Biogas til buskørsel i Region Midtjylland - PlanEnergi

20. nov 2015 ... regionen til bybusser, renovation og biler i den kommunale flåde. ... rentable i forbindelse med Randers, Aarhus, Silkeborg, Viborg, Skive, Her-.

Biogas til buskørsel i Region Midtjylland - PlanEnergi- Relaterede dokumenter

Biogas til buskørsel i Region Midtjylland - PlanEnergi

20. nov 2015 ... regionen til bybusser, renovation og biler i den kommunale flåde. ... rentable i forbindelse med Randers, Aarhus, Silkeborg, Viborg, Skive, Her-.

Biogas til buskørsel i Region Midtjylland - inbiom

20. nov 2015 ... Midtjylland for bybusser er således 9.400.000 Nm3 CNG/år, ... Holstebro og Herning, bybusser i Randers samt renovationsbiler i Viborg med ...

biogasperspektivplan for region midtjylland - PlanEnergi

Lemvig, Struer og Holstebro kommuner er slået sammen på figuren, da særligt Måbjerg. BioEnergy henter husdyrgødning i nabokommunerne. Det ses af figuren ...

biogas til transport - PlanEnergi

Samsø fossilfri ø - Gas til færge og vejtransport ... for forbrugerne, da prisen ved standeren vil være justeret efter den faktiske brændværdi af gas- ... taget udgangspunkt i forbrugsdata for LNG færgen Prinsesse Isabella på ruten Hou-Sælvig.

Status på Infrastruktur i Region Midtjylland, Region Midtjylland og de ...

Sværgodstransport. Modulvogntog............................................................................................................ 65. Vindmølletransporter .

Region Midtjylland Budgetforslaget for Region Midtjylland i 2020 er ...

278,6 mio. kr. for bus og 116,2 mio. kr. for Letbanen. ... Budget 2020 til drift af bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter ... Aarhus-Djurs Sommerland.

Behovet for velfærdsuddannede i Midtjylland - Region Midtjylland

21. nov 2018 ... Midtjylland og Region Midtjylland bedt COWI om at gennemføre en analyse af ... beskæftigelse eller ledige, dvs. i arbejdsstyrken, og som er mellem 16 og ... For hver faggruppe er der således taget stilling til, om de enkelte ...

Statsforvaltningen Midtjylland, Tilsynet St ... - Region Midtjylland

11. maj 2011 ... 6950 Ringkøbing [email protected] UDKAST. Vedrørende henvendelse om regionsrådsformand Bent Hansen.

Ansøgning fra Væksthus Midtjylland - Region Midtjylland

styrelsen og Eksportrådet/Udenrigsministeriet. Væksthus Midtjylland har ca. 60 medarbejdere på kontorer i. INCUBA/Aarhus og i INNOVATORIUM/Herning.

Region Nordjylland Region Midtjylland Region ... - MedCom

[email protected] Sundhedsdirektør Jens Elkjær, 76631340, [email protected] Koncerndirektør Lars Onsberg Henriksen,. 57875030, [email protected]

Væksthus Midtjylland - Region Midtjylland

11. dec 2007 ... I dette notat beskrives kort Væksthus Midtjyllands etablering, finan- siering, organisering og opgaver. Herunder Væksthusets rolle i de re-.

Banetrafik i Midtjylland - Region Midtjylland

14. dec 2012 ... minutter hhv. på kort sigt (røde søjler) og på lang sigt (grønne søjler). Rejsetider på ... omkring Herning-Ikast og Holstebro-Struer, og i mindre grad til Skjern og Ringkøbing. Byer der ... en på forhånd købt billet via billetsalg, kio.

Lægevagten i Region Midtjylland 7011 3131 - Psykiatrien i Region ...

Norddjurs. Syddjurs. Samsø. Århus. Skanderborg. Horsens. Hedensted. Odder. Silkeborg. Ikast. Brande. Herning. Ringkøbing-Skjern. Holstebro. Lemvig. Struer.

Region Midtjylland Region Midtjyllands budget i 2019 er ... - Midttrafik

1. apr 2019 ... kr., hvor budgettet for Siddende patientbefordring udgør 149,4 mio. kr. og budgettet for Regional udvikling udgør 388,6 mio. kr. Region ...

1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark

13. jan 2012 ... En lille del af kørselsopgaverne vil foregå udenfor Region Midtjylland og Region Syddanmark. Indenfor den siddende patientbefordring, kan der ...

Alkoholisk leversygdom i Region Midtjylland og Region Nordjylland ...

Alkoholisk leversygdom omfatter tre sygdomme: alkoholisk steato- se (fedtlever) ... Figur 16: Incidensrate af levercirrose—på alkoholisk eller andet grundlag—.

1. Udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region ... - Fynbus

222. Droskeselskabet Odense Taxa a.m.b.a.. Tømmergården. 4. 5600. Faaborg ... 350. 350. 50. 350. 350. 568. Morten's Busser. Århusvej. 7. 8840. Rødkærsbro.

