NoRDudfordringer - Concito

Velkommen til laboratoriet, hvor Sønnike og jeg selv med hjælp fra. klimaNØRDerne forsøger at hitte rede i ... Lav din egen sky. Flere drivhusgasser giver højere.

NoRDudfordringer - Concito- Relaterede dokumenter

NoRDudfordringer - Concito

Velkommen til laboratoriet, hvor Sønnike og jeg selv med hjælp fra. klimaNØRDerne forsøger at hitte rede i ... Lav din egen sky. Flere drivhusgasser giver højere.

Skifergas - Concito

1. feb 2013 ... udvinding af skifergas i Danmark og resten af Europa vil være en ... /17/ Jeff Tollefson: Is fracking behind contamination in Wyoming groundwa-.

klimabelastning - Concito

3. jan 2017 ... vi har beregnet familiernes udledning af drivhusgasser og målt deres ... I sin nye bog citerer Gregers den engelske økonom John Maynard.

Carbon Footprint - Concito

23. apr 2012 ... kan implementere en mere generel anvendelse af Carbon Footprint, ... befolkning på 8-9 milliarder mennesker på jorden i 2050, giver dette en ramme ... hæng mellem, hvor meget maling, der kræves til de to produkter hver ...

Grøn genanvendelse - Concito

(Strømann-Andersen & Sattrup, 2011). Transformation af de ... uden ventilation, VVS, bygningsisolering eller termo-/dobbeltruder: ”Hallerne er ikke gjort "pæne" ...

Potentialet i elbiler - Concito

3. jun 2009 ... Også de mindste og bedste plug in elhybrider har et markant potentiale: ... nault Megane, dvs. en mellemklassebil (gennemsnitsbil) .

Klimavenlig kost - Concito

øget global efterspørgsel af mad på grund af et stigende befolkningstal og stigende velstand, vil der være behov for at anvende alle de muligheder, der er til ...

Klimavenlige madvaner - Concito

12. apr 2019 ... I Danmark har mere klimavenlig og plantebaseret mad været på stærk fremmarch de senere år blandt både forbrugere og fødevarevirksomheder.

Deleøkonomiens klimapotentiale - Concito

delebiler, samkørsel, deling af tøj og deling af værktøj har potentiale til at bidrage til en reduktion ... lands delebiler samt Letsgo. ... Bilerne i Letsgo bliver udskif-.

Energibesparelse i godstransportkæder - Concito

IKEA har et krav om CO2-regnskab for de transportører, der kører for dem, og her er også ... Ved at blive bedre integreret kan vognmændene blive mere effektive og løse mere ... lavere rullemodstand pga. færre hjul og mindre rullemodstand.

Klimaperspektiver 2018 - Concito

I Klimaperspektiver 2018 beskriver og vurderer CONCITO nogle af de ... ramme for klimaindsatsen, der kan medvirke til at rykke Danmark effektivt i retning af ... stigning i CO2-udledninger, vi kan se frem til uden yderligere klimatiltag. ... ningen pr. indbygger i EU ligger mellem 0,5-2,2 ton CO2e pr år (Klimarådet, 2017).

Klimabarometeret 2018 - Concito

12. jun 2018 ... Betyder det noget for dig om Danmarks klimaindsats er blandt de mest ... af og i virksomheder, der arbejder ambitiøst med grøn omstilling? .......

Bilfrie byområder - Concito

22. dec 2015 ... Amager Øst Lokaludvalget arbejder for at skabe et nyt bilfrit ... fællesarealer (eg. fælleslokaler, festlokaler, sauna, offentligt vaskeri, legepladser.

Dekarbonisering af vejgodstransport - Concito

videre udbygning af IT-systemer til udveksling af transportopgaver, herunder fragtbørser mv9. • 'mindre pres på JiT-løsninger' (uden det dog gøres klart hvordan ...

grøn byfornyelse - Concito

domsforeningen Danmark, Lejernes Landsorganisation og Danmarks Lejerfor- eninger. ... Konsulenter fra udlejernes og lejernes organisationer holder 'vækkel-.

Den danske grønne beskæftigelse - Concito

des primært kommet Region Syddanmark, Midtjylland og Hovedstaden til gode. ... Det er gjort med udgangspunkt i IEAs ”World Investment Outlook. 2014”, der ...

Bæredygtig biogasproduktion i Danmark - Concito

ningsværdi, indgå som foder eller energi hos andre energiproducenter eller værdi ... Plantekongres, Leuphana University Lüneburg, Germany, Herning,.

Chefkonsulent Susanne Krawack, Concito

Trekantområdet Danmark et fasttømret samarbejde mellem de seks kommuner: Billund, Fredericia,. Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle. Etableret i 2007 i den ...

