budgetforslag 2020-2023 - Silkeborg Kommune

Hermed foreligger Budget 2020 og budgetoverslag 2021-2023 for Silkeborg Kommune. ... Alle bybusser kører til Trafikterminalen for at få bedre forbindelser.

budgetforslag 2020-2023 - Silkeborg Kommune- Relaterede dokumenter

budgetforslag 2020-2023 - Silkeborg Kommune

Hermed foreligger Budget 2020 og budgetoverslag 2021-2023 for Silkeborg Kommune. ... Alle bybusser kører til Trafikterminalen for at få bedre forbindelser.

Budgetforslag 2020-2023 Anlægsønsker - Hillerød Kommune

50AØ2020-382 Etablering af kunstgræsbane i Skævinge . ... Denne omkostning skønnes erfaringsmæssigt til en netto-udgift på ca. 2,4 % af anlægssummerne.

Budgetforslag 2020-2023 Finansieringsforslag - Hillerød Kommune

Drift – netto ... (antal børn gange åbningstid divideret med belastningsgrad udløser ... Dragør. Egedal. Solrød. Kilde: VIVE nøgletal (Børn og unge med særlige ...

økonomiudvalgets budgetforslag 2020-2023 - Odense Kommune

4. okt 2019 ... Pladsanvisning/Foræl- drebetaling. 4.887 ... Pladsanvisning/Forældrebetaling ... Silkeborg og Nyborg er andre kommuner, der praktiserer det.

2019 2020 2021 2022 2023 Budgetforslag P2 - Næstved Kommune

Budgetoverslag. P2 (Budgetårets priser). 1 kr. Version 19A. 19A. 19A. 19A. 19A. Profitcenter. DKK. DKK. DKK. DKK. DKK. Plan og Erhvervsudvalget. Næstved ...

ØKONOMIUDVALGETS BUDGETFORSLAG 2020-2023 - Odense ...

9. okt 2019 ... som vil komme Odense Kommunes borgere til gode i de kommende år. ... Det er planlagt at etablere fælles Call Center på Grønløkkevej 28A med ... Den Jyske Opera: Det er Odense Symfoniorkester, der i samarbejde med ...

budgetforslag 2020-2023 økonomi- og ... - Politik i Herning

17. jun 2019 ... Challenge Herning – Triatlon, 0,3 mio. kr. vedr. ... A/S Herning-Hallen – Midler afsat i forbindelse med MCH´s Vision 2025, der bl.a. omfatter in-.

Budgetforslag 2018 - Silkeborg Kommune

Vium-Hvam Sognegård. -68. 0. 0. Silkeborg Kulturråd. 14. 14. 15. Grafisk Værksted, tilskud til husleje. 29. 28. 30. Tilskud til forsamlingshuse, vedligeholdelse.

budgetforslag 2019-2022 - Silkeborg Kommune

Aftale med Silkeborg Højskole om leje af timer i svømmehallen til offentlig svømning er ... Svømmehal, Themhallernes Svømmehal og Svømmecenter Nordvest.

Budgetforslag 2020 - Hedensted Kommune

25. sep 2019 ... pladsanvisningen forventes med opstart 1.1.2020. ... bank (Middelfart Sparekasse) placeres al overskudslikviditet i kapitalpleje hos Sparinvest, ...

Budgetforslag 2020 - Horsens Kommune

ledige i forhold til budget 2019 på 35,9 mio. kr. i faste priser. Stigningen ... Horsens, Aqua Forum, CASA Arena, 12 kommunale idrætshaller, 1 svømmesal.

Budgetforslag 2020 - Solrød Kommune

15. okt 2019 ... Trafiksikkerhed i Jersie Landsby, mere sikre rundkørsler og mere sikker skolevej i Havdrup. Solrød skal være et sikkert område at færdes i.

budgetforslag 2020 - Lyngby-Taarbæk Kommune

27. sep 2019 ... 6. september 2019 en aftale om kommunernes økonomi for 2020. Med ... mindre budgettildelinger til fx Rostadion og teater i Ulvedalene.

Budgetforslag 2019 (2020-2022) - Sorø Kommune

27. aug 2018 ... Holbæk og Slagelse kommuner har ligeledes i 2017 opbygget deres SSP af samme årsager. 2. ... Loppetorv/kræmmermarked på gadeareal.

Prioriteringskatalog til Budgetforslag 2019 (2020 ... - Sorø Kommune

60 52 Lukning af § 104 et uvisiteret tilbud Netværket i Dianalund ... Det foreslås, at kontoen reduceres med 50.000 kr. og at tanken om genbrug af inventar fra ...

nordjyllands trafikselskab budgetforslag 2020 - Thisted Kommune

NT får tilskud fra kommuner og Region Nordjylland til at udføre Flextrafik i form af kørsels- og administrationsbidrag. Se bilag F 2.0 og F 3.0. Kørselsbidrag.

§ 75 Strategisk plan 2020-2023 med ekonomiska ramar 2020-2023 ...

18 jun 2019 ... Det. Page 8. 2019‐05‐10. 2019/1276. 5 (5). Postadress. Telefon. E‐post. SE‐781 81 Borlänge. 0243‐740 00 (vxl) [email protected]

Årsbudsjett 2020 Økonomiplan 2020-2023 - Bodø kommune

1. nov 2019 ... God rekruttering og gjennomføring av lærlingeløftet. 9.1.4 Driftsbudsjett med endringer. I denne økonomiplanen er avdelingen er kompensert ...

