legater - Edu Danmark

Verner Overgaards Familiefond. 6.000 kr. 6.000 kr. Dansk Forening for Kvalitet. 15.000 kr. 15.000 kr. Dansk Tennis Fond. 10.000 kr. 10.000 kr. Oticon Fonden.

legater - Edu Danmark- Relaterede dokumenter

legater - Edu Danmark

Verner Overgaards Familiefond. 6.000 kr. 6.000 kr. Dansk Forening for Kvalitet. 15.000 kr. 15.000 kr. Dansk Tennis Fond. 10.000 kr. 10.000 kr. Oticon Fonden.

LEGATER – opdateret maj 2019

1. maj 2019 ... Tømrermester Lauritz Hansen og hustru Karen Dorthea Valborg Hansen, født Guldfeldts Mindelegat. Til understøttelse af ... Fhv. Hotelejer, direktør Adolf Andersens Legat ... KV Fonden (Krista og Viggo Petersens Fond).

Legater København den 7 - Hotel- og Restaurantskolen

Fonden har til formål at støtte unge, der er interesserede i og har kærlighed til vin og ... Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn, Dronningens Tværgade 2A, 1302 ...

DJBFA's PRODUKTIONSPULJE TILDELINGER AF LEGATER ...

1. mar 2018 ... ... Kjøller-Henningsen/Floating Sofa Quartet. 9.000. Martine Clarissa Theresa Connelly. 9.000. Malte Sandbjerg/InCrest. 9.000. Anja Akselbo.

legater og fonde - Syddansk Universitet

Uddelinger: Ved uddelingen i 2005 indkom der ingen ansøgninger. A/S N. Tørrings Legat. Formål: At yde tilskud til videnskabelige medarbejdere eller studerende ...

Tildelte legater fra Fagligt Selskab for Palliationssygeplejersker ...

muligt for foreningens medlemmer at søge legat mhp økonomisk støtte til deltagelse i kurser, møder og konferencer. Legatmodtagerne kvitterer for legatet ved at ...

Vejledning til studierejse-legater i FS SASMOs regi

Legat ansøgningen , evt.. Ansøgningsskema udfyldes og sendes til Legatbestyrer inden ansøgningsfristen. 1.sept. år. XX. *Bemærk det er ikke muligt at sende ...

Fonde / legater og ansøgere - Nyborg & Rørdam

... og Mogens Folmer Andersens Fond, Grete og Sigurd Petersens fond, Albion. Fonden, Emil Lorenzens Fond, Bergiafonden og Vera og Einer Petersens Fond ...

Dansk Kvindesamfunds legater, Niels Hemmingsensgade 10, 3 ...

Har du tidligere fået legat fra Dansk Kvindesamfund? (sæt kryds). Ja: Nej: Hvornår? (årstal). Forældres (evt. samlevers) navn(e), erhverv/stilling og adresse:.

Unge forskerspirer modtager legater fra Øjenforeningen

til AMD. Læge Charlotte Liisborg fra Sjællands. Øjenforeningen ... Louise. Kjærgaard. Bystrup. Mark Jensen. Alberti. Rupali. Vohra. Yasmin El. Dabagh. Andreas.

legater og stiftelser - Det Juridiske Fakultet - Københavns Universitet

Navnet Hassagers kollegium skal bevares, dog kun således, at det markeres udven digt på en af fløjene og i kollegiets forsamlingssal. Endelig inde holder ...

Untitled - Legater til danske studerende, som skal studere på ...

næstformand. Peter Højland kasserer. Per Michael Johansen. Anders Obel. Penneo dokumentnøgle: 1751E-QTQQF-7LAQO-4EGVD-EOOTC-E48HW. 2 ...

Guide - Budget Når du søger fonde & legater er budgettet ét af de ...

Guiden er udarbejdet af Legatbogen. På www.legatbogen.dk kan du finde alle. Danmarks fonde & legater og se eksempler på succesfulde ansøgninger. Guide - ...

Guide – Tips til det praktiske At søge fonde & legater er ... - CA a-kasse

Guiden er udarbejdet af Legatbogen. På www.legatbogen.dk kan du finde alle. Danmarks fonde & legater og se eksempler på succesfulde ansøgninger.

liste over lokale fonde og legater i faaborg midtfyn kommmune

Lions Club Faaborg-Broby. Uddeles ... Lions Club Midtfyn-Ringe ... legat. Legatet kan søges af unge mænd og kvinder, der søger uddannelse som landmænd ...

Modtagere af legater fra DJBFA's Legatpulje efter fristen 1. april 2019

1. apr 2019 ... Louise Lind Foo. 25.000. Lubos Soukup. 25.000. Mads Christian Brauer ... Tue Krebs Roikjer. 13.500. Uffe Christensen. 25.000. Ulla Bendixen.

Familien Bonnevie i Danmark og Norge 1714-1930 - DIS-Danmark

Denne nye Udgave af «Familien Bonnevie i Danmark og Norge» er ført å ... Øgaard) «Astrid» Karen Lovise, d. av lærer Sivert Antonsen 0. og Laura Katrine.

narkotika-relaterede dødsfald i danmark 2014 - Antidote Danmark

8. okt 2018 ... 91. Ikast-Brande. 0. 92. Ringkøbing-Skjern. 0. 93. Morsø. 0. 94. Skive. 0. 95. Brønderslev. 0. 96. Læsø. 0. 97. Rebild. 0. 98. Jammerbugt. 0 ...

CAS Africa Papers Afrika i Danmark Danmark i Ghana Ole Justesen

29. jan 2010 ... Efter etableringen af de mange nye stater i Afrika og med ... som ikke var interesseret i en Asantehær på den østligste del af Guldkysten.72.

