Årsrapport 2018 Bygningsfonden Den Blå Planet.pdf

25. mar 2019 ... Kommune og Knud Højgaards Fond på i alt 100 mio. kr. ... Øvrige ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i Verner Overgaards Familiefond, IPL ...

Årsrapport 2018 Bygningsfonden Den Blå Planet.pdf- Relaterede dokumenter

Årsrapport 2018 Bygningsfonden Den Blå Planet.pdf

25. mar 2019 ... Kommune og Knud Højgaards Fond på i alt 100 mio. kr. ... Øvrige ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i Verner Overgaards Familiefond, IPL ...

Årsrapport 2016 Bygningsfonden Den Blå Planet.pdf

22. mar 2017 ... Bygningsfonden Den Blå Planets bestyrelse søger til stadighed at sikre, ... Stilling: Tidligere adm. dir. i NCC, direktør i Pension Danmark ...

Årsrapport 2017 Bygningsfonden Den Blå Planet.pdf

31. dec 2017 ... Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yder- ligere krav, der er gældende i Danmark.

Den Blå Planet, Danmarks Akvarium Årsrapport 2013

Vi har revideret årsregnskabet for Den Blå Planet, Danmarks Akvarium for regnskabsåret 01.01.2013 ... Årskort og sponsorater indtægtsføres i den periode,.

Årsrapport 2018 Klik for at åbne MOLSLINJENs årsrapport 2018 ...

13. mar 2019 ... M0LSLINJEN vit i 2019 aftægge et samlet årsregnskab for de g færgeruter titog fra 15 færgehavne i 3 ... Aarhus - Odden & Ebeltoft - Odden.

Planet Prepaid Visa Card Fees - Planet Payment

Planet Prepaid Visa Card Fees. Service. Fee. Annual cost/frequency. General card services. Set costs. Online or call centre registration. N/A. Card cost. Free.

Planet X Bike Box User Manual. Thank you for buying a new Planet ...

While the Planet. X Bike Box is designed to protect your bicycle from typical baggage handling by absorbing impacts and shock loads it cannot guarantee to ...

2018 Annual report 5th Planet Games PDF

30 Apr 2019 ... 328. 445. Bertel David Maigaard. 24-04-2018. 5. -22. -17. 60. 22. 82. Rasmus ... HNI Trading ApS, Vedbæk Strandvej 386, DK 2950 Vedbæk.

Årsrapport 2013 Årsrapport 2018 - Gladsaxe Kommune

Væreste- det har kostet 0,7 millioner kroner i 2018. Utraditionelle job. I 2018 har kommunen ansat 6 borgere i utradi- tionelle jobs internt i kommunen. Borgerne ...

årsrapport 2018 annual report 2018 - Nordisk Film & TV Fond

31. des 2018 ... Cut for Real (DK) by Norwegian-Danish producer ... 108 937. Flaskepost fra P ... Bank account deposits per 31 December 2018 constitute NOK.

ÅRSRAPPORT 2018 ANNUAL REPORT 2018 - Nordisk Film & TV ...

31. des 2018 ... We also support distribution of films and development of the industry. ... Johan Haugerud (Motlys) og De uskyldige av Eskil Vogt (Mer film), og ...

Årsrapport 2018 Regnskab og budget for 2018 ... - Birkerød Butikkerne

74 63 11 37. Hjemstedskommune: Rudersdal. Bestyrelse. Brian Lund Nielsen, Kop & Kande, formand. Jeanette Juul Rasmussen, Birkerød Apotek, næstformand.

Årsrapport 2018 Se skolens resultater for 2018 - Roskilde Tekniske ...

4. apr 2019 ... ... (Blik og rør i Roskilde). Jesper Christensen (Dansk Metal Roskilde). Uve Jessen (Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger).

Driftsbudget 2018 og 2019 Årsrapport 2018 - Thisted Varmeforsyning

23. apr 2019 ... Fotos: Bertel Bolt Kommunikation · www.bertelbolt.dk. Tryk: Dantryk A/S ... Vi har udført vores revision i overensstemmelse med interna-.

affaldsstatistik 2018 - Renosyd årsrapport 2018

AFFALDSINDSAMLING. Affaldsindsamling. Antal ton affald pr. fraktion. Hus- stands-ind- samling. GP. Galten. GP Hør- ning. GP. Odder GP Ry. GP. Skan-der-.

årsrapport 2018 - ITU

Peter Gath statsaut . revisor. MNE-nr .: mne19718. Morten Weinreich Larsen ... Malte Harrishøj Tillge. Konst . Kontorchef, Koncern IT, Københavns. Kommune.

Årsrapport for FTC 2018

27. jan 2019 ... 14., hvor alle er velkomne til at fejre gudstjeneste sammen med migrantmenigheder i Ribe Stift. Der bliver inviteret mindst 8 migrantmenigheder ...

