registrant - Odder Kommune

Y markant horisontalt facadeelement. Y Tildakket port i hojre side. Y Niveaufri adgang til butik. Y Diskret skiltning. KOP OG KANDE. Holsteinsgad. Rosensgade.

registrant - Odder Kommune- Relaterede dokumenter

registrant - Odder Kommune

Y markant horisontalt facadeelement. Y Tildakket port i hojre side. Y Niveaufri adgang til butik. Y Diskret skiltning. KOP OG KANDE. Holsteinsgad. Rosensgade.

Regulativ for pladser, gade og vej i Odder bymidte - Odder Kommune

Regulativet afløser de nævnte regulativer, der indtil oktober 2014 har reguleret indretningen og brugen af centrum af Odder midtby. Se figuren nedenfor. gågade.

Flyt til Odder Strategi og plan - Odder Kommune

27. nov 2014 ... Emne: Markedsføringsstrategi og -plan for Odder Kommune ... mappe (zip-fil) med det eksisterende præsentationsmaterialer fra de relevante ...

Vedtægter for Odder Kulturforening - Odder Kommune

Foreningens navn er Odder Kulturforening. Foreningens hjemsted er Odder Kommune. § 2. Formål / opgaver. Foreningens formål er at samle og samarbejde med ...

parkeringsstrategi for odder bymidte - Odder Kommune

18. dec 2019 ... Dette er udført i uge 26 (24. til 30. juni) på 9 lokaliteter og der er suppleret med to ... bymiljøer og tilbud i byen, hvis Odder skal leve op til betegnelsen "en rigtig ... "Spektrum" og "LIDL, Stark, Fakta og Outlet". Belægningsgrader.

Til Odder Kommune - Danmarks Naturfredningsforening Odder

KONKRETE INDSATSOMRÅDER. Kort over kommunal jord. Odder Kommune ejer ganske meget jord, deriblandt også skov og smålunde. For os borgere kan ...

Bycoaching Odder bymidte - Odder Kommune

12 Bycoacher til Bycoaching i Odder. ... Stærk sammenhæng mellem Kvickly og bymidten gennem et ... mellem kommunale tilbud og græsrødder / små start ups.

Styrelsesvedtægter for daginstitutioner i Odder by - Odder Kommune

727-2016-176794 side 1. Styrelsesvedtægter for daginstitutioner i. Odder by ... modtage en særlig gruppe børn med fysiske og/eller psykiske handicap samt skov- og bus- ... de fire landsbyordninger i Hou, Saksild, Gylling og Hundslund.

ANSØGNING_Byudviklingsstrategi for Odder ... - Odder Kommune

1. apr 2018 ... strategi skabe ny viden og blive et stærkt eksempel for andre byer. MARKED. Det er målet med byudviklingsstrategien og udviklingsarbejdets ...

odder kommune - AWS

Indbyggertal: Største by: Kulturmiljøer: Midtjylland. 727. 22.675 (2019). Odder (12.237 indbyggere i 2019). I Odder Kommune er der på besigtigelsestidspunktet ...

ODDER KOMMUNE

I Gylling kommer andels- tiden tydeligt til udtryk i Hovedgaden og Køb- magergade, hvor man i den tætte bebyggelse både finder forsamlingshus, sparekasse og.

Mad - Odder Kommune

den til sukker er sodavand og saftevand (42%), mens 40% kommer fra kage, is og ... hakket tørret abrikos, tranebær, rosiner eller lign. • Lav en pålægsmand af ...

Høghus 117 - Odder Kommune

FRANCK. GEOTEKNIK. J15.0785 – Høghus 117, Odder. Side 3. Da der vil blive tale om fundering i fedt ler, anbefales det her, at funderingsdybden øges til 1,2 m ...

Seniorpolitik - Odder Kommune

Seniorpolitikken giver medarbejdere, der er fyldt 58 år og som i øvrigt opfylder nedenstående ... I de enkelte overenskomster er der indført et antal seniordage.

HOV HAVN - Odder Kommune

Tekst og situationsplan tilrettet efter Byrådets beslutning den 16. juni 2014. HELHEDSPLAN FOR HOV HAVN. Odder Kommune. Plan. Rådhusgade 3.

Odder Kommune - Star

en klar plan for, hvordan den syge kan vende tilbage til job på fuld tid. Stressvejlederen har fokus på en lø- bende progression hen mod fuld raskmelding, som er.

Rygestop - Odder Kommune

kursus. Udarbejdet juni 2017 af. Marie Sass Nielsen, Inge Merete Hansen, Grethe Enggård ... Rygestopkurserne koster ikke noget. Sted. Kurserne foregår på.

