Natur/ teknologi Indhold Kompetenceområder

Helt centralt i faget står udvikling af ... Kompetenceområde 1: Naturfagsdidaktik med henblik på natur/teknik- ... evaluere og udvikle undervisning i natur/teknik.

Natur/ teknologi Indhold Kompetenceområder- Relaterede dokumenter

Natur/ teknologi Indhold Kompetenceområder

Helt centralt i faget står udvikling af ... Kompetenceområde 1: Naturfagsdidaktik med henblik på natur/teknik- ... evaluere og udvikle undervisning i natur/teknik.

Geografi Indhold Kompetenceområder

Faget medvirker til, at de studerende opnår kompetencer til at forestå undervisning, som udvikler omverdensforståelse for elever i en globaliseret verden samt at ...

Samfundsfag Indhold Kompetenceområder

I gældende Fællesmål for Samfundsfag indtager udviklingen af elevernes politiske og demokratiske dannelse en central placering. Kompetenceområder, som ...

Natur/teknologi - Emu

Eleverne skal i faget natur/teknologi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed ... 1 Enkel tegning af situationer, hvor eleverne kommer med udsagn om et ...

Natur & Teknologi

14. aug 2018 ... NT 3: Hvad træet fortæller – naturvidenskab og teknologi omsat til ... undervisningsforløb i faget natur/teknologi på indskolingstrinnet.

Natur/teknologi Læseplan - Emu

tilrettelæggelse og de fagspecifikke bestemmelser i Fælles Mål. Fagformålet ... Eleverne skal i faget natur/teknologi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed.

Natur/teknologi Undervisningsvejledning - Emu

Eleverne træner evidensbaseret tænkning ved selv at finde mønstre og mening i egne ... beskrivelse af engineering som pædagogisk tilgang findes på astra.dk.

Natur/teknologi Fælles Mål - Emu

Eleverne skal i faget natur/teknologi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan naturfag bidrager til vores forståelse af verden.

Natur/teknologi 5.-6. klassetrin

trin? Mund og spiserør. Mavesækken. Tolvfingertarmen. 6. Fordøjelsen af mad foregår i 6 trin. Hvad er det 3. trin?

Natur-teknologi – Prototype

Eleverne skal med udgangspunkt i en undersøgelse af planters livsbetingelser designe og bygge en fugtighedsmåler samt designe et program til micro:bit, der ...

natur/teknologi - UC Viden

5. maj 2017 ... Hvad er en bevarende pladegrænse? Page 48. 47. 9. Hvad er et hotspot? 10. Hvad ...

Undersøgende natur/teknologi

2. klasse). Undersøgende natur/teknologi er tænkt som inspiration til lærere, der ... 2. klasse http://dansk0-2.gyldendal.dk/Indgange/Forloeb/Fagfaglige_forloeb/.

natur/teknologi - Dansk Skoleforening

De naturfaglige mål beskriver de arbejdsmetoder og processer, som er fælles for naturfagene. De naturfaglige mål indeholder ikke noget fagindhold fra de enkelte ...

Undervisningsplan 3-4. klasse – Natur/teknologi

Eleven kan undersøge åndedræt og blodkredsløb. ♢ Vand, luft og vejr ... Eleven kan anvende flere typer modeller, der illustrerer blodkredsløbet. ♢ Vand, luft og ...

Find læremidler til natur/teknologi (pdf) - VIA CFU

Natur/teknologi. - læremidler til ... Fra natur til teknik, Malling Beck/Alinea (papirbog og e-bog) ... Tjek på natur/teknik – kopimateriale, Gyldendal. X X X. 100 ideer ...

naturfaglige undersøgelser i natur/teknologi - KU Science

NATURFAGLIGE UNDERSØGELSER I NATUR/TEKNOLOGI. I dette materiale ... Optællingsark/skemaer, foto af træstammer og smådyr eller tegning i felten.

Natur/teknologi - Børnenes U-landskalender 2018

filmene med Store Nørd på opda- gelse i Jordan (de ligger klar i Film- banken på hjemmesiden), hvor Nørd ... hvor bagende sol en stor del af året.

natur•teknologi - DFKF - Fysik-Kemi

11. dec 2015 ... 31 Xplore På tværs – Kom godt i gang med de fællesfaglige fokusområder. 32 Fysik/kemi og natur/teknologi på IWB. 34 Nyt fra telegrafen.

NATUR/TEKNOLOGI Multimodalt design med scratchjr

Jeg kan udpege kroppens forskellige dele. Jeg kan fortælle om kroppens dele. Jeg kan fortælle om ... Hvilke dele består kroppen af? Hvad er forskellen på sund ...

