Fremtidens oplyste samfund - Danmarks Biblioteksforening

22 Aarhus. 26 Esbjerg. 30 Oddsherred. 32 Ballerup. 34 Kalundborg. 36 Slagelse. 39 ... kun skrivekurser over 3 gange, og så bliver folk opfor- dret til at gå videre ...

Fremtidens oplyste samfund - Danmarks Biblioteksforening- Relaterede dokumenter

Fremtidens oplyste samfund - Danmarks Biblioteksforening

22 Aarhus. 26 Esbjerg. 30 Oddsherred. 32 Ballerup. 34 Kalundborg. 36 Slagelse. 39 ... kun skrivekurser over 3 gange, og så bliver folk opfor- dret til at gå videre ...

fremtidens biblioteksbetjening af børn - Danmarks Biblioteksforening

(2007). Den hemmelige loge. Lokaliseret den 3. december 2007 på http://bib.ballerup.dk/Menu/Om bibliotekerne/Virksomhed/Projekter/Den hemmelige loge.

Danmarks Biblioteker nr. 7/2012 - Danmarks Biblioteksforening

Caroline Kollenberg Thisted, præsten i Nykøbing Sj., skrev efter- følgende: “Det var en fin oplevelse – munter og medrivende. Jeg ville bare også gerne have ...

Danmarks Biblioteksforening

3. jun 2019 ... Sass Larsen, Socialdemokratiet og kulturen ... for Kim Larsen – mine unge år ... Carsten Topholt peger med sin bog på kulturens store betyd-.

biblioteker danmarks - Danmarks Biblioteksforening

10. Langå Bibliotek. Langås tidligere rådhus er under forvandling til et lokalt kultur- hus. Det lokale bibliotek er flyttet ind og blevet til et delvist selv- betjent, åbent ...

Nr 2. 2010 - Danmarks Biblioteksforening

ved at se på www.esbbib.dk eller i den trykte arrangementska- lender, der udkommer 2-3 gange om året. Identitet og kompe- tence er nøgleord for aktiviteterne, ...

nr. 6 2016 - Danmarks Biblioteksforening

6. dec 2016 ... Læs også om bibliotekernes store stand på Bogforum 2016, dens kulturpolitiske ... Velkommen til to dage med et tæt politisk og fagligt program, ...

nr. 5 2016 - Danmarks Biblioteksforening

5. okt 2016 ... Se hele programmet på db.dk/bogforum-program-2016. Bag Bogforums største biblioteksstand står 19 af landets biblioteker: Albertslund, ...

Nr 3. 2012 - Danmarks Biblioteksforening

Netop idéen om biblioteket som 'indgang' til viden og verden danner grundlag for Dan- ... i Ørbæk et lille bibliotek i et gammelt posthus, som Sejersen selv.

nr. 2 2016 - Danmarks Biblioteksforening

2. apr 2016 ... politiske topm de i orsens den . . april. 2016. De bedste. De beds f rslag t of ... nu haft en digital musiktjeneste, som bibliotekerne kunne være.

Nr 1. 2009 - Danmarks Biblioteksforening

Da Randers Bibliotek i slutningen af november 2008 skulle have nyt edb-system, valgte man ... Lisbeth Engberg-Andersen, afdelingsleder, Ganløse Bibliotek.

SØNDERBORG - Danmarks Biblioteksforening

28. feb 2018 ... Uro på biblioteket – hvad handler det om • NOTA udflyttes til Nakskov ... samtidig skal online valget af de faglige repræsentanter afsluttes.

DB 6/09CSGrafisk - Danmarks Biblioteksforening

erfaringer fra Brøndby og Sønderborg kommuner. Fra den nære verden til den store. Hvordan står det til i Struer, hvor bibliotek og borgerservice nu får fælles.

Danmarks Biblioteksforening - Vejle Bibliotekerne

Danmarks Biblioteksforening. På initiativ af lærer Jens Bjerre, Lemvig, dannede en kreds af landets folkebogsamlinger på et møde i Fredericia 25. november ...

du er altid velkommen! - Danmarks Biblioteksforening

Hvad er Borgerservice og Bibliotek, hvis ikke det er dét, vi kendte i går? ... Borgerservice eller Infocentret, som det hedder i Struer, er stedet, hvor man starter.

Aalborg Bibliotekerne - Danmarks Biblioteksforening

11. mar 2009 ... der faktisk almindelig åbningstid og betjening, og dertil muligheden for ... fik tre nye medlemskommuner: Assens, Mariagerfjord og Dragør og ...

Bibliotek & borgerservice - Danmarks Biblioteksforening

Struer. International. Living. Nærpoliti. Bibliotek. Turist- information. Borgerservice. Pension. Parterne i InfoCenter Struer, model 4. “- borgerne skal helst ikke ...

Bibliotek & Borger - Danmarks Biblioteksforening

Evaluering af sammenlægning af Bibliotek og Borgerservice. Nordfyns Kommune. Kommunernes Landsforening, 2014. Page 20. 20.

