Organisation C, valgfag - og Undervisningsministeriet

Fagets identitet er beskrevet i læreplanen som følger: ”Organisation er et ... fra andre fag, som eleverne hver især har, så de bidrager til perspektivering af ...

Organisation C, valgfag - og Undervisningsministeriet- Relaterede dokumenter

Organisation C, valgfag - og Undervisningsministeriet

Fagets identitet er beskrevet i læreplanen som følger: ”Organisation er et ... fra andre fag, som eleverne hver især har, så de bidrager til perspektivering af ...

Valgfag - og Undervisningsministeriet

pagtstanken og messiasforventningerne. Formålet er, at det kommer til at stå klart for eleverne, hvordan der både er kontinuitet og et spændingsforhold mellem Det ...

Kinesisk A/B, valgfag - og Undervisningsministeriet

Citater fra læreplanen er anført i kursiv. Indholdsfortegnelse. 1. Identitet og formål ..............

Teknologi C - Valgfag - og Undervisningsministeriet

på relevant måde, gennem skiftevis analyse af problemstillinger og syntese i form af løsningsforslag, som illustreret i figuren. 1.2. Formål. Faget teknologi styrker ...

Tyrkisk A/B, valgfag - og Undervisningsministeriet

kompetence, der rækker ud over den velkend- te nordvesteuropæiske verden. Tyrkisk skal give eleverne indsigt i det tyrki- ske sprog og den tyrkiske verden.

Idræt B, valgfag - og Undervisningsministeriet

slettet, da det er en skærpelse af læreplanen (Idræt B – valgfag), ... Det anbefales, at lærer og censor undervejs i eksaminationen tager notater til den enkelte.

Psykologi B, valgfag - og Undervisningsministeriet

kognitiv psykologi, positiv psykologi, evolutionspsykologi eller biologisk ... kompetencen kan understøttes ved at hjælpe eleverne med at tage noter på en ...

Statistik C, valgfag - og Undervisningsministeriet

år af matematik niveau B/A på de gymnasiale uddannelser. Fagets identitet er i læreplanen beskrevet på følgende måde: Faget statistik er et fag fra den ...

Psykologi C, valgfag - og Undervisningsministeriet

Kernestoffet omfatter socialpsykologi, udviklingspsykologi, kognition og læring, ... kompetencen kan understøttes ved at hjælpe eleverne med at tage noter på en ...

Retorik C, valgfag - og Undervisningsministeriet

2.1.3 Retorisk uhensigtsmæssige eller dårlige ytringer. 3 ... anvendes i analyse og produktion, de skal kunne analysere og vurdere egne og ... gelsen af disse, og de skal kunne producere egne ytringer med brug af retorisk teori og metode.

Filosofi B/C, valgfag - og Undervisningsministeriet

beskrivelsen på C-niveau. ̶ behandle og diskutere filosofiske problemstillinger eller cases belyst ved materiale fra nyeste tid (seneste. 20 år). Det er vigtigt at ...

Erhvervsøkonomi C, valgfag - og Undervisningsministeriet

Erhvervsøkonomi C, valgfag - Vejledning - 2018. 2. 1. Identitet og formål. 1.1 Identitet. Den økonomiske videnskab kan opdeles i to hovedgrene, mikroøkonomi ...

Arabisk A/B, valgfag - og Undervisningsministeriet

Arabisk A B, valgfag - Vejledning - 2019. 2. 4.4.1. ... Arabisk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. ... tastatur samt problemer med.

Psykologi C - Valgfag - og Undervisningsministeriet

psykologi, udviklingspsykologi, områderne kognition og læring samt personlighed ... Inden for mediepsykologi kan psykologi bidrage med afkodning af billeder, ...

Fransk fortsættersprog C, valgfag - og Undervisningsministeriet

I forbindelse med træning af skriftlig kommunikation arbejdes der med forskellige skriftlige discipliner, gå- ende fra det enkle til det mere komplicerede: ...

Design og arkitektur B, valgfag - og Undervisningsministeriet

internationale stil og brug af glas, jern og beton har gjort bygninger over hele kloden meget ... skal opdateres som NOVO-Nordisk kursuscentrum i Hillerød. ... stof uddyber og perspektiverer kernestoffet og udvider elevernes faglige horisont ...

Tysk fortsættersprog C, valgfag - og Undervisningsministeriet

(http://uim.dk/publikationer/den-faelles-europaeiske-referenceramme-for-sprog- ... Ud over at være en øvelse i at skrive tysk kan skriftlige opgaver således både ...

