4. Pedersbæks vrag - Han Herred Havbåde

Den har fire hele bordplanker og en halv planke ved underkanten. På vragdelen sidder to oplængere. Den agterste af disse har jævnfør vragdel 1 gået helt op til ...

4. Pedersbæks vrag - Han Herred Havbåde- Relaterede dokumenter

4. Pedersbæks vrag - Han Herred Havbåde

Den har fire hele bordplanker og en halv planke ved underkanten. På vragdelen sidder to oplængere. Den agterste af disse har jævnfør vragdel 1 gået helt op til ...

Haw - Han Herred Havbåde

terne ved Løkken. De kører sydpå ad kystvejen fra eftersko- ... og med får og kreaturer på den anden. Nogle af havgårdene her har åbenbart dyr på de sandede.

5. skibsbunden - Han Herred Havbåde

af fem sammenhængende bordplanker med en enkelt bundstok bevaret. Bundstokken har rakt over fem og en halv planke i styrbord og er i bagbords side brudt ...

Se folder om Han Herred Havbåde

Han Herred Havbåde. Slettestrand www.havbaade.dk. Foreningens første nybygning, Elbo, der er bygget efter den gamle Elbo fra 1919. Foto: Kirsten Monrad ...

Medlemsnyt - Han Herred Havbåde

27. apr 2013 ... Kunst Klim Kalkovn havde en fin udstilling i Havbådehuset i påskedagene. Både den og værftet havde mange besøgende. Mange be-.

Medlemsnyt – september - Han Herred Havbåde

24. sep 2013 ... idé lånt fra Agger. I en lille times tid synger deltagerne fællessang udendørs til musikalsk akkom pagnement, og efterfølgende har et af de.

Fiskelejer og fiskerboder - Han Herred Havbåde

Men det nye storfiskeri flytter som helårserhverv med klittens ... 1800'årene et driftigt bådebyggeri, hvor han sammen med blandt andre tømrer Laust Brik fra.

etnologiens plads - Han Herred Havbåde

Askov Højskole Aarbog for dansk Kulturhistorie (1891-1900). ... 8 om den holistiske kulturbeskrivelse gøre et forsøg på at give plads til Jespersens etnologi.

Medlemsnyt – oktober - Han Herred Havbåde

8. okt 2015 ... disk Brænderi ved Anders Bilgram, Thorup- strand Kystfiskerlaug og Cold Hawaii. Udstil- lingen er åben til 28. februar 2016. Læs mere på.

Blue Transition - Han Herred Havbåde

Thorupstrand Guild of Coastal Fishermen http://thorupstrandkystfiskerlaug.dk/en/. Blue Transition contact: [email protected] ...

Kampen om fiskeriet - Han Herred Havbåde

sommernatten, lever af at eksportere fisk, der er fanget samme dag, som de bringes i ... havfrisk vare, hvis den er landet samme dag, som den er taget skånsomt ...

Medlemsnyt – januar - Han Herred Havbåde

6. jan 2012 ... en flot solopgang i klart vejr. Den kolde ... sulterede bl.a. i, at TV2/Nord den følgende ... 9690 Fjerritslev, telefon 98 21 73 57 mobil 24 42 26 57.

Ved Thorupstrand blæser de nye vinde - Han Herred Havbåde

4. maj 2017 ... Fiskerne er blevet folkeeje via tv-serien Gutterne på kutterne, og for mange københavnere er deres fisk kendt fra kutteren HM 800, der ligger ved ...

Havbaade.dk januar 2011 - Han Herred Havbåde

30. jan 2011 ... Vester Thorup Efterskole var så venlig at udlåne lokaler og sørge for god forplej- ning. Kurserne blev afsluttet med en skriftlig prøve i slutningen ...

Thorupstrand Kystfiskerlaug og Han Herred Havbåde Kampen for ...

indvoldene fra hver fisk og smider den ned i en kasse med allerede rensede fisk af ... I Thorupstrand dannede fiskerne en politisk aktionsgrup- pe som de kaldte ...

Havbaade.dk marts 2009 - Han Herred Havbåde

7. mar 2009 ... Karsten Lund fra TV2 kom til Slettestrand for at lave et indslag om fondsstøtten til aftenens nyhedsudsendelse, og vejret var så fint, at. Elbo kom i vandet, og der ... på www.havbaade.dk samt annonceret i Fjerritslev. Ugeavis.

Ideer til fremme af kystfiskeriet i Danmark - Han Herred Havbåde

snurrevodsfiskeri (deraf Danish Seine) på de rige sandbanker i Nordsøen. ... det fornuftige i at foretrække det naturskånsomme snurrevodsfiskeri og imod andre.

ikonforklaring - Vrag

Bådudlejning. G Angelcentrum ... www.hotel-svendborg.dk, [email protected] 9 Hotel Ærø ... Strandgården, Skarø Brovej 7, Skarø, 5700 Svendborg.

diving maps - Vrag

grej, bådeleje med fører/guide. Kullinggade 29, 5700 Svendborg www.nicusnature.com, [email protected] sydfyns Bådudlejning. Tel: 45 71 11 00 03.

