Kemi C - VUC Aarhus

Reaktionsskemaet for reaktionen mellem hydroxidioner og citronsyre kan nu skrives ... Tegn citronsyrens strukturformel, hvor alle C-, O- og H-atomer kan ses. 2.

Kemi C - VUC Aarhus- Relaterede dokumenter

Kemi B - VUC Aarhus

Na er en tilskuerion) efter reaktionsskemaet: 3 ( ) − ( ) → 3 − ( ) 2 ( ).

Kemi C - VUC Aarhus

Reaktionsskemaet for reaktionen mellem hydroxidioner og citronsyre kan nu skrives ... Tegn citronsyrens strukturformel, hvor alle C-, O- og H-atomer kan ses. 2.

Kemi A - Aarhus HF & VUC

Hvor carbonatomerne på venstre side kan symbolisere et udsnit af et umættet fedtstofmolekyle. Et fedtstofs iodtal, It, defineres som det antal gram diiod, der kan ...

Kemi - Ingeniør - Aarhus Universitet

19. feb 2020 ... Som kemiingeniør forventes det af dig, at du kan arbejde i krydsfeltet mellem ... Jeanette M. D. Bennedsen, [email protected], tlf. 2136 7355.

kemi diplomingeniør - Aarhus Universitet

5. feb 2019 ... Som kemiingeniør forventes det af dig, at du kan arbejde i krydsfeltet mellem ... Læs mere om ingeniøruddannelserne på ingenioer.au.dk.

kemi og fødevareteknologi diplomingeniør - Aarhus Universitet

13. feb 2019 ... til færdigt produkt. Samtidig skal du som fødevareingeniør have akademisk indsigt i human ernæring, sensorik og lovgiv- ning på området.

Teoretisk afdeling på Institut for Kemi, Aarhus Universitet fylder 45 år.

13. dec 2013 ... Tilmelding skal ske til Lene Conley ([email protected]) senest d. ... Middagsbuffet og vin i Kemisk Kantine med festtale af Esper Dalgaard, ...

Noter til elementær numerisk regning - Institut for Kemi - Aarhus ...

19. jul 2010 ... hvor p er den laveste potens hvis koefficient er forskellig fra nul. Eftersom h er ... Reglen er, at man nok burde kende en rimelig approksimation.

Kemi-arbejdsark 5.1 Korresponderende syre-basepar - Isis Kemi C

oxoniumioner: S H2O(l) → B H3O (aq). Syrer og baser, der på denne måde hører sammen, betegnes som korresponderende syre-basepar. Fx udgør ...

Kemi 2 bygger på tidigare kunskaper i kemi 1. De stora delarna ...

De stora delarna omfattar reaktionshastighet, kemisk jämvikt, organisk kemi och biokemi. I kursen ingår praktiska moment i form av laborationer. Kvalitativa och ...

Kemi-arbejdsark 7.1 Afbrænding af svovl - Isis Kemi C - Systime

a Hvor stor en stofmængde dioxygen er der i den lukkede beholder? Afbrændingen sker efter følgende reaktionsskema: S(s) O2(g) → SO2(g) b Hvor stor en ...

Kemi-arbejdsark 3.1 Stofmængde og molar masse - Isis Kemi C

Stofmængde og molar masse. For at løse opgaverne skal du have et periodesystem eller en tabel med atommasser til rådighed. Desuden skal du bruge formlen:.

Kom godt i gang med substitution af uønsket kemi - Cirkulær Kemi

For mange danske virksomheder giver det god mening at erstatte uønsket kemi i produkter, materialer ... Ved brug af systemet ”Dansk Kemidatabase” får Icopal.

Kemi-arbejdsark 2.5 Alkener på nettet - Isis Kemi C - Systime

ethene i stedet for ethen). Brug internettet til at finde svar på følgende spørgsmål: Alkener. 1 Find kogepunkt og smeltepunkt for de simpleste ligekædede.

Kemi-arbejdsark 5.2 Syrer og baser - Isis Kemi C - Systime

Alle opgaverne handler om syrer og baser og deres indbyrdes reaktion samt beregning af pH ... der er syre, og bolle under den reaktant, der er base. HCl(aq)  ...

Kemi arbejdsark 4.2 Bjerrum-diagrammer i regneark - Isis Kemi B

Anvend regnearket til at tegne Bjerrum-diagrammet for (E)-butendisyre (fumarsy- re), som har pKs1 = 3,1 og pKs2 = 4,6.

Kemi arbejdsark 4.1 Kemisk ligevægt - Isis Kemi B - Systime

Kemi arbejdsark. 4.1. Kemisk ligevægt. I afsnittet Termodynamik indføres begrebet Kemisk ligevægt. Det er ikke nødvendigt at have læst dette afsnit, inden man ...

Kemi laboratorieforsøg 2.2 Lambert-Beers lov - Isis Kemi A - Systime

Standardkurve Tegn i regneark er standardkurve og bestem ligningen for tendenslinjen. Er Beers lov gyldig? 50. 40. 30. 20. 10. 0. 50.

Kemi-arbejdsark 3.3 Begrænsende faktor - Isis Kemi C - Systime

Kemi-arbejdsark. 3.3. Begrænsende faktor. Det er ofte en hjælp at anvende et beregningsskema, når man skal udføre kemiske mængdeberegninger.

