Fysisk træning hjælper også normalvægtige ... - Ugeskrift for Læger

5. jun 2017 ... 4,8) gange øget risiko for, at der udvikles type 2-diabe- tes mellitus hos ... på, om træning også forbedrer PCOS-billedet hos den meget store ... S-testosteron, selv hos slanke kvinder med PCOS [19], ... Varighed: i alt 32 uger. 16 uger: 3 ... lar and hormonal outcomes in women with polycystic ovary syn-.

Fysisk træning hjælper også normalvægtige ... - Ugeskrift for Læger- Relaterede dokumenter

Fysisk træning hjælper også normalvægtige ... - Ugeskrift for Læger

5. jun 2017 ... 4,8) gange øget risiko for, at der udvikles type 2-diabe- tes mellitus hos ... på, om træning også forbedrer PCOS-billedet hos den meget store ... S-testosteron, selv hos slanke kvinder med PCOS [19], ... Varighed: i alt 32 uger. 16 uger: 3 ... lar and hormonal outcomes in women with polycystic ovary syn-.

Fysisk træning hjælper også normalvægtige kvinder med polycystisk ...

5. jun 2017 ... styrketræning kan bl.a. øge menstruations- frekvensen hos helt slanke kvinder med polycystisk ovariesyn- drom. (Foto: Google). FIGUR 1.

Fysisk træning – også mens du er syg

3. okt 2017 ... Selv små øvelser gør en forskel. Un- dersøgelser har vist en lang række fordele ved at træne. DAGLIG TRÆNING. Vi anbefaler, ...

Manuskriptvejledning for Bibliotek for Læger - Ugeskrift for Læger

BAGGRUND. Bibliotek for Læger er verdens ældste, endnu eksisterende lægetidsskrift, og det er udkommet i ubrudt linje siden 1809. Biblioteket fungerer i dag ...

Introduktion Baggrund Fysisk aktivitet og fysisk træning når man er ...

Kan man få en motionspille? Motion for hjernen. Vær aktiv og bryd skrøbelighedens cirkel. Gammel og træt. Motion modvirker træthed, kvalme og angst.

Bag om smag - Ugeskrift for Læger

30. apr 2018 ... lugtesans [2]. Smagssansen er vigtig for perceptionen af maden, og en intakt og velfungerende smagssans er essentiel for tilfredsstillelse og ...

Dysfagi - Ugeskrift for Læger

25. feb 2019 ... som aspiration uden hoste eller andre objektive tegn på aspiration. ... Besværet/rallende vejrtrækning under og efter måltidet. Fejlsynkning.

Presbyopibehandling - Ugeskrift for Læger

28. jan 2019 ... De oplagte kan- didater har fremskreden presbyopi, væsentlige gener ved brug af læsebriller eller kontaktlinser og accepterer bivirkninger som ...

Ugeskrift for Læger - mg kommunikation

6. nov 2006 ... GYNÆKOLOGI: Tre ansøgere til hver stilling. Hver gang, der slås en ... stilling op«, siger Christina Damsted Petersen. Den store søgning til ...

Atopisk eksem - Ugeskrift for Læger

22. jan 2018 ... tør hud, kløe og atopisk sygdom i nærmeste familie [6]. ... milier med høj socioøkonomisk status, førstefødte og børn, der udsættes for ...

Acute Rhinosinusitis - Ugeskrift for Læger

preceding catarrhalia (18). Pitkäranta found in patients with acute sinusitis rhinovirus in 7 out of 14 maxillary sinus (51). Evans rhino- virus found in 2 out of 32 ...

et mistillidsvotum til STPS - Ugeskrift for Læger

... af Svendborg sagen i STPS ikke har haft nogen offentliggjorte konsekvenser for hverken direktør eller sektionsleder. Konsekvenserne for den dømte læge er ...

Lægeforeningens Voldgiftsret - Ugeskrift for Læger

5. dec 2019 ... Lægeforeningen indbragt læge Svend Lings for Voldgiftsretten med ... del læger går ind for aktiv dødshjælp (18 % ifølge Kristeligt Dagblad).

Dyskeratosis follicularis - Ugeskrift for Læger

7. maj 2018 ... negleforandringer i form af longitudinelle linjer og fis- surer, subungvale hyperkeratoser, fragilitet og V-for- mede indhak distalt, de såkaldte ...

Tvivlsomme tidsskrifter - Ugeskrift for Læger

13. maj 2019 ... altså blive inkluderet i PubMed. Manca et al illustrerer ... fordringer forbundet med konstruktionen af disse lister. [27, 28]. Først og fremmest er ... Videnskab.dk,. 2016. https://videnskab.dk/kultur-samfund/ministerium-har-fup-.

Arbejdsrelateret stress - Ugeskrift for Læger

11. feb 2019 ... ter, at kriterier for andre psykiatriske diagnoser ikke opfyldes. ... Danmark, er ikke baseret på en diagnose i ICD10. De omfatter bl.a. Cohens ...

Gentagne graviditetstab - Ugeskrift for Læger

24. apr 2017 ... nelse abortus habitualis (AH) eller gentagne gravidi- tetstab defineres i Europa som ≥ 3 konsekutive gravidi- tetstab før gestationsuge (GA) 22 ...