Budgetaftale 2020-2023 for Assens Kommune - TV2 Fyn

12. okt 2019 ... 2023 svarende til målene i Assens Kommunes økonomiske politik. ... B-18 Prioritering af antallet af bib.afdel. og tværfunktionelle funk./opgaver.

Budgetaftale 2020-2023 - Guldborgsund Kommune

Sakskøbing og Nykøbing, som der prioriteres kommunale kr. til fra ... Krokodille Zoo med et rammebeløb i budgetperioden på op til sammenlagt 15 mio. kr.

Budgetaftale 2020-2023 - Hørsholm Kommune

21. okt 2019 ... Der er indgået en budgetaftale for budget 2020-2023 i Hørsholm Kommune mellem føl- ... Reduceret manuelt billetsalg i svømme-og skøjtehal.

Budget 2020-2023 - Viborg Kommune

Samlet likviditetsvirkning. 209,9. 92,2. 54,4. -35,6. 113,4. 87,6. -18,9. Likviditet (minus = kasseforbrug). Likvide aktiver primo. 256,4. 46,4. 46,4. -8,0. 27,6. -85,7.

Budget 2020-2023 - Roskilde Kommune

13. aug 2019 ... Ramsø Musikhus er nedlagt i 2019. Derved vil dette ikke have yderligere konsekvens. Page 3. Page 3 of 6. 2109.

Budget 2020-2023 - Frederikshavn Kommune

7. okt 2019 ... 3205520006. Køkken Sæby. 3.361. -3.412. -51. 3205530001. Dybvad Ældrecenter. 7.344. -51. 7.293. 3205530006. Servicearealer Dybvad.

Økonomiplan 2020-2023 - Nærøy kommune

26. nov 2019 ... Basestasjoner lakseveg Nord låneopptak. 2 400 000 ... Bredbånd. Velferdsteknologi. Digitalisering. Austafjord barnehage. Nærøysund Arena.

Budgetforlig 2020-2023 - Vejle Kommune

10. okt 2019 ... Lone Myrhøj. Venstre. Socialdemokraterne. Socialistisk Folkeparti. Kenneth Fredslund. Dan Arnløv Jørgensen. Torben Elsig-Pedersen.

Økonomiplan 2020-2023 - Ullensaker Kommune

5. nov 2019 ... Ved å bygge reserver i form av avsetninger til disposisjonsfond vil kommunen kunne være ... Det er også budsjettert med høye inntektskrav for kino og kulturhus, og man ... billetter til Ullensaker svømmehall. Således vurderes ...

Budgetforlig 2020-2023 - Fredensborg Kommune

at Fredensborg Kommune, som øvrige kommuner, også i 2020 vil blive holdt op ... Bib lio tek. 0. 100. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 100. Livsk v a lite. t i h v e rd a g e n.

budget 2020-2023 - Hørsholm Kommune

Undtaget herfor er køb og salg af jord og ejendomme. Her er ... Udvikling af salg af omr. ved Kokkedal Stationsområde øst/vest ... Leje af skøjter, voksen. 30. 30.

Investeringsoversigt 2020-2023 til ... - Herning Kommune

11 Idræt og Fritid. 29. 12 Folke- og ... medvirke til at skabe større tryghed for børn, der cykler eller går til skole ... mellem Hammerum og Ikast (kommunegrænsen).

BUDGETLÆGNING 2020-2023 Høringssvar - Dragør Kommune

16. sep 2019 ... Høringssvar fra CMU forvaltning, R-skema 24. 36 ... Fra: Dragoer - Officiel postkasse Dragør kommune ... Charlotte Saabye Sørensen. Formand ...

Takstkatalog budget 2020-2023 - Roskilde Kommune

Udgår. Lille stadeplads - klippekort til 6 gange. 470,00. Udgår. Lille stadeplads - pr. dag. 125,00. Udgår. Stændertorvet generelt. El pr. sæson. 910,00. 930,00.

Takstoversigt budget 2020-2023 - Egedal Kommune

1. jan 2019 ... Tillægsbillet gælder for ekstra serviceydelser eks. sauna og gus. 25. 25 ... 3 dage inden afleveringsfristen påmindelses SMS, børn og voksne.

Teknisk Budget 2020 - 2023 - Mariagerfjord Kommune

Budgettet er udarbejdet i faste priser uden realvækst, hvilket betyder, at løn- og ... Budgettet omfatter skadedyrsbekæmpelse, herunder bekæmpelse af rotter og ...

Budget 2020 (2021-2023) - Sorø Kommune

11. dec 2019 ... Dianalund, og der er afsat midler til at løfte oplevelsen af Sorø midtby som ... forhold til budget 2019 er rammen løftet med 2,2 mia. kr. plus 0,5 mia. kr. vedr. ... for planlægning og håndtering af affald fra erhvervslivet og private.

Dagtilbudsanalyse I – budget 2020-2023 - Greve Kommune

6. aug 2019 ... Gribskov. Ingen lukkeuger i sommerferien. Høje-Taastrup ... I Greve Kommune modtager Pladsanvisningen forældrenes ansøgninger til både ...