Indlægsseddel: Information til brugeren ... - Lægemiddelstyrelsen

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. - Kontakt lægen ...

Indlægsseddel: Information til brugeren ... - Lægemiddelstyrelsen- Relaterede dokumenter

Indlægsseddel: Information til brugeren Evo ... - Lægemiddelstyrelsen

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. Oversigt over ... indeholder to typer kvindeligt kønshormon – østrogen og progesteron. Evo-Conti ...

indlægsseddel: information til brugeren - Lægemiddelstyrelsen

tager medicin mod depression (MAO-hæmmere). - tager medicin ... tager produkter/naturmedicin, der indeholder prikbladet perikum (hypericum perforatum). ... lignende symptomer såsom feber, hovedpine, smerter i kroppen. Udslættet kan ... Hævede fødder, ankler og hænder, ophobning af væske i kroppen, vægtøgning.

Indlægsseddel: Information til brugeren ... - Lægemiddelstyrelsen

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. - Kontakt lægen ...

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

3. jul 2014 ... Revadol 400 mg glucosamin, filmovertrukne tabletter. Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få ...

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Sildenafil ...

Brug af Sildenafil Actavis sammen med mad og drikke. Sildenafil Actavis ... Zejtun ZTN 3000. Malta. Actavis hf. Reykjavikurvegi 78. IS-220 Hafnarfjordur. Island.

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Montelukast ...

Sæsonbetinget allergi (også kendt som høfeber eller sæsonbetinget allergisk ... træthed, en følelse af utilpashed, hævelse på grund af væskeophobning.

indlægsseddel: information til brugeren - Peqqik.gl

Mucolysin® imermut aatsittassat 200 mg. Acetylcystein. Paasissutissiissut una pingaarutilinnik imalik peqqissaartumik atuaruk. Paasissutissiissummi nakorsamit ...

Side 1 af 3 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN ...

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. • Zink ”Natur-Drogeriet” er et stærkt vitaminpræparat. For at få den bedste virkning ...

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nicorette® 10 ...

Din trang til at ryge bliver mindre ved brug af Nicorette inhalator, fordi du får nikotin fra ... skadelige kemiske stoffer, som du får ned i lungerne, når du ryger, f.eks. tjære og kulilte. Børn og unge ... mængden af nikotin fra inhalatoren er med mindre end fra en cigaret skal man suge 8-10 gange så ... E-mail: [email protected]

Indlægsseddel: Information til brugeren Kenalog, 40 mg/ml ...

kræft med metastaser. • nedsat nyrefunktion. • for højt ... o Pigmentforandringer, tynd og skør hud, kontakteksem, nældefeber. o Nedsat reaktion på hudpriktest.

Indlægsseddel: Information til brugeren Zofran® 4 mg og 8 mg ...

Det bruges til at forhindre kvalme og opkast, som kan opstå: ... Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga.

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Otrivin ...

Otrivin ukonserveret, næsespray, opløsning. Xylometazolinhydrochlorid 1 mg/ml. Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette ...

Indlægsseddel: Information til brugeren Aclasta® 5 mg ...

aktive stof i Aclasta (zoledronsyre bruges til voksne patienter med visse ... Det er meget almindeligt, at der ses bivirkninger efter den første infusion (ses hos flere ...

Indlægsseddel: Information til brugeren Ciloxan® 3 mg/ml ...

Hvis dine symptomer bliver værre eller pludseligt vender tilbage, skal du kontakte din læge. ... Træk ned i det nederste øjenlåg med en ren finger, indtil der dannes en ... (inflammation) i næsen, udflåd fra næsens bihuler, diarré, mavesmerter, ...

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN ... - Vitabalans

Bivirkninger. 5. ... blodtrykssænkende virkning forstærkes ... Bisoprolol Vitabalans kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ipren 200 mg ...

Ipren er et smertestillende, feber- og betændelsesnedsættende lægemiddel, der tilhører gruppen af NSAID ... er overfølsom over for ibuprofen eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer. • tidligere har haft ... har ophobning af vand i kroppen ... medicin mod leddegigt, svær psoriasis eller kræft (methotrexat). • medicin mod ...

OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg ...

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil. 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol. Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage ...

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zymelin ...

