Om felttoget i Kamerun, 1914-1916 - Den Store Krig 1914-1918

kastet tilbage, og tyskerne forfulgte over på engelsk territorium. ... Verdenskrigen, Hæfte 75, Kampene i Sydafrika af H. Jenssen-Tusch, Johs. Lindbæk, H.

Om felttoget i Kamerun, 1914-1916 - Den Store Krig 1914-1918- Relaterede dokumenter

Om felttoget i Kamerun, 1914-1916 - Den Store Krig 1914-1918

kastet tilbage, og tyskerne forfulgte over på engelsk territorium. ... Verdenskrigen, Hæfte 75, Kampene i Sydafrika af H. Jenssen-Tusch, Johs. Lindbæk, H.

Da Nordslesvig forberedtes til krig - Den Store Krig 1914-1918

kraftige Cigaretter, og der var altid en 5—6 Mand om at dele en saadan Cigaret, de skiftedes til at tage et Sug af. Den sprængte Batteri-Stilling ved Gammelskov.

DSK_1942 - Den Store Krig 1914-1918

Ind i denne Utroskab lød der dog saa igen de rette Toner fra de gudgrebne Sjæle. R e f o ... med Taarne og Tinder, Kanaler, Broer, Munke og Nonner. I denne ...

04_Fanger_fra_USA_og_ikke_GB_F_B - Den Store Krig 1914-1918

4. aug 1986 ... ... i Wien forsynet med Madvarer, og hjemsendt til Danmark den 17/8-1920 med et. “Børnetog”, og af Gesandtskabet faaet udbetalt 400 ø.Kr. -

DSK_1969 - Den Store Krig 1914-1918

Dernæst byder jeg velkommen til alle D.S.K.-kammerater fra Sønderborg og fra ... tanker« og lade minder fra Tønder og Aabenraa og hjemmefra passere revy.

DSK_1971 - Den Store Krig 1914-1918

»Teillazaret« og blev der »betreut« af to blide katolske søstre og en ... ponyvogn med en stol til officeren og kusken, mens vi var anbragt på en lille klapstol, hvor ... hytte i form af et telt, lavet af staver, brædder og grene og belagt med græstørv.

Bachelorprojekt - Den Store Krig 1914-1918

Woodrow Wilsons League of Nations, eller Folkeforbundet, begynder en række ambitiøse initiativer ... Nobels fredspris bliver tildelt Wilson, ... der hos de forhandlende parter refereret til præsident Wilsons 14 punkter, som blev bestemmende ...

DSK_1967 - Den Store Krig 1914-1918

Rhinbred, og ved Königswinter blev vi sejlet over Rhinen. På marchen gennem Hessen- ... Så blev vi udrustet til det forestående krydstogt ved den amerikanske østkyst. Der kom ... På broen over Mosel traf jeg en major, som tiltalte mig. Da han ...

HR15 (pdf) - Den Store Krig 1914-1918

20. okt 2018 ... Om aftenen gik divisionen i bivu- ak ved Thury, mens jægerne forblev ved Grand Champ. Da kavaleri ved mobilisering ikke var blevet udrustet ...

DSK_1954 - Den Store Krig 1914-1918

over Resterne af det, der engang havde været en Gullasch-Kanon. Hestekadavere og andet laa der, og saa dybe, vandfyldte Granathuller rundt omkring.

DSK_1941 - Den Store Krig 1914-1918

(18) Tankerne går i disse spændte dage til Peter d stores by, hvor 4 millioner er indeslut- ... kelovnen og rullet til en Cigaret, hvortil i mange Tilfælde i Mangel af bedres Havelse blev ... var Dyrlæge i Kolding, og han sendte saa Hilsenen videre.

DSK_1953 - Den Store Krig 1914-1918

Feltkøkken - vor (30) Gullaschkanon, som vi kalder det her, - staaende. Jeg falder her i. Snak med vor alles saa gode Ven, Kokken. - "Naa, Willem, hvad lyder ...

DSK_1959 - Den Store Krig 1914-1918

indviet jord fra kirkegården i Adsbøl ved Graasten, og denne jord blev som symbol ... Den Dag havde der været to af T. L. Hansens Sønner fra Abild i vor Stilling.

DSK_1957 - Den Store Krig 1914-1918

brød: »Danimarca! Henne i Byen bor der en gammel Kone, der stammer fra (26) Danimar- ca«. ... paa (91) Neder Tandslet Stationskro. Ved Kontrollen lagde ...

DSK_1970 - Den Store Krig 1914-1918

»Ville 3000 kro- ner betyde ... Men vi ankom altså den middag til »hotellet«, netop som de var færdig med maden, og dog blev ... fremstillingen af gårds dagens, eller rettere sagt af sidste nats hændelser fortalt af Martin ... Agerskov afdeling:.

DSK_1962 - Den Store Krig 1914-1918

dybtfølt glæde i 1920 havde stemt os hjem til Danmark, ikke sidde overhørig, ... tyske krigsdeltagere fra 1914-18, men vi var og er nu engang dansksindede, ...

DSK_1972 - Den Store Krig 1914-1918

gelser, som dansksindede sønderjyske krigsdeltagere har været ude for ved fronterne eller på havene under verdenskrigen 1914-18, da vi kæmpede for en ...

DSK_1965 - Den Store Krig 1914-1918

begivenhed, der altid vil stå for mig som et af de kæreste minder. Efter to rejser leverede jeg skibet tilbage til den gamle fører og sejlede derefter ud til Det ...

