Lærervejledning - Skoven i skolen

skoven forud for klassens tur og finder et sted eller en rute med forskellige blomstrende træer, som eleverne kan nå op til og kigge på. I skovbryn vil I ofte kunne ...

Lærervejledning - Skoven i skolen- Relaterede dokumenter

Lærervejledning - Skoven i skolen

skoven forud for klassens tur og finder et sted eller en rute med forskellige blomstrende træer, som eleverne kan nå op til og kigge på. I skovbryn vil I ofte kunne ...

Lærervejledning: Hos Skoven i skolen finder du en god ... - EasyIQ

Ingen spids, men en cylindrisk tøjpose fyldt med krudtlignende salpeterblanding. Når posen var tør blev den dyppet i en blanding af krudt og harpiks. Page 8 ...

Nr lreren tager skolen ud af skolen - Skoven i skolen

Det gav mig i høj grad en øget forståelse af den praktiske virkelighed, som lærerne ... er den første skole på et kloster nævnt i 1074 (Haue et al,1986) . ... Ditte: Vi lærte og skyde med den der bue der hvad den nu hed, så lærte vi om naturen og.

Fødekæder i skoven - Skoven i skolen

Fødekæder i skoven. Hvem spiser hvem? En fødekæde er en række af levende væsener, der spiser hinanden. Nedbrydere. Men se nu her. Ræven dør.

Små dyr i skoven - Skoven i skolen

Du kan bestemme et dyr ud fra, hvor mange ben det har. 12 bt-smådyr. Små dyr i skoven. 0 ben. • orm ... Græshoppe. 8 ben – spindlere ... ben? myg humle-bi flue hveps græs-hoppe myre skov-snegl regn-orm blad-lus bark- bille bark- lus.

Dyr med 0 ben Dyr med 6 ben - Skoven i Skolen

Nogle er røde. Myggepuppe, Ca. 10mm. Kroppen er krumbøjet. Kvægmyglarve. 10mm. Sidder fast på sten. Børsteorm. 12-30 mm. Nogle er helt røde. Muslinger.

Design i træ - Skoven i Skolen

at lave nogle tremmesofaer, og så blev sofaen en stor succes. Den runde stol. (H. J. Wegner, 1949). Den perfekte stol til en mand. John F. Kennedy sad i den.

4. Vi bruger træ - Skoven i skolen

træ? Kig godt efter. I nogle ting er det let at se træet. I andre ting er træet mere skjult. ... Det er byg- ... huse som sommerhuse, fiskerhuse og kolonihavehuse – og.

Byg gevær - Skoven i skolen

Du skal bruge: • Et bræt, der er 2 cm tykt,. 12 cm bredt og 50 cm langt. • En liste eller en rund-stok,. 2 x 2 cm bred og 50 cm lang. • Skruer og lim. 1. Tegn dit ...

Blæretang - Skoven i Skolen

Døde eksemplarer er mørkebru- ne eller næsten sorte, og i tørret tilstand kan de blive så ... Tang er guf for jeres hjerner. Det har et lavt kalorieindhold, nedsætter.

Fæld et træ – og se på ved - Skoven i Skolen

Fæld et træ – og se på ved. Året i skovbruget. I skovbruget dyrker man træ. Det tager ... Det er let at måle højden af et træ, selv om ... at Danmarks ældste træ.

Uddannelsesplan for lærerstuderende pa Skolen ved Skoven

72327200 eller på mail [email protected], hvor du i øvrigt også altid er ... nøgler og brik, samt opretter den studerende med personlig adgang til skoleintra.

Genplant Planeten - Skoven i Skolen

Hver klasse får tilsendt et hæfte, en plakat og du kan finde ideer til aktiviteter og ... Verdens klima forandrer sig. ... Verdens skove er lager for rigtig meget.

1. Vi planter træer - Skoven i skolen

arter af træer – og på, hvad skoven skal bruges til. Og så kigger de ind ... Hvis skovens folk planter på et område, hvor alle træerne er ... dette kredsløb. Vi kan ...

Bestemmelsesnøgle til små dyr i rensedammen ... - Skoven i Skolen

Vårfluelarver. 25-60 mm Bygger hus af sten og plantedele. Slørvingenymfer. 10 mm. 2 lange haletråde. Vandnymfe-nymfer. 20-25 mm,. 3 haleblade. Vandkalve.

3. Vi fælder træer - Skoven i Skolen

Derfor vurderer skovmanden først træets højde – og kigger på, hvor der er plads til, at det kan falde. Derpå skærer han et trekantet snit for neden i fald-retningen.

Mohr-titrering - Skoven i skolen

Mohr-titrering. Metode til måling af saltindhold i ... Teori. Salt (NaCl) vil i vandprøver være opløst til ionerne Na og Cl-. Tilsættes sølvnitrat til vandprøven, vil det.