Untitled - Odder Kommune

17. aug 2017 ... FORENINGEN Odder By- og Landdistriktsudvikling ønsker at etablere et værdiskabende ... Ejer: Kaj Koustrup, Odder Autodele. Størrelse: Ca.

40 kulturmiljøer i Odder Kommune

Slippen - Rosensgade fra Møllevej mod vest og Hotel Phønix*. 35. Odder ... Beboerne fik fri bolig med brændsel, vask samt kost og fri læge, medicin, pleje og ...

Budgetbemærkninger - Odder Kommune

Budgettet dækker udgifter til løn til handicaphjælpere, tilskud til medicin, samt tilskud til transport til diverse ... tandbehandling o.l.. Hjælp til ... førtidspensionist kan også selv ansøge om, at førtidspensionen gøres ”hvilende”. Forventede ...

Restaurationsplan for Odder Kommune

6. maj 2019 ... Hvis der ønskes tilladelse til udeservering fra en restaurant, skal der indgives en særskilt ansøgning til Odder Kommune herom. Hvis ...

baggrundsnotat for - Odder Kommune

Hou Nord : Spøtrup. Strandvej. Spøttrup Strandvej v.41. 1674 VA38U. HU00U. 8,4. Vennelundsvej : 2 X. Stampemøllen. Stampmøllevej v.57. 3500 VE029U ?

Købsaftale - Odder Kommune

21. aug 2018 ... Tlf. 86542666 · [email protected] Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sagsnr.: 15987. Beliggende: Sct. Maries Vænge 8300 Odder.

Smedegade 80 - Odder Kommune

Horsens, den 11. december 2018. Rekvirent: Odder Kommune. Rådhusgade ... Områdeklassificering, webkort Danmarks Miljøportal. 2. Analyseresultater, VBM ...

odder kommune - Præstelunden

Lokalplan for et område til boligformål ved Randlevvej i Odder by ... mod egne paraboler, med mindre Odder Antenneforening ikke kan levere den ønskede ...

detailhandelsundersøgelse - Odder Kommune

Jysk, Skousen og THansen som pejlemærker – både på grund af at butikkerne i ... Events: Træk folk til byen med en event/rabat – fx som vinfesten – og/eller ...

Idé-katalog - Odder Kommune

Projekt 1.5 - Naturlaug omkring Norsminde Fjord . ... naturindholdet i området omkring Norsminde og Kysing Strand. Figur 15: Kysing Strand og ejerforhold.

Lokalplan 8006 - Odder Kommune

fritliggende parcelhuse, i Hundslund by. Området vejbetjenes fra Torupvej. Der er stiforbindelse til Torupvej og Hundslund by med skole, institutioner, brugs, kro ...

Budget 2017 - Odder Kommune

12 Effektiviseringsgevinst ved nyt IT-system hos BFC (DUBU) ... Det er tillige besluttet, at BFC skal igangsætte ... Knallert, enkelt, kun for fastboende på Tunø.

Budget 2018 - Odder Kommune

Det er tillige besluttet, at BFC skal igangsætte en målrettet ... Der er tilført 200.000 kr. til BFC fra 2016. ... Knallert, enkelt, kun for fastboende på Tunø. *52,00.

1. Omstilling af specialundervisningsområdet ... - Odder Kommune

Elever indskrevet i Skov- bakkeskolens specialklasser inden 01.09. har mulighed for at færdiggø- re deres skolegang på Skovbakkeskolen. Eleverne med ...

Skolernes kvalitetsrapport - Odder Kommune

Figur 6: Karaktergennemsnit i matematik pr. skole, 9. klasse, Odder 2014/2015 ... skolen, Saksild Skole og Børnehus samt Parkvejens Skole er uændret.

Kommunale takster - Odder Kommune

Håndteringsafgift af ikke pallegods. *100. *67. Håndteringsafgift af tung gods pr. ... af kørekort til lille lastbil, lastbil, lille bus med/uden stor påhængskøretøj for.

Korsetter og lændebælter - Odder Kommune

trochanterbælte, rygbælte, støttekorset, til borgere som får genoptræningsplan til almindelig ambulant træning eller egen træning. Hvem kan modtage ydelsen?

Elevcentrerede læringsmiljøer - Odder Kommune

hypotisere, kritisere, eksperimentere bedømme, teste, fortolke, argumentere. Skabe. Designe, konstruere, planlægge, producere, opfinde, udforme, innovere,.

Referat Fællesrådsmøde - Odder Kommune

5. dec 2019 ... Rotary sponsorerede med. 10.000, Kvickly Odder med 8.000 og ca. 4.000 kr fra ... efterfølgende julefrokost. • Evt. • Demensuger afholdes uge 3 ...