Praktisk arbejde i natur/teknologi - Astra

Det er dog veldokumenteret, at en sådan form for tankpasserpædagogik ikke fører til varig læring og intet har med videnskabelig problemløsning at gøre (Larsen ...

Læreplan for faget natur/teknologi - Dansk Skoleforening

klassetrin og fællesskolen 5.-10. klassetrin, men ligger ellers i form og indhold så tæt op ad de danske læreplaner – forenklede Fælles Mål − som muligt.

Biologi, Fysik/kemi, Geografi, Natur/teknologi - UCN

i samfundet. Modulet er grundlæggende i forhold til efterfølgende moduler i natur/teknik, biologi, fysik/kemi og ... læsning i faget, herunder mundtlige og skriftlige.

Natur, menneske og teknologi - Dansk Teknologihistorisk Selskab

Antropocæn som historisk problem. 12.45. Karin Tybjerg (Medicinsk Museion, KU): Herons automatteatre: Natur, maskiner og forundring i antikken. 13.15.

Oplæg til skoleopgaver i natur/teknologi og fysik - Rundetaarn

12 (kl. 13 sommertid) er i Nord, den retning findes på følgende måde: ... Set her fra Danmark står Solen op i Øst, bevæger sig til Syd og går ned i Vest. Hvad gør ...

Natur/teknologi 3. klasse – årsplan 2018/2019 - clio.me

Natur/teknologi 3. klasse – årsplan 2018/2019. Side 1 af 4. Måned. Uge nr. Forløb. Antal lektioner. Kompetencemål og færdigheds- og vidensområder.

Natur/teknologi 4. klasse – årsplan 2018/2019 - clio.me

Natur/teknologi 4. klasse – årsplan 2018/2019. Side 1 af 6. Måned. Uge nr. Forløb. Antal lektioner. Kompetencemål og færdigheds- og vidensområder.

Elever som forskere i faget natur/ teknologi – bedre ... - Tidsskrift.dk

betydning jeg vurderer at modellen kan få for undervisning og læring i natur/tekno- logi (N/T) i den danske folkeskole. De Forenklede Fælles Mål i N/T, der bliver ...

Den materielle drejning Natur, teknologi og krop i (nyere) dansk ...

Sats og tryk: Specialtrykkeriet Viborg A/S. Omslag: Ren jazz. ISBN: 978-87-7674-908-8. Bogen er udgivet med støtte fra: Lillian og Dan Finks Fond. Institut for ...

Øget indhold af natur - Syddjurs Kommune

Tegning: Steen Langvad,. Naturhistorisk Museum. Ved skånsom vedligeholdesle af vandløb efterlades sten i strømrenden, og vandplanter- ne slås ikke langs ...

NATUR/TEKNOLOGI Mangel på vand kan give mangel på fødevarer ...

5. KLASSE. Mangel på vand kan give mangel på fødevarer i fremtiden ... I dette forløb fokuseres der på livsbetingelsen vand og mængden af vands betydning ...

spørgsmål og svar om den utrolige natur - Børn Gror i Natur

hæfte. blev. naturdagplejere. og. pædagoger. spurgt. om,. hvad. ... Nogle har blade, nogle spiser andre, nogle lever i 100 år mens andre kun har få timer til at nå ... Prøv at bringe regnorme med ind i et terrarie med jord og læg blade oven på ...

Mælkegivende køer plejer natur. Fleksibel ... - Natur og landbrug

Øllingegaard mælkeproducentforening får udarbejdet naturplaner. Et demo-projekt. Finansieret af Direktoratet for FødevareErhverv. Gennemføres af Natur & ...

Introduktion til digitale kompetenceområder

6. feb 2019 ... Køge Gymnasium (STX). Aarhus HF & VUC (HF). Odense Tekniske Gymnasium (HTX). Baltorp Gymnasium (HHX). Viborg Gymnasium & HF ...

del 5 kompetenceområder og aktiviteter med tilpasninger 1.

idræt og identitet eller idræt og handicap, som grupper med ele- ver i vanskeligheder ... perne har vist (se teorierne på Dansk Skoleidræt eller Clio-online). 8. - 9.

Natur og natur En enaktiv tilgang - VISS.dk

Rekursivitet. Biologisk autonomi. Biologiske systemer skaber og vedligeholder sig selv. Autopoiese. Page 7. Rekursivitet. Den ydre natur. Menneskets.

Faglig relevans/kompetenceområder Ideer til undervisningen

Y, på Vestre Skole i Silkeborg. Ideen til foldebogen kommer fra Anne-Mettes kollega i parallelklassen (7. X), Lene Bach Sørensen. Ideer til undervisningen.