1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region ... - Midttrafik

13. jan 2012 ... Hver enkelt vogn vil få tilknyttet ét telefonnummer i Planetsystemet. ... Vejle: Nummer 46. Vejle Sygehus,. 7100 Vejle. 5. 07 – 17. 06 – 18.

Region Nordjylland Lægevagten: 70 150 300 Region Midtjylland ...

Region Midtjylland. Lægevagten: 70 11 31 31. Region Syddanmark. Lægevagten: 70 11 07 07. Region Hovedstaden. Akuttelefon: 1813. Region Sjælland.

Forbrugsovervågning Region Midt - Region Midtjylland

1. nov 2013 ... (bl.a. smerteplaster) ... Gigt: Der har været et stort fokus på patientsikkerheden ved anvendelse af ... Midler mod diare og tarminflammation/-.

Tim - Region Midtjylland

20. mar 2018 ... fodbold, håndbold, badminton og skydning - og nye tiltag som er ... I 2014 indgik Ringkøbing-Skjern Kommune en aftale med RAH EnergiMidt ...

far - Region Midtjylland

1. apr 2015 ... Orloven er betinget af, at arbejdsgiver får refusion. Far holder forældreorlov fra: Dato til og med: Dato. Antal uger. Barselsorlov uden løn.

Region Midtjylland

De tand-, mund- og kæbeproblemer, der kan optræde hos patienter med sjældne sygdomme er typisk: • afvigelser i tændernes antal, størrelse, form og farve.

STX - Region Midtjylland

Erik Olesen, rektor, Silkeborg Gymnasium, [email protected] ... Tabel 1 : Oversigt over optaget af STX elever på de enkelte gymnasier i Region Midtjylland i ...

Det er dit - Region Midtjylland

kugledyne ud fra den enkelte brugers behov for sanse- stimulering. De løse kugleposer og betræk kan vaskes i almindelig vaskemaskine. Protac Kugledynen™ ...

PCI - Region Midtjylland

ring af PCI-enheden på Aarhus Universitetshospital Skejby. ... center iHerning for at sikre at patienter behandles indenfor 60 minutter efter First Medical ... (9) Pinto DS, Frederick PD, Chakrabarti AK, Kirtane AJ, Ullman E, Dejam A, Miller DP, ...

Sonderborg: New biogas buses and biogas filling ... - SmartEnCity

biogas (replacing diesel buses) were implemented, an improved digital service (mobile app, bus ... Buses are operated by Umove on behalf of the municipality.

Palliationsplan II - Region Midtjylland

Indskrevne fordelt på bopælskommune pr. hospice. ... af hospicerne i Hvide Sande, Skive eller Rønde eller at etablere hospice i Kjellerup, som foreslået.

det er sommer - Region Midtjylland

23. apr 2012 ... Midtjysk modemekka side 4 ... Århus. Regionspsykiatrien Horsens. ARRANGEMENTER OM ... Region Midtjylland til Danmarks modemekka.

Folkeuniversitetet - Region Midtjylland

deres fag. 27/10: Europas historie. Lektor. Ebbe Juul-Heider. 03/11: Idéhistorie. Lektor Mikkel. Thorup, Aarhus Universitet. 10/11: Danmarks historie. Lektor.

projektbeskrivelse - Region Midtjylland

med Poul Henning Bartholin, Domprovst v. Aarhus Domkirke om ” Befri. Gudstjenesten, et debatskabende samarbejd”. • Sara Topsøe-Jensen, leder af Teatret ...

Sikkerhedshåndbog - Region Midtjylland

Page 1. Region Midtjylland. Miljø. Sikkerhedshåndbog. Miljø. Region Midtjylland. Page 2. 2. Indholdsfortegnelse. Forord .

Region Midtjylland Referat

19. aug 2019 ... http://intranet.rm.dk/organisation/oversigt-over-udvalg/klinikforum/dagsordener-og- ... vederlagsfri medicin via en pakkeboks. Denne løsning ...

Akutaftalen - Region Midtjylland

det gjaldt for 9,5 % af patienterne efter akutaftalen (Tabel 15). Andelen af patienter med en ... infektionstal målt på en blodprøve). Det kan være meget relevant ...

Lemvigbanen - Region Midtjylland

15. aug 2017 ... Lemvig Kommune er positiv overfor, at Regionen overtager ansvaret for togdriften på strækningen ... Turen Lemvig-Holstebro tager således 49 min. i bus med linje. 24, mens togturen uden skift vil tage ca. 48 min. Anbefalinger.

Neurokirurgi - Region Midtjylland

Hydrocephalus hos voksne kan ligeledes være medfødt, men skyldes oftere erhver- vede (tumorer) eller senfølger efter neurotraumer/blødninger. ( ...