Træernes frø og frugter - Skoven i skolen

8 bt-frø. Træernes frø og frugter bog fra bøg agern fra eg kastanje nød fra hassel propel fra ahorn eller løn rakel fra birk rakel fra el manna fra elm propel fra ask.

Bliv Udeskolevejleder - Skoven i skolen

Poul er kursusleder på Naturvejlederuddannelsen og afholder selv flere kurser, seminarer og oplæg inden for kursusledelse, udeskole, projekt- og procesledelse ...

Salinitet i rensedammen - Skoven i Skolen

af sølvchromat, når der ikke er flere chlorid-ioner i vandprøven. Dette kaldes Mohr-titrering, og der findes en vejledning til processen denne opgave.

Træer og fugle - Skoven i Skolen

rede mellem træernes grene. ... En del fugle bygger rede i huller i træerne. ... rødhals musvit spæt- mejse solsort. Der er en del fugle, der kun vil bo i hul- ler.

Bassin kapacitet - Skoven i Skolen

Samtidig arbejdes med opmåling, rumfangs udregning, enhedsomregning samt formler for indløb og udløb af vandmasser. Eleverne kommer til at opnå teoretisk ...

Rumfang af en stamme - Skoven i Skolen

Hvordan kan I måle og beregne hvor mange kubikmeter (m3) træ, der er i den stamme, I har fældet? ... ud fra er omtrent som en cirkel. Brug et målebånd, en lommeregner og tabellen nedenfor til at beregne rumfanget af træstammen.

Træer og fotosyntese - Skoven i skolen

Men fordi vedkar- rene er så tynde, så op- står der noget, der hed- der hårrørsvirkningen. Det er specielle kræfter, der gør, at træet allige- vel kan trække vand op.

Rumfang og regnvand - Skoven i Skolen

Formålet med hjemmeøvelsen er at få en fornemmelse for rumfang af vand, idet selv få millimeter regn kan blive til store volumener, når det flader på et stort areal.

Udeskole og fælles mål - Skoven i skolen

5. okt 2015 ... At I har viden om EMU.dk temaside om udeskole ... Eleverne ser kort film (24 sek) om fasanen på danske-dyr.dk. ... Åben skole/udeskole.

snit en træmand - Skoven i skolen

byg nu skal i bygge. Hjælp hinanden – og få hjælp af de voksne. Her er to måder at ... det danske træhus ud? læs i bogen om danske træhuse gennem historien.

Dimensionering af bassin - Skoven i skolen

Et befæstet areal er et område hvor jorden er dækket af fx fliser, asfalt, huse, ... Da det er meget dyrt at grave rør ned og opføre anlæg, skal man sikre sig at ...

Fuglekasser – mål og placering - Skoven i skolen

dato ______. 242 Alinea / Børn og Træer / Lærervejledning kopiark. 77. Træer og fugle. Fuglekasser – mål og placering. Art. Blåmejse. M usvit. G råspurv.

Skovens træer - Skoven i skolen

Skov- og Naturstyrelsen, Skoven i Skolen og Dansk Skovforening i forbindelse med ... Kan du ikke bære mig rundt, så jeg kan komme ud og se verden?” Pigen sagde: “Du er alt for ... ræven og rønnebærrene, men det er en dår- lig slutning.

viden i virkeligheden - Skoven i skolen

Martin Einfeldt (udeskole på Gl. Rye Skole) side 2, 3, 6,. Pia Hagensen (udeskole på Ølsted Sogneskole) side 19. Ruth Rønn (udeskole på Danmarksgades ...

Esrum Kloster - Skoven i skolen

er det, at munke og nonner ønsker ved et liv i kloster? 4. ... grundlagde han et kloster på bjerget Monte Cassino i Italien. ... munkekloster i Myrendal på Bornholm.

Rørdimensioner i bassin - Skoven i Skolen

hjælp af en målestok/tommestok eller målebånd. • Referencesnoren er ... Brug denne omregner til at undersøge, hvor mange procent jeres rørs hældning er på:.

Mere skov i Danmark - Skoven i Skolen

I 1700 tallet indføres rødgran, ædelgran ahorn (ær). I 1800 tallet indføres sitka, douglas, normannsgran. bondestenalder bronzealder jernalder vikingetid.

skolernes bioblitz guide - Skoven i Skolen

Projekt Biodiversitet Nu er Danmarks største citizen science projekt – med app'en NaturTjek undersøger vi udviklingen for den biologiske mangfoldighed i hele ...

Iltmåling i rensedammen – iltsensor - Skoven i Skolen

Eksempler på denne tilpasning ses hos de røde dansemyggelarver og børsteorme, som kan findes i større antal i iltfattige søer. En anden metode er at skaffe ilt ...