Friluftsliv efter de grønne bølger - Tidsskrift.dk

Vi er ikke dér, hvor vi måske med Ulf Lundell drømte os hen: ”Jeg er skabt til åbent landskab, hvor vindene får fart. Hvor lærken hænger himmelhøjt og synger ...

Friluftsliv efter de grønne bølger - Tidsskrift.dk- Relaterede dokumenter

Friluftsliv efter de grønne bølger - Tidsskrift.dk

Vi er ikke dér, hvor vi måske med Ulf Lundell drømte os hen: ”Jeg er skabt til åbent landskab, hvor vindene får fart. Hvor lærken hænger himmelhøjt og synger ...

Uke 9 og 10: Bølgefysikk: Harmoniske bølger. Transversale bølger ...

Bølge. - Forplantning av forstyrrelse fra likevekt. ( f.eks. en svingning svinger, men ... svinger og forplanter seg med bølgen ... Mekaniske bølger i faste stoffer :.

forum for natur- og friluftsliv - Foreningen Dansk Friluftsliv

måske med Ulf Lundell drømte os hen: »Jeg er skabt til åbent landskab… Med hanegal på afstand og med langt til næste hus.« Hvor står vi nu, 30 år efter de tre ...

Temanummer om friluftsliv og håndværk - Foreningen Dansk Friluftsliv

skejern og skeknive i en speciel kasse, som de ældste prøver ind- imellem. Vi starter altid med at lave udhulningen, så et flot skaft ikke går til spilde. For at kunne.

temanummer om friluftsliv og kano - Foreningen Dansk Friluftsliv

Kano EPP i Danmark - en status i 2014. . . . . . . . . . . . 19 ... i kano. At have en grundlæggende god padleteknik giver kanoturen et ekstra løft. ... er der salg i«.

Forskningsoversigt over effekter af friluftsliv på ... - Viden om Friluftsliv

udeskole, hvorimod kortisolniveauet forblev højt over hele dagen med indendørs undervisning (Dettweiler,. Becker, Auestad, Simon, & Kirsch, 2017). Voksne.

det pædagogiske og institutionaliserede friluftsliv - Viden om Friluftsliv

Friluftslivet i Danmark er mangfoldigt. Det kan – udover i fritiden – også finde sted som ... Simple life, bushcraft og det enkle friluftsliv. • Vandrestier, cykelruter og.

Sorte strømper, grønne tråde - Tidsskrift.dk

for at kunne fortælle det, han egentlig gerne vil fortælle om, nemlig kærlighed, ... don-skoven sydvest for Paris, et klassisk duelsted, var ikke uden komiske ...

Fysisk aktivitet i byens grønne områder - Tidsskrift.dk

... end gående; gynge, klatre, lege, hoppe etc.). ... Træbane #1, klatre/balance leg. (n=149). 7-15 år ... Trække aktivitet ud fra Nørrebrohallen. Afholde events ...

Efter SKAM - Tidsskrift.dk

multiperspektiv, som tidsskriftet som helhed kaster på SKAM, i tre forskellige linser: de ... “Mennesker trenger mennesker”, skriver William i sæson 2, og vi kan tilføje, at forskere trenger andre forskere for at kunne begynde det teoretiske og.

kommunalreformen ti år efter - Tidsskrift.dk

Kommunalreformen i 2007 reducerede antallet af kommuner fra 271 til 98 og antallet af regionale enheder fra 14 til 5 samt ... ved en kommunesammenlægning.

og Sydslesvigspørgsmålet efter - Tidsskrift.dk

Danmark og Sydslesvigspørgsmålet efter 1945. Nogle betragtninger i anledning af Bjarne W. Frederiksen: Danmarks sydslesvigpolitik efter 1945.

Søgen efter helbredelse - Tidsskrift.dk

København, Statens Institut for Folkesundhed. Langer J. 2004 Glucosamin og slidgigt. Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck. National Center for Complementary ...

Litteratur efter orientalismen - Tidsskrift.dk

Dette er en konference, der debatterer verdenslitteratur både som begreb og som kompleks konstruktion, så opfattelsen af litteratur er ikke på dagsordenen her.

Decembervalget 1973: 30 år efter - Tidsskrift.dk

Men var Jordskredsvalget egentlig en så afgørende begiven hed, som mange har givet ... 1971-73", European Journal of Politica/ Research, Vol. 2, No. 4, pp.

Efter verdens ende - Tidsskrift.dk

I sine tre romaner, Udvidelse af kampzonen (1994),. Elementarpartikler (1998) og Platform (2001), beskriver. Houellebecq tilværelsen for de sidste mennesker ...

danske gallionsfigurer efter 1850 - Tidsskrift.dk

På Frederiksøen ved Svendborg" blev syv af J. Ring ... Gallionsfigur fra 3mst. skonnert „Fortuna" af Svendborg, bygget her 1892 af. J. Ring Andersen, i hvis ...

Kærlighed til og begær efter viden - Tidsskrift.dk

mål, som han rejser, bestandigt bragt til live, fx i Paul Gross' og. Norman Levitts ... gengælde hans kærlighed ved at give ham viden om hende selv. For at beholde ... tersom det helt klart er en kvinde -så må hun være gammel og grim og vil ikke få min ... om, idet Gayman smutter i seng med Julie ved at foregive, at han. 62.

