åbent hver dag indtil jul - Tønder Handelsstandsforening

9. nov 2019 ... går fra Kvickly Tønder på Plantagevej og op gennem gågaden til ... Delikatessen laver mad, som du selv ville lave den, hvis ... bland-selv-slik.

åbent hver dag indtil jul - Tønder Handelsstandsforening- Relaterede dokumenter

åbent hver dag indtil jul - Tønder Handelsstandsforening

9. nov 2019 ... går fra Kvickly Tønder på Plantagevej og op gennem gågaden til ... Delikatessen laver mad, som du selv ville lave den, hvis ... bland-selv-slik.

Aktivitetskalender 2020 - Tønder Handelsstandsforening

Udsalget starter torsdag den 2. januar 2020 i Tønder. 2020. Kalendersiden.dk. On 1. To 2. Fr 3. Lø 4 ... GENERALFORSAMLING. JULEBYEN TØNDER ÅBNER.

Åbent hus - UU Tønder

19. jan 2019 ... Vestergade 8, 6520 Toftlund www.stuk.dk. Lørdag den 26. januar 2019 kl. 13-15. Tønder Gymnasium. Astronom Hansensgade 9, 6270 Tønder.

Sammen er hver af os mere end hver for sig - Coop.dk

30. mar 2016 ... Coop amba • Roskildevej 45 • 2620 Albertslund • CVR. nr. 43636510 ... Resultatet for 2015 for Coop Danmark ud- ... Vin, Bolig og Skønhed.

Tønder 1243-1943 : udgivet i Anledning af Tønder ... - DIS-Danmark

skole eller Seminariets Øvelsesskole, Pigerne den kommunale Pigeskole. 1874-75 opføres en ... meget, det staar til mig, at befordre Byen Tønders Bedste. Saa sandt ... gene til Magistraten: Vælgeren traadte frem til Valgbordet og meddelte.

Tønder 1243-1943 : udgivet i Anledning af Tønder Bys 700 Aars ...

1843 Tønder Købstads 600 Aars Jubilæum fejres med store Fester den 25. August. ... Raadhus (straatækt til 1643) var dengang større, idet det gik til det.

Masterplan for Tønder Sport & Fritidscenter - Tønder Kommune

18. jun 2019 ... en masterplan for Tønder Sport og Fritidscenter inkl. campingplads, vandrehjem og ... Bedre café – sammenlignet med Skærbæk Fritidscenter.

Byrums- og klimatilpasningsplan for Tønder Midtby - Tønder Kommune

1. feb 2019 ... Busstation. Tank. Tank. Laurentiusstrømmen synliggøres mellem parken og gågaden. Passage synliggøres og opgraderes med belysning.

Tønder 236 Tønder - Agerskov - Haderslev - Sydtrafik

BUS, TOG OG METRO. Køb det online ... Umove, 7472 2618. 236 Tønder ... Skovvænget. Haderslev Busstation. Hverdage, ikke 24/12 og 31/12. Umove .... 6.10.

Hasberg Sø og landskabet syd for Tønder - Tønder Kommune

grænse byder på mange gode muligheder for at få store ... grænsen er der i området ved Ubjerg og Møl- ... side af grænsen mellem Møllehus og Bremsbøl.

772 Tønder - Sæd - Lydersholm - Grøngård - Jejsing - Tønder

AUGUST 2019. Trafikoplysning: 7010 4410. 772 Tønder - Sæd - Lydersholm - Grøngård - Jejsing - Tønder. Tønder Busstation af. Kongevej v Skibbroen (Tønder).

Brochure for Tønder Flyveplads. - Tønder Flyveklub

Rudbøl. Agerskov. Branderup. Hellevad. Bedsted. Øster Højst. Ravsted. Rens. B. Hjor. Bevtoft. Højrup ... Tyskland, grænsehandel 3 km. • Zeppelin-museum 3 km.

MØNS HANDELSSTANDSFORENING GAVEKORT ...

E-Mail: Modtager af afstemning af gavekort (omsætning & bogholderi hos butikken). Registrerings nr. bank: Konto nr. bank: Dankort forretnings nr.: ...

Generalforsamling i Ebeltoft Handelsstandsforening torsdag den 28 ...

Asbjørn Thyregod fra Blushøj Camping. Jette Nielsen fra Mols Bolsjer. Lone Mølgaard Christensen fra Ebeltoft Strand Camping skriver referater og holder styr på ...

ebeltoft handelsstandsforening (eh) referat generalforsamling 28.02 ...

Valg af revisor Kristian Glerup Busk, Hos Walter og revisorsuppleant Mariann Schmidt, ... Marianne fra Legekæden oplyste, at det er ... Jette, Mols Bolsjer. g.

Tønder Boligselskab - Tønder Kommune

18. dec 2014 ... Tønder Boligselskab: Formand Allis Jensen og Driftschef Martin Andreasen, Domea. Tønder Kommune (tilsynet): Fagkoordinator Morten E.

