sump, slum og slotte - Tårnby Kommunebiblioteker

havde nået at bygge og bosæt- te sig. Hvis man ... Træhus i vandpytter på Vestamager – sådan så det ud i vinteren 1959-1960. ... vedtoges at oprette en helårs-.

sump, slum og slotte - Tårnby Kommunebiblioteker- Relaterede dokumenter

sump, slum og slotte - Tårnby Kommunebiblioteker

havde nået at bygge og bosæt- te sig. Hvis man ... Træhus i vandpytter på Vestamager – sådan så det ud i vinteren 1959-1960. ... vedtoges at oprette en helårs-.

tårnby bladet - Tårnby Kommunebiblioteker

groet frem efter lokalavisen KT-Posten blev nedlagt kort forinden. En avis er født. Tegnet af Benny ... års jubilæum, til hvor Amager. Stuekulturforening har deres.

kulturen i tårnby - Tårnby Kommunebiblioteker

R 2016. 3. KULTUREN I TÅRNBY. Plyssen, Svend Olsen og kulturen. I Tårnby Kommune er ... Arkivet vil gå på opdagelse i en ægte Amager-drengs kommunale karriere og samtidigt se på ... afholdt loppe- og julemarked, som har været godt ...

parker i tårnby - Tårnby Kommunebiblioteker

bakker og plejehjem på den vestre. Kun plan D afveg mar- kant fra det mønster og fore ... det Kirstinehøj. I det store hele blev der dog ikke ændret afgørende ved.

fra ungarn til tårnby - Tårnby Kommunebiblioteker

23. okt 2012 ... Opstanden i Ungarn i 1956 ramte alle danskere i hjertet. Et lille land, som søgte at komme fri af en besættelsesmagt, var noget danskerne ...

maglebylille - Tårnby Kommunebiblioteker

20. aug 2010 ... udgjorde 162 sletdaler og 3 mark. Men der var gæld i boet, bl.a. ... vandets afløb fra byens mark skulle forløbe som hidtil. ... og Viberup skoler.

min mormors hus - Tårnby Kommunebiblioteker

Jørgen Holmsteds erindring – et hus bliver til ... i haven. Jeg mindes, at vi om vinteren dækkede den til med sne, når det var muligt. ... var kurvemøbler med løse.

det blå kastrup - Tårnby Kommunebiblioteker

Historien om Den Blå Planet skrevet af: Borgmester Henrik Zimino. •. Kastrup Søbad ... på ca. 2 mio. kr. ○ Årskort kan af borgerne i kommunen erhverves til.

svenningsens - Tårnby Kommunebiblioteker

Fra smedeværksted til maskinforretning. Page 2. FORSIDEILLUSTRATION: Svenningsens smedje omkring år 1900. Reklame ... et meget sjældent 150 års jubi-.

kastrupgård - Tårnby Kommunebiblioteker

med tilliggender, avlsgården, en ejendom i Prinsensgade i København, en galiot i ... forinden og bestyret faderens gård Marieholm i nogle år, indtil han kom til.

kastrupfiskere på ”skibssjov” - Tårnby Kommunebiblioteker

ningsdampere, der hed Kastrup. Den var fast stationeret ved Nor- dre Røse fyr. Det var i sejlskibenes tid og inden renden til Drogden var uddybet, så det hørte til ...

fastelavn på amager - Tårnby Kommunebiblioteker

For mange på Amager er fastelavn fuldt ud på højde med juletraditionerne. Lang tid inden ... Gården på Amager Landevej. 127, var ... stige blomster. Derefter ...

en tømmerupdreng fortæller - Tårnby Kommunebiblioteker

rup langs Amager Landevej og Tømmerupvej op til Høgsbrovej. ... by ad Amager. Landevej fra nord, var no- get af det ... get nyt på Amager, blomster- løg, nemlig ...

musik på biblioteket - Tårnby Kommunebiblioteker

ter samt bøjleophæng til alle pladerne og endelig, fra små- tingsafdelingen, en luplampe til pladekontrol ved aflevering. MUSIKBIBLIOTEK. PÅ TÅRNBY TORV.

Tårnby Kommunebiblioteker 1899-1999

Kastrup Boghandel, og så en nystartet boghandel i. Skottegården ledet ... Boghandel på Nørrebrogade. ... Tårnby Torv ind til gården lige over bodegaen og lige.

torkild feldvoss - Tårnby Kommunebiblioteker

1. apr 2016 ... Lokalforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem i Tårnby Kommune. L37.24. Tårnby Rådhus. Avisudklip vedrørende Tårnby Kommune: 1969- ...

i flensburg's fodspor - Tårnby Kommunebiblioteker

og klunkemøbler, som er de velkendte. Flensburg tog sine fotografier ude i den virkelige verden, og han begrænsede sig ikke til det fine borger- skab, men var ...

da alle fik en stemme - Tårnby Kommunebiblioteker

Tårnby Kommune fra 1904 til 1921: Historien om lokaldemokratiet og beboerne. ... i vejret. Fotografiet er taget omkring år 1900. Fotograf: Carl Flensburg.

