122798_FULLTEXT01.pdf - NTNU

8. feb 2020 ... 1994. ”Öppna landskap”, Ulf. Lundell. Rock. (Samlingsskiva) 1995 ... på struktursiden av den velkjente dikotomien mellom struktur og agent. ... K. (1999): Unge, medier og modernitet: pejlinger i et foranderlig landskab.

122798_FULLTEXT01.pdf - NTNU- Relaterede dokumenter

122798_FULLTEXT01.pdf - NTNU

8. feb 2020 ... 1994. ”Öppna landskap”, Ulf. Lundell. Rock. (Samlingsskiva) 1995 ... på struktursiden av den velkjente dikotomien mellom struktur og agent. ... K. (1999): Unge, medier og modernitet: pejlinger i et foranderlig landskab.

no.ntnu:inspera:2326739.pdf (1.093Mb) - NTNU Open

Kapittel 4: Intensjon og forholdet mellom regissøren og skuespillere . ... 2019) og Westworld (Nolan, Lewis, & flere, 2016-) har nå tatt et etisk valg, da de har med ...

no.ntnu:inspera:2277427.pdf (7.136Mb) - NTNU Open

... for Linken: «Jeg hadde engang set et lignende paa min mands toiletbord» (s. ... orda til Malm nytt liv i ein litterær diskurs, trass i at dei opphavleg blei nytta i ...

Sponsing på blogg Bacheloroppgave ved NTNU i ... - NTNU Open

6. jun 2017 ... Bloggeren kan da være en såkalt opinionsleder som gir retningslinjer til hva leserne skal kjøpe. De har i dag en stor påvirkningskraft blant ...

no.ntnu:inspera:2326711.pdf (8.464Mb) - NTNU Open

Transkripsjonsfaktoren SOX10 finnes i kjernen til schwannske celler ved perifere nerveceller, i kjernen til melanocytter i hud, og kjernen til i myoepitelceller i svette ...

no.ntnu:inspera:2241729.pdf (363.6Kb) - NTNU Open

kommer fra omgivelsene, og som går fra øret, via hjernestammen og videre til ... Det foretas otoskopi for å utelukke for høy forekomst av cerumen (ørevoks) ... lik 80 µs og med repetisjonsrate lik 50 Hz. Registreringen ble automatisk stoppet ...

ŦÆ like gym» - NTNU

I tillegg til dette hentes også teori om normalisering fra Foucault (1999). Trivsel i kroppsøving tolkes som gode opplevelser i kroppsøving, og på bakgrunn av dette ...

P,. l - NTNU

... June 1998. Morten Smelror ... as when Jens Morten Hansen (Denmark) adduced evidence ... Barghoorn, Elso Sterrenberg (1915-1984). Jointly with S.A. Tyler, ...

μ μ μ - NTNU

28. mai 2013 ... b) Hva er cellens elektromotoriske kraft hvis membranen erstattes av et langt rør med en løsning der både kationer og anioner deltar i ...

Bli med ut! - NTNU

Er i dette stadiet meget dekorativ og brukes til ”pynte grønt” i buketter. Det finnes sorter som spesielt er eg-net til prydbruk. Asparges-pyntegrønt ser vi i buketter i.

Å sko seg - NTNU

Gåten er løst! Tekst Preben Rønne. 30 Sverdhandel i vikingtida? Tekst Anne Stalsberg. 33 NYE FUNN ...

Last ned som PDF - NTNU

24. mai 2002 ... pr. hefte. interesse å få tilgang på denne kunnskapen. Derfor er det også av stor betydning at ... fikk vi samlet sammen et par gram trekull som.

KTI - NTNU Open

10. jun 2019 ... må de heller rive det ut og sette inn Kvenum eller andre. Petter: Setter dere inn mer ressurser for å håndtere mer krevende kunder? Nei, de får ...

Prosumenter - NTNU

Det finnes støtteord- ninger, men det er krevende å få investeringen lønnsom. – Kostnaden på solceller falt med 80 pro- sent på under 10 år. Dersom denne ...

Læring - NTNU

da kunne foregå en metalæring i den forstand at lærerne lærer ikke bare mer om egen og andre kollegers undervisning og hvordan denne skal endres og ...

Studentvelferd ved «Nye NTNU - Sit

II. Kort om dagens tilbud ved SOPP, SfS og SiT a. Studentsamskipnaden i Oppland (SOPP) s. 3 – 5 b. Studentsamskipnaden for Sunnmøre (SfS) s. 5 – 6 c.

Ny linje - NTNU

2.1.1.3 beskrive den generelle strukturen til karbohydrater, lipider, aminosyrer og nukleinsyrer, og forklare stoffenes fysikalsk-kjemiske egenskaper ut fra dette.

