Eksamensoppgave i MA0001 Brukerkurs i matematikk A - Institutt for ...

Regneregler for potenser. For a > 0 er. • axay = ax y. • ax ay. = ax−y. • (ax)y = axy. • ax = ex ln(a). Regneregler for logaritmer. For x, y > 0 er. • ln(xy) = ln(x) ln(y).

Eksamensoppgave i MA0001 Brukerkurs i matematikk A - Institutt for ...- Relaterede dokumenter

Eksamensoppgave i MA0001 Brukerkurs i matematikk A - Institutt for ...

Regneregler for potenser. For a > 0 er. • axay = ax y. • ax ay. = ax−y. • (ax)y = axy. • ax = ex ln(a). Regneregler for logaritmer. For x, y > 0 er. • ln(xy) = ln(x) ln(y).

MA0001 Brukerkurs i matematikk A Høst 2018 - Institutt for ...

24. aug 2018 ... MA0001 Brukerkurs i matematikk A. Høst 2018. Løsningsforslag — Øving 1. Innleveringsoppgaver. 1 Forenkle uttrykkene: a) x−5x6 b). (x2yz)3.

MA0002 Brukerkurs i matematikk B Vår 2017 - Institutt for ...

4. mar 2017 ... Vi ønsker å finne ligning til linjer i planet. -x1 y1 - z1 = -6 (alle linjer i dette plan vil være paralelle til -x y - z = -3). For å få til det, trenger vi å ...

Eksamensoppgave i FY0001 Brukerkurs i fysikk - NTNU

30. mai 2014 ... Tidløs formel /. Equation without time. 2. 2. 1. 0. 0. 2 a(x x ) ... Forholdet mellom lydintensitet og avstand til kilden/. Relationship between sound ...

Velkommen til oppfriskningskurs i matematikk - Dag 1 - Institutt for ...

8. aug 2016 ... Regneregler for brøk. Felles brøkstrek a c. ± b c. = a ± b c. , c = 0. Gange sammen brøk a b. · c d. = ac bd. , c,d = 0. Dele brøk a b. / c d. = ad bc.

Oppfriskningskurs i matematikk – Dag 4 - Institutt for matematiske fag

8. aug 2018 ... (usaklig mange) trigonometriske formler og trigonometriske ligninger. Tema 7 – Logikk og bevis: Induksjonsbevis og mer generelle matematiske ...

Oppfriskningskurs i matematikk – Dag 3 - Institutt for matematiske fag

8. aug 2018 ... Tema 5 – Eksponentialer og logaritmer: Potensregler, eksponentialfunksjoner og logaritmefunksjoner. Page 3. Polynomer. Polynomer er de “ ...

Integrasjon Forelesning i Matematikk 1 TMA4100 - Institutt for ...

25. okt 2011 ... Konvergens / Divergenstest. Problem. Konvergens eller divergens. 1. ∫ ∞. 1. 1. √x dx www.ntnu.no. H.J. Rivertz, Integrasjon ...

Oppfriskningskurs i matematikk Kompendium - Matematisk institutt

26. jul 2017 ... Kapittel 3 Eksponentielle funksjoner og logaritmer . ... 3.3 Regneregler for logaritmer . ... 7.5 Regneregler for bestemt og ubestemt integral .

TMA4105 Matematikk 2 Vår 2014 - Institutt for matematiske fag

26. feb 2014 ... A som et iterert dobbeltintegral, og vis ved å løse dette integralet at A = (4 − 2. √ ... a) Skisser området D, og beregn integralet I ved å bytte om ...

MAT0010 Matematikk Eksempel I EksV09 Del2 BM - Matematikk.net

Bokmål. Eksamensinformasjon for del 2. Eksamenstid: 5 timer totalt. Del 2 skal du levere innen kl 14:00. Hjelpemidler på del 2: Alle hjelpemidler er tillatt.

EKSAMEN MA0001 HØST 2017 — LØSNINGSFORSLAG Oppgave ...

EKSAMEN MA0001 HØST 2017 — LØSNINGSFORSLAG. Oppgave 1. Vi bruker brøkregelen. (u v. )/. = u/v − uv/ v2 . Her er u = ex og v = 1−x. Altså er u/ = ex.

Matematikk 1P Hellerud videregående skole - Matematikk.net

Hos en frisør betaler du full pris for de fire første klippene, men får 50 % rabatt på det femte. ... Spagetti kostet 7,10 kr i 1998 og 11,20 kr i 2012. Hva var indeksen ...

eksamensoppgave - UiT.no

6. des 2013 ... a) Hva er sannsynligheten for at Alice får 5 kort med 5 forskjellige verdier. (for eksempel, 3, 7, 9, J, K)? b) Hva er sannsynligheten for at Bob får 8♧ ...

EKSAMENSOPPGAVE

6. jun 2013 ... For vann er Cp(H2O,g) = 33,577 J K-1 mol-1 og Cp(H2O,l) = 75,291 ... Fra definisjonen av Gibbs energi G og termodynamikkens første lov, ...

JUS3220 - Eksamensoppgave - H19 - UiO

2. sep 2019 ... 1) Gi en fremstilling av fredstraktatene etter 30-årskrigen, Napoleonskrigene og 1. verdenskrig og av viktige folkerettslige følger disse traktatene ...

Eksamensoppgave i TEK2021 Styrkeberegning

Eksamensoppgave i TEK2021 Styrkeberegning. Faglig kontakt under eksamen: Tlf.: Eksamensdato: 15.05.2019. Eksamenstid (fra-til): 3timer.

