Natur/teknologi Fælles Mål - Emu

Eleverne skal i faget natur/teknologi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan naturfag bidrager til vores forståelse af verden.

Natur/teknologi Fælles Mål - Emu- Relaterede dokumenter

Natur/teknologi Fælles Mål - Emu

Eleverne skal i faget natur/teknologi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan naturfag bidrager til vores forståelse af verden.

Natur/teknologi - Emu

Eleverne skal i faget natur/teknologi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed ... 1 Enkel tegning af situationer, hvor eleverne kommer med udsagn om et ...

Natur & Teknologi

14. aug 2018 ... NT 3: Hvad træet fortæller – naturvidenskab og teknologi omsat til ... undervisningsforløb i faget natur/teknologi på indskolingstrinnet.

Natur-teknologi – Prototype

Eleverne skal med udgangspunkt i en undersøgelse af planters livsbetingelser designe og bygge en fugtighedsmåler samt designe et program til micro:bit, der ...

Natur/teknologi Læseplan - Emu

tilrettelæggelse og de fagspecifikke bestemmelser i Fælles Mål. Fagformålet ... Eleverne skal i faget natur/teknologi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed.

Undersøgende natur/teknologi

2. klasse). Undersøgende natur/teknologi er tænkt som inspiration til lærere, der ... 2. klasse http://dansk0-2.gyldendal.dk/Indgange/Forloeb/Fagfaglige_forloeb/.

Natur/teknologi Undervisningsvejledning - Emu

Eleverne træner evidensbaseret tænkning ved selv at finde mønstre og mening i egne ... beskrivelse af engineering som pædagogisk tilgang findes på astra.dk.

Natur/teknologi 5.-6. klassetrin

trin? Mund og spiserør. Mavesækken. Tolvfingertarmen. 6. Fordøjelsen af mad foregår i 6 trin. Hvad er det 3. trin?

natur/teknologi - UC Viden

5. maj 2017 ... Hvad er en bevarende pladegrænse? Page 48. 47. 9. Hvad er et hotspot? 10. Hvad ...

Undervisningsplan 3-4. klasse – Natur/teknologi

Eleven kan undersøge åndedræt og blodkredsløb. ♢ Vand, luft og vejr ... Eleven kan anvende flere typer modeller, der illustrerer blodkredsløbet. ♢ Vand, luft og ...

natur/teknologi - Dansk Skoleforening

De naturfaglige mål beskriver de arbejdsmetoder og processer, som er fælles for naturfagene. De naturfaglige mål indeholder ikke noget fagindhold fra de enkelte ...

Natur/ teknologi Indhold Kompetenceområder

Helt centralt i faget står udvikling af ... Kompetenceområde 1: Naturfagsdidaktik med henblik på natur/teknik- ... evaluere og udvikle undervisning i natur/teknik.

Find læremidler til natur/teknologi (pdf) - VIA CFU

Natur/teknologi. - læremidler til ... Fra natur til teknik, Malling Beck/Alinea (papirbog og e-bog) ... Tjek på natur/teknik – kopimateriale, Gyldendal. X X X. 100 ideer ...

naturfaglige undersøgelser i natur/teknologi - KU Science

NATURFAGLIGE UNDERSØGELSER I NATUR/TEKNOLOGI. I dette materiale ... Optællingsark/skemaer, foto af træstammer og smådyr eller tegning i felten.

Natur/teknologi - Børnenes U-landskalender 2018

filmene med Store Nørd på opda- gelse i Jordan (de ligger klar i Film- banken på hjemmesiden), hvor Nørd ... hvor bagende sol en stor del af året.

Praktisk arbejde i natur/teknologi - Astra

Det er dog veldokumenteret, at en sådan form for tankpasserpædagogik ikke fører til varig læring og intet har med videnskabelig problemløsning at gøre (Larsen ...

NATUR/TEKNOLOGI Multimodalt design med scratchjr

Jeg kan udpege kroppens forskellige dele. Jeg kan fortælle om kroppens dele. Jeg kan fortælle om ... Hvilke dele består kroppen af? Hvad er forskellen på sund ...

natur•teknologi - DFKF - Fysik-Kemi

11. dec 2015 ... 31 Xplore På tværs – Kom godt i gang med de fællesfaglige fokusområder. 32 Fysik/kemi og natur/teknologi på IWB. 34 Nyt fra telegrafen.

Læreplan for faget natur/teknologi - Dansk Skoleforening

klassetrin og fællesskolen 5.-10. klassetrin, men ligger ellers i form og indhold så tæt op ad de danske læreplaner – forenklede Fælles Mål − som muligt.

