Kemi A stx - og Undervisningsministeriet

2. aug 2011 ... med aldehyd, syre kobles med –COOH og strukturformel sammenholdes med empirisk formel. Pla- ceringen af dobbeltbindingen ud fra ...

Kemi A stx - og Undervisningsministeriet- Relaterede dokumenter

Kemi A, B og C, stx - og Undervisningsministeriet

27. nov 2017 ... og ved at have et fokus på anvendelser af kemi i hverdagen. ... Simple redoxreaktioner: Der er på C-niveau ikke krav om, at der skal gives ...

Kemi B htx - og Undervisningsministeriet

tegninger i it-programmer, modeller i computersimulerings- og -animationsprogrammer og matemati- ske modeller benyttet i kemiske analyser af empiriske data.

Kemi A og B, htx - og Undervisningsministeriet

Navngivning af kemiske forbindelser i den gymnasiale kemiundervisning tager i ... ester- og aminogrupperne, samt dobbelt- og tripelbindinger mellem C-atomer.

Kemi stx - og Undervisningsministeriet

besvarelse af de skriftlige opgaver på kemi A. Det gælder fx til navngivning af ... Det var klart forventningen, at eksaminanderne i deres valg af estere tog ...

Kemi A stx - og Undervisningsministeriet

2. aug 2011 ... med aldehyd, syre kobles med –COOH og strukturformel sammenholdes med empirisk formel. Pla- ceringen af dobbeltbindingen ud fra ...

Kemi A htx - og Undervisningsministeriet

turtegninger i it-programmer, modeller i computersimulerings- og -animationsprogrammer og ma- tematiske modeller benyttet i kemiske analyser af empiriske ...

Fysik/kemi - og Undervisningsministeriet

Fælles Mål • Fysik/kemi • Slutmål for faget efter 9. klassetrin • side 4 / 43. Slutmål for faget ... energikilder. • kende til grundvandsdannelse i Danmark og forhold,.

Kemi C, hf-enkeltfag - og Undervisningsministeriet

anvendelse af kemi i hverdagen eller teoretiske problemstillinger med kemisk indhold. Det er vigtigt, at stof- mængdeberegning og lignende sættes ind i en ...

Kemi 2009 - og Undervisningsministeriet

Typefejl: Fejl i omregning af enheder, omregner ikke fra stofmængdekoncentration til g, udregningerne ikke vist tilstrækkeligt og formel for masseprocent er vist, ...

Kemi 2019 - og Undervisningsministeriet

Antal opgaver. 4. Antal delopgaver. 18. Opgave 1 (bilagsopgave). NOx og SCR-katalyse. Opgave 2. Rabarber og oxalsyre. Opgave 3. Ethanolsyntese. Opgave 4.

Kemi 2013 - og Undervisningsministeriet

hvis man ikke er fortrolig med en enhed. I værste fald afleveres facit uden enhed og med mange cifre, som rækker ud over ... molarmasse ud fra en figur. Foreslå.

Kemi C stx Foreløbig udgave - og Undervisningsministeriet

Kemiske hævemidler. Med udgangspunkt i ... Du kan også mere generelt komme ind på egenskaberne for forskellige typer af hævemidler. 2. Sukkerfremstilling.

Fysik, kemi og naturfag - og Undervisningsministeriet

I naturfag udgør faget matematik en del af faget. På F- og E-niveau primært som et værktøj, der anvendes i forbindelse med f.eks. eksperimentelt arbejde.

Kemi B stx Foreløbig udgave - og Undervisningsministeriet

og de skal blive i stand til ud fra givne koncentrationer at beregne ligevægtsbrøken og at afgøre, om der er ligevægt i et system, når ligevægtskonstanten er ...

Kemi C hf-enkeltfag Foreløbig udgave - og Undervisningsministeriet

at faget kemi vedrører f.eks. den mad, vi spiser. ... kemiske mængdeberegninger ved inddragelse af simple reaktionsskemaer vha. stofmængdeforhold. Hermed ...

Kemi arbejdsark 4.2 Bjerrum-diagrammer i regneark - Isis Kemi B

Anvend regnearket til at tegne Bjerrum-diagrammet for (E)-butendisyre (fumarsy- re), som har pKs1 = 3,1 og pKs2 = 4,6.

Kemi-arbejdsark 1.7 Kemiske formler - Isis Kemi C - Systime

Kemiske forbindelser opdeles i molekyl- forbindelser, ionforbindelser, atomgitterforbindelser og metaller. For molekylforbindelser fortæller den kemiske formel, ...

Kemi arbejdsark 5.2 Stereoisomeri og glucose - Isis Kemi B - Systime

Bestem molekylformlen for maltose. Poly- saccharider. Samarbejd med andre grupper og byg modeller af amylose (den ene komponent i stivelse) og af cellulose ...

Kemi laboratorieforsøg 2.2 Lambert-Beers lov - Isis Kemi A - Systime

Standardkurve Tegn i regneark er standardkurve og bestem ligningen for tendenslinjen. Er Beers lov gyldig? 50. 40. 30. 20. 10. 0. 50.