TINGBJERG Bibliotek Kulturhus - Danmarks Biblioteksforening

1. okt 2018 ... Vest, der samtidig fungerer som bibliotek for Tingbjerg Skole. Det Digitale ... Jeg tror også, at både DB og BCF savner en offensiv spar-.

Børns læsevaner 2017 - Danmarks Biblioteksforening

Skal den kommende generation læse bøger? Læs ... fritidsaktivitet, både i form af analoge bøger og digi- ... Ordstyrer: Sigge Winther Nielsen, DR2 Deadline.

Centerleder Jørgen Gleerup - Danmarks Biblioteksforening

10. apr 2018 ... Kommune/Bibliotek/Organisation. Stemmeberettiget i: ... Henrik Zimino. Tårnby. Valggruppe A fk (A). Jens Lauridsen. Tårnby. Side 7 af 9 ...

Danmarks Biblioteksforening og Dansk Folkeoplysnings Samråd

1. nov 2017 ... kan styrke lokale debat og deltagelse. Danmarks Biblioteksforening (DB) og Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) vil opfordre kommunerne til ...

SØNDERBORG: Multikulturhuset åbnet - Danmarks Biblioteksforening

28. feb 2018 ... SØNDERBORG: Multikulturhuset åbnet. Uro på biblioteket – hvad handler det om • NOTA udflyttes til Nakskov. FBS: Brugere og Kombit gør ...

Fremtidens samfund, Skole og de unges forventninger - Fremforsk

facebook, hurtigskrivning, snapchat, google-it. ▫ De betragter det digitale som ... Millennium (født 1990 – 2011). ▫ Projekt, trofæ og curling børn, som forældre vil.

Fremtidens Samfund og de unge og Aarhus Produktionsskole anno ...

Aarhus Produktionsskole anno 2025. Forskningschef Marianne Levinsen. Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk. #fremforsk ...

Fremtidens natur Fremtidens natur - Mariagerfjord - Danmarks ...

Fremtidens natur i Mariagerfjord Kommune 1. Fremtidens natur i Mariagerfjord ... Mariagerfjord – en kommune rig på natur. ... Toft Camping, ca. 45 ha af i alt 125 ...

Vedtægter for Det Jødiske Samfund i Danmarks (DJS ... - Mosaiske

Danmarks (DJS) begravelseskasse. § 1 Medlemskab. 1.1 ... For medlemmer af DJS er kontingentet til begravelseskassen inkluderet i ligningsbidraget. 3.2.

Elever fra NSG er oplyste mennesker, der med udgangspunkt i et ...

Sankt Kjelds Gade 3 • DK-2100 København Ø. Tlf.: 45 39 16 23 40 • E-mail: [email protected] Niels Steensen? Niels Steensens. Gymnasium er opkaldt efter den.

Vi skaber oplyste borgere - JP/Politikens Hus

Hovedformålet for JP/Politikens Hus er at oplyse borgerne ved at formidle nyheder, debat og under- holdning. Koncernens udgivelser tæller blandt andet. Ekstra ...

Fremtidens Energiforsyning i Danmark - Danmarks ...

rende energiformer i Danmark er vind. Ligesom bølger, er denne et resultat af solstråling, der opvarmer jord og luft, og skaber hhv. højtryk og lavtryk som sætter ...

Fremtidens apotek - Danmarks Apotekerforening

10. mar 2019 ... geplejerske, læge og farmaceut,” siger Erik Klitzing. Hansen. ”Privatapoteket herude ... Mogens Palvad, tidligere apoteker på Skovlunde Apotek.

Fremtidens natur - Danmarks Naturfredningsforening

en del af deres fritid på at arbejde for foreningens ... med land- og skovbrugets produkti- onsvilkår, der har ... med 5. klasse fra Dybvad Skole på. Hirsholmene.

Fremtidens natur - Sorø - Danmarks Naturfredningsforening

Sandlyng Mose ejes af Bodal Gods. Den er en tilgroet ... og den fredede Kongemose i St. Åmose. Mosen er ... fra Store Frederikslund gen- nem Vedsø Vang ...

Fremtidens natur - Danmarks Naturfredningsforening Odder

Alt i alt er naturen nok det stør- ste aktiv for Odder Kommune, som efter kommunesammenlægnin- gerne er Jyllands mindste, målt i indbyggertal. Odder Kommune ...

Fremtidens natur - Danmarks Naturfredningsforening Kalundborg

Dansk Ornitologisk Forening, Vestsjælland v/ Magnus Bang Hansen. www.dof-vestsjaelland.dk. Dansk Vandrelaug, Vestsjælland v/ Jette Vistrup, www.dvl.dk.

Fremtidens natur - Danmarks Naturfredningsforening Lejre

ligger Lejre Forsøgscenter – et historisk, ar- kæologisk forsøgs- og besøgscenter, der igen- nem mere end 40 år har udvidet vores viden om forhistorien.