Takster for leje/benyttelse af lokaler - Sønderborg Kommune

3. dec 2019 ... Danseakademiet (musik og dans) (Skoleår 2020/2021) ... ovenstående takster vedr. musikskolen, danseakademiet og billedskolen er årlige ...

Takster for leje/benyttelse af lokaler - Sønderborg Kommune- Relaterede dokumenter

Takster for leje/benyttelse af lokaler - Sønderborg Kommune

3. dec 2019 ... Danseakademiet (musik og dans) (Skoleår 2020/2021) ... ovenstående takster vedr. musikskolen, danseakademiet og billedskolen er årlige ...

Regler for lån og leje af kommunale lokaler og ... - Solrød Kommune

”Åbent bibliotek” på Solrød Bibliotek & Kulturhus samt kunstgræsbanen ved Solrød ... Her vil du også finde åbningstider og lukkedage for hvert lokale og.

Lån af lokaler i Frivillighedens hus - Sønderborg Kommune

Når I forlader huset som den sidste, skal nøglen drejes mod uret og helt hen til venstre, hvorefter I går ud ad skydedøren, som låses automatisk. • Til sidst holdes ...

Se vejledning til booking af lokaler - Sønderborg Kommune

Du skal nu vælge, om du vil logge ind med Nem ID eller Brugernavn og kode. Borgere skal bruge Nem ID. Foreninger kan anvende begge dele. Vi ser dog helst, ...

Retningslinier for benyttelse af lokaler og ... - Aktiv Gribskov

Helsinge, Gribskov Kultursal, Østergade 52, Helsinge, Det gamle Posthus i ... Kultursalen med tilhørende foyer samt garderobe og toiletter kan anvendes til ...

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og ...

16. dec 2015 ... Mødelokale i Holte Bibliotek (i bibliotekets åbningstid). • Nærum Biblioteks mødelokale (i bibliotekets åbningstid). • Nærum Gymnasium: ...

Udlån/leje af lokaler på Hældagerskolen

Hældagerskolen · Nørremarksvej 157 · 7120 Vejle Ø · Tlf.: 76 81 43 80 · [email protected] · www.haeldagerskolen.dk. Udlån/leje af ... Vejle Kommune.

UDLÅN / LEJE AF LOKALER PÅ MØLHOLM SKOLE

MØLHOLM SKOLE. HVEM KAN LÅNE / LEJE OG PÅ HVILKE BETINGELSER? Skolens lokaler udlånes/lejes til foreninger. Foreningerne skal være lokalt ...

regler vedr . lån og leje af lokaler og organisering af arrangementer.

Fritidsaktiviteter (leje af lokaler i skolens åbningstid). Det er muligt at få stillet lokaler til rådighed til fritidsaktiviteter (aktiviteter, som finder sted, mens skolen er åben og ... Indgang ved Sankt Thomas Plads - 2 voksne vagter. • Obligatorisk og ...

Retningslinjer for lån og leje af kommunale lokaler - Ikast-Brande ...

Ikast‐Brande Arena. •. Ikast-Brande Gymnasium. •. Nørre‐Snede Hallen. •. SENTRUM, Isenvad. Lokaler på 3 biblioteker;. •. Ikast Bibliotek. •. Brande Bibliotek ...

Lokaleleje og retningslinjer for leje af lokaler - Skive Bibliotek

virksomhed og kulturelle arrangementer, og kan bookes ved henvendelse til biblioteket på telefon. 99157000 eller på mail: [email protected]

Ungecenteret i Sønderborg. Formål og vision! - Sønderborg Kommune

klasse er UU købt til at forestå undervisningen i det timeløse fag ”Uddannelse og Job”. - UU er derudover købt til at deltage i jobcenterets første samtale med unge ...

Virksomheders benyttelse af Genbrugspladsen ... - Aalborg Kommune

at Aalborg Forsyning, Renovations takster for erhvervsdrivendes brug af Genbrugsplads Sundsholmen justeres pr. 1. april 2015, jf. takstoversigten. Lene Krabbe ...

Bestemmelser for Benyttelse af Søndersø § 1 ... - Furesø Kommune

14. feb 2014 ... Lystfiskerforeningerne med tilladelse til fiskeri på søen. Medlemmer af. Sports- og Lystfiskerforeningerne skal på forlangende af Furesø ...

sønderborg - udsigt i verdensklasse - Sønderborg Kommune

I 2015 igangsatte Sønderborg Kommune en omfattende dialog- runde med områdets virksomheder for at ... sommerrevy til symfoniorkester. Fra lokale bands til.

Kort over bybusser i Sønderborg - Sønderborg Kommune

G. A. M. M. E. L. A. A. B. E. N. R. A. A. V. E. J. LERBJERG. LØKKEN. DYBBØLGADE. DYB. BØL. BAN. KE. FLENSBORG LANDEVEJ. DYBBØL BYGADE. D. Y. B.

Kultur-Tur i Sønderborg - Sønderborg Kommune

Kultur-Tur i Sønderborg · 5. Myten af Eiler Madsen. Skænket af Sydbank-. Fonden, 2008. Skulpturen symboliserer myten om Kong. Chris tian II, der sad i ...