Natur, menneske og teknologi - Dansk Teknologihistorisk Selskab

Antropocæn som historisk problem. 12.45. Karin Tybjerg (Medicinsk Museion, KU): Herons automatteatre: Natur, maskiner og forundring i antikken. 13.15.

Biologi, Fysik/kemi, Geografi, Natur/teknologi - UCN

i samfundet. Modulet er grundlæggende i forhold til efterfølgende moduler i natur/teknik, biologi, fysik/kemi og ... læsning i faget, herunder mundtlige og skriftlige.

Oplæg til skoleopgaver i natur/teknologi og fysik - Rundetaarn

12 (kl. 13 sommertid) er i Nord, den retning findes på følgende måde: ... Set her fra Danmark står Solen op i Øst, bevæger sig til Syd og går ned i Vest. Hvad gør ...

Elever som forskere i faget natur/ teknologi – bedre ... - Tidsskrift.dk

betydning jeg vurderer at modellen kan få for undervisning og læring i natur/tekno- logi (N/T) i den danske folkeskole. De Forenklede Fælles Mål i N/T, der bliver ...

Natur/teknologi 3. klasse – årsplan 2018/2019 - clio.me

Natur/teknologi 3. klasse – årsplan 2018/2019. Side 1 af 4. Måned. Uge nr. Forløb. Antal lektioner. Kompetencemål og færdigheds- og vidensområder.

Natur/teknologi 4. klasse – årsplan 2018/2019 - clio.me

Natur/teknologi 4. klasse – årsplan 2018/2019. Side 1 af 6. Måned. Uge nr. Forløb. Antal lektioner. Kompetencemål og færdigheds- og vidensområder.

Den materielle drejning Natur, teknologi og krop i (nyere) dansk ...

Sats og tryk: Specialtrykkeriet Viborg A/S. Omslag: Ren jazz. ISBN: 978-87-7674-908-8. Bogen er udgivet med støtte fra: Lillian og Dan Finks Fond. Institut for ...

Mulighedernes rum – friluftsliv i vores fælles natur - Naturstyrelsen

1. apr 2019 ... Fuld fart på Rold Skov MTB Laug. 22. Ny løvskov på Nordals ... Sådan lød overskriften i Midtjyllands Avis ved indvielsen i 2013. ”En himmelsk ...

Forenklede Fælles Mål i natur- fagene – kan lærerne ... - Tidsskrift.dk

vil kunne anvende Forenklede Fælles Mål (FFM) fra Folkeskoleloven 2013 i højere ... tur/teknologi (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling -a, 2016).

NATUR/TEKNOLOGI Mangel på vand kan give mangel på fødevarer ...

5. KLASSE. Mangel på vand kan give mangel på fødevarer i fremtiden ... I dette forløb fokuseres der på livsbetingelsen vand og mængden af vands betydning ...

Fælles grundvand – Fælles ansvar Geologisk model for Odense ...

Geologisk model for Odense Vest - Ny viden om undergrundens ... Bælthav Isstrømmen for 18.000-17.000 år siden. SV. NØ. Jørge n se n. &. Pio tro w ski2003 ...

fælles børn – fælles ansvar - Børnehuset Buen

... BØRN – FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune ... 10. klasseskolen, Ungdomsskolen, ungdomsklub og ...

Fælles børn - Fælles ansvar - Køge Kommune

4. feb 2015 ... ... 2015-18. - en politik målrettet udsatte børn og unge i Køge Kommune ... om ”trivsel og udvikling”, ”sunde vaner”, ”i et fællesskab med andre” ...

Fælles Børn - Fælles Indsats - Hjørring Kommune

4. INDLEDNING. Indsatstrappen. Målet med fagstrategien er at give børn, unge og fa- milier de bedst mulige betingelser for trivsel, sundhed, læring og udvikling.

Fælles grundvand – Fælles ansvar: WP3 Stoftransport og ... - GEUS

tet ”Fælles grundvand fælles ansvar” igangsat i efteråret 2015. Partnerskabsprojektet gen- nemføres som et ... 461-05100 Autoophug. Kulbrinter. V1. 1920. 1930.

Fælles meddelelse om den fælles praksis for relative hindringer for ...

2. okt 2014 ... Sammenfaldende bestanddele prioriteres. Målsætning 2 Fastlægge de kriterier der skal anvendes til at vurdere særpræget af varemærket ...

fælles børn – fælles ansvar - Hillerød Kommune

Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 3. udgave ... Barnets hørelse bør være undersøgt af en ørelæge inden for de sidste par ...