Logaritmer - Matematikk.org

f er strengt voksende. • y-aksen er vertikal asymptote. • f(1)=0 for alle c. REGNEREGLER. La a, b > 0, c > 1 og x ∈ ℝ. 1. log c. (ab) = log c a log c b siden a⋅b = ...

Logaritmer - Matematikk.org- Relaterede dokumenter

Logaritmer - Matematikk.org

f er strengt voksende. • y-aksen er vertikal asymptote. • f(1)=0 for alle c. REGNEREGLER. La a, b > 0, c > 1 og x ∈ ℝ. 1. log c. (ab) = log c a log c b siden a⋅b = ...

MAT0010 Matematikk Eksempel I EksV09 Del2 BM - Matematikk.net

Bokmål. Eksamensinformasjon for del 2. Eksamenstid: 5 timer totalt. Del 2 skal du levere innen kl 14:00. Hjelpemidler på del 2: Alle hjelpemidler er tillatt.

Matematikk 1P Hellerud videregående skole - Matematikk.net

Hos en frisør betaler du full pris for de fire første klippene, men får 50 % rabatt på det femte. ... Spagetti kostet 7,10 kr i 1998 og 11,20 kr i 2012. Hva var indeksen ...

Logaritmer och exponentialfunktioner

Potensregler. Följande grundläggande potensregler är startpunkten för detta avsnitt: Ex 1: 23·2-2 = 23-2 =21 = ...

Om exponentialfunktioner och logaritmer

av x = ln y och kunna hitta denna funktion på en miniräknare (eller ... Övning 13 Detta handlar om derivatan av logaritm-funktionen a) ... logaritmisk på y-axeln).

Logaritmer - DTU Matematik

det er svært at afbilde talværdierne direkte på et stykke A4-papir. Man indfører derfor det ... en logaritmisk afbildning. I fig 1 er vist størrelsesfordeling af ...

Beregning med logaritmer. - Geomat.dk

Hvis man bruger en logaritmetabel, skal man bemærke, at man i tabellen kun kan finde logaritmen til et tal t i intervallet [1;10]. Logaritmen af tal, der ikke ligger i ...

Regnestok og logaritmer - Frydenlund.dk

Selv om man brugte en logaritmetabel, tog det alligevel noget tid når man først skulle slå hvert tal op, lægge tallene sammen på et stykke papir, og derefter slå ...

Regneregler for logaritmer - arbeidsplan.net

Regneregler for logaritmer. Generell formel. Eksempler. Utvidede eksempler. ( ) = 10 ( ). Vanligvis skriver vi ikke grunntallet 10 da ...

Bevis: Regneregler for logaritmer - Frydenlund.dk

Vi formulerer sætningen og beviset for titalslogaritmen, log, men det kan formuleres helt tilsvarende for den naturlige logaritme, ln. Sætning. For titalslogaritmen, ...

Hvad er matematik? – Case: Logaritmer

Her er fokus væk fra de mange udregninger (hvad ... Hvad er et matematisk bevis? ... regneregler og formlen for fordoblingskonstant/halveringskonstant. Lektie: ...

Regning med logaritmer LN (dvs. den naturlige logaritme) LOG (dvs ...

Forsøger man at tage ln til et negativt tal, så giver Maple et komplekst tal (se et I i svaret):. LOG (dvs. titalslogaritme). Regneregler: NB: Skrives "log10. 2. 100 ...

1p matematikk - Matematikk.net

Undersøke fabrikkmerket på mobilen til en person Apple, Samsung, LG, Nokia, HTC,. ... Den første innbetalingen er rentefri fordi han betaler innen fristen. Det vil ...

Matematikk - Fylkesmannen.no

Spørsmål om det trengs regneruter på oppg. 1, kommer neppe. • 4: Feil mellomregning, har fått rett svar. • 5: 93% riktig, viser at dette er kunnskap, ikke tipping.

Funksjoner - Matematikk.org

hver gang x. 1. , x. 2 ∈ I og x1 < x2 . Byttes ≤ med henholdsvis ≥, < eller >, defineres f til å være avtagende, strengt voksende eller strengt avtagende. Toppunkt.

Matematikk - Minskole.no

parentes med pluss og minus foran. •. Kunne gange inn et tall med en parentes. •. Kunne sette inn tall i enkle formler og løse disse som utregning av areal og ...

Oppgave - matematikk.net

sammenhengen mellom alder og makspuls dersom en tar utgangspunkt i datamaterialet ovenfor. Tegn grafen til f i et koordinatsystem. Bruk y-verdier fra 150 til ...

matematikk - FORKURS

Beregn arealet av parallellogrammet ABCD. d). Et punkt T(x, 3, 7) er toppunkt i en pyramide med grunnflate ABCD. Beregn verdien av x slik at pyramidens volum ...

