af DMI til brug i dette studie. Station. ID nr ... Skovene ved Præstø og Køge skulle have været sejlbare. Vandstanden ...

Køge Kommune - Gymnastikforeningen Køge Bugt

1. jun 2015 ... tro på at disse mennesker (GF bestyrelse og haludvalget) ikke gør ovenstående for at optimere forholdene. Afstemningen vil foregå ved ...

Køge Nord Stationsområde - Køge Kommune

I 2019 åbner Køge Nord Station, som spænder over Køge Bugt- motorvejen og samler S-banen og den nye fjernbane i én station. Køge Nord kobles dermed på ...

Køge cykelhandleplan_04.indd - Køge Kommune

... der giver god adgang til f.eks. København. ... Opsætte cykelpumper ved knudepunkter. Prioritere cyklister i ... En del af Berlin-København rute. Køge Å-stien.

Erhvervslejemål på Køge Marina - Køge Kommune

2. feb 2015 ... Restaurant Arken v/Ellen B. Hansen. Okt. 2033. 10-19 (sæson). Restauration. 5. Erhvervslejeloven – vedr. 'Opsigelse'. Opsigelse. § 60. Lejeren ...