Fransk begyndersprog B, valgfag - og Undervisningsministeriet

Citater fra læreplanen er anført i kursiv. Udvalgte begreber er udfoldet i tekstbokse. Indholdsfortegnelse. 1. Identitet og formål .......

Spansk begyndersprog B, valgfag - og Undervisningsministeriet

Fagets centrale arbejdsområde er det spanske sprog, dels som alment kommunikationsmiddel i europæiske og globale sammenhænge, dels som genvej til ...

Statik og styrkelære C, valgfag - og Undervisningsministeriet

Faget bidrager dermed til styrkelse af uddannelsens profil samt styrkelse af ... ud fra beregning kunne foretage tegning af normalkraft-, tværkraft- og ... me de dimensionsgivende værdier for normal- og tværkraft samt moment i bjælker og søj- ler. ... tag: type W, tungt tag, tag hældning 25o, spærafstand c/c = 1m, der gælder for ...

Religion B/C, hf-enkeltfag, stx, valgfag - og Undervisningsministeriet

Faget forsyner eleverne med solide faktu- elle kundskaber og viden om et antal religioner og religiøse fænomener i deres historiske, sociale og kulturelle ...

Psykologi B - Valgfag

Om fagets identitet siger læreplanen, at ”psykologi er videnskaben om, ... former for stresshåndtering, herunder teori om personlighedstyper evt. knyttet an til ...

Tyrkisk A - Valgfag

(Türkiye Türkcesi)), som det tales og skrives i Den Tyrkiske Republik, Tyrkiet. ... eleverne kan lære at forstå tyrkisk, men også for at styrke deres udtale og ...

valgfag - Solbjergskolen

3. VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN SYD. Vi har samarbejde med UngiAarhus SYD, ungdomsuddannel- serne Århus Statsgymnasium, Aarhus Tech, Social og ...

Latin C - Valgfag

og at de tager hensigtsmæssige noter: nedskrivning af enkeltgloser (helst i ... et stort materiale om forskellige it-redskaber i undervisningen i oldtidskundskab:.

Billedkunst - valgfag

Eleven kan skelne mellem forskellige måder at komponere og layoute billedelementer på. Eleven har viden om, hvilken betydning komposition og layout har for, ...

Valgfag - Vorrevangskolen

7. sep 2017 ... Udbydes af: Ungdomsskolen Underviser: Undervisere fra Aarhus Tech. Tid: mandag kl. 16.30-20.30 Sted: Aarhus Tech, Dollerupvej. 16.

Psykologi C - Valgfag

Læreplanen for undervisning i psykologi C er fælles for alle gymnasiale ... pe eleverne med at tage noter på en hensigtsmæssig måde for at støtte dem med at ...

Valgfag 4. semester

2. jan 2020 ... Sundhedsinformatik i sundhedsvæsnet (s. 131–152). Gad. ... Klinisk Sygepleje, 43(01), 3–16. ... oplysninger (PRO) bruges i klinisk praksis?

Valgfag 2014 - 6. semester - AAU

20. nov 2013 ... Lejeaftalens ophør (tidsbegrænsede lejeaftaler, opsigelse af lejeaftaler, ophævelse af ... Erstatning ved opsigelse. ... gennem storytelling.

Billedkunst (valgfag) Fælles Mål - Emu

og layoute billedelementer på. Eleven har viden om, hvilken betydning komposition og layout har for, hvordan billed- udtrykket kan forstås af modtageren.

Juridiske Kandidat- valgfag

Rekonstruktions- og insolvensprocesret. Hans Viggo G. Pedersen x x Udbydes KUN på deltid E18*. Seminar. Ole Hammerslev x x. Socialret. Kent Kristensen x.

L 126 Bilag 2: valgfag jan - Folketinget

14. jan 2019 ... Brønderslev Ungdomsskole har siden Folkeskolereformen været en del af de nye tiltag i reformen, herunder Valgfag, som Ungdomsskolen ...

Valgfag i friluftsliv - Friluftsrådet

Eleven kan anvende udstyr og teknikker til etablering af lejrplads ... sikkerhedsregler for udstyr, redskaber, bål ... viteter – se eksempelvis bushcraft . Elevernes ...

Musik (valgfag) Læseplan - Emu

I faget musik skal eleverne udvikle forståelse af dansk og udenlandsk ... Tager undervisningen udgangspunkt i skabende arbejde med sangskrivning, digital ...

Greve Privatskole Valgfag

tilmelding. Det skal være lysten, der driver værket. I løbet af foråret uddeler vi tilmeldingssedler, ... tilmelding gælder for alle tre år. ... Har du set Luksusfælden?