Del 3 av oppfriskningskurset i matematikk Kjente funksjoner

Hva kjennetegner logaritmer? Den vokser tregt! (Hvis a > 1). Regneregler kan finnes ut ved å huske på at logaritme er det motsatte av eksponensialfunksjon.

Del 3 av oppfriskningskurset i matematikk Kjente funksjoner- Relaterede dokumenter

Del 3 av oppfriskningskurset i matematikk Kjente funksjoner

Hva kjennetegner logaritmer? Den vokser tregt! (Hvis a > 1). Regneregler kan finnes ut ved å huske på at logaritme er det motsatte av eksponensialfunksjon.

8. Funksjoner - Matematikk.net

hvordan jeg finner stigningstallet og konstantleddet til en lineær funksjon. hva en funksjon fremstiller. hvorfor en grafisk fremstilling må inneholde noe ...

Funksjoner - Matematikk.org

hver gang x. 1. , x. 2 ∈ I og x1 < x2 . Byttes ≤ med henholdsvis ≥, < eller >, defineres f til å være avtagende, strengt voksende eller strengt avtagende. Toppunkt.

Kapittel 6. Funksjoner - matematikk.net

b kalles konstantleddet fordi dette leddet er et fast tall (en konstant) uansett hvilken verdi den variable størrelsen har.Hvordan bestemmer vi konstantleddet?

Kapittel 8. Funksjoner - matematikk.net

hvordan jeg finner stigningstallet og konstantleddet til en lineær funksjon hva en funksjon fremstiller hvorfor en grafisk fremstilling må inneholde noe ...

Kapittel 1. Funksjoner - Matematikk.net

hvordan jeg merker av punkter i et koordinatsystem. hvordan jeg kan hente ut informasjon fra en graf. hvordan jeg tegner en funksjon i GeoGebra med ...

Kapittel 2. Funksjoner - Matematikk.net

konstantleddet til funksjonen, og skriv funksjonsuttrykket til f på formen ... c) Bestem forskjellen mellom høyeste og laveste vannstand i perioden fra midnatt og ...

Sangliste Alfabetisk liste over kjente og kjære sanger KJENTE

Den første løvetann. Den glade enke. Det blir atter sol og sommer. Det finast`eg veit. Det gåtfulla folket. Det hainnle om å leve. Det har vi. Det lyser i stille grender.

MAT0010 Matematikk Eksempel I EksV09 Del2 BM - Matematikk.net

Bokmål. Eksamensinformasjon for del 2. Eksamenstid: 5 timer totalt. Del 2 skal du levere innen kl 14:00. Hjelpemidler på del 2: Alle hjelpemidler er tillatt.

Matematikk 1P Hellerud videregående skole - Matematikk.net

Hos en frisør betaler du full pris for de fire første klippene, men får 50 % rabatt på det femte. ... Spagetti kostet 7,10 kr i 1998 og 11,20 kr i 2012. Hva var indeksen ...

NOEN KJENTE MOSER

Gråmose. På av stand ser vi tydelig hvorfor mosen har fått dette navnet. Den danner gråe tuer på stein, berg eller mark. Tuene er løse og kan være 5 – 20 cm ...

noen kjente moser - Uit.no

Gråmose. På av stand ser vi tydelig hvorfor mosen har fått dette navnet. Den danner gråe tuer på stein, berg eller mark. Tuene er løse og kan være 5 – 20 cm ...

Kjente holeværinger - Hole historielag

jordbærbakker, blomsterenger og nyperoser, sledefart, skare- føre og skøyteis. Det nære forholdet til søsteren Beate kom- mer også klart til uttrykk i brev og dikt ...

Register over alle kjente norske trolldomssaker (pdf)

Vest-Agder. RK. Lr., Nedenes, Lister og ... Villum Tved. 1619. Rogaland. Jelsa. Ryfylke tingbok nr. 3, 1619-1620, fol. 19b-21a,. SASt. 239a. Johannes Tved. 1619.

Der skoen trykker: En kartlegging av kjente skokjeders etikkarbeid

Skoringen og Zjoos. De har ca. 220 butikker i ... I avsnittet om retten til å organisere seg står det kun følgende: «Arbejdsgiveren skal give de ansatte ret til fri ...

Funksjoner og derivasjon

– En funksjon f er strengt voksende i området O når x1 < x2 ⇒ f(x1) < f(x2) for alle x1 og x2 i O. Einar Jahr. Pensjonert lærerutdanner [email protected] Page 2 ...

Funksjoner Løsninger S2

2. mar 2019 ... Funksjoner S2. 30. Krumningsforhold og vendepunkter. 2.3.12. Figuren viser grafen til en funksjon f . a) Finn fortegnslinjene til , og. f f f. ′. ′′.

