CO SØFART Nummer 3 - CO-SEA

3. jun 2006 ... Shoppen skal udvides og dele af stævnen. Som altid imponerende at ... Molslinien foruden Læsø- og Sam- søoverfarterne, sammen om at ud-.

CO SØFART Nummer 3 - CO-SEA- Relaterede dokumenter

CO SØFART Nummer 2 - CO-SEA

NFS - SamsøTrafikken. * Danbor. * Sodexo. Alle aftaler er indgået med baggrund i transportforliget. CO-Søfart UDESTÅENDER. Ved redaktionens slutning ...

CO SØFART Nummer 6

6. dec 2006 ... mets omfang, såvel som problemets art. ”De fleste tror at pirateri uddøde for flere århundreder siden med den Knaldrøde. Pirat og Kaptajn Klo.

CO SØFART Nummer 3 - CO-SEA

3. jun 2006 ... Shoppen skal udvides og dele af stævnen. Som altid imponerende at ... Molslinien foruden Læsø- og Sam- søoverfarterne, sammen om at ud-.

CO SØFART Nummer 5 - CO-SEA

Mail A-kasse: [email protected] Metal Søfart ... sende antal danske søfarende” og ”Det er ikke en gavebod. ... Sejlede med en coaster fra Svendborg-re-.

tilmelding til hf-søfart via www.optagelse.dk - HF-Søfart Svendborg

1. mar 2019 ... Vælg HF & VUC FYN Svendborg. NB: Selvom overskriften hedder hf-eksamen, er det alt sammen hf-søfart! 7. Prioritér dine ønsker om ...

Søfart, opdagelser og kolonier - Museet for Søfart

Et skib liggende for anker ud for Kronborg. Kobberstik fra ... renæssancen var et skib imidlertid en fast betegnelse for et større tre- ... opdaget af Columbus i 1492.

nummer Spor- nummer Perron - Banedanmark

Perron- nummer. Spor- nummer. Perron- længde i meter. Perronhøjde cm over skinneoverkant. 1. København H (Fjern Syd). 3. 5. 332 ... Skalbjerg T. 1. 1. 133. 26. 1. Skalbjerg T. 2. 2. 103. 26. 1. Bred T. 1. 1. 106. 26. 1. Bred T. 2. 2. 108. 26. 1.

hf-søfart - HF VUC FYN

HF & VUC FYN Svendborg. Viebæltet 5 | 5700 Svendborg. Telefon 6265 6600. Karin Andersen [email protected] | www.vucfyn.dk. Svendborg Søfartsskole.

Bekendtgørelse om HF-Søfart

Bekendtgørelse om HF-Søfart. I medfør af § 12, stk. 1, § 13, stk. 1, og § 24 i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 8. maj 2013 som ...

F - Museet for Søfart

Kbh. .9.1874 -. Fart: Masnedsund-Stege - senere anv. som bugser- båd - ... 22.5.1890 ved slutseddel dat. Bremen ... at skibet ikke er sænket af nogen tysk u-båd.

D-K - Museet for Søfart

Anders Jensen - Øxenbjerg Skibsværft ... Fører: H.J. Johansen (MC 1853 og 1852). ... Firma Brødrene Bentzen (Bendtzen ?), Aalborg ... 1924* s.t, ophug^irftg,.

A-C - Museet for Søfart

11.5.1886 anm: På rejse Maco - Rio de Janeiro lidt havari og derefter ... "Albatros" - HLJV - Reg.705. LR/96- ... Sydafrika - forhalet til reden for færdig- lastning ...

57,84 x 9,07 x 3201 m 51,03 x 9,00 x 3,69 - Museet for Søfart

BR: Nicolaisen & Otto - Rederi- og Skibsmægler- ... §/S_!_Salvage_lin - NRDJ -. (lægter). 71 brt - 40 net - 97 4 dw. 79,9 x 15,1 x 6,0 ... lliPQU:Llding & Repairing Co. ... _k-af j e m. " 1 S P ard * (POOP**). Flensburger Schiffsbau Gesellschaft.

Fagbladet CO-Søfart 2, 2017_net - CO-SEA

to år gamle "Fiskeriets Hus" i Bagenkop. > fortsætter næste side. Her har frivillige kræfter formået at få et omfattende museum stablet på benene i bygningerne ...

Frivilligpolitik for M/S Museet for Søfart

medarbejdere (café, butik og undervisning) samt frivillige. ... søfartsmuseum, besluttede man sig for at blive på værftsområdet i Helsingør – en grund, hvor der i ...

Fagbladet CO-Søfart 5, 2017

22. dec 2017 ... HF-Søfart studerende om uddannelsesvalg 16-17. EU-kursus for ... Maja Ricksen og Rune Bjerke, HF-Søfart. ... HF & VUC FYN Ærø i samarbej-.

ss Pregel, NBM K. - Museet for Søfart

Vi henvise til nedenstaaende Fartplan. Randers den 22de August ... blev skyllet overbord, og senere stødte paa Læsø, hvor det imidlertid kom flot ved egen ...

