Naturfag og teknik i folkeskolen - DPU

faget natur/teknik og fra 7.-9. klassetrin geografi, bio- logi, fysik og kemi som selvstændige fag. Tanken var vist god nok, men flere undersøgelser, herunder.

Naturfag og teknik i folkeskolen - DPU- Relaterede dokumenter

Naturfag og teknik i folkeskolen - DPU

faget natur/teknik og fra 7.-9. klassetrin geografi, bio- logi, fysik og kemi som selvstændige fag. Tanken var vist god nok, men flere undersøgelser, herunder.

Fra naturfag til natur/teknik i læreruddannelsen

Faget skulle hente sit stofområde inden for rammerne af de kendte fag geografi, biologi, fysik og kemi. På det tidspunkt var natur/teknik i folkeskolen blot et ...

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen - Astra

På mange skoler er der udviklet en fælles holdning til, hvad man vil med natur/teknik undervisningen på skolen. Større anseelse. Faget har fået en større anseelse ...

Center for Læring i Natur, Teknik og Sundhed - Big Bang til Naturfag

*Center for Læring i Natur, Teknik og Sundhed. Program. ○ Undersøgelser i naturfagsundervisningen. ○ begrundelser. ○ udfordringer. ○ Tjek din ...

diskrimination i folkeskolen folkeskolen - Københavns Kommune

6. sep 2010 ... Vigerslev Allé Skole ... beklage, at ikke alle skoler har svaret. Skolerne bliver ... som kan downloades fra de respektive intranet og hjemmesider.

fv.its-teknik.dk Indstil parametrene på din mobile ... - ITS TEKNIK A/S

fv.its-teknik.dk er en internet-baseret betjeningsover- flade, der er udviklet til at kunne ændre parametrene på din mobile fartviser. Vigtigste funktioner. • Oplysning ...

Flervalgsoppgaver naturfag vg1 - Naturfag.no

Ved elektrolyse av kobberklorid (CuCl2). A) dannes det klorgass ved den negative elektroden. B) dannes det kobber ved den negative elektroden. C) dannes ...

Naturfag - e-Bug

Smitter gennem tæt kontakt som f.eks kys eller ved at drikke af hinandens glas. Antal arter …………......

arv - Naturfag.no

Arv 4. En organisme med ukjent genotype krysses med en homozygot recessiv som har genotypen bb. ... Et par har fire barn med fire forskjellige blodtyper.

10.5 Naturfag

Naturfag, i undervisningen. Fagdidaktik. • fagets didaktik; hvorfor, hvad, hvordan, hvem. • tilegner sig forståelse af hvordan arbejdet med Naturfag i folkeskolen ...

Økologi - Naturfag.no

med skisser og forklaring enten energistrømmen eller et av stoffkretsløpene i økosystemet. Oppgave b – H2001. Velg et grunnstoff som er viktig for dyr og planter ...

Naturfag i tideN

I dagliglivet taler man sjældent om naturfaglige og teknologiske spørgs- mål med et snævert fag-fagligt begrebsapparat eller fag- sprog. Man bruger som regel et ...

Naturfag 1/18 02 04 06 10 12 16 20 24 28 30 34 ... - Naturfagsenteret

15. sep 2018 ... ... i hva som er levende og ikke-levende. Fra. Cella som system på naturfag.no/celler. B2 – frø. B4 – bakterier. B5 – gjær. B3 – menneskerobot.

Elevark 3 - Naturfag.no

Et voksent menneske har ca. 5 liter blod i kroppen. Hvor mange røde blodceller har en voksen person totalt? m ...

Kernekort A - Naturfag FGU

59 Pr. Praseodymium. 58 Ce. Cerium. 57 La. Lanthan. 56 Ba. Barium. 55 Cs. Cæsium. 54 Xe. Xenon. 53 I. Iod. 52 Te. Tellur. 51 Sb. Antimon. 50 Sn. Tin. 49 In.

analyse - Naturfag.no

8. apr 2011 ... En løsning inneholder ioner av to metaller. Løsningen er svakt blåfarget. Når det tilsettes kaliumjodid, dannes det et gulbrunt bunnfall, og når det ...

FGU Prøvevejledning for naturfag - Emu

... blodets bestanddele, egen blodtypebestemmelse, arvelighed og oversigten ... blodtypebestemmelse, kan forklare, hvordan han/hun har arvet sin blodtype fra ...

