projekter og lokal udvikling i yderområder? - livogland.dk

undersøgelser samt deres egne præsentationer og de fælles drøftelser på work- shoppen. ... Generelt om Læsø Saltsyderi og relaterede salt-projekter på Læsø.

projekter og lokal udvikling i yderområder? - livogland.dk- Relaterede dokumenter

projekter og lokal udvikling i yderområder? - livogland.dk

undersøgelser samt deres egne præsentationer og de fælles drøftelser på work- shoppen. ... Generelt om Læsø Saltsyderi og relaterede salt-projekter på Læsø.

Projekter på de små øer - livogland.dk

... havnebassinerne, en stor naturbase, et værksted/lokale til havnefogeden, samt cykeludlejning. ... turisme (bl.a. Anholt, Fejø, Fur, Mandø, Orø og Årø). 3.666.959.

Projekter på de små øer til landdistriktspuljens 1 ... - livogland.dk

... som denne med mulighed for et længerevarende ophold med overnatning på stedet. ... Avernakø. 100.000. Projektets formål er at afholde Avernax – en årligt ...

Udvikling af Byparken - projekter - Esbjerg Kommune

Visualisering fra Doktorens Anlæg: Hverdagssituation ved Hulvejen. Page 4. Forslagenes hovedgreb. Forslag 20118, »Esbjerg Bypark, Byens bjerg« søger.

Lokal udviklingsstrategi, Udvikling Stevns

hovedstadsområdet. Dertil har Stevns nogle ruter, der forbinder Strøby Egede i den nordligste del af kommunen med ... involverer tilpasninger til fremtidens vejr.

lokal- og regionalmediers indhold, rolle og ... - Mediernes udvikling

En undersøgelse af borgernes holdning i en Gallup-‐opinionsmåling. • En undersøgelse af lokale og regionale medier, offentlige myndigheder og borgere på ...

Gårdbutikker – et potentiale for lokal udvikling? - Syddansk Universitet

På Bornholm er antallet af nyere gårdbutikker (3 ud af 7), forholdsvist højere end i de øvrige områder. Fordelingen af gårdbutikker efter område og aldersgrupper ...

Bosætning i yderområder - w2l.dk

Der er også en del enfamiliehuse og herunder stuehuse til leje, om end i en ... Nogle af disse havde valgt at bosætte sig i deres sommerhus. Tilfredse ... For dem havde herligheder fx i form af havudsigt mindre betydning, ... Ebeltoft blev i den.

Lokal Lokal - Historisk Samfund for Sydøstjylland

De sidste vognladninger kul til Gravens mejeri i 1930, hvor banen lukkede. Bemærk ... holdt Grejsdalen besat, idet første kompagni i Kirkeby og syvende kompagni ... 13. maj havde vi plantebyttedag og et lille loppemarked ved museet, hvor.

68 landsbyer i yderområder - Naturstyrelsen

landsbygader med den åbne plads foran købmanden som væsentligste afvigelse. ... Også i Vils er der stor opbakning til den lokale købmand, som af alle ...

10 Debatpunkter om erhvervsudvikling i yderområder

byer2, der har et indbyggertal på under 200 personer og på bag- grund heraf ... forankring af projekterne, er 7stanes i Skotland (mountainbike- ruter) og The ...

Seniorbosætning i yderområder - Ældre Sagen

6. okt 2015 ... bud af attraktive leje- og seniorboliger for de ældre tilflyttere. Ligeledes skal ... Roskilde var blevet for stor, og senioren ønskede at flytte ud i et ...

20140218 turismeudvikling i yderområder - Naturstyrelsen

18. feb 2014 ... Hovedgadens centrum: Kan der udvikles et torve- område med plads til op- træden, ophold og events. Strandcafeen: Hvad skal der til for at den.

Danske yderområder - Boligøkonomisk Videncenter

Realdania har derfor ønsket at levere et værktøj og et beslutnings grundlag, der er konkret nok til at kunne anvendes i de enkelte kommuner. Realdania har især.

e-læring, yderområder og klyngedannelse - Elyk

vanskeligheder ved EUC Syd Lundsbjerg har ELYK-projektet i samarbejde med fag- lærer Kurt Jørgensen udviklet en alternativ undervisningsform i faget ...

Innovation og eksport i landdistrikter og yderområder - Syddansk ...

Hornfabrikken. Quali-Byg, som er en tømrervirksomhed. De 12 cases illustrerer bredden i måden at gennemføre innovative aktiviteter på. Virk- somhederne bygger ...

Unge i landdistrikter og yderområder - Center for Ungdomsforskning

Pia Olsen, der har mange års erfaring med at lave ... et byggemarked mv. ... falder valget på Aars frem for Aalborg, og i Broby vælger man at blive i Broby, hvis.