Danske Landbrugsorganisationer efter 1945 - Tidsskrift.dk

boforeninger og D e sam virkende danske Landboforeninger H. O. A. Kjeldsen. L an d b oh istorisk T id ssk rift 2006:1-2. 71 ...

Efter Slaget ved Slesvig og Kampen ved Oversø - Tidsskrift.dk

12. maj 2016 ... i Kolding. Som Stiftamtmand i Ribe nævnedes fejlagtig. Overauditør Rømeling-Stricker, som hans Stedfortræder. Krigsraad Søren Juel —.

I kædedansens fodspor – efter Luther og Palladius - Tidsskrift.dk

har et tørklæde eller en krans imellem sig, afhængigt af hvilket land ... Magasin fra Det Kongelige Bibliotek. 30. årgang • nr. 3 • 2017 <www.tidsskrift.dk/magasin> ...

Danske krigsfanger i sovjetiske lejre under og efter 2 ... - Tidsskrift.dk

blev sendt med ham til de lejre, han senere blev overført til. ... et stykke blankt papir eller endog et stykke avis og har her anført numrene og svarene (ikke ...

At læse efter generne Videnskabsteoretiske problemer ... - Tidsskrift.dk

Videnskabsteoretiske problemer i den darwinistiske ... evolutionisterne altså går i delvist forskellige retninger her, ville de alle, tror jeg, godkende Gottschalls ...

Dansk lyrik og litteraturvidenskab efter 1990 - Tidsskrift.dk

Om Nordbrandts poetiske sprog (1996),. Peer E. Sørensen: Udløb i uendeligheden. Læsninger i Sophus Claussens lyrik (1997) og Dan Ringgaard: Den poetiske ...

Sciencecamps i Europa – virker de efter hensigten og ... - Tidsskrift.dk

ScienceTalenter, Mærsk. Mc-Kinney Møller. Videncenter, Sorø. Kommentar til artiklen “Effekter af en Science Camp”, MONA, 2016-2. I juninummeret af MONA ...

219 danske sydslesvigeres vilkaar baade før og efter ... - Tidsskrift.dk

V. Woel har leveret et bidrag ti! Kerteminde købstads historie i det 18. aarhundrede. ... hæves Thorsteds kirkeruin i Egtved sogn. Johan Hvidtfeldt har (i Fra Ribe ...

En længsel efter fællesskaber og kæft, trit og retning - Tidsskrift.dk

Ziehe en række ”kulturelle orienterings- forsøg”. ... Subjektivering dækker over en ... Ziehe, Thomas (2004) Øer af intensitet i et hav af rutine – nye tekster om ...

Reden ved byen Bantam på Java. Efter søkortatlas ... - Tidsskrift.dk

»Voogel Phoenix«s rejse til Bantam 1677-1679. Af ... »unknown« island of »Saxenborg« (Johannes van Keulen, Amsterdam, end of '17th century). 9.

Realismen efter Waltz: udvikling eller afvikling?1 - Tidsskrift.dk

Ud over klassisk realisme og neorealisme taler man om strukturel realisme (Buzan, Jones og Little, 1993), neoklassisk realisme. (Rose, 1998), postklassisk ...

tyskland efter berlin-murens fald 1989 og den tyske ... - Tidsskrift.dk

TYSKLAND EFTER. BERLIN-MURENS FALD 1989. OG DEN TYSKE FORENING 1990. ET ESSAY. ▫ K ARL CHRISTIAN LAMMERS. 1. AFSKED MED ET ...

Grønne veje til vækst - Grønne Job

Helt centralt for målsætningen om at skabe grønne veje til vækst er anerkendelsen af, at der er brug ... af den overskudsvarme, der kommer fra. Fynsværket ... til, at de gamle oliefyr erstattes af var- ... Vi kunne have valgt at udflage vores danske produktion til f.eks. Kina, men for nogle ... båd, på samme måde som vi i dag kan.

Bølger - UiO

Skyggezone etter. 100 grader avstand. Page 29. Brytning. 29 wps.prenhall.com. Page 30. Brytning. 30. Bølgen bruker minst mulig tid fra A til B. (Fermats prinsipp).

Dansk Friluftsliv nr. 97 - Foreningen Dansk Friluftsliv

Alle gik entusiastisk i gang og snart var der bygget primitive borde, tændt ild og vi var i fuldt sving med grøntsager, fasan, grå- and og hjortekølle. Undervejs var.

Dansk Friluftsliv nr. 42 - Foreningen Dansk Friluftsliv

Friluftslageret giver 20% rabat på alle varer til medlemmer af Dansk Friluftsliv. Både når ... Prisgaranti HVS Friluftslageret ... På REMAB 2000 i Fredericia messe-.

Dansk Friluftsliv nr. 86 - Foreningen Dansk Friluftsliv

hekseæg, så kommer kniven frem. – fascinationen er helt i top! Men bare det at smage på nogle af nav- nene er en oplevelse. Prøv bare: Gift Skørhat eller ...

VEJR og BØLGER - dyk.nu

allerede i let vind (dvs. vindhastighed 4-5 m/s, vindstyrke 3,) holde ... ved kysten dog ikke vise, hvor meget det blæser, fordi der er læ ... De kaldes farvandsudsigter, vejret til søs eller ... DMI udsender nye 24-timers udsigter for far- vandene hver ...