Bandager til knælidelser - Ugeskrift for Læger

kan erhverves i håndkøb i sportsbutikker, på apoteker og i Matas. Mere specialiserede bandager ... Slagelse og Ringsted. Sygehuse. Ugeskr Læger. 2017;179: ...

Søvn og døgnrytmer - Ugeskrift for Læger

3. sep 2018 ... medulla thoracalis og herfra til grænsestrengen og vi- dere til ganglion cervicale superius. Sympatiske neuro- ner i ganglion cervicale superius ...

Kvindelige brystanomalier - Ugeskrift for Læger

19. nov 2018 ... udvikles sammen med de normale bryster [23, 24]. Ud over de kosmetiske generne kan accessorisk brystvæv være i vejen ved især fysisk ...

Depression og inflammation - Ugeskrift for Læger

14. maj 2018 ... IL-6 og TNF-α er begge proinflammatoriske cyto- kiner, hvorimod IL-10 er et antiinflammatorisk cytokin. – en subanalyse viste dog, at IL-10- ...

Kompressionsstrømper ved flyrejse - Ugeskrift for Læger

24. sep 2018 ... De grundlæggende mekanismer for trombedannelse, kendt som Virchows triade, er endotelskade, hæmody- namiske forandringer (herunder ...

Inflammation og depression - Ugeskrift for Læger

20. aug 2018 ... Klinisk neuropsykiatri – fra molekyle til syg- dom. FADLs forlag 2018. 2. Fisker L, Köhler-Forsberg O, Hageman I. Depression og inflammation.

Komorbiditet ved parodontitis - Ugeskrift for Læger

25. mar 2019 ... Niels-Christian R. Holm1, Palle Holmstrup1 & Peter Riis Hansen2, 3. STATUSARTIKEL ... Hansen GM, Holmstrup P, Tolker-Nielsen T et al.

Stress og mindfulness - Ugeskrift for Læger

6. jan 2020 ... kognitiv adfærdsterapi og ikke mindst mindfulness- ... Som forfatterne understreger, er der tale om små ... tilstrækkeligt i den danske kontekst.

Behandling af ankelfrakturer - Ugeskrift for Læger

8. okt 2018 ... turer, og ifølge Dansk Fraktur DataBase (DFDB) udgør de 12% af alle ... Ankelleddet er komplekst og består af tibia og fibula, der danner en ...

Hjernens biologiske ur - Ugeskrift for Læger

3. sep 2018 ... rytmer. Figur 2 viser en skematisk opbygning af det ... Hver enkelt nervecelle er udstyret med et molekylært maskineri, som ligger til grund for ...

Tendinopati hos idrætsfolk - Ugeskrift for Læger

18. feb 2019 ... med bløde stødabsorberende sko, indlæg eller tape. Standardindlæg har ... en evt. hælspore end åben kirurgi [21]. Rotator cuff-relateret ...

Asbestose og pleurale plaques - Ugeskrift for Læger

18. jun 2018 ... Undertiden matglastegning. Normale eller lidt irregulære og fortykkede pleurae især i basale pleuraafsnit. Ingen subpleurale bånd. Retikulært ...

Sportsbrok er ikke et brok - Ugeskrift for Læger

15. jul 2019 ... Langvarige lyskesmerter uden et lyskebrok, populært kaldet sportsbrok ... den eller de ska dede muskler og sener, men også generelt at træne.

Urinhjulet – diagnostisk lommefolder - Ugeskrift for Læger

10. dec 2018 ... Iosif A, Ballon B. Bad moon rising: the persistent belief in lunar con- nections ... Gul urin. Urokrom er årsag til den gule farve i urin. I mindre grad.

Udredning og behandling af papilsekretion - Ugeskrift for Læger

7. aug 2017 ... Duktektasi kan være en anden årsag til patolo- gisk sekretion. Det er en irritationstilstand i form af breddeøgning af mælkegangene med ...

Diagnostik af udviklingsmæssig dyspraksi - Ugeskrift for Læger

12. mar 2018 ... tale, beherske pincetgreb, tegne med blyant, lege med bold, klæde sig af og på, være renlige, klare toiletbesøg, kunne cykle osv. Børn med ...

Subakromialt impingement-syndrom - Ugeskrift for Læger

1. apr 2019 ... Clausen MB, Witten A, Holm K et al. Glenohumeral and scapulothoracic ... Morten Foverskov & Mikkel Bek Clausen: Subacromial impingement ...

Perkutan vertebroplastik – hvordan er det med ... - Ugeskrift for Læger

30. sep 2019 ... Perkutan vertebroplastik (PVP) er en minimalt invasiv behandling af vertebrale kompressionsfrakturer (VKF), hvor der gennemlysningsvejledt, i ...

Stress og hjerte-kar-sygdom - Ugeskrift for Læger

DNA repair and transcriptional activation by stress hormones. Psychoneuro- ... Afdækningen af risikofaktorerne for hjerte-kar-sygdom var med til at starte den moderne ... af koagulationskaskaden, som alle er prædiktorer for hjertesygdom [13].