Sønderborg Ungdomsråd - Sønderborg Kommune

24. feb 2020 ... a.: Taler, Jacob Dinesen, DGI Verdensholdet, Sønderjyllands Symfoniorkester,. Sønderjysk Pigekor, Sigurd Barrett mm. 9. Andet.

Forklaring til lokaler - Københavns Kommune

Under broen på Islands Brygge findes lokaler på begge sider af gaden, som ... Museet vil have sin egen finansieringsmodel med bl.a. cafe og. “Experience”.

Gebyr for leje af Dyrskuepladsen - Horsens Kommune

... for indeværende år – men kan jo altid tilbagebetales ☺. Vi ser frem til at høre fra Jer. På vegne af Sport Horsens bestyrelse. Kirsten Bisgaard. Sport Horsens.

Leje af brystpumper - Ikast-Brande Kommune

Falck: Hvor: Herning eller Silkeborg. Ikke Ikast. Hvad: Ikke abonnenter: Elektrisk brystpumpe incl. flaskesæt. Pris: ...

Servicekatalog for udla n af lokaler i ... - Lejre Kommune

15. mar 2019 ... Firkløverskolen, Skolevang 1, 4060 Kirke Såby (Specialskole). • Hvalsø skole ... Firkløverskolen: [email protected], 4640 2528. • Hvalsø ...

tilskud og udlån af lokaler - Kerteminde Kommune

Godkendte folkeoplysende foreninger kan modtage tilskud fra Kerteminde ... folkeoplysende aktivitet i Kerteminde Kommune jf. ... Kerteminde Motionsklub. 11. 4.

Takster - Samsø Kommune

Havneafgifter for Ballen Færgehavn. Alle priser er eksklusiv moms. *) Gælder alle personer, uanset alder og om de er gående eller med køretøj. Vand-, El- og ...

Takster - Nordfyns Kommune

I Nordfyns Kommune er der etableret 3 klubber ”Klubben i Søndersø”, ”Aktivitetshuset ... Taxi. Nordfyns Kommune følger Odense Kommunes takster på området.

Takster - Vejle Kommune

Fast pris. Tilladelse og anmeldelser til garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende ... vedligeholdelse, herunder opretning af mindre ujævnheder, affræsning i det ... Tilbehør/reservedele til beholdere (herunder hjul, låg, skillerum, indkast.

Regler for udlån og leje af og overnatning i ... - Fanø Kommune

Der henvises til overnatningsmuligheder i den selvejende institution Fanøhallen og visitfanoe.dk. Skolehallen i Nordby og Sønderho Skoles gymnastiksal, kan ...

Servicekatalog for udlån af lokaler i idrætshaller ... - Lejre Kommune

Hvalsø Hallerne, Skolevej 3, 4330 Hvalsø. • Kirke Hyllinge Hallen, Præstemarksvej 10, 4070 Kr. Hyllinge. • Lejre Gl. skole gymnastiksal, Lejrevej 15, 4320 Lejre.

Kultur- og foreningshuse samt lokaler i Frederikssund Kommune

arrangementer. Driftsbudget. 105.913 kr. Langes Magasin Mødelokaler. Øsergade 3. 3600 Frederikssund. Drives af kommunen. -. Via kommunens hjemmeside.

Lokaler på idrætsanlæg samt øvrige ... - Rudersdal Kommune

AOF Nordsjælland. Aftenskoleaktivitet. DOF Birkerød Fritidsskole. Yoga. FOF København. Yoga. FOF København. Yoga. 10:00. DOF Birkerød Fritidsskole. Yoga.

Takster til budget 98 - Horsens Kommune

Alle beløb er i årets priser, pr. år, excl. moms, hvis ikke andet er nævnt. Budget 2018 ... Forum Horsens. Udlejning af ... Entrépriser i Aqua Forum: Børn 0 til 2 år .

Takster for 2019 - Furesø Kommune

Ellegården i Farum: Underetagen (Lade og ... Cafeteria Hareskovhallen rengøring. 1.100. 1.120 P/L - deleligt med 5. Cafeteria Hareskovhallen depositum. 2.150.

Takster 2020 - Lolland Kommune

Takster for drænlag og pumpe-stationer administreret af Lolland Kommune ... 1 Autocamper 5 personer til 3 øer i 7 døgn. 2. 865. 865. 865. 875. 875. 875.

Takster for SFO og klub - Silkeborg Kommune

Ønskes et andet modul, skal der laves en modulændring på Digital Pladsanvisning. 6 kl. børn udmeldes ved udgangen af skoleåret. Søskendetilskud: Der bliver ...

Takster 2019 - Egedal Kommune

Tillægsbillet gælder for ekstra serviceydelser eks. sauna og gus. 20. 25. 10-turs ... 3 dage inden afleveringsfristen påmindelses SMS, børn og voksne. Gratis.

Takster 2020 - Horsens Kommune

Alle beløb er i årets priser, excl. moms, hvis ikke andet er nævnt. Budget 2019 ... Forgæves kørsel efter container (adgang spærret, container ikke klar m.v.) pr.