Matematikk på perspektivet

På barnetrinnet skal elevane arbeide med enkle ... Når ein teiknar på papir, nyttar kunstnaren ulike teknikkar for ... finn vi altså tilnærma ved å dividere 1200m på.

Oppgave 2 - matematikk.net

sannsynlighet heter “probability” på engelsk. Anta at vi har undersøkt kjønn til 10 ... sannsynligheten for at hun trekker firkløver og pære? Antall mulige utfall av ...

8. Funksjoner - Matematikk.net

hvordan jeg finner stigningstallet og konstantleddet til en lineær funksjon. hva en funksjon fremstiller. hvorfor en grafisk fremstilling må inneholde noe ...

PDF med løsningsforslag - Matematikk.org

Dette er en fjerdegradslikning, som vi trenger hjelp med å løse. Her kan vi ta ibruk. CAS. Vi løser likningen. , og passer på at løsningene ligger mellom og.

Oppgave 1 - Matematikk.net

førstekoordinat 6, og punktene C og D har andrekoordinat 12. Se figuren. a) Bestem lengden av linjestykkene AB og AD uttrykt ved x . b) Vis at arealet av ...

Matematikk i tre akter

Matematikk i tre akter1, får elevene mulighet til å formulere ... dikken Matematikk i tre akter, og så et potensial ... diskutere hvor godt modellen stemmer med.

Eksempeloppgave - Matematikk.net

I regneruter skal du vise hvordan du kommer fram til svaret. Der oppgaveteksten ikke sier noe annet, kan du fritt velge framgangsmåte. Dersom oppgaven krever ...

Matematikk i astronomien - UiO

7. mai 2014 ... litt over 3261,6 lysår, unna jorden ved hjelp av parallaksemetoden. Men de fleste stjernene ... Vi har følgende formel for fluksen: F = L. 4πr2. (2).

Ressursheftetilaktiviteterunder ... - Matematikk.org

28. mai 2010 ... 1: Statistikk med kroppen (skostørrelser)................................... 12 ... John Torrence Tate ble født 13. mars 1925 i Minneapolis, Minnesota i USA.

Eksamen - Matematikk.net

20. mai 2015 ... I regneruter skal du vise hvordan du kommer fram til svaret. Ved konstruksjon skal du bruke passer, linjal og blyant. Du skal ikke kladde på ...

Matematikk på småskoletrinnet - USN

De er eksempler på at menneskene har blitt enige om å symbolisere et bestemt meningsinnhold ... eller tegninger av matematiske problemsituasjoner. ... Anne har 2 boller i en pose og 3 i en annen, hvor mange boller har hun til sammen? E: 5.

Matematikk - Solve CMS

Hva som er forventede grunnleggende friluftsferdigheter varierer fra sted til sted, men i Norge ... Omtrentlig beregning av hvor mange liter bær som må plukkes foretas. ... hastighet ved normal gange settes til 100 m/min eller 3-4 km/t ved lengre.

Eksamensoppgavehefte 1 MAT1012 – Matematikk 2: Mer ... - UiO

a) Beregn det itererte integralet. I1 = 1. ∫. 0. ( x. ∫. 0 xy. 1 x4 dy. ) dx. b) La D være halvsirkelskiven i xy-planet definert ved x2 y2 ≤ a2, y ≥ 0, hvor a > 0 er ...

Kapittel 8. Funksjoner - matematikk.net

hvordan jeg finner stigningstallet og konstantleddet til en lineær funksjon hva en funksjon fremstiller hvorfor en grafisk fremstilling må inneholde noe ...

Kapittel 7. Økonomi - matematikk.net

Stine tar opp et serielån over 10 år. Hun låner 1 500 000 kr til 2,9 % rente per år. Lag en nedbetalingsplan i Excel som viser den årlige renta, avdrag, ...

Kapittel 1. Potensregning - Matematikk.net

Betydningen av potenser som har negativ eksponent eller eksponent lik null. • Hvordan vi raskt kan multiplisere og dividere potenser med samme grunntall. • ...

MAT0010 2015 VÅR - Matematikk.org

Lag en likning, og bruk denne til å regne ut hvor gammel hver av guttene er. ... Hvis vi strekker ut tauet på bakken, ser vi hvor langt hjulet kommer når det.

Minoritetsspråklige elever og matematikk - UCC

Bibliotekscenter for Integration) og bruk Childrenslibrary.org. • La elevene skrive på morsmålet. • La elevene som snakker samme språk diskutere faglige tema.