Mønster for - Naturfag.no

Mønster for treing av. UVdyret. Du trenger. 25 UV-perler. 2 vanlige perler til øyne, evt UV-perler i avvikende farge. Strikk til å tre perlene på (1mm sort, lengde 70 ...

kjemi pdf - Naturfag.no

Naturfag kjemi 20. Hvilken av følgende formler og navn hører sammen? A) SO2 – svovelsyre. B) N2O – ammoniakk. C) CS2 – karbondisulfid. D) H2SO4 - vann.

Læreplan Naturfag

Faget forholder sig til naturfaglige problemstillinger og emner fra hverdag og erhverv, og skal med udgangspunkt i mennesket i teori, modeller og praktisk ...

Kernekort B - Naturfag FGU

Page 1. 110. 110. 109 Mt. 108 Hs. 107 Ns. 106. 105 Ha. 104 Ku. 103 Lr. 102 No. 101 Md. 100 Fm. 99 Es. 98 Cf. 97 Bk. 96 Cm. 95 Am. 94 Pu. 93 Np. 92 U. 91 Pa.

Energiomsetning - Naturfag.no

Forklar hvordan enzymer virker inn på nedbrytningsprosessene. Oppgave 4b – H1987 ... Ananas inneholder et proteinspaltende enzym. Mos av ananas kan brukes til ... Soldogg vokser på næringsfattig myr og skaffer seg nitrogentilskudd ved ...

Innhold - Naturfag.no

Solsikkefrø. Hirsefrø. Havre. Frukt/bær. Spekk. Kokte, kalde poteter. Helkornhvete/hvetegrøpp. Annen mat: Skjema. Dette skjemaet kan du ta utskrift av og bruke ...

Untitled - Naturfag.no

27. mai 2002 ... a) Innholdet av sølv i en sølvgjenstand oppgis ofte som 830S. ... Sulfat. Kalsium Magnesium lon. Mengde i mg/1. Natrium. 4,28. Fluorid. 0,07.

Bunndyratlas - Naturfag.no

Vårfluelarve uten hus. Vårfluelarve med hus. Dette er en av mange mulige hustyper. Vårfluelarve med hus. Hvor: i rennende og stillestående vann. Kjennetegn:.

Oppgaver - Naturfag.no

Enzymet sukrase blir tilsatt sukroseløsningen i begerglasset. b) Bruk begrepene SUBSTRAT, PRODUKT og ENZYM og beskriv hvordan konsentrasjonen av.

bokmål - Naturfag.no

Kjennetegn: Gult bryst med kraftig svart stripe. ... Kjennetegn: Svart på hode og bryst, hvite kinn, hvit buk ... Levested: Svært vanlig fugl langs hele norskekysten.

naturfag - Randlevskolen

Neutralisation. ○ Indikatorer kemi. Stof og stofkredsløb fælles gennemgang. Læsning af tekster på clio. Forsøg. Notater. Forsøg med at lave spejdersnus. 19-23.

nervesystemet - Naturfag.no

hypotalamus. C) hjernebroen (corpus callosum). D) den forlengede marg (medulla oblongata). Page 12. Flervalgsoppgaver: Nervesystemet. Utarbeidet av ...

cellemembranen - Naturfag.no

passiv bevegelse av partikler gjennom fosfolipidlaget i en cellemembran. B) passiv bevegelse av partikler ... En plantecelle legges i destillert vann. Hva skjer? A).

genetikk - Naturfag.no

Hvis det er 12 kromosomer i en dyrecelle i slutten av interfasen av cellesyklusen, hva er det diploide antall kromosomer i denne organismen? A) 6. B) 12. C) 24.

Elektrisitet - Naturfag.no

Etter middag ser du yndlingsprogrammet ditt på. TV, surfer på nettet ... Vi bruker ikke glødepærer lenger, men det finnes mange ... elektrisk energi gjort om til lys.

Nordlys - Naturfag.no

20. nov 2019 ... Det er ikke nødvendig å lese bøker om nordlys for å bli betatt av ... Nordlys skyldes ladde partikler fra sola ... ble også tatt som varsel om vær-.

Naturfag - Minskole.no

Forklare hvordan hjertet arbeider. Fortelle litt om blodet og blodomløpet. Forklare hvordan nyrene fungerer. Ord som skal læres: lungeblære, arterier, kapillærer ...

Naturfag - og Undervisningsministeriet

spørgsmål: dataspørgsmål, forklaringsspørgsmål, vurde- ringsspørgsmål og handlingsspørgsmål. Som koordinator har læreren også en vigtig rolle med at.

proteinsyntese - Naturfag.no

Det finnes flere kodon enn antall forskjellige aminosyrer. C). Et gen koder for et polypeptid. D). Det finnes overlappende gener. Proteinsyntese 8.