Ideer til engelskundervisningen - Inerisaavik

At stimulere elevernes lyst til at formulere sig skriftligt på et ... At inspirere eleverne til at fortælle på engelsk. ... En flip-over eller store stykker papir og en tusch.

Ideer til engelskundervisningen - Inerisaavik- Relaterede dokumenter

Ideer til engelskundervisningen - Inerisaavik

At stimulere elevernes lyst til at formulere sig skriftligt på et ... At inspirere eleverne til at fortælle på engelsk. ... En flip-over eller store stykker papir og en tusch.

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet - Inerisaavik

Diverse terningespil. Mål: Træning i ... 5 5 10 15 20 25 30 ... De enkelte felter skal være så store, at en elev kan stå på det, minimum 30 cm på hver led. Dvs. at.

Oversigt/ideer tværfaglige emner/temaer i dansk - Inerisaavik

Eventyrbogen. Begynderunderv. Fugle. Ideer på tværs 2 ... Eventyrbogen. Begynderunderv. Grims eventyr ... Eventyrbogen. Begynderunderv. Mulerne. Vi ved, vi ...

Skönlitteratur i engelskundervisningen: en kvalitativ studie i hur ...

i relation till skönlitteratur i sin undervisning i engelska. Undersökningen ... bok att läsa, i andra fall väljer läraren ut en eller ett par böcker som eleverna får välja mellan. ... Skönlitteratur kan ge kunskap, men dagens ungdomar har inte samma ...

Hvis engelskundervisningen ikke fantes Lærer elevene mer engelsk ...

språkundervisning 2 :5-7. Line, Hagbard (1971) Håndbok i engelsk grammatikk (7.opplag) Gyldendal norsk forlag Oslo. Halvorsen , E(red.) (2008) Didaktikk for ...

Jo - pdf - Inerisaavik

Miljøkarakteristik. Klassen deles i et passede antal grupper, der besvarer spørgsmål om hver sit miljø fx Jo's hjem, Pierres hjem, musikermiljøet, narkomiljøet.

Historierouletten - Inerisaavik

sidste trin er det vigtig at overveje, hvilken genre gruppernes historier skal fremstilles i. (tegneserie, novelle, hørespil, drama, film, roman etc.). Skriv herefter et kort ...

Halloween - Inerisaavik

31. okt 2006 ... Jack og djævlen: Halloween og det store, orange græskar hører nærmest uløseligt sammen. ... skabeloner, sakse, lærertyggegummi; karton. 3.

Vand - Inerisaavik

Lav snefnug (træk vattotter på en snor), klip snekrystal (evt. som gækkebrev), dråber og skyer til pynt i klassen. Herunder snak om, hvilke farver vand kan have.

Fugle - Inerisaavik

Diverse fugle-opslags bøger med beskrivelser af hver enkelt fugl. Bøger med tegn og symboler, bl.a. om forskellige fugles betydning. På skolerne. Biologik – ...

Digte - Inerisaavik

Illustrer gerne med fotos eller tegninger. TER. ILER dansk. Side 2. CIFF ... bykort, et historisk afsnit om byen, indbyggerantal, åbningstider, transportmuligheder,.

Sanse - Inerisaavik

Blindefodbold parvis, ryg mod ryg i armkrog, 1 er blind og kun denne må skyde, den seende styrer. • Finde hænder - Alle står i en rundkreds med lukkede øjne ...

Sæler - Inerisaavik

hvad spiser de? ... Efter hvad vi har erfaret er der stor mangel på materialer om sæler. ... Den er hurtigere end ringsælen, som den kan fange og spise. Hvalros.

Digte - pdf - Inerisaavik

Lyt til Anne Linnets indspilning af Tove Ditlevsens ”Barndommens Gade”. Her er det gaden, der taler. Tag udgangspunkt i de digte, eleverne lige har skrevet om ...

Fastelavnsrouletten - Inerisaavik

havde gjort sig stor umage med udklædningen, så det var umuligt at genkende bare én ... Bjørnebanden og Rasmus Klump har bundet en af gæsterne og er nu ...

Anvendt fysik - Inerisaavik

Trisser og taljer. Mekaniske hjælpemidler på havnen. TRISSER & TALJER. Kraner. Elevark 1. Fremstilling af en trisse. Rundstokstykkerne skal være 1 cm lange ...

Mobiltelefoner og matematik - Inerisaavik

Kan måle og beregne omkreds, areal og rumfang i konkrete situationer. - Kender til beskrivelse og fortolkning af data og informationer i tabeller og diagrammer.

Gruppeopgaver for 8. – 11. klasse - Inerisaavik

11. klasse. Matematik. Side 1. Matematik. Gruppeopgaver for 8. – 11. klasse ... er meget åbne i deres form, der er ingen konkrete spørgsmål og opgaver.