Ny Storstrømsbro Dykkerbesigtigelse af vrag - Vikingeskibsmuseet

Besigtigelsen, deltagere, skib mv. Besigtigelsen blev gennemført den 8/9 2014 fra JD Contractors dykkerskib M/S Honte med besætning og. Vikingeskibsmuseets ...

Amager Strandpark, vrag - Vikingeskibsmuseet

de to bordplanker har desuden fået stukket den yderste ende af, ca. i overlæggets bredde, for derved at undgå at hugge den ellers lange spids ind i stævnen.

Du er nu ved én af de fire fortøjningsbøjer, som giver ... - Vrag

Motortorpedobåd I ligger med stævnen mod nord. Den var indtil fornyelig det flotteste af alle fire vrag. Desværre førte manglende kommunikation mellem ...

med skruen i vandet - Vorupør Havbåde

21. mar 2015 ... Fælles for fiskerbådene – hvoraf mange blev bygget af en lokal både- bygger – var, at de var specialbyggede til at fiske fra den åbne strand,.

Aarhus Kommunes rapport om Havbade fra 2007

des store Badehoteller på Fanø, i Søndervig, Blok- hus, Løkken, Hornbæk og på ... der også er populær til vinterbadning – har yder- ligere øget stedets succes.

Roskilde havn, "vrag 9" - Vikingeskibsmuseet

Rekonstrueret tværsnit visende bevarede bordforløb med øvrige bordplanker stiplet ind, MG 1998. 1534-TR-2 skuffe. Principiel opstalt med rig, MG 1998.

Kråkstad herred

Deres barn: Signe, Ole, Marie, Olga, Johannes. ... 1805 til Andreas Hansen; 1840 overtok svigersønnen Anders Rasmussen, ... Karen Løken hadde ved testamente av 1855 oprettet et legat på 200 spd. til fattige ... år, fikk frk. Kvarme auksjonsskjøte i 1901. Senere eiere: Robert Fyhn og ... 3 barn: Edvard, Emilie, Ragnhild.

Tyrstrup Herred - H58

I Sognet: Byerne Stenderup med Kirke, Præstegaard, Skole, Kro, ... Bjerning Sogn, Annex til Moltrup Sogn i Haderslev Herred, hører deels til. Tyrstrup, deels til ...

Hastrup - Nørvang herred

1853 på Lervanggård. Datteren Elisabeth Marie døde i Viborg Søndersogn d. 26. nov. 1871. D. 24. maj 1843 skødede Henrich Andreas Rosenauer Hauch ...

Hvetbo Herred - DIS-Danmark

saaledes Hune, Udholm og Rævhede Plantager,. b Matrikulkontorets Arkiv, ... Ræve, Agerhøns eller andet Vildt, og samme Dag gjorde Ridefogderne over Sofie ...

Risager - Nørvang herred

15/16 sk. sedler og tegn af Erich Jensen i Kjersgaard i Nr. Snede sogn. Det var ... Ligesom for hendes mand opgives underlivssygdom som dødsårsag. D. 6 nov ...

Sangen om Han Herred - HanHerred.dk

21. jun 2014 ... Sangen om Han Herred. Melodi: Hvor smiler fager den danske kyst ∙ Oluf Ring 1935. 1 · Jeg véd et sted mellem hav og fjord, hvor lyngen ...

Kokborg - Nørvang herred

Gårdejer Frands Hyne fra Yding var forlover. De fik 11 børn, ... D, 29, juni 1927, skøde fra Ane Malene Pedersen til slagter Hans Peter Møller. D, 8. juli 1927, ...

Hads Herred før og nu - DIS-Danmark

och Boggestaffuen, och er dend storste och beste partt ophug- gen, Vdj Weddend, med ... demar paa sinNettighed i det Gods, Han havde i Hojby, som er den ...

Amt, Herred, Sogn - nordgen

(1941). 662. Kong Haakon Kirken. (København). 721. Metodisternes. Jerusalemskirken. (København). (1846). 690. Metodisternes. Bethaniakirken. (København).

Aagaard - Nørvang herred

I årlig landgilde skulle der til Hastrup svares 2 ørte rug, 2 pund smør, 1 svin, 1 lam, ... Da amtmand Knud Gedde i 1697 købte Hastrup, var ... Ågård savværk.

Ulfborg Herred - DIS-Danmark

Senere holdtes Tinget ved Ulfborg Kirke, ind til der 12. Maj 1638 kom kongelig Brev og Bud om, at Ulfborg og Hing Herreder skulde sammenlægges og Tinget ...