Hævet flade i Hald.indd - Skive Kommune

9. maj 2016 ... Områdefornyelse i Hald. Byrum ved Spar Købmanden. Skive Kommune. Teknisk Forvaltning. Park og Vej. Rådhuspladsen 2. 7800 Skive.

Hævet flade i Hald.indd - Skive Kommune- Relaterede dokumenter

Hævet flade i Hald.indd - Skive Kommune

9. maj 2016 ... Områdefornyelse i Hald. Byrum ved Spar Købmanden. Skive Kommune. Teknisk Forvaltning. Park og Vej. Rådhuspladsen 2. 7800 Skive.

Kunstgræsbaner 4s A5.indd - Skive Kommune

Bade- og omklædningsfaciliteter i Skive IK´s klublokale, Skyttevej 6, 7800. Skive kan benyttes i forbindelse med leje af kunstgræsbanerne. Fotograf: Gert Laursen ...

Planstrategi 2018.indd - Skive Kommune

4. jan 2019 ... Skive DNA – integration af lokalsamfund i skoleundervisningen. • Cirkulær økonomi i kommunalt byggeri – recirkulerbart institutionsbyggeri.

Erhvervspolitik - tal_final.indd - Skive Kommune

47.000. 47.500. 48.000. 48.500. 49.000. Befolkningsudvikling, Skive Kommune. Faktisk indbyggertal, primo kvartalet. Prognose. Statsgaranti. Indbyggerantal. År.

Sponsorer - liste.indd - Skive Kommune

DK-7800 Skive. Tlf.: 45 9614 9614. Fax: 45 9614 9615. E-mail: [email protected] www.deif.dk. Dipak A/S. Frisenborgvej 19. DK-7800 Skive. Tlf.: 45 9614 3333.

Kulturpolitik 28 sider rettet.indd - Skive Kommune

KULTURPOLITIK 2016-2019 ... I Skive Kommune lever kanariefuglen i bedste velgå- ende. Vi har masser af ... Skive Festival og en række andre musikfestivaller ...

01 Ansøgning om områdefornyelse Selde.indd - Skive Kommune

Da Selde Skole og Fur Skole blev sammenlagt til čn skole med fælles ledelse, men med bibeholdelse af de to undervisningssteder, var det naturligt at kalde den.

Nymølle 3-sidet folder.indd - Skive Kommune

Gammelhede/Ny Spøttrup. Gården Gammelhede hørte ind under Spøttrup Borg helt frem til 1875. Niels Breinholt, en af de tidligere ejere af. Spøttrup, beholdt ...

program_skive vestlig del_090113.indd - Skive Kommune

29. jan 2013 ... Områdefornyelsesprogram for den vestlige del af Skive Bykerne. Januar 2013 ... Cafe ”En bid af himlen”, Vestergade 15. • KFUM & KFUK ...

Skive Vand A/S Norgesvej 5 7800 Skive Den 10 ... - Skive Kommune

10. maj 2016 ... efterklaringstank på matrikel 9a og 9d Skive, Brårupjorder, som angivet på kortbilag 1. Udledningssted. Oppumpet grundvand fra den ...

Hald vind nr. 2-2011.indd

3. jun 2011 ... Hald Ege, Nonbo-bydele og Bækkelund. Hald Vind ... Lejren i Jylland blev placeret ved Ravnstrup, hvortil 6. ... Søde små lam ved Hald Sø.

Jesper Thomsen Intrupvej 2 Lyby 7800 Skive ... - Skive Kommune

16. jun 2014 ... Thomsen, Intrupvej 2, Lyby, 7800 Skive, om etablering af en ensilagesilo på. 335 m2. Afgørelse. Skive Kommune meddeler hermed afgørelse jf ...

01. februar 2019 Regional vandværk i Lem (Skive ... - Skive Kommune

1. feb 2019 ... Skive Kommune giver hermed Regional vandværk i Lem under Skive Vand ... Tage Dahl Pedersen, Østerbrogade 2, Lem, 7860 Spøttrup, matr.

Skive Markjorder og 7b Lundhede Estvad. Ifølge ... - Skive Kommune

Lundbro Autoophug ApS. Herningvej 22. Lundbro. 7800 Skive. Den 28.august 2017. Miljøgodkendelse - ændring af vilkår 1.9. Skive Kommune meddelte den ...

Folder fra Skive Vand om lokal afledning af ... - Skive Kommune

AU EN LAN ........... BB......... . ... skive-kommune/. Ansøgningsskema – tagvand- og overfladevand: www.skive.dk/LAR. Ansøgningsskema - vejvand: ...

Spar masser af penge på indkøb TV fra Skive om ... - Skive Kommune

1. feb 2010 ... uddeles til alle medarbejdere ved Skive Kommune. I bladet anvendes det nye ... lantis/Skive Badeland til fordelagtige priser: • Årskort - pris kr.

11. juni 2014 Østergade 6A, Skive Underretning ... - Skive Kommune

11. jun 2014 ... Skive Kommune har modtaget ansøgning om nedrivning af ... gerier, Skive Rådhus (1846) og Skive Sygehus i Sønderbyen (1854), som til-.