Kemi-arbejdsark 4.1 Kemiske forbindelser - Isis Kemi C - Systime

kobber(II)sulfid dibrom natriumsulfid ammoniumchlorid carbondioxid ... Bruun, Karsten Ulrik Jensen, Søren Munthe, Hans Birger Jensen og Forlaget Systime A/S.

Kemi arbejdsark 8.4 Tollens reagens - Isis Kemi B - Systime

Kemi arbejdsark. 8.4. Tollens reagens ... Det gælder fx i Tollens reagens og i. Fehlings væske. ... e) Beregn ligevægtskonstanten for reaktion 3. f) Beregn med ...

Kemi arbejdsark 5.2 Stereoisomeri og glucose - Isis Kemi B - Systime

Bestem molekylformlen for maltose. Poly- saccharider. Samarbejd med andre grupper og byg modeller af amylose (den ene komponent i stivelse) og af cellulose ...

Kemi-arbejdsark 4.2 Navne på molekyler og ioner - Isis Kemi C

Opgaverne handler om navngivning af uorganiske forbindelser, men der er både molekyler, ioner og salte. Navngiv følgende molekylforbindelser: PCl5. P4S3.

Kemi-arbejdsark 7.2 Mikrobiel minedrift - Isis Kemi C - Systime

2 Opskriv og afstem et reaktionsskema for reaktionen mellem kobbermineralet og jern(III)ionopløsningen, hvis kobbermine- ralet er Cu2S i stedet for CuS.

Kemi-arbejdsark 1.7 Kemiske formler - Isis Kemi C - Systime

Kemiske forbindelser opdeles i molekyl- forbindelser, ionforbindelser, atomgitterforbindelser og metaller. For molekylforbindelser fortæller den kemiske formel, ...

Kemi-arbejdsark 3.4 Beregning på gasser - Isis Kemi C - Systime

Kemi-arbejdsark. 3.4 ... Ved 20 °C og 101 kPa er det molare volumen 24,1 L/mol. Det ... 3 Beregn det molare volumen ved følgende tryk og temperaturer: t/° C.

Kemi-arbejdsark 3.2 Beregningsskemaet - Isis Kemi C - Systime

skal udføre kemiske mængdeberegninger. Beregningsskemaet anføres under det afstemte reaktionsskema. • I første linje angiver man den størrelse, der kan ...

Kemi-arbejdsark 1.8 Reaktionsskemaer - Isis Kemi C - Systime

stoffers formel. Der må ikke ændres i formlerne. Hvis en koefficient er et 1-tal ... H2O( ) → H2O( ). Vand sublimerer: H2O( ) → H2O( ). Køkkensalt opløses i vand:.

Kemi arbejdsark 8.1 Jern - Isis Kemi B - Systime

Jern. Der forløber en lang række redoxreaktioner, når jernmalm om- dannes til stål. Nogle exoterme ... tidig omdannes 3% af jernet til jern(II)oxid. a) Opskriv ...

Kemi-arbejdsark 6.3 Reaktionstyper - Isis Kemi C - Systime

H3PO4(aq) H2O(l). → H2PO4. –(aq) H3O (aq) d). Pb(NO3)2(aq) Na2S(aq). → PbS(s). NaNO3(aq) e). PbO2(S). Cl–(aq). → Pb2 (aq). C12(g) f). CO3.

Kemi-arbejdsark 1.6 Molekylmodeller - Isis Kemi C - Systime

Prikformel. Strukturformel. Hydrogenchlorid, HCl. Vand, H2O. Ammoniak, NH3. Methan, CH4. Carbondioxid, CO2. 2) Argumenter for den rumlige struktur som ...

Kolets kretslopp, Organisk kemi, Livets Kemi

Diamant, grafit, amorft kol, aktivt kol, fullerener, grafen, kolets kretslopp, kemisk ... Kolföreningar, organiska ämnen, organisk-/oorganisk kemi, kolväte, bindning,.

Kemi-arbejdsark 4.3 Stofmængdekoncentration - Isis Kemi C - Systime

I første linje anføres opløsningens volumen V, og i an- den linje er så stofmængdekoncentrationen omregningsfaktoren til stofmængde, dvs. c.

Kemi-arbejdsark 4.5 Opløselighed - Isis Kemi C - Systime

a) Natriumchlorid og bly(II)nitrat b) Kobber(II)nitrat og natriumsulfid c) Natriumphosphat og kobber(II)sulfat d) Bly(II)nitrat og kobber(II)sulfat e) Jern(II)sulfat og ...

Kemi-arbejdsark 2.3 Benzin - Isis Kemi C - Systime

kunne de grundlæggende ideer i navngivningen af alkaner. Forbrænding ... Typisk benzin. Tabel A nedenfor viser sammensætningen af alkanerne i en typisk.

Kemi-arbejdsark 2.2 Forbrændingsreaktioner - Isis Kemi C - Systime

Kemi-arbejdsark. 2.2. Forbrændingsreaktioner. Alle alkaner kan brænde og mange anvendes i forbrændingsreaktio- ner. Normalt ønsker man, at de forbrænder ...