fra jordbærmarker til lejligheder - Tårnby Kommunebiblioteker

Skottegården er et andet eksempel. Arkitekt på byggeriet var Jean Fehr- merling. Byggeriet omfatter foruden lejligheder butiks- centret Kastrup Midtpunkt.

skillingsviser fra amager - Tårnby Kommunebiblioteker

Nu fremstod tillige en løsladt kvin- delig fange Marie Poulsen, der havde delt celle ... mer, det er mig som har brændt ... Hej hvor er Ellen hvad skal man vel tro.

skolen for folket - Tårnby Kommunebiblioteker

Når det stod på duesteg hos læreren, var det også dem, der gik ind i dueslaget, fangede og kværkede duerne. Skolelærer Svendsen holdt streng disciplin.

aldrig glemme - Tårnby Kommunebiblioteker

som Tårnby Stads- og Lokalarkiv krænker ophavsretten, er det ufrivilligt og utilsigtet. Såfremt du mener, ... vejret været bedre, havde der uden tvivl været meget ...

præstedatteren & besættelsen - Tårnby Kommunebiblioteker

E. R. 3|. M. A. J/. JU. N. I 2010. 5. 10. april. Vi bestiller slet ikke noget på skolen. I de to første timer ... lade, karameller og cigaretter. ”Tommyerne” bliver blom-.

med andres liv i hænderne - Tårnby Kommunebiblioteker

Fra venstre flyveledermedhjælper Karl-Ejnar. Andersen, flyvelederassistent Erik Christiansen, flyvelederne Jørgen Chr. Blichmann Egerod og Erik Ulrichsen.

plyssen i kastrup - Tårnby Kommunebiblioteker

PLYSSEN I KASTRUP. Produktion af plys og kultur ... Hoff, Niels: Københavns omegn som virkeplads for industri. I: Tidsskrift for Industri 1954. Side 14-23.

KASTRUP GLASVÆRK - Tårnby Kommunebiblioteker

lukkende maskinfremstillet emballageglas og flasker. Personalet på glasværket i 1906. Bemærk at to personer har en flaske på en jernstang, kaldt en pibe ...

i lufthavnens tjenste - Tårnby Kommunebiblioteker

bragte en skubbevogn, som jeg læssede varerne på og kørte det ud til den rute, det skulle med. Hvis flyet kunne tage 7 passa- ger var der mad og drikkevarer.

E.13s FORLIS I 1915 - Tårnby Kommunebiblioteker

”Søulven” og ”Tumleren” laa saa der ovre og passede ... ”Søulven”, at de kunde se de engelske sømænd ... snart kommer Ro over gemyt- terne igen saa Vagten ...

en tømmerupdreng fortæller / del 2 - Tårnby Kommunebiblioteker

ste, der var nordbagger. Mi- kael Nielsen hørte til ... og velpassede nordbagger. ... lig til salg. Der kunne således dyrkes flere hold spinat i løbet af en sæson.

en borgmester og hans samtid - Tårnby Kommunebiblioteker

senere næstformand i Arbejds- mændenes Forbund i Kastrup. Han var endvidere en af de drivende kræfter i det lokale. AOF, der blev startet i 1931. I 1933 blev ...

pumpelaug & ellehammers vandløfter - Tårnby Kommunebiblioteker

VANDLØFTER. Jacob Christian ellehammer, født i 1871 og oprindelig ud- dannet som urmager, fik sit eget opfinderværksted i 1898, som han kaldte et mekanisk.

beretning & statistik 2017 - Tårnby Kommunebiblioteker

VESTAMAGER BIBLIOTEK Tlf. 32 53 54 99. Ugandavej 111, [email protected]rnby.dk. 2770 Kastrup. Mandag - fredag: Kl. 9 – 19. Lørdag. Kl. 9 – 16. Søndag: lukket.

SÅ TIL SØS Historier om vores havne - Tårnby Kommunebiblioteker

de såkaldte skøjter. En skøjte er en bredbovet, fladbundet båd af hollandsk oprindelse. Det ældste kendte kort over Amager. Joh. Meijer 1656. Udfor Kastrup ” ...

Billeder fra det gamle KASTRUP - Tårnby Kommunebiblioteker

ohnsen fra Kastrup Glas- værk. Han ombyttede snart stillingen på Glasværket med kassererhvervet i Ama- gerbanken. A. johnsen døde i 1937, næsten 104 år ...

genbrug af tang, latrin og skrald - Tårnby Kommunebiblioteker

brænding, Ulla Röttger, er gået i gang med at omskabe Ama- ger til et World Energy Showroom, da hun mener, at Amager er et spændende sted at bygge et ...

Udgivet af Tårnby Kommunebiblioteker - Lokalhistorisk Samling - 2005

meloner, agurker, tomater og blomster må man dog undvære, da ... En af de første gårde i Tømmerup er Elmegård, Amager Landevej. 279. Gården blev opført i ...