Budget 2020 for Horsens Kommune (pdf)

For bybusser nedlægges afgange på rute 12, hvilket giver en besparelse på 0,1 mio. kr. Derud- over er der ... Horsens-Brædstrup-Silkeborg. 2.188. 1.401.212.

Budget 2020 for Horsens Kommune (pdf)- Relaterede dokumenter

Budget 2020 - Horsens Kommune

I 2022-2024 afsættes der 32,5 mio. kr. til at etablere en ny genbrugsplads i ... (Snaptun) – Juelsminde) efter Regionen har indført besparelser på denne rute.

Budget 2020 for Horsens Kommune (pdf)

For bybusser nedlægges afgange på rute 12, hvilket giver en besparelse på 0,1 mio. kr. Derud- over er der ... Horsens-Brædstrup-Silkeborg. 2.188. 1.401.212.

Anlægsbemærkninger til budget 2020 (pdf) - Horsens Kommune

Ifølge områdefornyelsesprogrammet skal alle anlægsprojekter vedrørende ... udvidelse af krydset Høegh-Guldbergs Gade og Ove Jensens Alle. Ringvej Syd.

Budget 2017 - Horsens Kommune

27. sep 2016 ... Samtidig er forligspartierne enige om, at International Festival fremover ... Europæisk Middelalder Festival ... 10-turskort motorcykel/knallert .

Budget 2016 - Horsens Kommune

vores midtby fremstår til hverdag og efter fest. ... afholdelse af Europæisk Middelalder Festival, Holmboe i Horsens, Horsens ... 10-turskort motorcykel/knallert .

Takster til budget 98 - Horsens Kommune

Alle beløb er i årets priser, pr. år, excl. moms, hvis ikke andet er nævnt. Budget 2018 ... Forum Horsens. Udlejning af ... Entrépriser i Aqua Forum: Børn 0 til 2 år .

budget 2018 - Horsens Kommune

28. nov 2017 ... skyldes, at der i budget 2017 var afsat 25 mio. kr. i reserve til imødegåelse af eventuelle økonomiske ... Europæisk Middelalder Festival.

Budget 2014 - Horsens Kommune

faciliteter ved Torsted Hallen. Etableringen af dette nye idrætscentrum i Torsted udbydes som et ... Tillægspakke, toiletartikler, frisør og fodpleje, månedlig .

Budget 2019 - Horsens Kommune

I forbindelse med udvikling af den tidligere Kvickly grund sker der en forlægning af Niels. Gyldings Gade. Projektet startede i 2017. Der er samlet afsat 41 mio. kr.

Budget 2019 præsentation v2.3 (pdf) - Horsens Kommune

7.3 Middelalderfestival. 2.254. ... Der ydes aktivitetstilskud til 160 folkeoplysende foreninger (2017) i Horsens ... indtægter fra fonde i 2017 er oplistet nedenfor.

Budget 2019 2. behandling - Horsens Kommune

regnskaber, så det fremgår tydeligt hvor store udestående Midttrafik har på ... områder til en ensrettet pris på 25,50 kr. pr. tur, da tidsforbruget i forbindelse med ...

TAKSTBLAD 2020 Horsens Vand A/S - Horsens Kommune

11. nov 2019 ... Samn Forsyning står for drift og administration af spildevandet i. Horsens og Odder Kommune samt for drikkevandet i en stor del af Horsens ...

ærø kommune budget 2020

3. dec 2019 ... for Ærøfærgerne efter forbrug minus ventesal og minus spuling af ... er afsat på baggrund af den på budgetteringstidspunktet kendte fartplan og ...

budget 2020 - Jammerbugt Kommune

Thorup-Klim Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 6. ... haller, en svømmehal, en gymnastiksal, en aktivitetssal og et motionscenter.

Budget 2020 - Kolding Kommune

De 3 nuværende leverandører er: Svane Pleje, Kære Pleje og Attendo. 1. februar 2020 kan modtagere af hjem- mehjælp vælge mellem 2 leverandører eller ...

Budget 2020 - Kerteminde Kommune

26. sep 2019 ... vis Munkebo, Kerteminde og Langeskov samt svømmehal i Munkebo. Budgettet ... Tandplejen, omsorgstandpleje (tandlæge). 197. 197. 197.

budget 2020 - Struer Kommune

30. okt 2019 ... De specielle bemærkninger til Budget 2020 kan ses på Struer. Kommunes ... Fønixgården - 24 boliger ... Marilyn Anne, Struers andel.

Budget 2020 - Hjørring Kommune

9800 Hjørring. 45 38412828 [email protected] www.hjvand.dk. 1 Indledning. Hjørring Vandselskab A/S er organiseret efter ”Lov om vandsektorens organisering ...

