Dialog om og med sårbare unge i efterskolen - Efterskoleforeningen

Efterskole om at forestå et kompetenceløft til efter- skolen . Flakkebjerg Efterskole havde det klare mål at ville være dyg- tigere og en af de bedste efterskoler til at ...

Dialog om og med sårbare unge i efterskolen - Efterskoleforeningen- Relaterede dokumenter

Dialog om og med sårbare unge i efterskolen - Efterskoleforeningen

Efterskole om at forestå et kompetenceløft til efter- skolen . Flakkebjerg Efterskole havde det klare mål at ville være dyg- tigere og en af de bedste efterskoler til at ...

Styrkelse af nære relationer mellem sårbare forældre ... - Liv via dialog

interviewet, og udført AAI scoring på interviewene, Renate Sommerstad, Julie Riis-Hansen, som har ... ekstreme tilfælde er kontakten mellem forældre/mor og barn så dårlig, at der ... Ølgaard, B. (1999) Kommunikation og økomentale systemer.

Livshistorier og fremtidsforestillinger hos sårbare børn og unge

Livshistorier henviser til vores evne til at fortælle en sammenhængende og meningsfuld historie om vores liv. Ens livshistorie danner baggrund for forståelsen af ...

Den seksuelle trivsel hos unge psykisk sårbare

3 Raske unge og deres seksualitet i det moderne samfund . ... en blufærdighed blandt sundhedsprofessionelle vedrørende italesættelse af intimitet og den.

Ungdom, udfordringer og de sårbare unge - UUVF

16. nov 2011 ... Usynlige/diskrete problembærere. • Perfektionisme og selvværdsproblemer. • Skam – psykologisk og kulturel. PsykiatriFonden • Børn og Unge ...

Et godt liv uten olje Endring gjennom dialog Unge ... - Cultura Bank

økonomi, delebiler og omvisninger. Dyreholdet består av to melkekuer, ... En undersøkelse i Munksøgård (Roskilde), Svanholm (Skibby) og Andelssamfundet ...

Kunsten at føre dialog... ...og facilitere dialog - Dansk Ungdoms ...

dialogens væsen gennem eksempler og træning af redskaber til dialogisk kommunikation. B. Workshops MED dialog, hvor det primære formål er at føre.

EFTERSKOLEFORENINGEN - Efterskolerne

15. jun 2017 ... EFTERSKOLEFORENINGEN. JUNI 2017 ... MEGAFON har på vegne af Efterskoleforeningen gennemført en kvalitativ ... deres job. Det skaber ...

Etik og Kontrakt - Efterskoleforeningen

Efterskolernes virksomhed hviler på klare værdier, og efter skolerne tager et ... Udgør en del af beløbet betaling for fx tøj, sangbog eller andre materialer, må ...

Notat: Elevtal 2016 - Efterskoleforeningen

25. jan 2017 ... skole til, idet en fri fagskole, nemlig Skolen for Gastronomi, musik og design, har åbnet en efterskoledel. Tabel 2 viser udviklingen i elevtal ...

Intensive læringsforløb i 9. klasse på efterskoler - Efterskoleforeningen

intensive læringsforløb på efterskoler ... Dansk Clearing House for Uddannelsesforskning 2015, Dyssegaard m .fl ., Camilla Brørup, Litteraturstudie om intensive ...

gode relationer tydelige rammer klar ... - Efterskoleforeningen

på efterskole på bevilling fra kommunen, men hvor kommunen med vilje undlader at oplyse skolen om den unges situation i øvrigt. Skolerne giver udtryk.

Efterskolen for Scenekunst

Institutionens formål er at drive en Efterskole inden for rammerne af de ... Efterskolen for Scenekunst tager sit udgangspunkt i en moderne fortolkning af det ...

8. Efterskolen - Uddannelseshistorie

Årg. 31 (1983), s. 2-10. 5499 Balle, Thorstein: Efterskolen - mellem ... 5509 Maigaard Knudsen, Karen: Efterskolen ... 5593 Stougaard, Villi: Aabæk Efterskole. En ...

elevhåndbog - Efterskolen Kildevæld

Poul Jørgensen, Forstander. „Den, der spejder efter ... ekstra lækker servering, konkurrencer m. præmier, shopping i Kolding Storcenter, svømmehal, udflugter ...

vejledning i efterskolen - Efterskolerne

Ulla Ambrosius Madsen (UAM) opdeler efterskolens pædagogiske rum i tre felter. (Figur fra. Madsen, 2003, s. 23). Skoleprojektet/Det nødvendige rum refererer ...

Skoleudvikling i efterSkolen - Efterskolerne

Tak til: Askov Efterskole, Brejninggaard Efterskole, Ollerup Efterskole, Osted Fri- og Efter- skole, Faarevejle Fri- og Efterskole, Faaborgegnens Efterskole, ...

informationshæfte - Efterskolen for Scenekunst

Ledelse. Heine Boe. Forstander, underviser i matematik og Go' Weekend. Anders Iburg Andersen Viceforstander, underviser i. Medborgerskab og er i øvrigt.