Eksamensoppgave - Universitetet i Agder

uttrykk for løsningene til den diofantiske likningen, og bruk dette uttrykket til å ... mellom hjørnene A og D og A og C, slik at femkanten er delt inn i tre trekanter.

eksamensoppgave - Høgskolen i Østfold

Henderson-Hasselbalch ligningen. pH = pK,, log. [base]. [syre] c) Vi foretar en titrering av bensosyre (C6H5000H) med NaOH. Syrekonstanten for bensosyre er ...

eksamensoppgave Nettjournalistikk 2014

ekspertkilde og meningskilde. Sitatene fra disse fire kildene skal du hente inn selv, gjennom egne intervjuer. Utover disse fire kan du også hente sitater fra andre ...

Eksamensoppgave (PDF) - Det humanistiske fakultet

Gabrielle: 5 Fine Frøkner. • De Lillos og No. ... Besvarelsen skal inneholde minst fem MIDI-spor og minst ett lydspor eller lydopptak (kan, men må ikke være egne ...

Eksamensoppgave i TFY4155 ELEKTRISITET OG ... - NTNU

25. mai 2016 ... plassert i hvert sitt hjørne av en likesidet trekant med sidekanter a. Hva er systemets ... for I(t) fra bl.a. I(t) = −. dQ dt og Ohms lov V (t) = I(t) R.

Eksamensoppgave i PSY1010/PSYPRO4110 ... - NTNU

25. mai 2016 ... Studentene har vært oppfordret til å reflektere selv, se sammenhenger, og formulere egne perspektiver på psykologiens historie.

Eksamensoppgave i TDT4102 - Prosedyre- og objektorientert ...

å inkrementere rad og kolonneindeksene i iterasjonen funksjonen må gjøre og da vil eksem- pelvis dr = 0 og dc = 1 gi iterasjon horisontalt mot høyre side.

Eksamensoppgave i SANT2100 Etnografisk metode - NTNU

16. jun 2015 ... Sosialantropologisk institutt. Eksamensoppgave i SANT2100 Etnografisk metode. Faglig kontakt under eksamen: Trond Berge. Tlf.: 408 59 057.

Eksamensoppgave i AFR2850 Afrikas historie - NTNU

Europeisk kolonisering av Afrika på slutten av 1800-tallet: Prosess, resultat, og drivkrefter bak koloniseringen. Drøft også spørsmålet om afrikansk motstand ...

Eksamensoppgave i FY1001 Mekanisk Fysikk - NTNU

14. des 2016 ... 23) En bølge y(x,t) forplanter seg på en streng i positiv x-retning. Et øyeblikksbilde av bølgen ved tiden t=t1 er vist i figuren. Hvilke av de angitte ...

EKSAMENSOPPGAVE Emne: IRB 35615 Betongteknologi Lærer ...

frastøting og fysisk gjennom en mekanisme som som kalles «sterisk hindring» eller. «sterisk dispersjon». Kan du beskrive derme mekanismen? Hva vil du si er ...

eksamensoppgave i bi2012 cellebiologi examination in bi ... - NTNU

(10%) c) De fleste proteiner som transporteres inn i ER modifiseres post-translasjonelt i organellens lumen ved at det festes et N-koplet oligosakkarid kovalent til ...

Høst 2018 - JUS2211 skoleeksamen EKSAMENSOPPGAVE ... - UiO

6. des 2018 ... Høst 2018 - JUS2211 skoleeksamen ... Dato: 6.desember 2018. Tid: 10:00 ... traff vedtak etter analogisk anvendelse av hundeloven § 18 første.

EKSAMENSOPPGAVE Emne:HSB1209 Biomedisinsk analyse ...

Hvilke endringer må gjøres i dette fotometeret for å kunne bruke det til. Nefelometri? Turbidimetri? Fluorometri? Begrunn kort ut fra hva som er typisk for disse tre ...

eksamensoppgave i bi1001 – celle- og molekylærbiologi - NTNU

C) parakrin signalering. D) endokrin signalering. E) synaptisk signalering. A B C D E. 17 Fordi de fleste reseptorer er membranproteiner, hvilket av det følgende.

EKSAMENSOPPGAVE I BI1002 - Faunistikk og floristikk - NTNU

30. mai 2012 ... Faglig kontakt under eksamen: Tlf.: Anita Kaltenborn (95103807). Kristian Hassel ... kke hos frøpla te planter og mensoppgave VÅ. «Tree of lif.

Eksamensoppgave i NORD1108 Nordisk litteraturhistorie ... - NTNU

21. mai 2013 ... Beskriv realisme som litterær periode, og trekk inn relevante teksteksempler fra pensum. (20%). 3. Diskuter modernisme som litteraturhistorisk ...

Eksamensoppgave i PSY1013/PSYPRO4113 – Biologisk psykologi I

psykologi I. Faglig kontakt under eksamen: Bente Berg ... vant å nevne C. Darwin og hans påstand om at emosjoner har en biologisk basis – noe han slo.

EKSAMENSOPPGAVE Emne:IRBI011015 / Fysiologi, anatomi og ...

Emne:IRBI011015 / Fysiologi, anatomi og histologi. Lærer/telefon: Trine Eker Christoffersen,. Grupper: Dato: Tid: 15B10 o 15B10-Y. 20.11.2015. 9:00-13:00.