Retningslinjer for digital skiltning i Skive - Skive Kommune

8. jun 2015 ... Landbo Limfjord, mod Nørre Boulevard og Doma, ved rundkørslen ud mod ... 4 indfaldsveje; Nørre Boulevard, Holstebro- vej, Sdr. Boulevard ...

Genbrugsplads Oddervej 9 7800 Skive - Skive Kommune

17. jun 2013 ... affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 ...

Miljøgodkendelse af Lisedalvej 30, 7800 Skive - Skive Kommune

Landbo Limfjord. Adresse: Resenvej 85, 7800 Skive. Kontaktperson: Torben Ravn Pedersen, [email protected] Telefon: 96 15 30 05. Vigtige datoer:.

Skive Havn, miljøkortlægning fase 2 - Skive Kommune

31. okt 2018 ... og Co A/S, 20.11.2003. 8. Værftet tilsynsrapport, Skive Kommune 2014. 9. Værftet tilsynsrapport, Skive Kommune 2006. 10 Opgørelse af varer ...

Dommerbygaard ApS Viborgvej 123 7800 Skive ... - Skive Kommune

21. aug 2017 ... Skive Kommune meddeler hermed afgørelse3, om at dyreholdet kan ændres fra. 180 malkekøer med 123 opdræt (tung race) i alt 287,42 DE til ...

Hvordan kan vi sammen udvikle Skive by? - Skive Kommune

13. jun 2017 ... Længere åbningstider i gågadens forretninger. • Skilte/reklamere ... En god udnyttelse af Strandtangen med mange nye tiltag. • Mere liv ved ...

dollerup finderup ravnstrup hald ege Af ordet ånde ... - Hald Ege kirker

Axel er faktisk døbt i Fin derup Kirke, men født i Hald Ege. Hans forældre ejede huset ”Bry net” på Trinbrædtvej. Da han var. 3 år gammel, flyttede familien til.

dollerup finderup ravnstrup hald ege pinse nr. 3 ... - Hald Ege kirker

P-pladsen Ravnsbjerg kl. 09.45, Hald Ege kl. 09.55,. Finderup Kunstgalleri kl. 10.05, Ravnstrup. Genbrugsen kl. 10.15. Testrup Kirke. Den Jydske Rosenpark ...

Vindmøller ved GreenLab Skive - Skive Kommune

for vindmøller ved GreenLab Skive - kirker. Visualiseringer for kirker. Der er udarbejdet visualiseringer for de nærliggende kirker i området, hvorfra vindmøllerne ...

Skive Havn_bindinger og muligheder - Skive Kommune

15. nov 2018 ... planlægning af boliger, husbåde og anden forureningsfølsom anvendelse. ... Krabbesholm Skov og ud på strandengen mod Skive Å i syd og ... ses på udvikling af de arealer, som kan blive ledige, hvis de store transportvirk-.

Skive Kommune, Skive Søsportshavn. - Naturstyrelsen

Klaptilladelse til: Skive Kommune, Skive Søsportshavn. Naturstyrelsen meddeler hermed en 5-årig tilladelse til klapning af i alt. 3.200m3 oprensningsmateriale ...

Fugle i Skive Ådal - Skive Kommune

Vingefang: ca. 165 cm. ... Blåmejsen får det største kuld blandt spurvefuglene, helt op til 16 æg. Den ... En af de største og mest almindelige mejser i Dan- mark.

Klaptilladelse til: Skive Kommune, Skive ... - Naturstyrelsen

Klaptilladelse til: Skive Kommune, Skive Søsportshavn. Naturstyrelsen meddeler hermed en 5-årig tilladelse til klapning af i alt. 3.200m3 oprensningsmateriale ...

Kulturlandskabets historie - med eks. fra Skive ... - Skive Kommune

27. mar 2015 ... 27. marts 2015. Per Grau Møller. 25. Ard. Ardspor. Agre mellem. Digevoldinger. Muldfjælsplov. Plovspor. Højrygget ager ...

Hald Sø Rundt løbet ´ 12,5 km blev en kæmpesucces ... - Hald Ege

12. sep 2009 ... Hald Ege Skole og Egeskovens Børnehave. Over 1/3 tons affald indsamlet i Hald Ege! Af Mogens Ditlev havde samlet affald ind fredagen inden ...

Praktiske oplysninger Hald Sø - Hald Hovedgård ... - Naturstyrelsen

til Hald Hovedgård. ... ten af Inderø Skov og den østlige del af Viborg plantage. ... land. Her kan du både opleve kulturhistorie, natur og landskabsdannelse i ...

pjece om Hald Ege kirke - Hald Ege kirker

Altersølvet udført i samarbejde med guldsmedene Helga og Bent Exner. De lange mure, tårn og kirkebygning er udført som selvbyggeri. Samlede omkostninger ...

Politiskolen til Skive - Skive Kommune

Forslag 1: etableringen af politiskolen i eksisterende bygninger, eller forslag 2: etablering af politiskolen i nyopførte bygninger. Borgmester Peder Christian ...

parkeringspolitik for skive - Skive Kommune

hvordan parkeringsbehovet kan løses. ... p-pladser). • Mølgård Andersens Plads ... Der bør derfor arbejdes på at få samlet ... af handicap p-pladser i alle zoner.