Tammaarsimaarneq - Lejrskole (3) - Inerisaavik

Vi har lejr-bál her mel-lem sko vens træ'r. træ'r. Vi harlejr · bal her mel-lem sko vens træ'r. 1: Vi har lejrbål her :/ 7: mellem stammer og træ'r:/ 1: Bålet blusser op :/.

Verdens Poesidag - Inerisaavik

21. mar 2007 ... Dan Turčll: Gennem byen sidste gang (1993). Du finder en kopi af teksten i Gyldendals: ”Kanon i dansk – bind 8, side 279ff” eller på Internettet ...

Billedbeskrivelse og billedanalyse - Inerisaavik

Normalperspektiv. Frøperspektiv. Fugleperspektiv. - Hvordan er billedet bygget op (Hvad er der i forgrunden, mellemgrunden og baggrunden)?. Page 2. - Hvordan ...

Dansk retstavning, diktater - Inerisaavik

Hvis eleverne skriver et sammensat ord i to ord, tæller det som én fejl, og der gives 0 point for ordet. Hvis to ord er sammenskrevet til ét ord, regnes selve ...

Læreplan for Personlig udvikling - Inerisaavik

Personlig målsætning og planlægning. Denne kategori tager udgangspunkt i, at eleverne skal være med til at planlægge, forme og have indflydelse på deres ...

Engelsk og Hjemkundskab 6. – 7. klasse - Inerisaavik

31. okt 2006 ... afdødes tid i skærsilden. Denne form for hjælp til de afdøde i skærsilden voksede i omfang, og slog blandt andet igennem i madtraditioner.

Procesorienteret stileskrivning på computeren - Inerisaavik

beskrevet undervejs i forløbet, og man kan læse mere om procesorienteret skrivning i lærer til lærermappen Dansk, skriftlig fremstilling. Eleverne skal lære at ...

Meeqqat atuarfianni inaarutaasumik ... - Inerisaavik

Oqaasileriffik aamma Atuakkiofik Ilinniusiorfik 2000. Meeqqat atuarfianni naggataarutaasumik misiliinerit il.il. pillugit Namminersornerullutik Oqartussat ...

Kryds og tværs-opgaver til - Inerisaavik

Opgaverne er udarbejdet på et engelsksproget kryds og tværs-program, hvilket forklarer de engelske betegnelser for 'vandret' (across), 'lodret' (down) og 'ord' ( ...

Matemaik - Geometriforløb for 7-9. klasse - Inerisaavik

Regulær trekant = Ligesidet trekant (alle vinkler er 60 grader). Regulær firkant ... Ottekant. 1080. 135. Lad eleverne måle og regne på mange af figurerne.

Vurdering ved hjælp af portfolio - Inerisaavik

Vurdering ved hjælp af portfolio er en metode til at udvælge og samle eksempler på elevarbejder med det formål at evaluere ele- vernes viden og indlæring.

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på ... - Inerisaavik

Brug oplysninger fra bøger, fx 'Hvad kan jeg blive' og internet, fx www.sunngu.gl. De færdige skemaer kan evt. lamineres og bruges til klassens eget job-kartotek ...

Makkersnak, 12 oplæg til pararbejde - pdf - Inerisaavik

Hvad var klokken for en halv time siden? 5. Hvad tid ringer ... Fortæl om den værste drøm, du har haft. 9. Hvem er din ... Der gik et lys op for mig. Makkersnak nr.

Verdens poesidag den 21. marts - Inerisaavik

undervisningsforløbet. Opsamling på, hvilke digtformer eleverne kender f.eks.: lyriske, prosadigte, knækprosa, salmer, sange, viser, gadedigte, antidigte etc.

Dansk skriftlig fremstilling 1 - Inerisaavik

Kopimappen indeholder desuden et afsnit om procesorienteret skrivning samt råd og vejledning til læreren om, hvordan det skriftlige arbejde kan gribes an.

Elevens egen vurdering/evaluering - Inerisaavik

vurdere sig selv, efter at jeg selv havde kæmpet med det og vidste, hvor- dan det føltes“. Canadisk lærer. Tospaltet logbog/dagbog. Beskrivelse. Beskrivelser af:.

Sanse- og handicaplege, tillids- og samarbejdsøvelser - Inerisaavik

Sanse- og handicaplege, tillids- og samarbejdsøvelser. Eksempel på en række tværfaglige ideer, hvor læringsmål fra personlig udvikling samt vejledende.

Resumé af Den Grønlandske Læseundersøgelse 2005 ... - Inerisaavik

slags gennemsnit for de to klassetrin! 5. Figur 3 Læsehastighed for 2004 (Y-akse) sammenholdt med læsehastigheder for 2005 (X-akse) for. 17 kommuner.