Handbjerg Sogn 1932 - Vinderup Egnshistoriske Arkiv

det gamle, sengotiske Alterskab er nu kun nogle Figurer tilbage. Prædikestolen er fra Begyndelsen al det 17. Aarhundrede. Handbjerg Hovedgaard nævnes ...

Handbjerg Sogn 1932 - Vinderup Egnshistoriske Arkiv- Relaterede dokumenter

Handbjerg Sogn 1932 - Vinderup Egnshistoriske Arkiv

det gamle, sengotiske Alterskab er nu kun nogle Figurer tilbage. Prædikestolen er fra Begyndelsen al det 17. Aarhundrede. Handbjerg Hovedgaard nævnes ...

SAHL SOGN 1932 - Vinderup Egnshistoriske Arkiv

Vinderup, flyttede 1896 til Skive og begyndte Bageri her, men vendte nogle Aar efter tilbage til. Vinderup ... P. Pilgaard, Branddirektør, er født den 2. Marts 1851 i ...

sevel sogn 1932 - Vinderup Egnshistoriske Arkiv

med Missionshus, Trandum med Skole, Trandum Skovby, Mogenstrup med Skole og. Brugsforening, Karstoft, Sebstrup, samt en Samling af Gaarde og Huse: ...

ejsing sogn - Vinderup Egnshistoriske Arkiv

Ejsing Kirke er en ret anselig Kirke, der maaske er indviet til Skt. Dionysius og bestaar af Kor og Skib fra den romanske. Tid samt Taarn mod Vest, Vaabenhus og.

Ejsing sogn historie - Vinderup Egnshistoriske Arkiv

Beskrivelse af gårdene i Ejsing Sogn i ældre og nyere tid ... En Præstetavle, opsat 1751 af Jens Møller med den smukke Henvisning til ... hvorover der var Overkørsel nærved Stranden, hvor Skærbæk Bro findes. 2 Juledag ... men kaldtes hjem 1611 ved Kalmarkrigens Udbrud, i hvilken han tjente sam Kaptain. Derpaa var.

Minder fra Vinderup 1904 - 1910 - Vinderup Egnshistoriske Arkiv

Steffensen og hans kone Marie, som var Peder Østergaards datter. Niels ... Mælkehandler Vindelev var gift med en søster til Mads Nørgaards kone. De var.

Djeld Mølle - Vinderup Egnshistoriske Arkiv

Han var en myndig og godhjertet mand. Hans væsen smeltede naturligvis sammen med møllen i et barns bevidsthed. Møllen blev næsten byens skytsånd. Om ...

Smedjen i Djeld - Vinderup Egnshistoriske Arkiv

Hvem kan forestille sig vores forbavselse. Vi fik lov at håndtere blæsebælgen. Fik lov at røre ved smedjens tusind spændende ting. Så gløderne fyge. Oplevede ...

Hofmansens noter - Vinderup Egnshistoriske Arkiv

Aakjær glæder sig over provst Zeuthen." "A15";"114";"Samme som 096 fortsat. Aakjær læser ""Det nye Testamente""." "A15";"115";"Samme som 096 fortsat.

Minder fra besættelsestiden - Vinderup Egnshistoriske Arkiv

primært stof fra besættelsestiden - tilsendt os for nu over 20 år siden efter henstilling i vor årbog 1947 - gå i trykken. Og forresten tales der her ikke så meget om ...

Trandum Kirke. - Vinderup Egnshistoriske Arkiv

gennem passet mellem den nuværende Rønnes mose og kærdragene ved Trandum by. Ved Vejlbakkerne nordøst for Trandum Kirke, lidt nord for Vejlhøjene, ...

Nørstoft Skole - Vinderup Egnshistoriske Arkiv

Grenaa i januar 2000. P.K. Poulsen. Ja, sådan hed engang en skole. Den lå 1 km vest for Djeld i Sevel sogn. Jeg blev fornærmet på Geodætisk Institut forleden, ...

Slaget ved Rønbjerg 1132. - Vinderup Egnshistoriske Arkiv

Valdemar den Store efter det sejrrige slag på Grathe Hede 1157 atter bragte ro og orden i sagerne. Efter Knud Lavards mord delte kongeætlingerne sig i to ...

stubber klosters historie - Vinderup Egnshistoriske Arkiv

Klostret selv men ogsaa Klostrets Historie har lidt uhyre ved Fortidens Vandalisme. Det er egentlig kun ... Grafve (Grove) et øde Byggested i Brøndum Sogn. 26. I Volling 1 ... om han ved en Fejlskrift kalder den Snap ved Sallingsund. Af Gods i ...

Oversigt over Hofmansens bibliotek - Vinderup Egnshistoriske Arkiv

Rød 3 C) Navneregister 1880-1965 1976. Rød 4 1 Dødsfald i ... Blå 4 Kraks vejviser: Minderig historie Kjøbenhavns vejvisere 1770-1870 1922. Blå 5 Palle ...

for Vinderup-egnen 2011 - Vinderup Egnshistoriske Forening

lækker hjemmelavet dessert. Julegaver var der på ... fluefanger kunne brænde? Det måtte af- prøves. ... Om kvaliteten måske har været lidt for hjemmelavet må.

for Vinderup-egnen 2014 - Vinderup Egnshistoriske Forening

Næste år er et særligt år for Vinderup by, da er det nemlig 150 år side, at det første tog ... i Vinderup, og hvad var mere naturligt ... Aut. optiker Mikael Zeuthen.

for Vinderup-egnen 2013 - Vinderup Egnshistoriske Forening

Biblioteket en vinterdag, nok i 1960-erne. Page 18. I tidligere tider var ansættelse af politi- folkene stadigvæk lagt i hænderne på.