Kabinetsstyrelsen i Danmark 1768-1772. Andet Bind - DIS-Danmark

Cristianu s. 1. Frdg. angaaende en ny Landmaaling udi Danmark udgik 1768 9. ... tionen in Privatsachen, aber kein Membrum der Kammern hat. Antheil daran.

Dødsfald i Danmark 1761-90, samlede efter ... - DIS-Danmark

10. mar 2017 ... Guldsmed, 31.10.85, 34 Aar. Dolmer, Søren ... Georg, Guldsmed, 30. 1.83, 53 Aar. Hee, f. ... Lintrup, Frederikke Lovise, f. Scho- vert, g. m. Sgp.

Bryllupper og Dødsfald i Danmark 1896 - 1900 - DIS-Danmark

Caroline Lo lise f. Rimestad, ... Børgesen, Fred. Chr. Emil, Cand. ... Broberg,. D. af Proprietair. — Herman Carl, Telegrafist, Cand. polyt., t 24 Dec. f. 4 Marts 1830. ... Arntzen, Lili Louise Mathilde, g. Garth-. Griiner. ... lotte Wiehe, f. Hansen, D.af ...

Det første fund i Danmark af en Havesyvsover Danmark har fået en ...

50 arter af pattedyr i Danmark (hvaler undtaget), så det er en begivenhed, når landet beriges med en ny art. Havesyvsoveren er aldrig før truffet i Danmark, ...

Mænds og Kvinders Navne i Danmark gennem ... - DIS-Danmark

dog mangen en Gang har til en vis Grad omformet. Navnet efter sit eget sproglige Behov (Johannes, ita liensk Giovanni, spansk Juan, ungarsk Janos, russisk.

2020: have fokus på mission i danmark - Baptistkirken i Danmark

Ved at være økumenisk. • styrke det særlige fælleskab med Det Danske Missionsforbund. • fælles sommerstævne. • deltage aktivt i Himmelske Dage, de Danske ...

Slægten Hiort i Danmark og Norge : Stamtavle og ... - DIS-Danmark

1875, og barnet døbtes her Odette Camille Hiort (stam tavlen nr. 69). ... 78) - derudover fødtes et par tvillinger, som var dødfødte. Sammen ... Rosenberg, 126.

Dødsfald i Danmark 1881-1923 - DIS-Danmark

25. jan 2004 ... 26. 8. i Kbh., M: A. Aarup, fabrikant., 1917 -. Jens Thomsen, 28. 5., H: Marie, f. ... 12., 1916 - Just Nielsen, købmand i Stouby, g. Trinitatis kirke 30. nov. m. ... Amstrup, Niels Elgaard, forpagter, 14. 3. på ... Baker, George Fell, fhv. distriktslæge, 15. 12. i. Grindsted., 1909 ... Aarhus, 51 år, H: Trine, f. Heiberg.

Landskabets udvikling i Danmark - Geocenter Danmark

Landskabets fremtræden på et givet tids- punkt er resultatet af et samspil mel- lem naturgrundlaget i bred forstand, klimaet, planter, dyr og ikke mindst men-.

Dødsfald i Danmark i Aaret 1969 - DIS-Danmark

Andresen, Leo B., Læge, Århus, o. 7.9. Andrä, Poul E. ... Ewald, Jesper, Forf., 30.8. — Knud, Politim. ... Wollesen, Ida, 15.1. Vollmond, Carl, Vekselerer, 24.6.

Dagligliv i Danmark i det Syttende og Attende ... - DIS-Danmark

bogsforfatteren Moth kaldte det „kransegilde“, fordi man pyntede tagspærene med en krans, når de var blevet rejst. Man kaldte også dette rejsegilde for „rejse.

Danmark. Gyldendals Egnsbeskrivelse Bind 9 - DIS-Danmark

tige klosterkompleks. Markanteste bygværk, der rejste sig i dette årti, var vel fæstningen Krogen, Sundtoldens pansernæve, hvis ringmure senere gik op i Kron.

Over-Danmark og under-Danmark? Ulighed, velfærdsstat og politisk ...

dom 38 · velfærdsstat og omfordeling 41 · uddannelsesmæs sig polarisering? ... beskatningen af fast ejendom, fordi mobiliteten pr. definition er nul. 78 ...

Den farmacevtiske Stat i Danmark 1915 - DIS-Danmark

Magnus Lentz..................................................... 14,000 Rbdl. 6.3.1812 ... MEDICINSKE KARAMELLER er fabrikeret under farmacevtisk Kontrol, der garanterer.

Stiftamtmænd og Amtmænd i kongeriget Danmark ... - DIS-Danmark

og danske Ordner, der medførte Rang, altsaa Elefanten og det ældre Ridderkors, fra ... i danske Kancelli u/6 02), Stiftamtmand over Sjællands. Stift og Amtmand ...

Nordslesvigs aandelige genforening med Danmark - DIS-Danmark

Det største Navn i jysk (og dansk) Dialektdigtning er Steen. Steensen Blicher. ... industriel Fremstilling af Lampeskærme med Motiver bl. a. fra. H. C. Andersens ...

Våbenførende Slægter i Danmark Bind 2 - DIS-Danmark

Vaabenet, der er gengivet efter Tegning af G. C. Hjernøe er op taget i Heraldisk ... Mand er Asmus Jepsen, Borger i Flensborg, hvis Enke døde 1603. ... Fru Kaptajn Esther Camilla Kofoed-Jensen (f. 1889) ... Overlæge Folmer Teilmann <f. 1873), Vejen. ... 1711 oprettede til et Stamhus for sin Slægt. Hans Sønner, Oberst Jens.