Budget 2020 - Billund Kommune

1. jan 2020 ... budgetpenge til det nye ungecenter i Grindsted med 4,7 mio. kr. i 2020 og 3 mio. kr. i 2021. Ungecentret ... Rutebilstation - stadeafgift: Fjernruter.

budget 2020 - Lemvig Kommune

31. dec 2019 ... Af det samlede budget er 252.000 kr. afsat til tilskud til Klinkby og Tangsø. Ungdomsklubber. Der er i forbindelse med budgetvedtagelsen for ...

Budget 2020-23 Dragør Kommune

nævner i flæng: kanalstrategi og nye åbningstider på rådhuset, forsøg med ... har kommunen mulighed for at optage lån til finansiering af netto-likviditetstabet.

Budget 2020 - Frederiksberg Kommune

Feriefonden. U. -13. -6. -10. -10. -10. I. -62. -62. -62 ... 26.000. Bø rn eud v alget. U. 6.000. 1.500. 1.000. 1.000. I. 0. 0. 0. 0. Investeringsoversigt. 122. Budget 2020 ...

Budget 2020 - Skive Kommune

1. jan 2013 ... 1.9 Den økonomiske politik i Skive Kommune 2020 – 2023. 23 ... til Skive Kommune via de kommunale udligningsordninger. ... 001 LOF-Skive.

budget 2020 - Syddjurs Kommune

26. sep 2019 ... Skoleområdet: Tilskud til specialefterskole. -400 ... udover Karpenhøjs arbejde med Bålfestivalen drejer det sig f.eks. om Fregatten Jylland.

Budget 2020 - Aabenraa Kommune

Til fremme af iværksætteri er der etableret en Udviklingspark i Aabenraa Kommune med et dynamisk ... transportformer sammen (bus, tog, bil og cykel). Busdrift.

Budget 2020 - Hedensted Kommune

30. okt 2019 ... Lægekørsel. Budgettet omfatter også pensionisters ... med SIM/skole, altså både skole- og folkebibliotek). Desuden er der en samarbejdsaftale ...

Budget 2020 for Jammerbugt Kommune 21-10-20

SF fremlægger her vores bud på udviklingen af Jammerbugt kommune de kommende år. Budgettet er udtryk ... Der vil blive taget stilling til de nødvendige ... Der investeres i voksenlærlingeområdet med henblik på at få flere jobparate ledige i.

budget 2020 - Lolland Kommune

Foto: Sommeraften ved Maribosøerne - Kim Schou, Nakskov Fotogruppe. Forord. 3 ... ARC Lolland er flyttet til Møllecentret i Nakskov, hvilket giver mulig-.

Budget 2020-23 - Favrskov Kommune

31. dec 2019 ... tilbygningen skal tage hensyn til, at biografen i Hadsten på et senere ... Der er i 2020 bevilget 77.000 kr. årligt som tilskud til Modelbane Europa ...

Budget 2020 - Silkeborg Kommune

1. jan 2020 ... 1.392,2. Anslået pris-og lønstigninger i overslagsårene. 135,7. 273,7. 416,4 ... Bevillingen dækker også udgifter til bus-it og øvrige udgifter.

Budget 2020 - Rebild Kommune

1. jan 2020 ... Byggemodning i Sørup og Haverslev ... Kultur og fritid vil også i 2020 støtte og sætte ... Rebild Kommune yder forskellige tilskud til land-.

Budget 2020 - Svendborg Kommune

beskrivelse. Bokseklubben Rollo er en god solid forening, der snart kan fejre 100 års jubilæum. Rollo oplever stor medlemsfremgang, og klubben har stor.

Budget 2020 - Aalborg Kommune

22. okt 2019 ... Skaterbanen ved Th. Sauers Plads nedlægges mhp. etablering af parkeringspladser. Placeringsmuligheder for en ny skaterbane afdækkes i ...

Budget 2017-2020 - Holbæk Kommune

Børnehus Svinninge. 0,0 ... Daginstitutioner: 6 huse fordelt på Svinninge, Gislinge, Tuse, Tuse Næs og Hagested (0-2 år: 108 ... Øget brug af produktionsskole.

og besparelsesforslag til Budget 2020 - Furesø Kommune

dobbelt så højt som landsgennemsnittet (652 kr. ift. 356 kr. pr. ... rydning i en meters bredde af adgang til affaldsstativ. • eventuel ... af, hvilke udgifter i Lillevangs Køkken, som vil bortfalde, hvis køkkenet ikke fremadrettet leverer mad- service til ...

Aftale om budget 2020 - Ballerup Kommune

4. nov 2019 ... Lettere indgang for de frivillige foreninger til Ballerup Kommune ................ 9. 1.7. ... tion, også uden for Ballerup Centrets åbningstider, ønsker parterne belyst forskel- ... STU/FGU/Next/tilbud efter LAB-loven. -542. -1.300. -1.300.