Nordeuropæiske erfaringer med klimatilpasning - Concito

De fleste lande har som Danmark en stormflodsordning, altså en særlig finansie- ... regnvejrsdage, hvor nedbøren bliver kraftigere, særligt i vinterhalvåret.

Klimalovens globale søjle - Concito

25. nov 2019 ... elektronik fødevarer eller tøj. I og med at produktionen af ”køleskabe, kød og kluns” i stort omfang finder sted i udlandet indgår udledningerne ...

Concito: Klimatilpasning - organisering og økonomi

28. maj 2013 ... I Holstebro kommune er udfordringen med hensyn til klimatilpasning at ... Der er nu et godt samarbejde mellem kommune og Vestforsyningen, ...

Se pdf-udgaven af KlimaNØRD elevbogen - Concito

KlimaNØRD elevbog. Forfattere: Mette Damgaard-Sørensen. Lasse Foghsgaard. Stine Krog-Pedersen. Fagredaktører: Ole Laursen. Bente Svane Nielsen.

Klimapotentialer i lagring af kulstof - Concito

Kulstofkredsløbet og den menneskelige påvirkning. De globale klimaforandringer er primært styret af koncentrationen af forskellige driv- husgasser i atmosfæren ...

Samfundsøkonomiske vurderinger i klimapolitikken - Concito

Thomas Færgeman, Susanne Krawack, Connie Nielsen, Tobias Sørensen, Fie ... væsentligt at vurdere og tage højde for den usikkerhed, der er ved værdisætnin ...

Danmark i et grønt certifikatmarked - Concito

26. jul 2013 ... 2.6 Bredere europæisk vinkling af dansk-norsk-svensk samarbejde ... http://ing.dk/artikel/danske-kraftvaerker-gisper-efter-vejret-135659. 0. 50.

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv - Concito

27. feb 2014 ... udledning fra beton anslås til 8-10 % af det samlede globale ... et forsøgsbyggeri, hvor der var fokus på at bygge en bygning med så lavt energi- ... I de følgende kapitler vil vi se på, hvad potentialet er for at reducere forbruget.

Flyrejser, klima og kompensation - Concito

Dette notat fokuserer på flytrafikkens voksende klimabelastning og hvordan både sam- fundet og den enkelte borger, virksomhed eller organisation kan bidrage ...

Hurtigere indfasning af grønne køretøjsteknologier - Concito

23. jan 2013 ... Baggrunden for budgettet er at tage en lille bil og en større mellem klasse bil med samme brændstof og sammenligne dem med biler, der kører ...

annual climate outlook 2011 - Concito

som på, at den danske garantipris på 76 øre/kWh er for lav til at investeringerne gennemføres. Et typisk biogasanlæg koster i omegnen af 100 mio. kr. i ...

Større trivsel med mindre klimabelastning - Concito

3. jan 2017 ... velstand, jf. de planetariske grænser, vi refererer til i indledningen. Politikerne ... Tilbudsaviser fra CONCITO's virtuelle butikskæde CONTANT.

Anbefalinger til implementering af Energiaftalen med fokus ... - Concito

12. mar 2019 ... Varmekunder er sik- ret en øvre pris via substitutionsprincippet. • Det bør sikres, at udnyttelse af overskudsvarme (og geotermi) ved brug af varme ...

Den samfundsøkonomiske kalkulationsrente – fakta og etik - Concito

10. feb 2011 ... Rent teknisk er kalkulationsrenten – også kaldet diskonteringsrenten eller di- skonteringsraten – den rente man lægger til grund, når man skal ...

Grønne afgifter til gavn for klimaet - Concito

22. feb 2009 ... det at hæve erhvervslivets energiafgifter til omkring halvdelen af hus- ... Ad 1) I dag betaler varebiler vægtafgift fremfor den grønne ejerafgift ba-.

Reducerer brug af biomasse at- mosfærens indhold af CO2? - Concito

25. nov 2011 ... En forsimplet gengivelse af kulstoffets kredsløb er vist på figur 2, hvor det er vigtigt at bemærke, at tallene i figuren er udtryk for kulstof (C) og ikke ...

Klimaeffekten af bedre vilkår for cyklisme og kollektiv ... - Concito

dels betyder forbedringer af cykel- og kollektiv trafik i myldretiden i byområder- ... trafik til Metro fra busser, biler og cykler og i mindre grad fra S-tog på en del af.

The Hidden Food Waste Mapping and Recommendations - Concito

10 Jun 2011 ... gone a bit pale and greasy, are far higher than if you package the sliced meat with an extra membrane ... Bregentved, Anders Dolmer. Daka Bio ... Tulip Food Company, Lisbeth Bisgaard Thomsen and Karen Østergaard.