DSK_1955 - Den Store Krig 1914-1918

Ovre paa Landevejen ved selve Grænsen var en 6-7 Soldater i ivrig Samtale. ... var af raat tilhuggede Træstammer, og Husene var tækket med (24) Spaaner. ... de de fleste igennem den og blev vaade lige til Bæltestedet; men vor Deling var ...

DSK_1963 - Den Store Krig 1914-1918

Andersen fra Styding, Peter S. Paulsen fra Skovby, Peter Petersen fra Rejsby, og jeg. –. Johannes ... Der er billeder på væggen, nips og blomster; og, som i alle ...

DSK_1956 - Den Store Krig 1914-1918

Byen naaede vi ad en Hulvej til en Gaard. ... ling Postkort, - »dänische Kunst« staar som Overskrift, det er lutter bekendte Billeder, »Pi- ... ke og Skole i Byen.

DSK_1958 - Den Store Krig 1914-1918

oprandt det tidspunkt, som vi alle gennem de fire lange krigsår havde længtes ... Jeg glemmer aldrig, hvorledes hendes ængstelige blik skiftevis rettedes mod fader og ... (6) Hjertelig Tak for Brevet fra den 24., som jeg modtog i Aftes. ... Jeg skrev til hans gamle Moder og skildrede for hende Sønnens sidste Timer og Kom-.

DSK Årbog 1949. - Den Store Krig 1914-1918

Indholdet var ikke en Bombe, men - en Billygte, de selv skulde bruge. – Tableau! – Vi ... Dette Svar syntes jeg ikke var tilfredsstillende, hvorfor jeg omgaaende ... et elektrisk Stød. Paa samme Maade er det gaaet Telefontruppen. ... om de forskelligste Ting: Tandbørster og Tandpasta, Hudcreme og Frostsalve. Kamme.

DSK Årbog, 1947 - Den Store Krig 1914-1918

Saa hørte vi Afskuddet fra den næste -- den laa lidt for kort. Nu var vi klare over, at det var os, det gjaldt, og i samme Nu havde vi ogsaa Fuldtræfferen lige over Ind-.

mikael steffensen - Den Store Krig 1914-1918

November, Dagen før sin Fødselsdag, sendte han alle de. Breve ... Til Dem min inderligste Hilsen og Tak for alt. ... Med de allerbedste Hilsner, min Tak igen for.

Theodor Voss - Den Store Krig 1914-1918

oplevelser i russiske fangelejre og om Voss' hjemrejse i november 1918; dette er til dels ... Han drog derfra pyntet med blomster, til musik og hurraråb som så ...

østfront vestfront - Den Store Krig 1914-1918

med de mange kradsende Ganelyd. Majoren skal ikke have Fingrene gjort snavsede ved det Jødeslæng. Adjutanten morer sig et Par Timer i. Rollen som ...

DSK Årbog, 1946 - Den Store Krig 1914-1918

Den franske Civilbefolknings Indstilling over for de (6) tyske. Tropper kom ... stod dem ikke, lige saa lidt som vi forstod de engelske Kvinder, der græd af Medlidenhed med os, da vi ... Et Par Dage efter sendte min Løjtnants Søster Bud efter mig.

Callesen, H.J.: Krigen som jeg saa den - Den Store Krig 1914-1918

Underskrift, han kiggede dem aldrig igennem. Men det kommer ogsaa nok engang med ham her." Jeg laa stadig i Sengen med eddikesur Lerjord om Benene.

DE FIRE ONDE AAR - Den Store Krig 1914-1918

for en, der har levet med i det, paa Grundlag af Optegnels ... Tabs* listen offentliggjordes i Dagbladene. 2. ET AAR SENERE. Vi gaar nu et Aar frem i Tiden til Efteraaret 1915. ... en god Behandling og viste sin Paaskønnelse for det ved ... og smaat sidder de i det. ... Mænd som Mads Gram, Chr. Ernst Christensen, Nis Nissen,.

Aurillac-Bogen - Den Store Krig 1914-1918

mindst hans Indsats for de sønderjyske Krigsfanger i Frankrig, hvis for- maaende og trofaste ... et Ophold i det verdenskendte Kursted i Vichy. Da jeg, efter at ...

Historien om Grossherzoglich ... - Den Store Krig 1914-1918

30. apr 2019 ... Boths død, fik Regimentet 1795 navnet »Grenadier-Regiment Winter«. ... fjenden, blev en let sikring sendt længere frem mod syd til en bakke-.

Det tunge budskab - Den Store Krig 1914-1918

for næste budskab fra fronten eller fra familiemedlemmer eller fra den tyske stats ... Det er søndag i dag, man glemmer næsten, at der er forår, den ene ... kommer hjem og har lejlighed til at gøre det forsømte godt igen, så oplever man jo.

Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 84 - Den Store Krig 1914-1918

besluttet op ad trappen, trak bukserne ned og gik i stilling! Fuldtræfferen, der desværre ramte dem, der søgte dækning nedenunder, havde større virkning end en ...

Kanonér Filskovs Bedrifter - Den Store Krig 1914-1918

... lange Aar maatte døje med Køb manden fra Møgeltønder, var han enten gaaet til Kejseren ... tog sig dog, efterhaanden som Optoget nærmede sig Gæst- givergaarden ... Bryllupstøj i en Kuffert, og med den i den ene Haand og en stor Pakke ...

Redaktør AP Møller, Gråsten - Den Store Krig 1914-1918

Det var den stående hilsen, når man talte med en russisk soldat eller en ... kunne nu også vide, at englænderne og tyskerne havde samme nationalsang-melodi, ...