Indholdsplan MIDTJYSK EFTERSKOLE

Eleverne afslutter året på MIDTJYSK EFTERSKOLE gennem aktiviteter på såvel teams, i kontaktgrupper samt i det store forpligtende fællesskab. For at få ...

Indholdsplan MIDTJYSK EFTERSKOLE- Relaterede dokumenter

Indholdsplan MIDTJYSK EFTERSKOLE

Eleverne afslutter året på MIDTJYSK EFTERSKOLE gennem aktiviteter på såvel teams, i kontaktgrupper samt i det store forpligtende fællesskab. For at få ...

selvevaluering - Midtjysk Efterskole

Tidligere kultur- og kirkeminister Bertel Haardes proces mod en dansk værdikanon via et antal udvalgte ”kuratorer” samt efterfølgende afstemning på nettet ...

Indholdsplan 19-20 - Ryå Efterskole

”De 5 værdier” med forståelser på Ryå Efterskole. Vi lægger vægt på tryghed og trivsel: - Den enkelte elev er glad for at gå på skolen. - Forældrene er glade for ...

til dig, som skal starte på midtjysk efterskole. men også lidt til dine ...

A-Z ligger på skolens hjemmeside og Forældreintra som PDF så I altid ... arrangerer i samarbejde med det lokale foredragsudvalg i Ejstrupholm. ... skole. Lærerne kan bruge rigtig meget tid for at få en elev til at blive på skolen, men uden ...

Indholdsplan Frydensberg Efterskole

Desuden​​vil​​der​​året​​igennem​​blive​​arbejdet​​med​​modtagerrettet​​kommunikation,​​ligesom sprog-læsetests​​og​​grammatiske​​ ...

Indholdsplan - Bjergsnæs Efterskole

I undervisningen arbejdes der som udgangspunkt på engelsk både mundtligt som ... synges endvidere fødselsdagssang for den/de elever, der har fødselsdag.

Indholdsplan for Ryslinge Efterskole

21. jun 2019 ... Efterskolen skal styrke elevernes fortsatte dannelse og uddannelse, så de kan indgå i det demokratiske samfund på kvalificeret vis. Efterskolens ...

Indholdsplan - Viby Efterskole

... rammer for samvær er udgangspunktet for at skabe fællesskab og livsglæde. 1.2. ... Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne udvikler sproglige,.

Indholdsplan for Waldemarsbo Efterskole

Hos os bidrager vi til elevernes lyst til læring, lyst til livet, livsglæde ... mål med Fælles Mål. Ét basisfag i henholdsvis dansk, matematik og engelsk arbejder på ...

Indholdsplan Aalborg Efterskole

8. okt 2017 ... Visionen skal ses i lyset af at de ”Karismatiske efterskoler” i Danmark er ... Aalborg Efterskole er i høj grad præget af vision om en fri kristen.

Indholdsplan - Sydvestjyllands Efterskole

klasse, prøvefri 10. årgang og Erhvervsklassen. Elevoptagelse. Der er adgang for alle elever på Sydvestjyllands Efterskole. Skolen har pt. plads til 133 ...

indholdsplan - Brøruphus Efterskole

Indholdsplan, Brøruphus Efterskole. Skoleåret 2019-20. Side 1. INDHOLDSPLAN. SKOLEÅRET 2019-20. “Jeg tror på at intet i verden er afgjort. At alting fra ...

Indholdsplan - Rebild Efterskole

sammen med ROLD SKOV MTB, der er en lokal Mountainbikeklub, med en meget stor ungdomsafdeling. I undervisningen på Mountainbikelinjen fokuseres der ...

indholdsplan 16-17 - Dybbøl Efterskole

Sprog, litteratur og kommunikation. Undervisningen skal ... Formål for faget dansk FS10 (JC). Formålet med ... Modtagerrettet kommunikation. 5. Mundtlig dansk ...

INDHOLDSPLAN MIDTFYNS EFTERSKOLE 18/19

Mobilregler på Midtfyns Efterskole: ... På Midtfyns Efterskole kan man møde nye interesser ... forudindtagelser gennem dilemmaer, rollespil og øvelser. Årsplan ...

Indholdsplan Ingstrup Efterskole

Der tages udgangspunkt i undervisnings- ministeriets mål for folkeskolen og prøvevejledning. ... historie og kristendom. Denne mulighed har vi som en del af de ...

Indholdsplan 2019-20 - Løgumkloster Efterskole

Indholdsplan 2019/20 – Løgumkloster Efterskole. 2. Indhold. Indledning ... Skolen har valgt ikke at føre eleverne op til prøve efter 9. klasse, da faget ” kristendom.

Indholdsplan 2018-19 - Han Herred Efterskole

5. sep 2018 ... Aggersundvej 237 • 9690 Fjerritslev • Tlf. 9821 1775 • Fax 9821 2875 www.hhe.dk • [email protected] VÆRDIGRUNDLAG: Han Herred Efterskole ...

