Indholdsplan Aalborg Efterskole

8. okt 2017 ... Visionen skal ses i lyset af at de ”Karismatiske efterskoler” i Danmark er ... Aalborg Efterskole er i høj grad præget af vision om en fri kristen.

Indholdsplan Aalborg Efterskole- Relaterede dokumenter

Indholdsplan Aalborg Efterskole

8. okt 2017 ... Visionen skal ses i lyset af at de ”Karismatiske efterskoler” i Danmark er ... Aalborg Efterskole er i høj grad præget af vision om en fri kristen.

Indholdsplan 19-20 - Ryå Efterskole

”De 5 værdier” med forståelser på Ryå Efterskole. Vi lægger vægt på tryghed og trivsel: - Den enkelte elev er glad for at gå på skolen. - Forældrene er glade for ...

Indholdsplan for Ryslinge Efterskole

21. jun 2019 ... Efterskolen skal styrke elevernes fortsatte dannelse og uddannelse, så de kan indgå i det demokratiske samfund på kvalificeret vis. Efterskolens ...

Indholdsplan - Viby Efterskole

... rammer for samvær er udgangspunktet for at skabe fællesskab og livsglæde. 1.2. ... Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne udvikler sproglige,.

Indholdsplan MIDTJYSK EFTERSKOLE

Eleverne afslutter året på MIDTJYSK EFTERSKOLE gennem aktiviteter på såvel teams, i kontaktgrupper samt i det store forpligtende fællesskab. For at få ...

Indholdsplan for Waldemarsbo Efterskole

Hos os bidrager vi til elevernes lyst til læring, lyst til livet, livsglæde ... mål med Fælles Mål. Ét basisfag i henholdsvis dansk, matematik og engelsk arbejder på ...

indholdsplan 16-17 - Dybbøl Efterskole

Sprog, litteratur og kommunikation. Undervisningen skal ... Formål for faget dansk FS10 (JC). Formålet med ... Modtagerrettet kommunikation. 5. Mundtlig dansk ...

indholdsplan - Brøruphus Efterskole

Indholdsplan, Brøruphus Efterskole. Skoleåret 2019-20. Side 1. INDHOLDSPLAN. SKOLEÅRET 2019-20. “Jeg tror på at intet i verden er afgjort. At alting fra ...

Indholdsplan Ingstrup Efterskole

Der tages udgangspunkt i undervisnings- ministeriets mål for folkeskolen og prøvevejledning. ... historie og kristendom. Denne mulighed har vi som en del af de ...

Indholdsplan - Sydvestjyllands Efterskole

klasse, prøvefri 10. årgang og Erhvervsklassen. Elevoptagelse. Der er adgang for alle elever på Sydvestjyllands Efterskole. Skolen har pt. plads til 133 ...

Indholdsplan Frydensberg Efterskole

Desuden​​vil​​der​​året​​igennem​​blive​​arbejdet​​med​​modtagerrettet​​kommunikation,​​ligesom sprog-læsetests​​og​​grammatiske​​ ...

Indholdsplan - Rebild Efterskole

sammen med ROLD SKOV MTB, der er en lokal Mountainbikeklub, med en meget stor ungdomsafdeling. I undervisningen på Mountainbikelinjen fokuseres der ...

INDHOLDSPLAN MIDTFYNS EFTERSKOLE 18/19

Mobilregler på Midtfyns Efterskole: ... På Midtfyns Efterskole kan man møde nye interesser ... forudindtagelser gennem dilemmaer, rollespil og øvelser. Årsplan ...

Indholdsplan - Bjergsnæs Efterskole

I undervisningen arbejdes der som udgangspunkt på engelsk både mundtligt som ... synges endvidere fødselsdagssang for den/de elever, der har fødselsdag.

Indholdsplan 2019/20 - Baunehøj Efterskole

7.11 Fælles Forandring – Efterskolernes Verdensmålsfestival . ... Indhold. Højskolesangbogen, De Danske Gymnastik- og Ungdomsforeningers Sangbog m.v..

Indholdsplan Horne Efterskole 2017-18

7. 5. De 4 årstider på Horne. 9. 6. Det hele starter i familien. 10. 7. Gangtrivsel. 10 ... Engelsk 5 og 6 2018-19 ... Gældende vedtægter findes http://www.horne.dk/det-saglige/vedtaegter. 2. ... http://dansk.gyldendal.dk/ og diverse bøger og aviser.

Indholdsplan 2018-19 - Elbæk Efterskole

Elbæk Efterskole er en boglig skole, hvor undervisningen i alle fag sigter ... hensigtsmæssig adfærd på Elbæk Efterskole ... 15 On Musikfestival Bråskov. 15 Lo.

Indholdsplan for Rejsby Europæiske Efterskole

17. jun 2019 ... INKLUSIONSTILBUD I MATEMATIK I SKOLEÅRET 19/20 . ... Desuden tilbydes folkeskolens 10. klasseprøver (FP10) i både dansk, engelsk og matematik. HVERDAGEN ... The United States Presidential Election 2016 ... I november-december har vi også de første, individuelle samtaler med eleverne.

indholdsplan 2018/19 - Risskov Efterskole

Skolens beliggenhed nær skov, strand og Aarhus by udnyttes ved aktiviteter i samværet såvel som i undervisningen. Risskov Efterskole er en moderne efterskole i ...