Småartikler, s. 122-144 - Museet for Søfart

for at nævne et par ting: førkolombianske karibiske stenøkser, et 1700-tals ... ske bygninger på St. Thomas og St. Croix i 1919, et par år efter øernes salg.

ss Skodsborg. HWK V. / 0 UI I. 1. - Museet for Søfart

"Skodsborg" er sunket formentlig paa Grund af Torpedoskud. For Retten mødte: ... There are two holds forward of the machinery spa- ce and two aft. In Ho. 3 hold, the ... Prisen var 45.000 Rigsdaler, deraf havde Burmeister. & Wain tegnet 5.000 ...

Fagbladet CO-Søfart nr. 4, 2018 - CO-SEA

1. sep 2018 ... Metal Maritime • FOA Søfart • Dansk El-Forbund • Serviceforbundet ... Dansk Metal. Derfor blev vi ... Udfyldelse af dagpengekort (ydelseskort).

Evaluering af HF-Søfart - Gymnasieforskning

Evaluering af HF-Søfart. 12. Marstal. Svendborg. Frederikshavn. Uddannelsens struktur. De enkelte elementer i uddannelsen er relativt ens i de tre byer, og det ...

sømandens tøj - Museet for Søfart

optrådte i hvert fald fra 1550'erne løsere, ikke udstoppede bukser, som endda gik ... Engelsk sømand 1598, m. flosbunden kabuds, kort trøje med krave, udstop-.

Fagbladet CO-Søfart nr. 3, 2018 - CO-SEA

18. jul 2018 ... Fagbladet. CO-Søfart. Blad for Centralorganisationen Søfart og Metal Maritime. > 12 - 13. Første hold ubefarne klar på MARTECs nye tiltag.

Freya - Museet for Søfart

Fulton. N L I L. I XII. Berlingske Tidende Mandag Morgen 27. Juli 1857. Let Havnevæsenet i Randers tilhørende Hjuldamp- skib "Fulton", som vel har maattet ...

ss Godthaab. IT JW B. / 0 2 O A. - Museet for Søfart

Langs Skoler i Silkeborg, som har adopteret Skibet. ... mellem Randers og Silkeborg, afholdte igaar et Møde ... H. T. Pakning - Metalindlæg: Damp: 24,97 kg.

ansøgning om optagelse på hf-søfart ved - HF VUC FYN

HF & VUC FYN SVENDBORG & SVENDBORG SØFARTSSKOLE. ANSØGER: Jeg ønsker optagelse på hf-søfart med start august 20. Fulde navn. Mail-adresse.

Untitled - Museet for Søfart

keltvirkende omstyrbar krydshovedmotor, der udvikler 6540. IHK ved 125 omdrejninger. Dieselmotorer af denne type byg- gede B. & W. første gang i 1939.

HF-søfart moduloversigt.xlsx

HF-Søfart. Moduloversigt. HF FAG. MARITIME FAG. 1. År. Dansk A. Matematik C. Engelsk B. Intro. Projekt og praktik. Naturfaggruppe (Biologi C, Kemi C, ...

ss Dagmar. - Museet for Søfart

I Odenses Kommunalbestyrelsesmøde i Fredags vedtoges det ... krede begrundet paa Storm i Black Deep. ... Indførselstolden er betalt til Kolding Toldkammer.

museets protektor - Museet for Søfart

klosterforstander E. Sejer Petersen,. Helsingør; dr. se. Jorma Pohjanpalo, Helsingfors; museumsinsp. Alan Hjorth. Rasmussen, Esbjerg; Ringkøbing kommune; ...

Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område - CO-Søfart

Kompetenceudviklingsfonden omfatter offshore overenskomster indgået mellem Danmarks Rederi- forening eller Mærsk Olie & Gas og Dansk Metal, gældende ...

Generalarrangement af maskinrummet på M/S ... - Museet for Søfart

engine room on the SI/S "Selandia", the world's first oceangoing motor ... heder ville være så store, at det helt ville opveje besparelsen i ... rie- og masseproduktionen slog rigtig igennem. ... Skibets navn "Selandia" var indlednin- gen til en ...

22 Helge-Hermod - Museet for Søfart

Spejl. Bakke« Hytte midtskibs« Navigationshus. Halvdæk ag- ter. ... Glat lodretstaaende Stævn. Agterskib med rundt. Spejl. Halvdæk forude. ... Anon. Ilva, Genoa.

MED »NORDISK MARITIMHISTORISK ... - Museet for Søfart

båd typer, specielt åledrivkvaserne1, havde Christian Nielsen et godt øje for de særpræg ... 6- Dæksbåd (klink af Lynæstype) 21 fod, 5/7 1901. Linietegning. T-P.

troels kløvedal - Museet for Søfart

Udstillingen kan ses på. Naturhistorisk Museum i Aarhus. Fra 1. november 2018 til 8. september 2019. M/S Museet for Søfart. Fra 6. oktober 2019. FRIHEDENS ...

sømandens drikkelse - Museet for Søfart

Sålænge der endnu var øl, vin, brændevin, rom o. lign. ombord, måske også lidt eddike, gik ... Allerede i oldtiden spekulerede man på, hvordan man kunne for-.