Funksjoner 1T, Prøve 2

Oppgave 4. Figuren ovenfor viser grafen til en funksjon f . Tegn en fortegnslinje for ( ). f x og en fortegnslinje for '( ). f x . Oppgave 5. Funksjonen f er gitt ved. = -.

Funksjoner S1, Prøve 2

Del 1. Tid: 40 min. Hjelpemidler: Skrivesaker. Oppgave 1. Figuren ovenfor viser grafen til en funksjon f . Tegn en fortegnslinje for ( ). f x og en fortegnslinje for '( ).

Grafer og funksjoner

koordinatsystem er. 1 Hva er en funksjon? ... førsteaksen (som vi også vil kalle x-aksen), og så leser du av hvor høyt streken ovenfor er plassert. Denne streken ...

3 Funksjoner R2 Løsninger

Finn vinklene i første omløp som har følgende verdier for sinus, cosinus og tangens. ... a) Arealet A1 er avgrenset av grafen til f , førsteaksen og linjene 1 og 3.

Test, 5 Funksjoner (1P)

Hva stigningstallet til grafen til f er. Hvor grafen til f skjærer x-aksen. Hvor grafen til f skjærer y-aksen. 6) Gitt funksjonen ( ). f x ax b. = . Konstanten a forteller oss.

Teatermaskens former og funksjoner - en maskehistorie - UiO - DUO

I masketeoretisk sammenheng er det den antropologiske masken som ... anvendes i det balinesiske dansedrama er detaljert utformet og kan tillegges magiske.

Samfunnets kritiske funksjoner - DSB

Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2016. ISBN: ... I tider med finansiell uro i de internasjonale mar- kedene vil selv solide banker i ...

Funksjoner i praksis, oppgaver

Skriv ned stigningstallet og konstantleddet til hver av de tre funksjonene. ... d) Hva forteller stigningstallet og konstantleddet oss om grafen til en lineær funksjon?

lineære funksjoner - Newton

med å løse opgavene i koordinatsystem på papir og i Geogebra. 1000-1130: aktivitet 2 "introduksjon til funksjoner av første grad". Elevene samarbeider parvis ...

Veiledning til funksjoner (KIM prosjetet) - web01.usn.no

Hvilke ideer har elever om koordinatsystemet og funksjoner i grunnskolen? ... I oppgaven er høyden avsatt langs førsteaksen og alderen langs andreaksen.

Funksjoner — fortsett mønsteret - Gyldendal

6 y–akse x–akse. 7. 8. 9. 10. A. B. C. D. Koordinater for neste punkt: ______ ... K.9.2.9. Funksjoner fortsett mønsteret (elevark). 2. 7 y–akse. 1. 0. 0. 1. 2. 3. 4. 2.

Hvilke funksjoner hadde Parthenon?

2004:116) Se figur 6 for plantegning. Et annet svært viktig likhetstrekk mellom disse to templene var interiøret. Det er betydlige likheter og spore fra Parthenon 2 i ...

MA1102 - Rekker av funksjoner - NTNU

Absolut konvergens. Vi sier at ∑. ∞ n=0 vn(x) konvergerer absolutt på I dersom rekka. ∑∞ n=0 vn(a) er absolut konvergent for alle a ∈ I. Weierstrass M-test.

Personell i samfunnskritiske funksjoner - Regjeringen.no

For 1 dag siden ... Terskelen for å få tilbud om barnehage-/skoleplass skal av hensyn til ... og beredskap på følgende epostadresse: [email protected] DSB vil ...

Noen viktige funksjoner av endocytose - UiO

5. LDL. (low-density lipoprotein). Fjernes fra blodet vha. endocytose i lever-endotelceller. Endocytose av LDL (low-density lipoprotein). Degradering i lysosomer.

Koordinatsystem med levende funksjoner Passer for - Inspiria

Koordinatsystem med levende funksjoner er et skoleprogram der elevene får fysisk ... Tips: Begynn med koordinatsystemet med aksene 1-10 (i 1. kvadrant).

Skriv ut koder og funksjoner for Altibox-fjernkontrollen

ALTIBOX. Consumer (0x0C). 0x223. AC Home. 16. Cursor UP. Keyboard (0x07). 0x52. UpArrow. 17. Cursor LEFT. Keyboard (0x07). 0x50. LeftArrow. 18. OK.

Rette linjer og lineære funksjoner - arbeidsplan.net

Geir Granberg FEB2017. 13. 4.3 Konstantledd og stigningstall. Oppgave 4.30. Finn likningene for linjene ved å lese av konstantleddet og stigningstallet. a) b).

Optimering av funksjoner av flere variable 1 Maksimums- og ...

Til slutt sammenligner vi funksjonsverdiene i de lokale maksimums- og minimumspunktene for å finne de globale ektremalpunktene vi egentlig er på jakt etter.