Kemi-arbejdsark 3.3 Begrænsende faktor - Isis Kemi C - Systime

Kemi-arbejdsark. 3.3. Begrænsende faktor. Det er ofte en hjælp at anvende et beregningsskema, når man skal udføre kemiske mængdeberegninger.

Kemi-arbejdsark 4.1 Kemiske forbindelser - Isis Kemi C - Systime

kobber(II)sulfid dibrom natriumsulfid ammoniumchlorid carbondioxid ... Bruun, Karsten Ulrik Jensen, Søren Munthe, Hans Birger Jensen og Forlaget Systime A/S.

Kemi-arbejdsark 7.2 Mikrobiel minedrift - Isis Kemi C - Systime

2 Opskriv og afstem et reaktionsskema for reaktionen mellem kobbermineralet og jern(III)ionopløsningen, hvis kobbermine- ralet er Cu2S i stedet for CuS.

Kemi-arbejdsark 5.1 Korresponderende syre-basepar - Isis Kemi C

oxoniumioner: S H2O(l) → B H3O (aq). Syrer og baser, der på denne måde hører sammen, betegnes som korresponderende syre-basepar. Fx udgør ...

Kemi 2 bygger på tidigare kunskaper i kemi 1. De stora delarna ...

De stora delarna omfattar reaktionshastighet, kemisk jämvikt, organisk kemi och biokemi. I kursen ingår praktiska moment i form av laborationer. Kvalitativa och ...

Kemi arbejdsark 8.4 Tollens reagens - Isis Kemi B - Systime

Kemi arbejdsark. 8.4. Tollens reagens ... Det gælder fx i Tollens reagens og i. Fehlings væske. ... e) Beregn ligevægtskonstanten for reaktion 3. f) Beregn med ...

Kemi arbejdsark 4.1 Kemisk ligevægt - Isis Kemi B - Systime

Kemi arbejdsark. 4.1. Kemisk ligevægt. I afsnittet Termodynamik indføres begrebet Kemisk ligevægt. Det er ikke nødvendigt at have læst dette afsnit, inden man ...

Kemi-arbejdsark 4.2 Navne på molekyler og ioner - Isis Kemi C

Opgaverne handler om navngivning af uorganiske forbindelser, men der er både molekyler, ioner og salte. Navngiv følgende molekylforbindelser: PCl5. P4S3.

Kom godt i gang med substitution af uønsket kemi - Cirkulær Kemi

For mange danske virksomheder giver det god mening at erstatte uønsket kemi i produkter, materialer ... Ved brug af systemet ”Dansk Kemidatabase” får Icopal.

Kemi-arbejdsark 7.1 Afbrænding af svovl - Isis Kemi C - Systime

a Hvor stor en stofmængde dioxygen er der i den lukkede beholder? Afbrændingen sker efter følgende reaktionsskema: S(s) O2(g) → SO2(g) b Hvor stor en ...

Kemi-arbejdsark 3.1 Stofmængde og molar masse - Isis Kemi C

Stofmængde og molar masse. For at løse opgaverne skal du have et periodesystem eller en tabel med atommasser til rådighed. Desuden skal du bruge formlen:.

Kemi-arbejdsark 3.4 Beregning på gasser - Isis Kemi C - Systime

Kemi-arbejdsark. 3.4 ... Ved 20 °C og 101 kPa er det molare volumen 24,1 L/mol. Det ... 3 Beregn det molare volumen ved følgende tryk og temperaturer: t/° C.

Kemi-arbejdsark 2.5 Alkener på nettet - Isis Kemi C - Systime

ethene i stedet for ethen). Brug internettet til at finde svar på følgende spørgsmål: Alkener. 1 Find kogepunkt og smeltepunkt for de simpleste ligekædede.

Kemi-arbejdsark 5.2 Syrer og baser - Isis Kemi C - Systime

Alle opgaverne handler om syrer og baser og deres indbyrdes reaktion samt beregning af pH ... der er syre, og bolle under den reaktant, der er base. HCl(aq)  ...

Kemi-arbejdsark 6.1 Spændingsrækken - Isis Kemi C - Systime

Kemi-arbejdsark. 6.1. Spændingsrækken. For at kunne løse denne opgave skal du kunne anvende spæn- dingsrækken: Li Ba Ca Na Mg Al Zn Cr Fe Ni Sn Pb H ...

Kemi-arbejdsark 4.3 Stofmængdekoncentration - Isis Kemi C - Systime

I første linje anføres opløsningens volumen V, og i an- den linje er så stofmængdekoncentrationen omregningsfaktoren til stofmængde, dvs. c.

Kemi-arbejdsark 3.2 Beregningsskemaet - Isis Kemi C - Systime

skal udføre kemiske mængdeberegninger. Beregningsskemaet anføres under det afstemte reaktionsskema. • I første linje angiver man den størrelse, der kan ...