Tilflyttere til yderområder: forandring, integration og ... - Liv og Land

1 Nordvestjylland: Thisted, Morsø, Lemvigh, Skive, Struer, Vesthimmer- land ... realisere. På boligsiden handler drømmen om realisering af et boligprojekt,.

Aalborg Universitet Dårlige boliger i landets yderområder Om ... - VBN

problemer med pantebrevsspekulation i forbindelse med køb og salg af huse med ... til Glyngøre, hvor der er nyere almene boliger og andelsboliger. Og de sva ...

Hammerich Byggerådgivning Udvalgte projekter Udvalgte projekter

Ørskov Frugt, Oure. Udvidelse af kontorområde og ombygning af eksisterende. SH Group, Svendborg. Projektering af stålkonstruktioner og fundamenter til ...

fritidsklynger - livogland.dk

optimale forhold for surfing som kysterne i Thy har at byde på. 2. ... både i Danmark og i OECD-landene som helhed, således at danskerne ved årtusinde-.

Ærø - Den digitale ø - livogland.dk

Befolkningsudvikling (1995=100) Ærø, Samsø, Langeland, Fanø og Læsø ... højskole. Rejsehold. Folke- mødet. Visions- gruppen. Land- distrikts- priser. Den.

bolig 2 - livogland.dk

har et stort udvalg, og i Rudbøl: ”eller tager vi ned over grænsen, der er jo 8 km ... Grænsehandel dyrker parret ikke: ”Jeg syntes faktisk de grænsebutik-. Hvis jeg ...

byfornyelses - livogland.dk

forNyeLse i LiLLe iNdusTriBy lem er en stationsby nær ringkøbing fjord med ... fornyelse og landdistrikt programmet er et tidligere møbelhus i Vestergade i 2003.

Landdistriktskommuner - livogland.dk

Lav befolkningstæthed. Værdi. Befolkning i alt 2004 / Areal i alt. 2 Befolkning i landområder og byer under 1000 indb. - andel af befolkningen i 2004. Høj andel i ...

Tilsagn - sagsbehandling - livogland.dk

29. nov 2018 ... Opførelse af bålhytte. – 395.000 kr. Billigste markedspris. Tilsagnsgrundlag 310.000,00 kr. Ved brug af tilbud fra uafhængig leverandør.

fiskerpigen fra Esbjerg - livogland.dk

”At forlade gruppen” og blive ”fiskerpigen fra Esbjerg” ... Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv ... Århus og København, og så er der rigtig mange, der følger det” ...

Forsøgsprojekter til landdistriktspuljens 1 ... - livogland.dk

Det grænseløse køkken" er et projekt, der arrangerer fællesspisninger primært omkring Ebeltoft. Fællesspisningerne skal medvirke til at skabe relationer, der på ...

Hver landsby, sit DNA - livogland.dk

den idylliske Restaurant Børkop. Vandmølle. Spis gourmetmad og nyd de smukke omgivelser med kig til ænderne, der padler livligt rundt i mølledammen.

Højer Pølser - livogland.dk

2 Forudsætninger for kontinuerlig innovation - tragtmodellen .................... 13 ... blik på afsætning i de større butikskæder, som Højer Pølser samarbejder med.

De lokale aktionsgrupper - livogland.dk

Med tilskud fra LAG Thy-. Mors, Thisted kommune og RealDania er det lykkedes at videreudvikle de stedbunde ressourcer. Klitmøller har fra og med 2010 været ...

Kystturismen i Danmark - livogland.dk

Dernæst betyder forhold som endagsturisme, ophold i eget eller lånt feriehus eller overnatning hos familie og venner også en del for den samlede turisme i et ...

Befolkningsudvikling og tilflytningsmønstre på Fur - livogland.dk

Forsidefoto: Fur ligger midt i Limfjorden og omkranses af Thy, Mors, Salling, Himmerland ... småskove, molergrave og sommerhus- ... der ingen huse til salg.

Bevaringsværdige bygninger - livogland.dk

Visit Kerteminde: side 7, 12, 22, 24, 25, 26 og 50. Foreningen Bevaringsværdige Bygninger vil gerne takke Esbjerg Kommune, Kerteminde. Kommune og ...

Skabelon til udgivelser fra SBi - livogland.dk

studiet fra 2011 viste, at ønsket i højere grad var et seniorbofællesskab. Fi- ... konkrete bolig- og boformer, men diskuterede 'oldekolle' i form af ældre,.

købmand og lokalsamfund - livogland.dk

To forsøgsprojekter skilte sig markant ud ved deres generelle og anvendelige karakter ... Skibbild-‐Nøvling, Studsgaard, og Vorgod-‐Barde om torsdagen. Vind.