125785_FULLTEXT01.pdf - NTNU

2. jun 2019 ... Eksempelvis beskriver Dominoteorien fra 1931 (Heinrich,. 1959) en kjede hendelser som fører til skade, og hvor det i første rekke er personlige ...

Nye TrønderEnergi - NTNU

Mikronettpilot Byneset. • Fremtidens Digitale Energisystem. Nye TrønderEnergi. Anniken Auke Borgen. Andrea Dahl Viggen ...

fortiden - NTNU

Det kan være at ulvebestanden ble bygget opp som følge av at antall storvilt, som hjort og elg, steg utover på. 1600-tallet. Det fortelles om forsøk på fredning.

FoU-samarbeid - NTNU

Det bør utvikles økonomiske støtteord- ninger for selskaper som samarbeider om miljømessig forskning. Dette kan oppmun- tre flere bedrifter til miljø-samarbeid ...

Elektrisitetslære - NTNU

Dette er ikke fordi vi anser matematikken som uviktig, men snarere ut fra tanken om at det er tilfredsstillende ... Når ladninger beveger seg vil det oppstå et sirkulært magnetfelt ... Et alternativ til en magnet i bevegelse er å lage en elektromagnet.

Bild 1 - NTNU

We invite (provotype) citizens to decision-making processes via co-design of actual urban spaces. Children and young people are our unboxed future ...

2011 - vår - NTNU

27. mai 2011 ... grunnstoff) til å forklare eventuelle forskjeller i bindingsvinkler mellom NH3 og. H3O ? Begrunn svaret. (Du trenger ikke skissere Walsh ...

1000kroner - NTNU

28. mar 2012 ... tikksjef hos Löplabbet i Trond- heim og tenker på skoens be- standdeler,materialteknologi og konstruksjon. Men nå handler det ikke bare.

506766_FULLTEXT01.pdf - NTNU

8 Apr 2011 ... were performed in four tunnels (3 m × 3 m × 15 m) that were dug into an iceberg grounded off the ... Sødahl, Nils, MK. Methods for Design and ...

Terningspill 4.0.fm - NTNU

1. okt 2005 ... Den har vunnet som kommer først til 30. Kommentar: Alle bør skrive ned regnestykkene som ligger bak hvert tall fra 15 og oppover. Slik.

Hefte 3.0.fm - NTNU

17. okt 2009 ... 2.1.1 ...om å skyte strikk . ... En undersøgelse af hvordan grundplanen for et hus kan se ud, hvis ... 1 stk bamse/sjonglerball - pris 20,-/15,-kr.

Masteroppgave - NTNU

2. okt 2019 ... akkorder og skalaer, og sammenhengen mellom disse. Jeg skal lete etter en rød tråd, en rød tråd som binder sammen og strekker seg gjennom ...

Bacheloroppgave - NTNU

2. jun 2017 ... NorgesGruppen og Rema benytter seg av det i økende grad og ... en gratis babypakke med syv babyprodukt fra egen LevVel serie (Rema.

Fremsynsmetoder - NTNU

Delfi-metoden kan kombineres med scenarioutvikling, med idedugnad («concept mapping»), med fokusgrupper, eller med nominal gruppeteknikk for å høste ...

Skam - NTNU

Abstract. This thesis examines how the Norwegian TV-show Skam has been translated from Norwegian to ... Table 11: Preservation and loss of Emma's slang .

Problemløsning - NTNU

Som eksempel på det siste kan en ta Sudoku, som en løser ved systematisk bruk av trial-and-error-gjetninger. ... løsningsmetoden på noen andre problem? 28 ...

125880_FULLTEXT01.pdf - NTNU

(fra dansk middelaldervise). St. Cecilias natt 22. november 1286 ble Danmarks konge Erik Christoffersen Klipping myrdet. Den danske kongen befant seg i den ...

Holmen - NTNU

17. jan 2020 ... Sjukdomsmønsteret i Ytter-Namdalen på Duuns tid 95. 5.3. Diskusjon 96. 6. ... eit tegn, synes du ikkje det? Dokteren seier han ... utviklingsland med dårleg utbygd svangerskapskontroll, er svangerskapsforgifting. (eklampsi) ...

Micro:bit - NTNU

meteret måler akselerasjon i alle tre akseretninger x-, y- og z-retningen og leverer en verdi lik ±. 2048 med ... Bildene er hentet fra: https://shop.4tronix.co.uk/products/pen-holder-for-bit-bot-bitbot-or-crumblebot ... Biltema (pris 14,00 kr. pr. bil).