Den sociale arv & Efterskolen - Efterskolerne

Den sociale arv & efterskolen. Bjarne Frandsen, 1112404. Side -5-. Bourdieu. Habitus. Habitus er et godt sted at starte når man vil forstå Bourdieus tanker om ...

FRITIDSSTØTTE - Efterskolen Helle

Efterskolen Helle modtager samme tilskud til skoledrift som enhver anden efterskole. Skolen modtager desuden støtte til specialundervisning og er underlagt ...

Studievalgs portfolio i efterskolen - Efterskoler

og Ågård Efterskole. Skolerne har i løbet af projekt- perioden taget afsæt i en fælles portfolio-tænkning og derfra udviklet deres egne studievalgsportfolier.

Selvskadende adfærd - Efterskolen Solbakken

Skolens politik i forhold til selvskadende adfærd blandt eleverne. Skolen kan ikke tage ansvaret for elever, som har en selvskadende adfærd. Det gælder alle ...

Læs om turen til Malta - Adventure Efterskolen

Malta. Måske Middelhavets bedste dykning - fuld af vrag, huler og gode tec-muligheder. Dykningen på Malta betragtes af mange som den bedste i Middelhavet.

Dansk som andetsprog i efterskolen - Efterskolerne

Efterskolernes Sekretariat. Farvergade 27, opg. H. 1463 København K. Tlf.: 3312 8680 www.efterskole.dk. Forlag: Efterskoleforeningens Forlag.

Bestyrelsesarbejdet i efterskolen - Brejning Efterskole

En efterskole er både en skole og en virksomhed. I en virksomhed – typisk aktieselskab - er der i henhold til selskabslovgivningen en bestyrelse, som har det ...

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Efterskolen Solgården

Værdigrundlaget for Efterskolen Solgården. Lige fra Solgårdens grundlæggelse som efterskole, har skolen haft et nedskrevet og markant kristent værdigrundlag ...

Indholdsplan Efterskolen Helle 2019/2020

9. aug 2019 ... Page 1. 1. Indholdsplan. Efterskolen Helle. 2019/2020. Page 2. 2. Indholdsfortegnelse. Indledning .

Practical information in english - Efterskolen ved Nyborg

Efterskolen ved Nyborg. Ringvej 5 - 5800 Nyborg - Tlf.: 65312920 - Fax.: 65316105 - e-mail.: [email protected] VORESSKOLE.NET. ✓ Parents' communication with ...

Indholdsplan 2019/2020 - Efterskolen Flyvesandet

19. sep 2019 ... Indholdsplan for Efterskolen Flyvesandet • Skoleåret 19/20. 2. Efterskolen Flyvesandet. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse .

Dannelsens udfordringer på efterskolen - Roskilde Universitets ...

$God$anderledeshed$. 23! 6.#Et#analytisk#dannelsesbegreb#. 27! 6.1.$Axel$Honneth$M$En$teori$ ...

Indholdsplan for skoleåret 2019/20 - Efterskolen Solgården

4. dec 2019 ... Oversigt over aktivitetsplanen for skoleåret 2019/20 . ... Vi ønsker gennem undervisningen at styrke den internationale dimension – bl.a ... at samarbejde som hold og vi træner op til at deltage sammen i et rigtigt cykelløb på ca.

Beretning for efterskolen 2014 - Hjemly Idrætsefterskole

gange faktisk lidt selvtilfreds eller selvfed. Sådan kunne vi godt have tænkt de ... basketball, engelsk og kontaktlærerarbejde. En ansættelsesform, der passer os.

Efterskoler vil gerne have flere flygtninge som elever - Efterskolen ...

Vi har også mange danske elever, der ikke kommer fra kristne ... Syriske flygtninge trives på kristen efterskole ... ste minoritetssprog i Danmark, så du kan tryk-.

Når elever fra ordblinde-efterskolen bliver undervisere af andre ...

ordblinde-efterskolen bliver undervisere af ... Hvem er vi. — Kragelund Efterskole ... efterfulgt af undervisning for de ordblinde. • Samarbejde med ...

Sårbare og skrøbelige - Sundhedsstyrelsen

Case fem og seks, Friendship Enrichment Program og Vallen Verleden Tijd (Fald hører fortiden til), adskiller sig fra ... FORM OG INDHOLD: The Silver Line omfatter dels en gratis, fortrolig og ... (Filen slettes efter transskribering). 1: Baggrund.

Sårbare børn - Socialstyrelsen

børn, som kommer fra mere ressourcesvage hjem (Wittrup 2011; Houlberg et al. 2013). Allerede på grundskoleniveau har børn og unge i socialt udsatte ...