Årsrapport 2018 - Nlh.fo

Færøyene er Nordens Hus i stor grad et sted hvor fremtidens kunst og ... musikerorganisationerne på Færøerne og Nordens Hus. FMA strækker sig over.

BI ÅRSRAPPORT 2018

15. jun 2019 ... porteføljen på bachelor med flere programmer på engelsk. ... På BI samarbeider studenter, akademikere og næringsliv for å skape en mer ...

årsrapport 2018 - AWS

24. mar 2019 ... Early Bear/BG fotball: Bjørnegård skole og Jardar Fotball samarbeider om å gi elevene på skolen et eget tilpasset ... Med ett tett kampprogram var ... bakken, K26, ble satt i stand til Jardarrennet, som ble avviklet 27. Januar.

Årsrapport 2018 - KAB

Taxa m.v.. 1.298. 1.048. 1.060. 1.132. 835. Husleje m.m.. 12.636. 9.740. 8.240. 8.407 ... Vallensbæk Boligselskab. 1.351. 0 ... Vallensbæk Boligselskab. 0. 384.

årsrapport 2018 - Sfj.nO

31. des 2018 ... 2017. Der gjorde vi – på historisk grunn i Gulen kommune – dei første vedtaka ... Søknaden for fellesmagasin/«Kløften» vart fornya i 2018, men det vart ikkje gitt ... Fylkestinget vedtok i 2017 å harmonisere billett-takstane på ...

Årsrapport 2018 - CFD

8. apr 2019 ... 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregn- ... HOVED- OG NØGLETAL. Hovedtal (mio. kr). 2018. 2017. 2016. 2015. 2014.

DOT Årsrapport 2018

København, 15. marts 2019. Wie ma. Rune Jon Jensen ... 2018 var første år i DOTs gældende strategiperiode frem til 2020. Selskabet har haft fokus på at.

Årsrapport 2018 - OUH

3.8.7 Implementering af 24-7 hurtigdiagnostik vinder RAP-pris på OUHs innovationsdag ..... 47 ... Fortsat styrkelse af rationel antibiotikabehandling på OUH ved.

Årsrapport 2018/19

1. okt 2019 ... Friheden Invest A/S meddelte den 16. maj 2019 ... IC Group A/S viste, at Friheden Invest A/S ... skabsåret 2018/19, idet Tiger of Sweden netto.

KL's årsrapport 2018

31. dec 2018 ... Martin Lydolph Damm. Næstformand ogens. Frank Jensen ... Hellerup, den 28. februar 2019. PricewaterhouseCoopers. Statsautoriseret Revisi ...

Årsrapport 2018 18

25 Mar 2019 ... negative resultater i 2017 med fremgang i både omsætning og indtjening, og en ... førsel på 4,9 mDKK til aktiver bestemt for salg. Goodwill ...

Årsrapport 2018 - EG A/S

30. apr 2019 ... end 9.500 kunder ud fra 15 lokationer i Danmark, Norge og. Sverige. ... DK. EG A/S. 100 %. 100 %. EG Hairtools ApS. 26 25 51 93. DK. EG A/S.

Årsrapport 2018 - 4H

5. apr 2019 ... 4H. 1. Oplysninger. Navn. 4H. Agro Food Park 15, Skejby. DK-8200 Århus N. Telefon. 87 40 50 00. Internet www.4h.dk. Bestyrelse.

Årsrapport 2018 - HF VUC FYN

Institutionen. HF & VUC FYN. Kottesgade 6-8. 5000 Odense C. Hjemstedskommune: Odense. Telefonnummer 6265 6550. E-mail [email protected] Sikker post ...

DR'S ÅRSRAPPORT 2018

1. maj 2019 ... Danmark, så brugerne oplever, at deres ... en række programmer i radio og tv har DR sat fokus på ... DR SymfoniOrkestret har i 2018 forlæn-.

Læs Årsrapport 2018 - MOE

14. mar 2019 ... MOE A/S. Buddingevej 272. 2860 Søborg. Telefon: 45 4457 6000. Telefax: 45 4457 6060. Hjemmeside: www.moe.dk. CVR-nr.: 64 04 56 28.

JKS A/S Årsrapport 2018 - CVR API

Vi har revideret årsregnskabet for JKS A/S for regnskabsåret 01.01.2018 ... relt oplevet en øget aktivitet og efterspørgsel på såvel vikar- som rekrutteringsydelser.

årsrapport 2018 - BCC.no

I dag benyttes navnet Brunstad Christian Church ... Brunstad Christian Church – det vil si de menn- esker og ... for alle medlemmer å delta i det brede.

Årsrapport 2018

8. mar 2019 ... en af de foretrukne leverandører på det asiatiske marked. ... Bestyrelsesmedlem: BioMar Group A/S, Borg Automotive A/S, Dan Cake A/S,.