Indholdsplan 2018-19 - Elbæk Efterskole

Elbæk Efterskole er en boglig skole, hvor undervisningen i alle fag sigter ... hensigtsmæssig adfærd på Elbæk Efterskole ... 15 On Musikfestival Bråskov. 15 Lo.

Indholdsplan for Rejsby Europæiske Efterskole

17. jun 2019 ... INKLUSIONSTILBUD I MATEMATIK I SKOLEÅRET 19/20 . ... Desuden tilbydes folkeskolens 10. klasseprøver (FP10) i både dansk, engelsk og matematik. HVERDAGEN ... The United States Presidential Election 2016 ... I november-december har vi også de første, individuelle samtaler med eleverne.

Indholdsplan 2019/20 - Baunehøj Efterskole

7.11 Fælles Forandring – Efterskolernes Verdensmålsfestival . ... Indhold. Højskolesangbogen, De Danske Gymnastik- og Ungdomsforeningers Sangbog m.v..

Indholdsplan 2019-20 - Faaborgegnens Efterskole

6. jun 2019 ... Skolens elever. På Faaborgegnens Efterskole er der 126 elever – 63 drenge og 63 piger – i 9. og 10. klasse. Eleverne udgør ...

indholdsplan 2018/19 - Risskov Efterskole

Skolens beliggenhed nær skov, strand og Aarhus by udnyttes ved aktiviteter i samværet såvel som i undervisningen. Risskov Efterskole er en moderne efterskole i ...

Indholdsplan Horne Efterskole 2017-18

7. 5. De 4 årstider på Horne. 9. 6. Det hele starter i familien. 10. 7. Gangtrivsel. 10 ... Engelsk 5 og 6 2018-19 ... Gældende vedtægter findes http://www.horne.dk/det-saglige/vedtaegter. 2. ... http://dansk.gyldendal.dk/ og diverse bøger og aviser.

INDHOLDSPLAN Sædding Efterskole 2019/20

Skolens profil. Historie. Sædding Efterskole begyndte i 1974. En personkreds med baggrund i Luthersk. Missionsforening (DLM), som er en forening indenfor ...

Indholdsplan 2019-2020 - Blidstrup Efterskole

er vores vurdering at 10-20% bevist har valgt skolen ud fra dets kirkelige ståsted/værdigrundlag. Geografisk rekruttering: Fra Mors: 15 elever. Fra Thy og Salling: ...

Indholdsplan for skoleåret 2019/20 - Sundeved Efterskole

Indholdsplan for skoleåret 2019/20. Sundeved Efterskole. Bovrup Storegade 5, Bovrup. 6200 Åbenrå. Tlf. 7468 0311. E-mail: [email protected]

Indholdsplan 2019 – 2020 - Skrødstrup Efterskole

48. Introugen. 48. Efterskolernes dag/aften. 49. Fællesskabstur. 49. Rønbjerg. 49. Forældresamtaler. 49. Brobygning ... I uge 41 tager hele skolen afsted til Rønbjerg feriecenter i 3 dage. Eleverne bor i hytter i familie- grupper og der arrangeres ...

INDHOLDSPLAN HALD EGE EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2019-20

der med vores måde at drive efterskole og undervisning på) frem mod de af os selv fastsatte mål. Der er således ... Stine Aagaard – fysisk træner. Du vil modtage ...

Indholdsplan Ranum Efterskole College 2019-20

berigende egenskab som elever, såvel som undervisere og ansatte sætter pris på. University of Cambridge International Examinations (CIE). Ranum Efterskole ...

Indholdsplan 2019-2020 - Askov Efterskole

1448 af 13. december 2006 om tilskud m. v. til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og ... Faget er obligatorisk. 1.2 Matematik, FP9 og FP10. Formål:.

Indholdsplan 2018-2019 - Finderup Efterskole

Finderup efterskole er en mindre specialefterskole for unge mellem 14 – 18 år med særlige behov. Alle elever, der optages på skolen er visiteret af det kommunale ...

Indholdsplan 2019-2020 - Vejstrup Efterskole

11. aug 2019 ... SkolePlan senest torsdag. I weekenderne hjælper en gruppe elever køkkenet med madlavning, oprydning og opvask. Undervisning: På skolen ...

Indholdsplan for Høng Efterskole 2019/2020

Indhold: Hjælp til installation og Introduktion til flg. programmer: ○ Google Drev og Gmail. ○ SkolePlan. ○ WordMat. ○ Gyldendals ordbøger. Timetal: 3 timer.

Indholdsplan 2019-2020 - Haarby Efterskole

sport, faglig fordybelse og fællesskabende oplevelser. ... Haarby Efterskole vil være en moderne efterskole med tidssvarende faciliteter, der samtidig lader sig.

indholdsplan 2019-2020 - Vandel Efterskole

INDHOLDSPLAN VANDEL EFTERSKOLE 2019-20. ”At holde skole ud ... introkurser i f.eks. IT, powerpoint, excel, elevintra, ... 10 Ti. FK 4. Censorfordeling Balle.