Indholdsplan 2019-20 - Faaborgegnens Efterskole

6. jun 2019 ... Skolens elever. På Faaborgegnens Efterskole er der 126 elever – 63 drenge og 63 piger – i 9. og 10. klasse. Eleverne udgør ...

Indholdsplan 2018-19 - Han Herred Efterskole

5. sep 2018 ... Aggersundvej 237 • 9690 Fjerritslev • Tlf. 9821 1775 • Fax 9821 2875 www.hhe.dk • [email protected] VÆRDIGRUNDLAG: Han Herred Efterskole ...

INDHOLDSPLAN Sædding Efterskole 2019/20

Skolens profil. Historie. Sædding Efterskole begyndte i 1974. En personkreds med baggrund i Luthersk. Missionsforening (DLM), som er en forening indenfor ...

Indholdsplan 2019-20 - Løgumkloster Efterskole

Indholdsplan 2019/20 – Løgumkloster Efterskole. 2. Indhold. Indledning ... Skolen har valgt ikke at føre eleverne op til prøve efter 9. klasse, da faget ” kristendom.

Indholdsplan 2019-2020 - Askov Efterskole

1448 af 13. december 2006 om tilskud m. v. til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og ... Faget er obligatorisk. 1.2 Matematik, FP9 og FP10. Formål:.

Indholdsplan Ranum Efterskole College 2019-20

berigende egenskab som elever, såvel som undervisere og ansatte sætter pris på. University of Cambridge International Examinations (CIE). Ranum Efterskole ...

indholdsplan skoleåret 2019-20 - Skals Efterskole

diskussioner, medier og tekster. ... diskussioner, sange og tekster, lytteøvelser, improvisationer, rollespil, ... Hver gang spiller vi et par ”lejrbålssange”.

2019-2020 Indholdsplan - Hardsyssel Efterskole

Engelsk – 10 Kl. . ... Gyldendals fagportal og diverse supplerende opgaver. ... skrevet engelsk, samt udtrykke sig klart og forståeligt både mundtligt og skriftligt.

Indholdsplan for skoleåret 2019/20 - Sundeved Efterskole

Indholdsplan for skoleåret 2019/20. Sundeved Efterskole. Bovrup Storegade 5, Bovrup. 6200 Åbenrå. Tlf. 7468 0311. E-mail: [email protected]

Indholdsplan for Høng Efterskole 2019/2020

Indhold: Hjælp til installation og Introduktion til flg. programmer: ○ Google Drev og Gmail. ○ SkolePlan. ○ WordMat. ○ Gyldendals ordbøger. Timetal: 3 timer.

Indholdsplan 2019-2020 - Vejstrup Efterskole

11. aug 2019 ... SkolePlan senest torsdag. I weekenderne hjælper en gruppe elever køkkenet med madlavning, oprydning og opvask. Undervisning: På skolen ...

Indholdsplan 2019-2020 - Hobro Efterskole

På Hobro Efterskole tilbydes der følgende værksteder: • Køkken og bageri. • Handel og Service. • Landbrug & gartneri. • Tømrer. • Metal. • Mekaniker. • Krop og ...

indholdsplan 2019-2020 - Vandel Efterskole

INDHOLDSPLAN VANDEL EFTERSKOLE 2019-20. ”At holde skole ud ... introkurser i f.eks. IT, powerpoint, excel, elevintra, ... 10 Ti. FK 4. Censorfordeling Balle.

Indholdsplan 2019 – 2020 - Skrødstrup Efterskole

48. Introugen. 48. Efterskolernes dag/aften. 49. Fællesskabstur. 49. Rønbjerg. 49. Forældresamtaler. 49. Brobygning ... I uge 41 tager hele skolen afsted til Rønbjerg feriecenter i 3 dage. Eleverne bor i hytter i familie- grupper og der arrangeres ...

Indholdsplan for Gødvad Efterskole 2019 - 2020

Desuden vægtes en bred vifte af valgfag, hvor ikke mindst kropslig og kreativ udfoldelse har høj prioritet. 3. Om Gødvad Efterskole. Skolens elevgruppe. Gødvad ...

Indholdsplan, 10. årg. 2019/2020 - Næsgaard Efterskole

29. jan 2020 ... kostskoler, hvor skolen tilbyder en undervisning og et samvær på kurser, hvis hovedsigte er livs- oplysning ... Selvstændigt og i fællesskab skal eleverne erfare, at matematik både er et redskab ... rakubrænding, foto, tegning, smykker, mobiler, farvelære, maling, tryk på stof, ... FSA DK 9a Mælkevejen AP RØ.

indholdsplan for eisbjerghus internationale efterskole 2019/20

Forældrearrangementet i forbindelse med Internationale dage. ... International profil 2019/2020. ... Oversigt over udvekslingsrejser og genbesøg 2018-2019.