Zymelin menthol blive forstærket. Hvis du ønsker yderligere oplysninger herom, så spørg lægen eller apoteket. Graviditet og amning. Hvis du er gravid eller ...

Indlægsseddel: Information til brugeren Femar® 2,5 mg ...

Hvad Femar er, og hvordan det virker ... Hvad Femar bruges til ... Springfinger, en tilstand, hvor en finger eller tommelfingeren låser sig fast ved bøjning og ...

Indlægsseddel: Information til brugeren Xolair® 150 mg ...

Xolair anvendes til behandling af: - allergisk astma. - kronisk spontan nældefeber (urticaria) (CSU). Allergisk astma. Dette lægemiddel anvendes til at forebygge ...

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zyx mint 3 mg ...

Tag altid Zyx nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen eller apotekspersonalet har givet dig. - Gem indlægssedlen.

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nicorette ...

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede). • Hikke (dette er særligt udbredt). • Hovedpine, kvalme. • Irritation i halsen.

1 Indlægsseddel: Information til brugeren Gangiden 13,125 g 351 ...

Gangiden 13,125 g 351 mg 179 mg 47 mg pulver til oral opløsning macrogol 3350 / natriumchlorid / natriumhydrogencarbonat / kaliumchlorid. Læs denne ...

Indlægsseddel: Information til brugeren Leponex®, 25 mg og 100 ...

fordele og mulige risici af at tage medicinen under graviditet med dig. Kontakt straks din læge, hvis du bliver gravid, mens du er i behandling med Leponex.

1 Indlægsseddel: Information til brugeren Opatanol® 1 mg/ml ...

Opatanol® 1 mg/ml øjendråber, opløsning olopatadin. Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder ...

Indlægsseddel: Information til brugeren Tramadol Vitabalans ...

hvis du er påvirket af alkohol eller sløvende medicin, dvs. sovepiller, anden ... Kontakt lægen, apoteket eller sundhedspersonalet, før du bruger Tramadol ...

Indlægsseddel Information til brugeren Zovir® 5 %, creme, 2g ...

Du må ikke bruge Zovir creme på slimhinder (f.eks. i munden eller øjnene). Du bør især ... Akut overfølsomhedsreaktion (hævelse af tunge, læber og/eller ansigt).

Indlægsseddel: Information til brugeren Citalopram Vitabalans 20 ...

som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk. Oversigt over indlægssedlen. 1. Virkning og anvendelse.

Indlægsseddel: Information til brugeren Imigran Sprint 50 mg og 100 ...

kroppen, eller følelsesforstyrrelser, herunder følelsesløshed og fornemmelse af varme eller kulde (kan være intens, men sædvanligvis forbigående). - følelse af ...

Indlægsseddel: Information til brugeren Malonetta 150 mikrogram ...

Malonetta er en lavdosis p-pille af kombinationstypen, der indeholder små doser af to forskellige kvindelige hormoner, levonorgestrel (et gestagen) og ...

Indlægsseddel: Information til brugeren Remifemin® tabletter ...

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ... Remifemin® er et naturlægemiddel, som du kan tage for at lindre ...

Indlægsseddel: Information til brugeren Cetimax 10 mg ... - Vitabalans

Hos voksne og børn over 6 år er Cetimax beregnet til ... for brystet eller hvæsende vejrtrækning), pludseligt blodtryksfald med efterfølgende besvimelse eller.

Indlægsseddel: Information til brugeren Canesten Læs denne ...

Canesten vaginaltabletter 500 mg 1 % creme clotrimazol. Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den.

1 Indlægsseddel: Information til brugeren Echinaforce®, orale ...

Echinaforce® indeholder ekstrakt af rød solhat (purpur solhat). 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Echinaforce®. Lægen kan have foreskrevet anden ...

Indlægsseddel: Information til brugeren Nicotinell Mint 1 mg ...

Nicotinell Mint sugetabletter tilhører en gruppe af lægemidler, som bruges i forbindelse med rygeafvænning. Nicotinell Mint sugetabletter fås i to styrker (1 og 2 mg) ...

OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Zapp 500 mg ...

Sådan skal du tage Panodil Zapp. 4. Bivirkninger. 5. Opbevaring. 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger. 1. Virkning og anvendelse. Panodil Zapp ...