Christian Hus - Vinderup Egnshistoriske Forening

på Sevel Alderdomshjem, der nød han sine sidste år, inden han døde i juni måned i 1964, knap 77 år gammel. Han blev begravet på Sevel kirkegård .

klummen - Vinderup Egnshistoriske Forening

Slaget ved Rønbjerg 1132 ... som Jellingstenene, kirken og højene. ... ind under Ringkøbing Amt. Rønbjerg Kirke ligger midt på kortet, men sandsynligvis foregik ...

A-nyt 2013-2-web - Vinderup Egnshistoriske Forening

Fmd. Laila Nørgaard, Hovgårdvej 4, Sahl, 7830 Vinderup. Tlf. 26 12 87 94 ... Derefter tog hun til København og blev udlært som tandlæge, som nr. 3 kvin-.

A-Nyt1995-1.pub - Publisher - Vinderup Egnshistoriske Forening

middelalder udstilling samt en flot kopi af Dejbjergvognen . Vi nød den medbragte kaffe i kroens have. På hjemturen kom vi over Sdr. Vium Hede, vi gjorde ...

fra ^tnårrup ;Egnnpff urifltB - Vinderup Egnshistoriske Forening

... jeg også bange, jeg kunne se så meget i tågen, men der var ingen kære mor. Sommeren fik da også en ende med al dens genvordighed, jeg skulle jo flytte.

Enkeltgravsøkse med spor efter træskaft - Vinderup Egnshistoriske ...

midten af fyrrerne opstillede nuværende rigsantikvar P. V. Glob en udviklingsrække for stridsøkserne fra de ældste til de yngste (3). Øksen i graven fra Herrup er ...

Sydthy Egnshistoriske Arkiv - Arkiv Thy

ger på Hurup Bibliotek. Udstillingernes titler var henholdsvis »Da Hurup blev by« og. »Byhøje i ... Vestervig bibliotek en udstilling med titlen. »Slægten fra ...

Vinderup kirkeblad juni 2018- 12 sider.indd - Sahl og Vinderup kirker

1. jun 2018 ... Årsregnskabet 2017 for Sahl kirke- kasse er afsluttet og ... Mørkholt Strand Camping. Tirs. 12. ... 29. juli - 2. august: Bibelcamping i. Haderup 2.

Agger sogn - Arkiv Thy

... Agger må betragtes som en afbygger af det gamle Agger sogn, hvis østgrænse ... Madsen, Chr. Madsen og Anders Villadsen på Nabe, Poul. Josepsen og Peder ... Jens Andersens kone i Aalu m måtte 1626 give 2 daler for at have banket.

Sennels sogn - Arkiv Thy

2 boliger, “Hald” og “Brusgård”, hk. 1.6.1.1. M.1688b,Ullerupgård Hovedgård m. underliggende Ullerupgård takst, bruger Poul Jensen Sskræder, Brusgård hk. 0.5.

Fra Kettrup Sogn 1890 - Arkiv Thy

Selv Egnens eget Blad, Fjerritslev Avis, holdt Flyttedag. -. Avisen var fra dens Start i 1899 af Udgiveren Mogens. Nørgaard, Aggersborggaard, redigeret derfra. Da.

Rundt omkring i Hillerslev sogn - Arkiv Thy

luftværnsartelleriet, først i Nr. Uttrup, senere i Karup og ... pølsehorn. Gruekedlen var igen kommet i kog, og der blev pølserne puffet i og kogt. Det var meget ...

Josephsen, Viggo 'Fra Agger sogn' - Arkiv Thy

AGGER SOGN, der på en måde altid har ligget mellem hav og land ... fire Maren'er og de tre Peder'e, hvem de bliver gift med og hvornår de dør ... Anders. 29. 29. 9. 67. 5,51. Michel. 23. 28. 11. 62. 5,08. Joseph. 22. 24. 15. 61. 5,02. Mads. 26.

Barndomsminder fra Kjelstrup i Hillerslev Sogn - Arkiv Thy

inden vi skulde i Seng Risengrød. Saa kom Juledags Morgen, og da fik vi varmt Øl og kolde Risengrød, og anden Juledag, St. Stefansdag, fik vi kold, kogt Torsk ...

Arbejdsmark 2005 - Lokalhistorisk Arkiv for Arrild Sogn

romansk pregeile kirke bleu opfort. Planen angiuer med kryds- skrarering kirkens celd- ste dele, enkelt skraue- ring og prikl<er senere tilfoj els er og andringer.

Historiske Oplysninger om Verninge Sogn - Lokalhistorisk Arkiv ...

Læger og Apothekere 172. ... Lars Rasmussen i Solevad i Strid med hinanden om Græs gang. L. R. ... Da skiønt dens Veg og Muur af Marmorsteen ey pranger,.

for Hesselager Sogn, 1920 - Gudme Lokalhistoriske Arkiv

Slagter Niels Peter Nielsen og Hustru Laura Ottilia Sørensen, Vormark. Fader 32 Aar, Moder 30 Aar, ... Viet i Hejls Kirke 9. marts 1910. Faddere: - -. 15. 1921, 6. ... Willy Tolstrup Hansen, Døbt i Kirken 20. januar 1931. Chauffør Christian Vilhelm ...

for Gudbjerg Sogn, 1949 - Gudme Lokalhistoriske Arkiv

Frisør Henry Johansen og Hustru Elly Skovsgaard, Oslo, Slagter Bent ... født 30. oktober 1918 og Hustru Else Karna Torpegaard, født Mortensen, født 3. august ...