Isoflavones - Vitenskapskomiteen for

27 Apr 2017 ... Rapporterte negative bivirkninger av isoflavoner hos peri- og ... rapporterte effekter av bare genistein separat, i tabletter eller kapsler. ... volume or flavor of the food (3 controls), gastrointestinal side-effects (2 ... effects related to soy isoflavone's estrogenic effects, such as gynecomastia or change in hair.

Isoflavones - Vitenskapskomiteen for- Relaterede dokumenter

Isoflavones - Vitenskapskomiteen for

27 Apr 2017 ... Rapporterte negative bivirkninger av isoflavoner hos peri- og ... rapporterte effekter av bare genistein separat, i tabletter eller kapsler. ... volume or flavor of the food (3 controls), gastrointestinal side-effects (2 ... effects related to soy isoflavone's estrogenic effects, such as gynecomastia or change in hair.

Aalborg Universitet Combined bioavailable isoflavones and ...

MADLOGVita was used to estimate the following: intake; energy; macronutrients (protein, carbohydrates and fat); and micronutrients (vitamin D, vitamin K, calcium, ...

Combined bioavailable isoflavones and probiotics improve bone ...

2 Aug 2017 ... MADLOGVita was used to estimate the following: intake; energy; macronutrients (protein, carbohydrates and fat); and micronutrients (vitamin D, ...

VKM rapportmal - Vitenskapskomiteen

... sannsynlighet for å introdusere Epitrix-arter til Norge, siden voksne biller, egg, larver ... Solanum rostratum, buffalo-bur (“Kansassøtvier” in Norwegian), is not ...

L-tryptophan - Vitenskapskomiteen for

1 Mar 2016 ... Risk assessment of "other substances" – L-tryptophan ... ubehagelige bivirkninger ved høye doser, som manglende appetitt, kvalme og oppkast ...

Risk assessment - Vitenskapskomiteen

1 Feb 2019 ... ... /18.30da4543166cf237d7c51f66/1541418430780/Energidrik ... The 480 ml Rockstar energy drink contained 240 mg caffeine, 2000 mg ...

VKM rapport draft - Vitenskapskomiteen

18 Dec 2017 ... the import and keeping of terrestrial gastropods in terraria. ... Pages 55-114 in G. M. Barker, editor. ... Lowlands Inventory, January 27, 2008.

Lecitin fra solsikke - Vitenskapskomiteen

Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk, Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM), har fått i oppdrag av Mattilsynet å ...

Risikovurdering Kadmium - Vitenskapskomiteen

6 Jun 2019 ... Risk assessment of cadmium in mineral fertilisers – fate and effects in the ... Stange, medfører en risiko for sekundær forgiftning av landbaserte ...

Listeria monocytogenes i sushi - Vitenskapskomiteen

21. jun 2019 ... en gravid smitter sitt barn intrauterint eller under fødselen. Matvarer som tidlig ble erkjent som smittekilder inkluderer kjøttpålegg og bløte oster, ...

Listeria monocytogenes i sushi - Vitenskapskomiteen for

21. jun 2019 ... De mest ekstreme verdiene for temperatur, pH, salt og vannaktivitet, der vekst ... på at profesjonelle tilbydere av sushi benytter egnet råstoff som er ... Listeria monocytogenes within a caramel-coated apple microenvironment.

helsefare ved spredning av gylle - Vitenskapskomiteen

lungeblære. Her skjer utvekslingen av karbondioksyd og oksygen mellom innåndingsluft og blod. Beite. Grasmark på fulldyrka eller overflatedyrka jord som blir ...

Nordox 75 WG – kobber(I)oksid - Vitenskapskomiteen for mat og miljø

Strukturformel. Cu2O. Molekylvekt. 143,1 ... Meget giftig for fjærmygglarver (NOEC: 0,52 mg Cu/l, kobbersulfat benyttet i forsøket). Med en avstand til vann på 30 ...