Påske-åbent Påske-åbent - Ærø Ugeavis

11. apr 2019 ... Påske-åbent. - mange gode tilbud. Påske-åbent. - mange gode tilbud. Bemærk! ... 563. Nr. 6. Ærø Maskiner og VVS A/S . . . . . 979. Nr. 7. Netto .

og politikredse indtil 1956 - DIS-Danmark

Retskredse 1919-55? og det fjerde, Politikredse 1919-55• Fn skrå streg angiver, at de rets- eller politikredse, hvortil en del af sognet hørte, anføres i det afsnit, ...

Allehelgenklosteret i Lund indtil ca. 1200

en fornyelse af den broderskabsforbindePse domkirken i Eund havde med Hellig- kors i Dalby og Allekelgen i Lund: "Sicut tradiderunt nobis, qui ante nos ...

Ærøskøbing Skole indtil 1850.

ÆRØSKØBING SKOLE INDTIL l :-J 50. 87 ... Bager, 20 Aar, aHsaa Jens Hansen, Bager, som ogsaa ... før·er for Kirken, Hans Jensen Bagger, der boede i Ve-.

Sjællandske retsbetjentarkiver indtil 1919 ... - DIS-Danmark

RETSBETJENTARKIVER. INDTIL 1919. FREDERIKSBORG AMT I. Foreløbige arkivregistraturer udgivet af landsarkivet for Sjælland m. m.. KØBENHAVN 1968 ...

Den tidligste historie indtil 1534 - mytedetektiverne.dk

I Odense indledes middelalderen for alvor med drabet på landets sidste ... Tyskerne gengældte modstandsbevægelsens aktioner med at lave ”modterror”.

Sjællandske Retsbetjentarkiver indtil 1919 Gl ... - DIS-Danmark

Landsarkivet for Sjælland m.m. december 1966. ... Smørum herred hørte i middelalderen til Sjællands Øster- syssel, men ... omfatter kun auktioner over fast ejen.

Emballage Mærkning af emballageplast er indtil ... - Plastindustrien

Emballage. Mærkning af emballageplast er indtil videre en frivillig ordning. Der findes flere forskellige systemer for mærkning eller materialeidentifikation af ...

Sjællandske Rådstuearkiver indtil ca.1868 - DIS-Danmark

er det for alle kyndige en nærliggende tanke at give Helsingør råd ... Helsingør bys arkiv værende gamle og nye ... Katmand 298, 361, jvf. også skorstensfejer.

Nibe Bys Historie indtil 1728 - DIS-Danmark

Vedtægt, hvilket skete i Nibe Kirke den følgende Dag. I Henhold til den saaledes fornyede Vedtægt forbød. Ridefogden til Aalborghus 22. Januar 1653 paa Birke.

Sjællandske retsbetjentarkiver indtil 1919 - Præstø amt.

foged og Stevns-Fakse herreder, Præstø byfoged og Vordingborg nor dre birk, Vordingborg byfoged og Vordingborg søndre birk samt Jom fruens Egedes birk ...

Falsterske retsbetjentarkiver indtil 1919. - DIS-Danmark

Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt &. Data. ... i følgende sogne: Vålse, Nørre Vedby, Nørre Alslev, Brarup,. Kippinge ...

Sjællandske retsbetjentarkiver indtil 1919 - Gl ... - DIS-Danmark

Jurisdiktionen omfattede oprindelig kun Køge købstad. ... Gammel Køgegård med huse i Køge sogn samt Køge landsogn til Køge ... Jens Pedersen Hegelund.

Sygehuse i Ribe indtil 1874 - Tidsskrift.dk

15. aug 2019 ... trykte bykort fra 1858, er ikke omtalt i lit¬ ... ende Vagten og Sygehuset her i Byen, ønskes Ribe ... nævnte sygestuer i Ribe Hospital igen ta¬.

Lollandske retsbetjentarkiver indtil 1919 - DIS-Danmark

borg, med have og vænge henlagt under Maribo købstads jurisdiktion ... (Bandholm sogn), som indtil da havde hørt linder Maribo klosters birk, skulle henlægges ...

Ny behandling mod tør AMD er indtil videre uden ... - Øjenforeningen

på nethinden eller som øjenforkalkning. Den sidste betegnelse prøver øjenlægen at undgå, da sygdommen ikke har noget med årefor- kalkning eller forkalkning ...

1 Guldkysten og Danmark indtil 1850 - Duda

Det antages almindeligvis, at den transatlantiske slavehandel i alt bragte 12-15 mio. afrikanere til Den ny Verden. Syv europæiske lande var over længere tid ...

Medicinsk abort indtil graviditetsuge 8 6 - hjemmebehandling

13. aug 2018 ... gere end ved en sædvanlig menstruation. Som regel starter der efter nogle timer en kraftig blød- ning, der kan være med klumper. For de fleste ...

gallionsfigurer og anden dansk skibsornamentik indtil ... - Tidsskrift.dk

De langvarige krige og store tab af skibe var grunden til at flåden i begyndelsen af 1660erne var i ... og opstille som havefigurer. F. C. Willerup overførte denne ...

Historiske og topografiske efterretninger om Thorning sogn indtil ca ...

Niels Michelsen havde tidligere faaet Tilsagn om at mødes med sin. Modpart, Præsten, i Thorning Kirke. Men dette havde han ikke efterkommet. Det tog lang Tid ...